Наказ Міністра оборони України
НазваНаказ Міністра оборони України
Сторінка1/11
Дата конвертації02.04.2013
Розмір1.08 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Військова справа > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністра оборони України

29.06.2005 № 359
(Зареєстровано в Мін. юстиції України 26 серпня 2005 року за № 933/11213)
ІНСТРУКЦІЯ

про організацію обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та боєприпасів у Збройних Силах України
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає порядок організації обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї, боєприпасів (під стрілецькою зброєю мається на увазі штатна, нештатна, особиста та нагородна зброя: бойові револьвери, пістолети, гвинтівки, карабіни, автомати, пістолети-кулемети, кулемети, сигнальні пістолети, ручні гранатомети, запасні стволи кулеметів, пристрої для навчальних стрільб (далі – ПНС), спортивна та навчальна зброя, зброя спеціального призначення, а під боєприпасами – бойові, навчальні патрони до бойової зброї, патрони до спортивної зброї, сигнальні та освітлювальні засоби, вибухові пакети та інші вибухові речовини, ручні гранати і запали до них, реактивні протитанкові гранати) у Збройних Силах України.

Положення Інструкції розповсюджуються на органи військового управління всіх рівнів, об’єднання, з’єднання, військові частини (кораблі), військові навчальні заклади, установи та організації Міністерства оборони України (далі – військові частини).

1.2. У командуваннях видів та оперативних командуваннях Збройних Сил України згідно з вимогами Інструкції розробляються інструкції, які визначають особливості зберігання стрілецької зброї та боєприпасів підпорядкованих військових частин і затверджуються командувачами видів Збройних Сил України.

1.3. Забезпечення обліку і надійного зберігання зброї та боєприпасів є обов’язком командирів і керівників усіх рівнів.

Командири (керівники) завжди повинні мати точні дані про наявність і стан зброї та боєприпасів. Вони зобов’язані забезпечити належний порядок їх охорони, обліку, зберігання і використання, який унеможливлював би втрати та крадіжки. Командири підрозділів повинні особисто перевіряти наявність і комплектність всієї зброї та боєприпасів після закінчення занять, стрільб та навчань. Командири (керівники) та інші службові особи, які не вжили заходів щодо забезпечення зберігання зброї та боєприпасів, а також особи, що здійснили крадіжки або допустили втрати зброї та боєприпасів, притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

1.4. Приймання на роботу громадян або призначення військовослужбовців на посади, пов’язані з обліком і зберіганням зброї, боєприпасів, здійснюється командирами військових частин тільки після вивчення морально-ділових якостей кандидатів з урахуванням інформації службових осіб військової контррозвідки Служби безпеки України (далі – СБУ) та відповідних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України (далі – МВС України). У військових частинах, де немає служби ракетно-артилерійського озброєння (далі – РАО), наказами командирів військових частин призначаються особи, які відповідають за облік, зберігання і видачу стрілецької зброї та боєприпасів.

Кандидатури цих осіб після перевірки атестаційною комісією військової частини їх моральних та ділових якостей узгоджуються із службовими особами військової контррозвідки СБУ та територіального органу МВС України. Для них визначаються та затверджуються командиром військової частини функціональні обов’язки відповідно до особливостей повсякденної діяльності військової частини.

1.5. Про кожний випадок крадіжок або втрат зброї і боєприпасів командир військової частини повинен доповісти за підпорядкованістю (окремо телеграмою повідомити командира військової частини А0120), а також повідомити органи військової прокуратури, підрозділ військової контррозвідки СБУ, регіональний орган СБУ, МВС України, територіальні управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України і негайно вжити заходів щодо розшуку викраденої або втраченої зброї (боєприпасів). За кожним фактом крадіжок або втрат зброї і боєприпасів проводиться службове розслідування (дізнання), за висновком якого приймається відповідне рішення.

На кожну одиницю викраденої (втраченої) зброї складається п’ять примірників Картки обліку викраденої (втраченої) зброї (додаток 1); на кожну номенклатуру (партію) викрадених (втрачених) боєприпасів складаються п’ять примірників Картки обліку викрадених (втрачених) боєприпасів (додаток 2). Бланки вищезазначених карток виготовляються у військових частинах і заповнюються на друкарській машинці або на персональній електронній обчислювальній машині. Заповнені зазначені картки не пізніше двох діб з моменту доповіді про крадіжку (виявлення) зброї та боєприпасів надсилаються за такими адресами:

два примірники на викрадену (втрачену) зброю і два примірники на викрадені (втрачені) боєприпаси – до територіального органу МВС України;

один примірник на викрадену (втрачену) зброю і один примірник на викрадені (втрачені) боєприпаси – до служби (відділу) РАО оперативних командувань (далі – ОК), командувань видів Збройних Сил України; військові частини безпосереднього підпорядкування надсилають заповнені картки у відповідні структурні підрозділи центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України (далі – структурні підрозділи ЦАМО та ГШ ЗСУ), командувань видів Збройних Сил України за підлеглістю;

один примірник на викрадену (втрачену) зброю і один примірник на викрадені (втрачені) боєприпаси із супроводжувальним листом, у якому вказуються номер військової частини, територіальна належність до ОК, належність до виду Збройних Сил України, до структурного підрозділу ЦАМО та ГШ ЗСУ, детальний опис обставин крадіжки (втрати) – до військової частини А0120 (04119, місто Київ);

один примірник картки на викрадену (втрачену) зброю і один примірник картки викрадених (втрачених) боєприпасів залишати в окремій справі військової частини за обліком викраденої (втраченої) зброї та боєприпасів і зберігати до отримання інформації про розшук зброї (боєприпасів).

Аналогічно складаються і відправляються картки на знайдену зброю (боєприпаси).

Вилучення зброї та боєприпасів правоохоронними органами з місця події чи під час виконання інших слідчих дій проводиться з обов’язковим складанням відповідного протоколу слідчої дії; порядок вилучення регулюється нормами Кримінально-процесуального кодексу України.

У книзі видачі зброї та боєприпасів робиться запис про вилучення зброї та боєприпасів. Зміни до опису зброї, яка міститься у ставниці (шафі), не вносяться. Після прийняття процесуальних рішень слідства чи суду зброя в установленому порядку повертається до військової частини.

Викрадена (втрачена) зброя та боєприпаси списуються з обліку військової частини на підставі інспекторських свідоцтв після отримання Довідки (додаток 3) від підрозділів інформаційних технологій органів МВС України відповідної області про постановку її на облік.

1.6. Відповідні службові особи військових частин повинні перевіряти наявність зброї та боєприпасів у терміни, визначені Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України. Крім того, командири рот (батарей) та окремих взводів один раз на місяць звіряють облікові дані підрозділу з обліковими даними військової частини.

Під час всіх перевірок зброї та боєприпасів перевіряється їх наявність, комплектність, облік, умови зберігання, порядок видачі та приймання, а також наявність печаток (пломб) та правильність запечатування (опломбування), правильність зберігання запасних ключів від усіх місць зберігання зброї та боєприпасів, справність засобів охоронної та пожежної сигналізації.

Результати перевірок заносяться в книгу огляду (перевірки) озброєння, техніки та боєприпасів згідно з вимогами статті 112 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та додатка 11 до нього.

1.7. Командир військової частини в наказі про організацію служби військ та бойового навчання (про організацію службової діяльності) у навчальному році (періоді) визначає порядок зберігання, видачі зброї та боєприпасів, вивозу зброї та боєприпасів у місця збору по тривозі, а також призначає осіб, відповідальних за облік і зберігання зброї та боєприпасів.

На період короткотермінової відсутності у військовій частині офіцерів, прапорщиків та військовослужбовців військової служби за контрактом не більше 60 діб їх особиста зброя та боєприпаси до неї на склад РАО військової частини не здаються.

1.8. У разі заміни службових осіб, які відповідають за облік і зберігання зброї та боєприпасів, приймання і передавання зброї, боєприпасів та облікової документації проводяться відповідно до вимог Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 16 липня 1997 року № 300, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997 року за № 615/2419, зі змінами.

1.9. У разі короткострокового вибуття службової особи, яка відповідає за облік і зберігання зброї та боєприпасів, у відрядження, чергову відпустку або на довгострокове лікування вся зброя та боєприпаси, а також облікова документація передаються за актом іншій особі, яка визначена в наказі командира військової частини на період навчання.

Забороняється призначати начальника служби РАО, начальника складу РАО до складу добового наряду, окрім як черговим складів РАО, а також суміщати службові обов’язків один одного.

1.10. У разі відсутності службової особи, яка відповідає за облік, зберігання, видачу та приймання зброї та боєприпасів, шафу зі зброєю та ящик із боєприпасами за рішенням командира військової частини дозволяється відмикати комісією у складі не менше трьох осіб за допомогою запасних ключів чергового частини. У цьому разі складається акт розкриття у двох примірниках, у якому вказується, коли, хто відмикав, за чиїм (яким) розпорядженням, наявність зброї (боєприпасів), що отримано (прийнято) і кому (куди) передано (здано). Після чого шафа (ящик) замикається, запечатується печаткою голови комісії, що здійснювала розкриття. Номер печатки вказується в акті.

Службова особа, відповідальна за облік і зберігання зброї та боєприпасів, у разі розкриття шафи зі зброєю або ящика з боєприпасами за її відсутності, прибувши на службу, повинна негайно перевірити наявність зброї та боєприпасів і звірити їх облік з обліковими даними служби РАО військової частини. Розкриття шафи (ящика) проводиться цією службовою особою обов’язково в присутності складу комісії, яка раніше призначалася для її (його) розкриття.

1.11. Усі місця зберігання зброї та боєприпасів (склади, сховища, кімнати зберігання зброї та боєприпасів підрозділів, чергових військової частини, кімнат зберігання зброї у варті) обладнуються типовими технічними засобами охорони (далі – ТЗО) з резервними джерелами живлення. Конструкція ТЗО повинна забезпечувати їх спрацювання під час розкриття місць зберігання, а також у разі пошкодження проводки. Усі сигнальні пристрої (пульти) повинні мати добре видимі контрольні датчики їх робочого стану.

ТЗО повинні мати вивід сигнального пристрою: від кімнат зберігання зброї підрозділів або корабельних арсеналів і погребів (далі – кімнати зберігання зброї) – на пульт чергового військової частини (корабля); від дверей кімнат, де зберігається зброя, у приміщенні чергового військової частини (штабу), від сховищ зі зброєю та боєприпасами та від ставниць для зброї в загальній кімнаті та в кімнаті для попередньої варти у вартовому приміщенні – на пульт начальника варти; крім того, від сховищ з бойовою технікою, стоянок боєкомплекту літальних апаратів, приміщень для ремонту зброї – на пульт чергового парку (стоянки літальних апаратів). Конструкція сигналізації повинна унеможливлювати її механічне відключення навіть на короткий час (крім випадків, коли це передбачено конструкцією та технічною документацією на технічні засоби охорони промислового виробництва). У разі неможливості встановлення промислової охоронної сигналізації дозволяється використовувати пристрої, виготовлені фахівцями військової частини.

У разі відсутності у військовій частині варти вивід сигнального пристрою від шаф з пістолетами, які зберігаються в приміщенні чергового військової частини (штабу), робиться на світлове табло з написом “розкрито сейф (шафу) зі зброєю” одного з підрозділів або за рішенням начальника гарнізону (старшого військового містечка) – на пульт начальника варти чи чергового найближчої військової частини.

У разі потреби, з метою забезпечення надійного зберігання зброї та боєприпасів командирам військових частин дозволяється укладати договори з Державною службою охорони при МВС України стосовно прийняття під охорону місць зберігання зброї за погодженням із Департаментом фінансів Міністерства оборони України.

Відповідальність за обладнання місць зберігання зброї та боєприпасів, у тому числі і ТЗО, несе начальник об’єкта, що охороняється (командир військової частини, командир підрозділу). Контроль за правильною експлуатацією ТЗО, їх справністю здійснює начальник штабу військової частини. Наказом командира військової частини призначається експлуатаційна група для встановлення сигналізації та підтримання її у справному стані.

Список особового складу експлуатаційної групи погоджується з представником військової контррозвідки СБУ та територіальними органами МВС України.

Справність охоронної та пожежної сигналізації перевіряється: командиром підрозділу – щоденно; начальником складу (завідувачем сховища), начальником варти (оператором ТЗО) – під час розпечатування (запечатування) об’єкта, що охороняється; черговим військової частини (корабля) і підрозділу – під час приймання (здавання) чергування. Результати перевірки справності охоронної та пожежної сигналізації заносяться службовою особою, яка їх перевіряла, до книги приймання та здавання чергування, а начальником варти – до постової відомості. Про вимикання та вмикання ТЗО і надходження всіх сигналів охоронної сигналізації помічником начальника варти (оператором) з ТЗО здійснюються відповідні записи в Журналі обліку роботи технічних засобів охорони варти (додаток 4).

Порядок експлуатації охоронної та пожежної сигналізації, періодичність контролю їх справності, порядок (алгоритм) дій у разі їх несанкціонованого спрацювання визначаються в інструкціях начальника варти (оператора ТЗО), осіб добового наряду та відповідних службових осіб військової частини.

Розпечатування (запечатування) кімнати зберігання зброї у службовий час проводиться з дозволу командира або старшини підрозділу та в їх присутності, про що черговим підрозділу в книзі видачі зброї та боєприпасів робиться запис (дата, час, хто дав дозвіл, з якою метою відкривалася кімната зберігання зброї, час її закриття, військове звання, підпис, ініціали та прізвище чергового по підрозділу). Запис робиться кожного разу після закриття кімнати зберігання зброї. Відповідна службова особа про своє рішення щодо відкриття кімнати зберігання зброї повідомляє чергового військової частини (корабля).

Відкриття (закриття) складів і цехів (ділянок) з ремонту зброї проводиться згідно з вимогами Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

Відкриття (закриття) місць зберігання зброї в позаслужбовий час та вихідні, неробочі і святкові дні проводиться тільки з дозволу чергового військової частини (корабля).

1.12. У віконних прорізах, вентиляційних люках приміщень для зберігання зброї повинні бути надійно вмонтовані металеві ґрати з чарунками не більше 150х150 мм з діаметром прута не менше 10 мм. Прути ґрат зварюються між собою на кожному перехрещенні.

1.13. У раніше побудованих типових казармах дозволяється мати кімнату зберігання зброї з трьома капітальними й однією металевою ґратчастою стіною з розсувними (або що відчиняються) ґратчастими дверима, виготовленими відповідно до вимог пункту 1.12 Інструкції.

У суцільних, оббитих металевим листом, дверях кімнати зберігання зброї обладнується оглядове вікно розміром 100х100 мм, прикрите склом із внутрішнього боку кімнати. Дозволяється встановлювати металеві ґратчасті двері, які виготовляються згідно з вимогами пункту 1.12 Інструкції.

Кімнати зберігання зброї, які проектуються і будуються заново, повинні відповідати таким вимогам:

ізольовані від інших приміщень, з капітальними стінами, міцними перекриттями на стелі та підлозі. Внутрішні стіни (перегородки) еквівалентні за міцністю спарованим гіпсобетонним панелям товщиною не менше 80 мм кожна, з прокладеними між ними сталевими ґратами, або цегляній стінці завтовшки не менше 120 мм; армовані сталевою сіткою;

обладнані двома дверима з надійними замками, у цьому разі зовнішні – дощані однопільні товщиною не менше 40 мм, оббиті з двох сторін оцинкованим покрівельним залізом, із загином країв листа на торець дверей; внутрішні – ґратчасті залізні. Зовнішні двері з оглядовим вікном розміром 100х100 мм замикаються на два внутрішніх замки та запечатуються. Внутрішні ґратчасті двері замикаються на внутрішній або навісний замок, обрамлення дверних прорізів кімнати зберігання зброї виготовляється із залізного профілю;

віконні прорізи з середини приміщення або між рамами обладнуються сталевими ґратами. Кінці прутів ґрат у віконних прорізах забиваються в стіну на глибину не менше 30 мм і заливаються бетонним розчином. Ґрати, які встановлюються у дверні, віконні прорізи і для зміцнення стін (перегородок), повинні бути із сталевого прута діаметром не менше 15 мм. Прути зварюються на кожному перехрещенні, утворюючи чарунки не більше 150х150 мм;

обладнані у два і більше рубежі охоронно-пожежною сигналізацією (згідно з вимогами пункту 1.11 Інструкції), виконані з прихованими виводами до щитка електроживлення, зі встановленими датчиками на вікнах, дверях, люках, стінах, стелі, підлозі, що спрацьовують у разі відчинення (руйнування) або в разі спроби проникнення сторонніх осіб в місця зберігання зброї.

На вентиляційних вікнах або люках установлюються металеві ґрати з чарунками розміром не більше 100х100 мм, які унеможливлюють проникнення в приміщення. Отвори в стінах, призначені для проходження інженерних мереж, повинні мати діаметр не більше 200 мм.

1.14. Перекриття стелі, підлога і стіни місць зберігання зброї та боєприпасів повинні бути міцними і не давати можливості проникнення до них. У разі зруйнування стін, стелі, віконних прорізів, дверей повинні спрацьовувати ТЗО.

Дозволяється не встановлювати охоронну сигналізацію, яка повинна спрацьовувати у разі зруйнування стін та стелі, у місцях зберігання зброї та боєприпасів, де стеля із залізобетонних плит, а стіни побудовані з цегли товщиною не менше 30 см або із залізобетону.

1.15. Під час поводження зі зброєю та боєприпасами забороняється:

користуватися несправною зброєю;

зберігати поза розташуванням військової частини (удома, у гуртожитку) стрілецьку зброю та боєприпаси, у тому числі й спортивну;

носити пістолет без кобури, патрони до будь-якої зброї розсипом;

мати зброю під час перебування в санаторії, будинку відпочинку, у відпустці, на лікуванні, а також під час відвідування театрів, клубів та інших громадських місць, якщо перебування в них не пов’язане з несенням служби.

1.16. Для несення служби в добовому наряді або виконання спеціальних завдань військовослужбовцями, у яких зброя тимчасово зберігається на складі, за рішенням командира військової частини дозволяється озброювати їх зброєю інших військовослужбовців, необхідна кількість і номери якої визначаються в наказі командира військової частини на період навчання та в добовому наказі військової частини. Відповідні витяги із зазначених наказів містяться у чергового військової частини (підрозділу).

Забороняється видача та отримання стрілецької зброї та боєприпасів у випадках, не передбачених керівними документами та без службової необхідності, а також її зберігання в особистих сейфах та столах або інших місцях, крім спеціальних приміщень, передбачених Інструкцією, а також видавати штатну зброю особам, за якими вона не закріплена, за винятком випадків, зазначених у цьому пункті.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Наказ Міністра оборони України iconН А К А з міністра оборони України
Наказ Міністра оборони України від 26 жовтня 1993 року n 084 визнати таким, що втратив чинність
Наказ Міністра оборони України iconНаказ Міністра оборони України
Це Положення визначає структуру, завдання та функції, порядок роботи органів безпеки дорожнього руху Міністерства оборони України,...
Наказ Міністра оборони України iconНаказ
Наказ Міністра оборони України від 17 березня 2003 року №65 «Про затвердження Положення про Збори офіцерів у Збройних Силах України»...
Наказ Міністра оборони України iconНаказ Міністра оборони України
Положення Інструкції розповсюджуються на органи військового управління всіх рівнів, об’єднання, з’єднання, військові частини (кораблі),...
Наказ Міністра оборони України iconМіністерство оборони україни наказ Міністра оборони України
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17. 10. 97 №1153 “Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах,...
Наказ Міністра оборони України iconЗ м І с т
Заступника міністра оборони україни – командувача сухопутними військами збройних сил україни
Наказ Міністра оборони України iconН А К А з міністра оборони України
України на мирний час та організації раціонального харчування військовослужбовців згідно з нормами, затвердженими постановою
Наказ Міністра оборони України iconНаказ
України 12. 03. 2001, “Про ступеневу освіту з обж”, вимог “Положення про навчально-матеріальну базу Цивільної оборони України”, затвердженого...
Наказ Міністра оборони України iconПерелік (номенклатура) засобів, що підлягають списанню
Керівництва по списанню з обліку матеріальних та грошових засобів у зс україни, введеного наказом Міністра оборони України від 21....
Наказ Міністра оборони України iconОцінна картка військовослужбовця
Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України, затвердженої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка