Урок 12 Соціально-економічне становище українського населення під владою Російської імперії в першій половині ХІХ ст. Соціальні рухи Формування просторової компетенції Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у складі у перший половині ХІХ ст.
Скачати 86.03 Kb.
НазваУрок 12 Соціально-економічне становище українського населення під владою Російської імперії в першій половині ХІХ ст. Соціальні рухи Формування просторової компетенції Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у складі у перший половині ХІХ ст.
Дата конвертації01.04.2013
Розмір86.03 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Військова справа > Урок
Урок 12

Соціально-економічне становище українського населення під владою Російської імперії в першій половині ХІХ ст. Соціальні рухи

Формування просторової компетенції

Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у складі у перший половині ХІХ ст.», виконайте завдання.

1. Назвіть селянські виступи, які відбулися на українських землях у перший половині ХІХ ст.

2. Назвіть губернії, де сталися селянські виступи.

3. Назвіть, де і коли відбулися виступи військових поселенців.

Формування хронологічної компетенції

1. Заповніть пропуски в таблиці.

^ Найбільші повстання

Дата

Подія

Липень 1819 р.Повстання військових поселенців в селі Шебелинка Харківської губернії

1812–1835 рр.Масовий селянський рух у Київській губернії —«Київська козаччина»

1856 рік
2. Встановіть хронологічну послідовність.

а) «Похід у Таврію за волею»;

б) повстання військових поселенців в селі Шебелинка Харківської губернії;

в) масовий селянський рух у Київській губернії — «Київська козаччина»;

г) повстання військових поселенців у Чугуєві;

д) селянський рух на Поділлі під проводом Устима Кармелюка.

Відповідь: г — б — д — в — а.

3. Співвіднесіть дати та події.

1 Липень 1819 р.

А «похід у Таврію за волею»

2 1829 р.

Б селянський рух на Поділлі під проводом Устима Кармелюка

3 1812–1835 рр.

В масовий селянський рух у Київській губернії — «Київська козаччина»

4 1855 рік

Г повстання військових поселенців у Чугуєві

5 1856 рік

Д запровадження «Інвентарних правил»
Е повстання військових поселенців в селі Шебелинка Харківської губернії

Відповідь: 1Г; 2Е; 3Б; 4В; 5А.

Творчі та пошукові завдання

1. Співвіднесіть поняття й визначення.

1_Р усифікація

А зведення чого-небудь до єдиної форми, системи, єдиних нормативів

2 денаціоналізація


Б велика адміністративно-територіальна одиниця, до складу якої входила одна або кілька губерній у Російської імперії

3 уніфікація

В скарги на феодалів, втеча від гнобителів, відмова працювати на пана

4 генерал-губернаторство

Г втрата національних особливостей мови, культури

5 «Київська козаччина»

Д масовий селянський рух у Київській губернії
Е насильницьке запровадження російської мови, культури

Відповідь: 1Е; 2Г; 3А; 4Б; 5Д.

2. Співвіднесіть дату, подію та її зміст.

А

Б

В

1 Указ «Про вільних хлібопашців»


1 1839–1841 рр.

1 окремим селянам наддавалась можливість звільнення від кріпосницької залежності на

основі спільного рішення селянської общини та поміщика. Поміщики тепер мали право відпускати своїх селян на волю за викуп

2 Реформа керування

Державними селянами


2 1847–1848 рр.

2 Для державних селян ліквідувалася панщина, тепер вони вимушені були платити

грошовий оброк

3 Інвентарна реформа на Правобережній Україні

3 1803 р.

3 У маєтку кожного поміщика вводилася інвентарна книга, куди записувалися норми

панщини й повинності кріпаків. Панщина зменшувалася до трьох днів на тиждень

Відповідь: 1А — 3Б — 1В; 2А — 1Б — 2В; 3А — 2Б — 3В.

3. Опрацюйте таблиці 1–3 і виконайте завдання до них.

Таблиця 1

^ Посилення соціального гніту

• На території України утворювалися генерал-губернаторства, збільшувалася кількість поліцейських і військових, кількість військових поселень, у Києві будується фортеця.

• Зростає кількість неукраїнського населення міст, знищуються залишки Магдебурзького права.

• Відбувається русифікація українського населення (насадження російської мови, російської культури і звичаїв).

• Зменшення селянських наділів, зростання кількості безземельних селян, зростання податків і повинностей, застосування поміщиками місячини (безземельні селяни обробляли поміщицьку землю за щомісячний пайок)

• Посилюється політичний нагляд за Україною з боку спеціально утворених органів безпеки: «Третього відділення власної Його імператорської Величності Канцелярії» та «Корпуса жандармерії»

1) Якою була політика російського царизму щодо України в першій половині ХІХ ст.?

2) Які факти свідчать про посилення соціального і національного гніту українського населення?

Таблиця 2

^ Форми селянського протесту

• Скарги царю та в урядові установи;

• відмова виконувати повинності й сплачувати податки;

• втечі з маєтків;

• підпали поміщицьких маєтків;

• непокора, збройний опір поміщикам;

• напади на маєтки, розподіл поміщицького майна;

• убивства поміщиків або управителів;

• масові повстання

1) Визначте, який характер мали форми протесту українського населення проти посилення соціального гніту.

2) Які з них можна назвати активними, а які — пасивними?

Таблиця 3

^ Найбільші повстання

Дата

Подія

1803 р.

Масові виступи селян Черкаського повіту Київської губернії

Липень 1817 р.

Повстання козаків на Херсонщині

1811 –1826 рр.

Повстання селян с. Підвисоцького Уманського повіту Київської губернії

1815–1820 рр.

Масові повстання в селах Полтавської губернії

Липень 1819 р.

Повстання військових поселенців у Чугуєві

1818–1820 рр.

Повстання селян у Катеринославській губернії

1826 р.

Селянські заворушення на Уманщині на чолі із Семеновим

1829 р.

Повстання військових поселенців в селі Шебелинка Харківської губернії

1832–1833 рр.

Повстання селян у Харківській, Чернігівській та Херсонській губерніях

1812–1835 рр.

Селянський рух на Поділлі під проводом Устима Кармелюка

1855 рік

Масовий селянський рух у Київській губернії —«Київська козаччина»

1856 рік

«Похід у Таврію за волею»

1) Які соціальні верстви українського населення брали участь у заворушеннях, виступах та повстаннях першої половини ХІХ ст.?

2) Чи можна стверджувати, що соціальні виступи першої половини ХІХ ст. набули масового характеру? Чому?

4. Прочитайте історичні тексти, дайте відповіді на запитання та виконайте завдання.

Документ 1. Донесення катеринославського віце-губернатора Міністерству внутрішніх справ про селянський рух та його придушення на Катеринославщині у 1820 р.

«…Наполегливість у відшуканні вольності розкрила в них здібність до тактичного захисту, нерідко видно було виставлені з їхнього боку наглядальчі пікети, роз’їзди, рекогносцировки військових сил, які оточували їх селища, рішучість в нападах на озброєних…; видно було також вдосконалені засоби оповіщення і з’єднання багатьох сіл; отже, як тільки втихомирення відбувалося на значній площі багатьох селищ, інші вже, з’єднані в озброєну юрбу, були готові боротися за свободу. Така незвичайна швидкість, схильність до однодумності і мужня готовність до захисту і повалення порядку і правил, які стримували бешкетні вчинки, загрожували не тільки всій губернії порушенням тиші і спокою, але лихо це могло легко запанувати і в сусідніх… губерніях, якби зусилля і засоби до відвернення цього нещастя не були швидко, твердо і розумно вжиті. Якби направлення достатньої кількості військ і допомога п. генерал-ад’ютанта і кавалера Чернишова не сприяли припиненню цього зла, яке лютувало в цій місцевості і в близьких сусідніх губерніях,

то однодумні переконання, звичаї і сподівання легко об’єднали б в мріях про вольність жителів усього південного краю». (Турченко Ф. Г., Мороко В. М. Історія України. Кін. ХVІІІ — поч. ХХ ст. — К.: Ґенеза, 2000. — С. 49–50)

1. Який ви можете зробити висновок про масштаби повстання на основі даного документа?

2. Які факти, що згадуються в документі, свідчать про високий рівень організації повстання?

3. На основі ілюстрації визначте, як відбувалася розправа над учасниками повстань.

Документ 2. Кармалюк і багач (українська народна казка)

Одного разу йшла вдова на базар. Була вона дуже бідна. Йде вона лісом, аж видить, виходить Кармалюк. Розпитав її, звідки вона і куди йде, дав грошей, щоб купила собі корову. Купила вона корову, привела додому. Сусіди питають, де взяла. Вона й розказала, як було. Почув це один багач. І йому захотілося корову мати дурно.

Перевдягнувся він в лахи та йде лісом. Здибав Кармалюка. Взнав Кармалюк багача, а той каже:

— Маю кілька копійок і йду, може щось куплю.

А Кармалюк каже:

— На тобі гроші, купиш мені цвяшків. А наступного разу дам тобі на корову.

Купив багач цвяшків та й повертається. Кармалюк узяв ті цвяшки та всі й позабивав багачеві в п’яти.

— Так тобі, — каже, — щоб більше мене не обманював. (Українські народні казки. — Львів: Каменяр, 1969. — С. 261–262)

^ За Сибіром сонце сходить (українська народна пісня)

…Зібрав собі славних хлопців, —

Що ж кому до того?

Засідаєм при дорозі

Ждать подорожнього.

Чи хто їде, чи хто йде,

Треба їх спитати,

Як не має він грошей —

Треба йому дати!

(Героїчний епос українського народу. — К.: Либідь, 1993. — С. 206–208)

1. Проаналізувавши ілюстрацію, українську народну казку та українську народну пісню, спробуйте охарактеризувати історичну постать Устима Кармелюка.

2. Як ви вважаєте, в чому полягає героїзм і трагізм особистості Устима Кармелюка?

3. Чому, на вашу думку, образ Устима Кармелюка знайшов своє відображення у творах усної народної творчості?

Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Підібрати літературні твори, де зображені соціальні рухи першої половини ХІХ ст.

3. Одному учневі підготувати повідомлення про Лук’яна Кобилицю.

Схожі:

Урок 12 Соціально-економічне становище українського населення під владою Російської імперії в першій половині ХІХ ст. Соціальні рухи Формування просторової компетенції Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у складі у перший половині ХІХ ст. iconУрок 13 Соціальні рухи на західноукраїнських землях Формування просторової компетенції
...
Урок 12 Соціально-економічне становище українського населення під владою Російської імперії в першій половині ХІХ ст. Соціальні рухи Формування просторової компетенції Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у складі у перший половині ХІХ ст. iconУрок 36 Відродження громадівського руху в 70-90-х роках ХІХ ст. Формування...
Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.», виконайте...
Урок 12 Соціально-економічне становище українського населення під владою Російської імперії в першій половині ХІХ ст. Соціальні рухи Формування просторової компетенції Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у складі у перший половині ХІХ ст. iconУрок 7 Російський визвольний та польський національно-визвольний...
Користуючись картою атласа «Суспільне-політичне життя на українських землях у першій половині ХІХ ст.», виконайте завдання
Урок 12 Соціально-економічне становище українського населення під владою Російської імперії в першій половині ХІХ ст. Соціальні рухи Формування просторової компетенції Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у складі у перший половині ХІХ ст. iconУрок 37 Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських...
Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.», виконайте...
Урок 12 Соціально-економічне становище українського населення під владою Російської імперії в першій половині ХІХ ст. Соціальні рухи Формування просторової компетенції Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у складі у перший половині ХІХ ст. iconУрок 35 Суспільно-політичний рух у 50–60-ті роки ХІХ ст на західноукраїнських...
Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.», виконайте...
Урок 12 Соціально-економічне становище українського населення під владою Російської імперії в першій половині ХІХ ст. Соціальні рухи Формування просторової компетенції Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у складі у перший половині ХІХ ст. iconУрок 34 Початок громадівського руху наприкінці 50–60-х років ХІХ...
Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.» виконайте...
Урок 12 Соціально-економічне становище українського населення під владою Російської імперії в першій половині ХІХ ст. Соціальні рухи Формування просторової компетенції Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у складі у перший половині ХІХ ст. iconУрок 38 Утворення українських політичних партій Формування просторової компетенції
Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.», виконайте...
Урок 12 Соціально-економічне становище українського населення під владою Російської імперії в першій половині ХІХ ст. Соціальні рухи Формування просторової компетенції Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у складі у перший половині ХІХ ст. iconУрок 12 Тема. Соціально-економічне становище українського населення...
Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми вг «Основа» «Електронний конструктор уроку»
Урок 12 Соціально-економічне становище українського населення під владою Російської імперії в першій половині ХІХ ст. Соціальні рухи Формування просторової компетенції Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у складі у перший половині ХІХ ст. iconУрок 2 Включення українських земель до складу Російської імперії...
Користуючись картою атласа «Українські землі у складі Австрійської та Російської імперії на початку ХІХ ст.», виконайте завдання
Урок 12 Соціально-економічне становище українського населення під владою Російської імперії в першій половині ХІХ ст. Соціальні рухи Формування просторової компетенції Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у складі у перший половині ХІХ ст. iconУрок 10 Сільське господарство та аграрні відносини на українських...
Користуючись картою атласа «Господарство українських земель у перший половині ХІХ ст.», виконайте завдання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка