Законодавство України
НазваЗаконодавство України
Сторінка1/5
Дата конвертації26.02.2013
Розмір0.88 Mb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Військова справа > Закон
  1   2   3   4   5
Начало формы

Документ z0169-01, остання редакцiя вiд 16.05.2011 (4 сторiнки)

http://zakonst.rada.gov.ua/images/p.gif

http://zakonst.rada.gov.ua/images/info.gifСторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради

[ 05.07.11 14:18 ]
Конец формы


                             герб україни                             
^ МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Н А К А ЗN 36 від 06.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 лютого 2001 р.
за N 169/5360
Про затвердження Інструкції про розслідування та
облік нещасних випадків, професійних захворювань
і аварій у Збройних Силах України

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
оборони
N 49 (
z0128-02 ) від 28.01.2002
N 542 (
z1517-04 ) від 16.11.2004
N 128 (
z0352-09 ) від 23.03.2009
N 172 (
z0514-11 ) від 30.03.2011 }
Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і
військову службу" ( 2232-12 ), Порядку розслідування та ведення
обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25.08.2004 N 1112 ( 1112-2004-п ) (із змінами), та з метою
визначення єдиного порядку розслідування нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій у Збройних Силах України, у
Верховній Раді України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим,
місцевих радах, у державних органах, установах, організаціях, а
також у Державному підприємстві обслуговування повітряного руху
України, до яких військовослужбовці прикомандировані як депутати
для виконання депутатських повноважень або відряджені для
виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із
залишенням на військовій службі Н А К А З У Ю:

{ Преамбула в редакції Наказів Міністерства оборони N 49
(
z0128-02 ) від 28.01.2002, N 542 ( z1517-04 ) від 16.11.2004,
N 172 (
z0514-11 ) від 30.03.2011 }1. Затвердити Інструкцію про розслідування та облік нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій у Збройних Силах
України, що додається.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра оборони України (згідно з розподілом функціональних
повноважень).

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони України N 128 (
z0352-09 ) від 23.03.2009 }3. Наказ розіслати до окремої військової частини.

Міністр оборони України
генерал армії України О.І.Кузьмук

Погоджено
Міністр праці та соціальної
політики України І.Я.Сахань

Затверджено
Наказ Міністра оборони
України
06.02.2001 N 36

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 лютого 2001 р.
за N 169/5360

Інструкція
про розслідування та облік нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій у Збройних Силах України{ По тексту Інструкції слова "смертельним наслідком"
замінено словами "смертельним або тяжким наслідком"
у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства
оборони України N 128 (
z0352-09 ) від 23.03.2009 }
1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок розслідування та обліку
нещасних випадків з військовослужбовцями і військовозобов'язаними,
які призвані на збори (далі - військовослужбовці), професійних
захворювань, отриманих ними під час проходження військової служби
(зборів), та аварій, що сталися у військових частинах,
військово-навчальних закладах, установах, організаціях Збройних
Сил України, структурних підрозділах центрального апарату
Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил
України (далі - військові частини).

{ Пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства оборони України N 128 (
z0352-09 ) від 23.03.2009 }1.2. Дія цієї Інструкції поширюється на всі військові частини
та на всіх військовослужбовців, крім військовослужбовців, які
одержали травми або загинули під час ведення бойових дій.

1.3. Дія Інструкції не поширюється на осіб, які працюють за
трудовими договорами у військових частинах. Розслідування та облік
нещасних випадків, що сталися з цими особами, а також групових
нещасних випадків, унаслідок яких одночасно отримали травми або
загинули військовослужбовці та особи, які працюють за трудовими
договорами, проводяться спеціальні розслідування згідно з Порядком
розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1112
( 1112-2004-п ). У такому разі складається акт про нещасний
випадок, що стався з військовослужбовцями (далі-акт) (додаток 1 до
Інструкції).

{ Пункт 1.3 в редакції Наказів Міноборони N 49 ( z0128-02 ) від
28.01.2002, N 542 (
z1517-04 ) від 16.11.2004; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони України N 128
(
z0352-09 ) від 23.03.2009 }1.4. Розслідування авіаційних подій проводиться відповідно до
чинного законодавства України.

1.5. Розслідуванню підлягають раптове погіршення здоров'я,
травми (у тому числі отримані внаслідок тілесних ушкоджень,
заподіяних іншою особою), гострі професійні захворювання і гострі
професійні отруєння*, інші отруєння, теплові удари, опіки,
обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою
та іонізуючим випромінюванням, ушкодження, отримані внаслідок
аварій, пожеж, стихійного лиха, контакту з тваринами, комахами,
рослинами, іншими представниками фауни і флори (далі - нещасні
випадки), що сталися з військовослужбовцями під час виконання
обов'язків військової служби та призвели до втрати працездатності
на один день і більше, а також випадки смерті військовослужбовців
під час виконання ними обов'язків військової служби.

________________________
* До гострих професійних захворювань і гострих професійних
отруєнь належать випадки, що сталися після одноразового (протягом
не більше однієї доби) впливу небезпечних факторів та шкідливих
речовин.

Гострі професійні захворювання можуть бути викликані дією
хімічних речовин, іонізуючих та неіонізуючих випромінювань,
значним фізичним навантаженням і перенапруженням окремих органів і
систем людини. До них належать також інфекційні, паразитарні та
алергічні захворювання тощо.

Причинами гострих професійних отруєнь є шкідливі речовини
гостроспрямованої дії.

1.6. За результатами розслідування нещасних випадків
складається акт (додаток 1 до Інструкції). Нещасні випадки, на які
складається акт про нещасний випадок, реєструються у журналі
реєстрації потерпілих від нещасних випадків (додаток 2 до
Інструкції).

1.7. Нещасні випадки, що сталися внаслідок захворювання або
погіршення стану здоров'я військовослужбовця під час виконання
обов'язків військової служби, розслідуються згідно з вимогами цієї
Інструкції. Про такі нещасні випадки складається акт (додаток 1 до
Інструкції), якщо погіршення стану здоров'я сталося внаслідок
впливу на нього небезпечних чи шкідливих факторів, які діяли під
час виконання військовослужбовцем обов'язків військової служби, а
також якщо робота, що виконувалася, була протипоказана для
потерпілого за медичним висновком про стан його здоров'я та якщо
потерпілий не проходив відповідного медичного огляду.

1.8. За результатами розслідування не складається акт
(додаток 1 до Інструкції) і не беруться на облік нещасні випадки,
що сталися з військовослужбовцями:

внаслідок отруєння алкоголем, наркотичними або іншими
отруйними речовинами за наявності медичного висновку, якщо це не
викликано застосуванням цих речовин під час проведення робіт і
виконання обов'язків військової служби чи порушенням вимог
безпеки щодо їх зберігання і транспортування або якщо потерпілий,
який знаходився в стані алкогольного сп'яніння, був наказом
командира (начальника) усунутий від виконання обов'язків
військової служби;

під час скоєння військовослужбовцями злочинів або
правопорушень, якщо ці дії зафіксовані й на них є рішення суду або
прокуратури;

у разі природної смерті, самогубства, якщо це не було
наслідком впливу психофізичних, небезпечних і шкідливих факторів
під час виконання обов'язків військової служби за наявності
офіційного висновку уповноважених органів;

у разі навмисного заподіяння військовослужбовцем шкоди своєму
здоров'ю;

під час виконання дій, що не входять до обов'язків військової
служби.

2. Повідомлення про нещасні випадки, їх розслідування та
облік

2.1. Про кожний нещасний випадок очевидець (або сам
потерпілий) повинен негайно сповістити безпосереднього командира
(начальника) чи керівника робіт і вжити заходів щодо надання
необхідної допомоги потерпілому.

Нещасний випадок, про який потерпілий з об'єктивних причин
або за станом здоров'я не зміг своєчасно повідомити командування
військової частини, та той випадок, від якого втрата
працездатності настала не відразу, розслідується на підставі
рапорту потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, у
порядку, встановленому пунктом 2 Інструкції.

2.2. Командир підрозділу (керівник робіт), який отримав
повідомлення про нещасний випадок, у свою чергу зобов'язаний:

організувати надання необхідної медичної допомоги потерпілому
та забезпечити у разі необхідності його термінову доставку до
лікувально-профілактичного закладу;

терміново повідомити по команді про нещасний випадок
командира військової частини;

до прибуття комісії з розслідування забезпечити збереження
обстановки події, якщо це не викликає небезпеки для життя і
здоров'я присутніх людей, вжити заходів щодо запобігання
травмуванню інших осіб та недопущення подібних випадків у
ситуації, що склалася. { Абзац третій пункту 2.2 розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони України
N 128 ( z0352-09 ) від 23.03.2009 }

2.3. Командир військової частини після отримання повідомлення
про нещасний випадок зобов'язаний:

у разі отримання військовослужбовцем травми повідомити про
нещасний випадок старшого командира (начальника) та залежно від
того, з чим пов'язаний нещасний випадок (з виконанням робіт,
пожежею, аварією автотранспорту, гострим професійним
захворюванням, отруєнням тощо), - відповідний військовий орган
нагляду (за охороною праці, пожежний, безпеки дорожнього руху,
санітарно-епідеміологічний тощо), а в передбачених чинним
законодавством України випадках - і відповідного прокурора;
сповістити у разі, якщо потерпілий військовослужбовець відряджений
з іншої військової частини, її командира;

наказом по військовій частині призначити комісію з
розслідування нещасних випадків (перелік нещасних випадків
визначено в пункті 1.5 Інструкції) у складі голови комісії (одного
із своїх заступників) та її членів - командира батальйону
(дивізіону, ескадрильї тощо), до складу якого входить підрозділ,
де стався нещасний випадок, та залежно від того, з чим пов'язаний
нещасний випадок, фахівців відповідних служб (охорони праці,
пожежної, автомобільної, медичної тощо);

забезпечити проведення розслідування згідно з вимогами
Інструкції та у встановлений термін.

2.4. Нещасні випадки зі смертельними або тяжкими наслідками,
а також групові, що сталися одночасно з двома і більше
військовослужбовцями та призвели до отримання травм середнього,
важкого (надзвичайно важкого) ступеня, випадки смерті під час
виконання обов'язків військової служби розслідуються відповідно до
вимог пункту 3 Інструкції. Групові нещасні випадки, що призвели до
отримання травм легкого ступеня, розслідуються відповідно до вимог
пункту 2 Інструкції.

2.5. Комісія з розслідування нещасного випадку проводить
розслідування протягом трьох діб. Комісія з розслідування
нещасного випадку зобов'язана:

обстежити місце нещасного випадку, опитати свідків і осіб,
які причетні до події, та одержати пояснення потерпілого, якщо це
можливо;

установити обставини і причини, що призвели до нещасного
випадку, визначити осіб, які допустили порушення вимог
нормативно-правових актів (закони, статути, положення, правила,
інструкції, настанови тощо), а також розробити заходи щодо
запобігання подібним випадкам;

скласти акт (додаток 1 до Інструкції) у п'яти примірниках або
шести, якщо військовослужбовець був відряджений з іншої військової
частини, і передати його на затвердження командиру військової
частини. Усі примірники акта (додаток 1 до Інструкції)
підписуються головою комісії та всіма її членами.

До акта (додаток 1 до Інструкції) додаються письмові
пояснення свідків, потерпілого, а в разі потреби також схеми,
фотографії, витяги з експлуатаційної документації, інші документи,
що характеризують місце події (устаткування, машини, апаратура,
територія, будівлі тощо), медичний висновок щодо діагнозу
ушкодження здоров'я потерпілого, наявності в його організмі
алкоголю, отруйних чи наркотичних речовин.

У випадках гострих професійних захворювань (отруєнь), крім
акта (додаток 1 до Інструкції), складається також карта обліку
професійного захворювання (отруєння) (далі - карта) (додаток 3 до
Інструкції).

На підставі клопотання голови комісії термін розслідування
може бути продовжений до 15 днів наказом командира, який призначив
комісію.

За результатами розслідування командир військової частини
видає наказ по військовій частині.

2.6. Комісія з розслідування нещасного випадку має право:

одержувати письмові та усні пояснення від усіх осіб, які
причетні до нещасного випадку, для з'ясування його обставин та
причин;

залучати за узгодженням з командиром до участі в
розслідуванні необхідних спеціалістів військової частини та
сторонніх організацій (пожежної безпеки, установи
санітарно-епідеміологічної служби, охорони праці, екологічної
служби тощо);

порушувати перед командиром військової частини клопотання про
проведення додаткових технічних розрахунків, лабораторних
досліджень, випробувань та інших робіт, необхідних для всебічного
і об'єктивного розслідування.

2.7. Витрати на проведення розслідування здійснюються за
рахунок військової частини, де стався нещасний випадок.

2.8. Командир військової частини у термін до п'яти діб після
закінчення розслідування затверджує п'ять примірників акта
(додаток 1 до Інструкції) (шість - якщо військовослужбовець був
відряджений з іншої військової частини) та по одному примірнику
вручає (надсилає):

безпосередньому командиру (начальнику);

начальнику відповідного військового органу нагляду чи
контролю;

начальнику відповідної служби військової частини (перший
примірник, що підлягає зберіганню разом з матеріалами
розслідування);

командиру підрозділу (батальйону, дивізіону тощо), до складу
якого входить підрозділ, де стався нещасний випадок;

командиру підрозділу (роти, батареї тощо), у якому стався
нещасний випадок, для вручення потерпілому або особі, яка
представляє його інтереси;

командиру військової частини, у штаті якої перебуває
потерпілий, якщо військовослужбовець був відряджений з іншої
військової частини.

2.9. Акт (додаток 1 до Інструкції) разом з матеріалами
розслідування підлягає зберіганню протягом 45 років. Інші
примірники акта (додаток 1 до Інструкції) та його копії
зберігаються до виконання всіх намічених у них заходів, але не
менше як п'ять років. { Абзац перший пункту 2.9 розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони України
N 128 ( z0352-09 ) від 23.03.2009 }

У разі ліквідації військової частини акти про нещасні випадки
разом з матеріалами розслідування передаються правонаступнику,
який бере на облік ці нещасні випадки, а за його відсутності - до
державного архіву.

2.10. Якщо виявлено факт приховування військовою частиною
нещасного випадку, розслідування повинно призначатися наказом
прямого командира (начальника), якому підпорядкований командир
військової частини. Винні у скоєнні (настанні) нещасних випадків
та в їх приховуванні притягаються до відповідальності згідно з
чинним законодавством України.

2.11. Військовий лікувальний заклад про кожне звернення
потерпілого від нещасного випадку (у разі звернення потерпілого
без направлення командира) повинен протягом доби повідомити
командира військової частини, де проходить службу потерпілий, а в
разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) -
також відповідні заклади санітарно-епідеміологічного нагляду
Збройних Сил України, надсилаючи екстрене повідомлення про гостре
профзахворювання (отруєння) (додаток 4 до Інструкції).

2.12. Після закінчення тимчасової непрацездатності
потерпілого або в разі смерті потерпілого, що спричинена нещасним
випадком, командир військової частини, де взято на облік нещасний
випадок, складає повідомлення про наслідки нещасного випадку
(гостре професійне захворювання чи отруєння) (додаток 5 до
Інструкції) та в десятиденний термін надсилає (надає) його
посадовим особам, указаним у пункті 2.8 Інструкції.

Повідомлення про наслідки нещасного випадку (гостре
професійне захворювання чи отруєння) (додаток 5 до Інструкції) є
обов'язковим додатком до акта (додаток 1 до Інструкції) і підлягає
зберіганню разом з ним протягом часу, зазначеного в пункті 2.9
Інструкції.

2.13. Нещасні випадки, що сталися з військовослужбовцями, які
були залучені до робіт на об'єктах підприємств, організацій,
установ господарського комплексу України (далі - підприємств) за
договором (угодою) між військовою частиною і підприємством,
розслідуються і беруться на облік військовою частиною за участю в
комісії з розслідування представника підприємства.

Підприємство, де стався нещасний випадок з
військовослужбовцями, які були залучені до робіт на об'єктах цього
підприємства, залишає у себе один примірник затвердженого акта
(додаток 1 до Інструкції).

2.14. Нещасний випадок, що стався з військовослужбовцем, який
тимчасово був відряджений у встановленому порядку до іншої
військової частини, розслідується і береться на облік військовою
частиною, у якій стався нещасний випадок.

2.15. Нещасні випадки з курсантами (слухачами) військових
навчальних закладів, що сталися під час проходження стажування у
військовій частині, розслідуються і беруться на облік військовою
частиною. У розслідуванні повинен брати участь представник
військового навчального закладу.

2.16. Контроль за своєчасним і правильним розслідуванням,
документальним оформленням та обліком нещасних випадків,
виконанням заходів щодо усунення їх причин та вирішення спірних
питань з цього приводу здійснюється вищими командирами та
відповідними військовими органами нагляду чи контролю залежно від
їх функцій, компетенції та повноважень.

Посадові особи військових органів нагляду мають право
вимагати від командира військової частини, де стався нещасний
випадок, складання акта (додаток 1 до Інструкції) або його
перегляду, якщо встановлено, що під час розслідування нещасного
випадку допущені порушення вимог нормативно-правових актів
Міністра оборони України, а в разі потреби - самостійно проводити
розслідування нещасного випадку (надходження скарги, непогодження
з висновками розслідування обставин та причин нещасного випадку
або його приховування тощо) і видавати обов'язкові для виконання
командиром приписи (додаток 6 до Інструкції) щодо необхідності
складання акта (додаток 1 до Інструкції) та обліку нещасного
випадку.

У разі відмови командира військової частини скласти акт
(додаток 1 до Інструкції) чи непогодження командира потерпілого
або особи, яка представляє його інтереси, із змістом акта (додаток
1 до Інструкції) чи приписом посадової особи питання вирішується
військовим органом нагляду (за охороною праці, пожежним,
санітарно-епідеміологічним, безпеки дорожнього руху тощо) або в
установленому чинним законодавством України порядку.

3. Спеціальне розслідування нещасних випадків та
випадків смерті військовослужбовців

3.1. Спеціальному розслідуванню підлягають:

нещасні випадки зі смертельним або тяжким наслідком;

групові нещасні випадки, що сталися одночасно з двома і
більше військовослужбовцями незалежно від тяжкості ушкодження їх
здоров'я;

випадки смерті під час виконання обов'язків військової
служби.

Віднесення нещасних випадків до таких, що спричинили тяжкі
наслідки, у тому числі до нещасних випадків з можливою
інвалідністю потерпілого, здійснюється відповідно до Класифікатора
розподілу травм за ступенем тяжкості, затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 4 липня 2007 року N 370
( z0902-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7
серпня 2007 року за N 902/14169.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Законодавство України iconЗаконодавство України
Відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Законодавство України iconТема: Діюче законодавство про захист прав дитини та відповідальність за його порушення
Мета та завдання: спонукати вивчати законодавство з питань охорони дитинства, навчити застосовувати на практиці діюче законодавство...
Законодавство України iconЗаконодавство України

Законодавство України iconЗаконодавство України

Законодавство України iconЗаконодавство, що регламентує телемовлення
Закон України «Про Національну раду України з питань телебачення І радіомовлення»
Законодавство України iconЗаконодавство України про географічні назви

Законодавство України iconЗаконодавства України
Кримінально-виконавче законодавство України регламентує порядок І умови виконання та відбування кримінальних покарань з метою захисту...
Законодавство України iconЗаконодавство України
Державтоінспекції мвс з питань видачі реєстраційних документів І номерних знаків Н А К А З У Ю
Законодавство України iconЗаконодавство України
Вводиться в дію Постановою вр n 394/96-вр від 02. 10. 96, Ввр, 1996, n 47, ст. 257 }
Законодавство України iconЗаконодавство України
Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), Закону України від 24 вересня 2008 року n 586 ( 586-17...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка