Наказ
НазваНаказ
Сторінка1/4
Дата конвертації05.04.2013
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Військова справа > Документы
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

Міністра оборони України02.12.2005 м. Київ № 716


Про затвердження Інструкції про порядок проведення інспекційних заходів
У зв'язку зі зміною організаційно-штатної структури Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, Збройних Сил України та з метою уточнення порядку проведення інспекційних заходів
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2006 року Інструкцію про
порядок проведення інспекційних заходів, що додасться.
2. Наказ Міністра оборони України від 21 травня 2001 року № 162 "Про
затвердження Інструкції про порядок проведення інспекційних заходів та підсумкових перевірок у Збройних Силах України" зі змінами, унесеними наказом Міністра оборони України від 25 вересня 2003 року № 311 "Про внесення змін до наказу Міністра оборони України від 21 травня 2001 року № 162''. вважати таким, що втратив чинність.
3. Начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України до 30 грудня 2005 року розробити та видати наказ начальника Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України про "Про організацію та здійснення перевірок у Збройних Силах України".
4. Наказ розіслати до окремої військової частини.

Міністр оборони України
^

А.С. ГРИЦЕНКО


Для службового користування
ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Міністра оборони України

02.12.2005 № 716
ІНСТРУКЦІЯ

про порядок проведення інспекційних заходів
1. Загальні положення

1.1. Інспекційні заходи у Збройних Силах України проводяться з метою посилення контролю за станом та діяльністю органів військового управління, об'єднань, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України, які підпорядковані Міністерству оборони України та Генеральному штабу Збройних Сил України (далі - об'єкти перевірки).
1.2. Інспекційними заходами у Збройних Силах України є інспектування та інспекційні перевірки.

Інспектування проводяться з метою всебічної (комплексної) перевірки й оцінки стану та діяльності об'єктів перевірки. Для визначення стану та діяльності об'єктів перевірки з окремих питань проводяться інспекційні перевірки.

Інспектування кожного з об'єктів перевірки проводяться, як правило, не частіше одного разу на шість років, інспекційні перевірки - за потребою.

З'єднання, військові частини, установи, організації в рік формування, розформування, передислокації, а військові навчальні заклади та науково-дослідні установи в рік проведення державної атестації не підлягають інспектуванню.

Тривалість інспекційного заходу залежить від мети, обсягу визначених завдань і може становити: інспектування - до 10 діб, інспекційної перевірки - до 5 діб.
1.3. Інспектування здійснюється, як правило, за всіма елементами інспекційних заходів, які визначені Інструкцією про порядок проведення інспекційних заходів (далі - Інструкція), інспекційні перевірки - за окремими елементами інспекційних заходів.

З дорученням Міністра оборони України інспекційні заходи можуть здійснюватися також з питань, які не передбачені Інструкцією.
1.4. Під час здійснення інспекційних заходів може бути проведене повне або часткове розгортання об'єктів перевірки до штатів воєнного часу. При цьому перевірка з практичним відмобілізуванням об'єктів перевірки в повному обсязі або частково проводиться за письмовим розпорядженням Міністра оборони України Практичне розгортання до штатів воєнного часу проводяться в межах лімітів та планів навчально-зборових заходів за узгодженням з начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України.
1.5. Відповідальність за безпечне виконання бойових (навчально-бойових) завдань, польотів, походів, стрільб тощо під час інспекційного заходу покладається на командирів (начальників) об'єктів перевірки. Особи, що перевіряють, не повинні втручатися в перебіг заходів, що проводяться на об'єкті перевірки, але мають право і зобов'язані припинити їх проведення в разі створення (виникнення) передумов для нанесення шкоди здоров'ю людей або навколишньому середовищу, порушення вимог правил безпеки керівництвом або особовим складом об'єкта перевірки. Про це вони негайно доповідають керівнику інспекційного заходу та повідомляють безпосереднього командира (начальника) об'єкта перевірки.

Керівник інспекційного заходу повинен прийняти рішення щодо доцільності продовження інспекційного заходу та доповісти про це посадовій особі, за розпорядженням якої проводиться цей захід.
1.6. Представники засобів масової інформації залучаються до участі в інспекційних заходах з дозволу керівника інспекційного заходу, з додержанням вимог щодо захисту інформації з обмеженим доступом.
2. Організація та здійснення Інспекційних заходів
2.1. Організація кожного Інспекційного заходу здійснюється відповідно до перспективного та дворічного планів діяльності Головної інспекції Міністерства оборони України або відповідного доручення Міністра оборони України.

Перспективний план розробляється на шість років на основі Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006 - 2011 роки, він повинен містити заходи середньострокового характеру, пов'язані з розвитком, виконанням рішень Президента України - Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України та Міністра оборони України, і відповідати комплексу Практичних заходів організаційного (технічного) та соціально-економічного характеру, спрямованих на підтримання необхідного рівня обороноздатності держави на плановий період.

Дворічний план діяльності Головної інспекції Міністерства оборони України складається на основі перспективного плану, відповідних указівок Міністра оборони України та річних планів підготовки (діяльності) об'єктів перевірки. Витяг з дворічного плану роботи доводиться до начальника генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, інформація стосовно інспекційних заходів Головної інспекції Міністерства оборони України доводиться до керівництва об'єктів перевірки тільки за розпорядженням Головного інспектора Міністерства оборони України.
2.2. Інспекційні заходи здійснюються інспекторськими комісіями та інспекторськими групами Головної інспекції Міністерства оборони України, до складу яких, за необхідністю та погодженням з відповідними посадовими особами, залучаються фахівці від структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, Національної академії оборони України, науково-дослідних установ Збройних Сил України, командувань видів Збройних Сил України, управлінь оперативних командувань, об'єднань та з'єднань, за напрямком фахової підготовки яких передбачаються інспекційні заходи, за умови, що відповідні фахівці у складі Головної інспекції Міністерства оборони України відсутні.

Залежно від об'єкта перевірки, мети й завдань інспекційного заходу, інспекторські комісії можуть очолювати: Головний інспектор Міністерства оборони України, перший заступник Головного інспектора - Головний військовий інспектор Міністерства оборони України, головні інспектори видів Збройних Сил України, ресурсного забезпечення, озброєння та військової техніки, а інспекторські групи, крім того, - і старші інспектори.

У складі інспекторської комісії призначається штаб керівництва, який очолює начальник штабу інспекторської комісії. На період проведення інспекційного заходу начальник штабу інспекторської комісії є начальником для всіх членів цієї комісії.

У складі інспекторської групи штаб керівництва може не призначатись, а обов'язки щодо узагальнення матеріалів і підготовки звітних документів покладаються на одного із членів інспекторської групи.
2.3. Об'єкт перевірки, мета і завдання інспекційного заходу, терміни його проведення, форми і строки подання звітних матеріалів, заходи щодо забезпечення роботи інспекторської комісії (інспекторських груп) визначаються наказом Головного інспектора Міністерства оборони України про проведення інспекційного заходу.
2.4. Для проведення інспектування відпрацьовуються: план, програма та розклад інспектування; інспекційної перевірки - план інспекційної перевірки, а за необхідності - програма та розклад інспекційної перевірки. План інспектування підписується Головним інспектором Міністерства оборони України і подається на затвердження Міністру оборони України за півтора місяця до його початку. План інспекційної перевірки підписується керівником інспекційної перевірки і затверджується Головним інспектором Міністерства оборони України за три тижні до її початку.

У плані інспекційного заходу відображаються: мета інспекційного заходу, перелік об'єктів, на яких здійснюються інспекційні заходи, елементи, які перевіряються в ході інспекційного заходу, терміни проведення інспекційного заходу, склад інспекторської комісії (інспекторської групи), загальний порядок проведення інспекційного заходу, заходи щодо забезпечення роботи інспекторської комісії (інспекторської групи), форма та строк подання звітних матеріалів.

На підставі плану інспектування керівник інспектування організовує розробку його програми, яка затверджується Головним інспектором Міністерства оборони України та доводиться до відома командирів, (начальників) об'єктів перевірки за 30 діб до його початку.

Програма інспектування складається згідно із завданнями, визначеними у плані інспектування, з урахуванням оперативного (бойового) призначенні, умов дислокації, укомплектованості, стану всіх видів забезпечення об'єкта перевірки.

У програмі інспектування повинні бути визначені: мета, перелік об'єктів перевірки, перелік елементів перевірки, терміни інспектування, перелік документів, що вивчатимуться на об’єктах перевірки, порядок забезпечення інспектування, перелік основних вправ і контрольних занять та завдання, що відпрацьовуються на об’єктах перевірки до початку та під час проведення інспектування.

На підставі програми інспектування командирами (начальниками), органами управління (штабами) об’єктів перевірки складається розклад інспектування, який затверджується керівником інспектування і доводиться відома командирів (начальників) об'єктів перевірки за 10 діб до його початку.

Витяг з плану інспекційної перевірки (програма інспекційної перевірки) доводиться до об'єктів перевірки за 15 днів до її початку.
2.5. Під час підготовки до інспекційного заходу керівник інспекційного заходу організовує і проводить збори, наради, консультації, інструктажі, індивідуальну підготовку членів інспекторської комісії (інспекторської групи) та затверджує особисті плани їх роботи.
2.6. Під час інспекційного заходу й аналізу його результатів інспекторська комісія (інспекторська група) визначає причини виявлених недоліків, позитивний досвід організації та забезпечення діяльності об'єкта перевірки. Якщо причиною негативної оцінки стану і діяльності об'єкта перевірки визнано незабезпечення основними видами озброєння, військової техніки, матеріальними і технічними засобами (за відсутності вини керівництва та особового складу об'єкта перевірки), керівник інспекційного заходу визначає, якою мірою воно вплинуло на результати інспекційного заходу.
2.7. За результатами інспекційного заходу кожен член інспекторської комісії (інспекторської групи) готує доповідь про результати інспекційного заходу за своїм напрямом роботи. На підставі цих доповідей штаб інспекторської комісії (інспекторської групи) організовує складання: акта - за результатами інспектування, довідки-доповіді - за результатами інспекційної перевірки, готує необхідні матеріали для проведення розбору інспекційного заходу на об'єкті перевірки.

Довідка-доповідь, за підписами керівника та членів інспекторської групи, надається на розгляд Головному інспектору Міністерства оборони України.

Акт підписується Головним інспектором Міністерства оборони країни та членами інспекторської комісії і затверджується Міністром оборони України. У разі, якщо керівником інспекційного заходу є головний інспектор виду Збройних Сил України (ресурсного забезпечення, озброєння та військової техніки) Головної інспекції Міністерства оборони України, акт підписується керівником та членами інспекторської комісії і затверджується Головним інспектором Міністерства оборони України.

Проект акта (довідки-доповіді), матеріали розбору доводяться до відома керівника об'єкта перевірки, він засвідчує їх особистим підписом та печаткою.

Перший примірник акта (довідки-доповіді) залишається в Головній інспекції Міністерства оборони України, другий примірник надсилається на адресу органу військового управління об'єкта перевірки. У разі потреби акти (довідки-доповіді) надсилаються й до інших інстанцій.
2.8. За результатами інспектування, а за необхідності, й інспекційної перевірки Головням інспектором Міністерства оборони України подаються доповіді Міністру оборони України.
2.9. Гриф секретності (обмеження доступу) матеріалів інспекційного заходу визначає їх керівник та кожен член інспекторської комісії (інспекторської групи), що готує доповідь про результати інспекційного заходу, на підставі змісту та вимог нормативних документів.
2.10. Після закінчення інспекційного заходу керівник інспектування (інспекційної перевірки) проводить розбір їх результатів, оголошує оцінки з елементів перевірки, загальну оцінку об'єкта перевірки та визначає завдання щодо усунення виявлених недоліків. Склад учасників розбору визначає керівник інспекційного заходу.
2.11. Керівник інспекційного заходу несе відповідальність за реальність та об'єктивність результатів, законність висновків та пропозицій.

Узагальнені результати інспекційних заходів і вказівки щодо усунення недоліків, що мають загальний для Збройних Сил України характер, за поданням Головного інспектора Міністерства оборони України доводяться до військ (сил), установ, організацій наказами, директивами Міністра оборони України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України.
2.12. У двотижневий термін після отримання акта інспектування (матеріалів інспекційної перевірки) командири (начальники) об'єктів перевірки розробляють та подають керівнику інспекційного заходу плани усунення недоліків, які затверджуються їх старшими начальниками. Узагальнені відомості щодо усунення недоліків командири (начальники) об'єктів перевірки доповідають до 25 числа щомісяця на ім'я керівника інспекційного заходу.

Контроль за ходом усунення виявлених недоліків здійснює керівник відповідного структурного підрозділу Головної інспекції Міністерства оборони України, який перевіряє повноту та якість виконання планів усунення недоліків.
3. Основні елементи інспекційних заходів ті порядок їх оцінки
3.1. Основними елементами інспекційних заходів є:

відповідність організаційно-штатної структури об’єкта перевірки меті застосування, основним завданням (завданням за призначенням) згідно з відповідною функціональною структурою Збройних Сил України;

здатність об'єктів перевірки привести себе у бойову готовність (відмобілізуватись та привести себе в бойову готовність) та бути готовим до виконання завдань за призначенням;

стан бойового чергування (для органів військового управління, військ (сил), що залучаються до несення бойового чергування);

стан оперативної підготовки (для органів військового управління стратегічної й оперативної ланок управління);

стан бойової підготовки;

стан гуманітарного та соціального забезпечення;

стан військової дисципліни;

стан роботи з особовим складом;

стан озброєння та військової техніки;

стан тилу;

забезпеченість особового складу житлом і стан квартирно-експлуатаційного забезпечення;

стан фінансово-господарської діяльності;

стан медичного забезпечення;

стан служби військ;

стан охорони державної таємниці;

стан пожежної безпеки;

стан екологічної безпеки;

рівень керівництва військами (силами), об’єктом перевірки.
3.1.1. В авіаційних частинах додатковими елементами інспекційних заходів є перевірка й оцінка стану безпеки польотів авіації Збройних Сил України та основних видів забезпечення польотів: інженерно-авіаційного; аеродромно-технічного; зв'язку і радіотехнічного; пошуково-рятувального.
3.1.2. У військових навчальних закладах (військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів) бойова підготовка перевіряється тільки у військових частинах (підрозділах) забезпечення, а додатковими елементами інспекційних заходів є:

стан навчальної роботи;

стан кадрового забезпечення за спеціальностями підготовки,

стан інформаційного забезпечення;

стан методичної роботи;

рівень підготовки постійного та змінного складу;

стан наукової та науково-технічної діяльності;

стан підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів;

стан навчально-матеріальної бази.

Стан озброєння і військової техніки, тренувальних комплексів, тренажерів, лабораторного обладнання, полігонів та ефективність їх використання у навчальному процесі перевіряється як один з елементів навчально-матеріальної бази.
3.1.3. У науково-дослідних установах бойова підготовка не перевіряється, а додатковими елементами інспекційних заходів є стан наукової та науково-технічної діяльності.

Стан озброєння і військової техніки перевіряється як один з елементів науково-експериментальної та лабораторно-виробничої бази.
3.1.4. Стан наукової та науково-технічної діяльності перевіряється також у штабах видів Збройних Сил України, об'єднаннях.
3.1.5. У військових комісаріатах стан тилу, медичного забезпечення, екологічної безпеки не перевіряється; з бойової підготовки перевіряється командирська підготовка, а додатковими елементами інспекційних заходів є стан виконання заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням призову громадян на строкову військову службу (далі - обліково-призовна робота), відбору громадян на військову службу за контрактом.
3.1.6. Основним оціночним показником стану безпеки польотів авіації та видів забезпечення польотів є організація роботи посадових осіб авіаційної частини згідно з вимогами керівних документів з організації польотів.

Стан безпеки польотів та основних видів забезпечення польотів оцінюється:

"забезпечує виконання завдань за призначенням", якщо в авіаційній частині виконуються вимоги керівних документів з організації польотів;

"не забезпечує виконання завдань за призначенням", якщо в авіаційній частині порушуються вимоги керівних документів з організації польотів.
3.2. Відповідність організаційно-штатної структури об'єкта перевірки меті застосування, основним завданням (завданням за призначенням) згідно з відповідною функціональною структурою Збройних Сил України перевіряється з питань своєчасного виконання заходів, передбачених відповідними наказами, директивами, програмами та планами організаційних заходів за показниками:

знання посадовими особами основних положень Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006 — 2011 роки та завдань за призначенням;

виконання заходів, передбачених відповідними наказами, директивами, програмами та планами організаційних заходів;

наявність функціональних обов'язків посадових осіб органів військового управління з урахуванням завдань, що повинні вирішувати підпорядковані підрозділи;

визначення функцій та завдань підпорядкованим підрозділам;

знання керівним складом документів, що регламентують повсякденну діяльність, функціональних обов'язків, стану справ у підпорядкованих підрозділах;

відповідність організаційно-штатної структури меті застосування, основним завданням (завданням зі призначенням) згідно з відповідною функціональною структурою Збройних Сил України обрису 2011 року.

Відповідність організаційно-штатної структури об'єкта перевірки меті застосування та основним завданням згідно і відповідною функціональною структурою Збройних Сил України оцінюється:

"відповідає вимогам", якщо заходи, передбачені відповідними наказами, директивами, програмами та планами організаційних заходів, виконані у повному обсязі, в установлені терміни; організаційно-штатна структура відповідає меті застосування, основним жаданням (завданням за призначенням) згідно з відповідною функціональною структурою Збройних Сил України обрису 2011 року, а інші показники оцінено не нижче ніж "задовільно";

"не відповідає вимогам", якщо заходи, передбачені відповідними наказами, директивами, програмами та планами організаційних заходів, не виконані у повному обсязі та в установлені терміни з вини командира (начальника) об'єкта перевірки або організаційно-штатна структура не відповідає меті застосування, основним завданням (завданням за призначенням) згідно з відповідною функціональною структурою Збройних Сил України обрису 2011 року, або із решти показників не виконано вимоги на оцінку "задовільно".
3.3. Здатність об'єктів перевірки привести себе в бойову готовність (відмобілізуватись та привести себе в бойову готовність) та бути готовим до виконання завдань за призначенням перевіряється й оцінюється згідно з вимогами наказів, директив Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України з питань бойової та мобілізаційної готовності за показниками:

знання посадовими особами змісту плану приведення в бойову готовність (відмобілізування та приведення в повну бойову готовність) в обсязі функціональних обов'язків;

рівень мобілізаційної підготовки офіцерів (тільки для об'єктів перевірки, які входять до складу Основних сил оборони, військових комісаріатів);

повнота та якість розробки плану приведення в бойову готовність (відмобілізування та приведення в бойову готовність);

стан та якість укомплектованості особовим складом за штатом мирного і воєнного часу;

стан та забезпеченість озброєнням, військовою технікою, боєприпасами, запасами матеріально-технічних засобів; наявність заявок, відповідність мобілізаційних нарядів на отримання майна, якого не вистачає, та забезпечення їх виконання;

організація управління приведенням у бойову готовність, стан пунктів управління, системи оповіщення та зв'язку, стан оперативно-чергової служби;

стан пунктів прийому мобілізаційних ресурсів та готовність їх адміністрацій до роботи;

стан районів зосередження (відмобілізування та приведення у бойову готовність);

наявність актів перевірок, планів удосконалення бойової та мобілізаційної готовності, усунення недоліків, виявлених попередніми комісіями;

відповідність плану приведення в бойову готовність (відмобілізування та приведення в бойову готовність) завданням, закладеним у Державну програму розвитку Збройних Сил України на 2006 — 2011 роки.
3.4. Стан бойового чергування перевіряється й оцінюється відповідно до вимог наказів, директив Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України. При цьому перевіряється спроможність чергових сил запобігати терористичним актам на важливих державних, промислових та військових об'єктах на території України. Перевірка стану бойового чергування з протиповітряної оборони у Збройних Силах України здійснюється із залученням контрольних цілей.
3.5. Стан оперативної підготовки визначається за рівнем професійної підготовки офіцерського складу та за результатами практичної роботи органу військового управління (штабу) під час навчань, тренувань, командно-штабних воєнних ігор, оперативних літучок і оцінюється:

"відмінно", якщо професійну підготовку офіцерського складу оцінено на "відмінно", а практичну роботу органу військового управління (штабу) - як "спроможний виконувати завдання за призначенням";

"добре”, якщо професійну підготовку офіцерського складу оцінено на "добре", а практичну роботу органу військового управління (штабу) - як "спроможний виконувати завдання за призначенням";

"задовільно", якщо професійну підготовку офіцерського складу оцінено не нижче ніж "задовільно", а практичну роботу органу військового управління (штабу) - як "обмежено спроможний виконувати завдання за призначенням";

"незадовільно", якщо не виконано вимоги на оцінку "задовільно".
3.5.1. Професійна підготовка об'єкта перевірки оцінюється:

"відмінно", якщо не менше 90 % перевірених структурних підрозділів (тримали позитивну оцінку і не менше 50 % - "відмінно";

"добре", якщо не менше 80 % перевірених структурних підрозділів отримали позитивну оцінку і не менше 50 % - не нижче ніж "добре";

"задовільно", якщо не менше 70 % перевірених структурних підрозділів отримали позитивні оцінки;

"незадовільно", якщо не виконано вимоги на оцінку "задовільно".
3.5.2. Професійна підготовка структурного підрозділу об'єкта перевірки оцінюється:

"відмінно", якщо не менше 50 % перевірених предметів, у тому числі основних та фізичну підготовку, оцінено "відмінно", а інші - не нижче ніж "добре";

"добре", якщо не менше 50% перевірених предметів, у тому числі основних та фізичну підготовку, оцінено не нижче ніж "добре", а інші – “задовільно";

"задовільно", якщо всі перевірені предмети оцінено не нижче ніж "задовільно";

"незадовільно", якщо не виконано вимоги на оцінку "задовільно”.

Під час перевірки предметів професійної підготовки обов'язково перевіряються основні предмети навчання та фізична підготовка.
3.5.3. Критерії оцінки з предметів навчання встановлюються відповідними курсами, настановами, інструкціями та іншими керівними документами видів, родів військ і спеціальних військ, військових навчальних закладів, установ і організацій Збройних Сил України.

Предмети навчання, критерії оцінки яких не встановлені, оцінюються:

"відмінно", якщо не менше 90 % перевірених військовослужбовців отримали загальну позитивну оцінку і не менше 50 % - "відмінно";

"добре", якщо не менше 80 % перевірених військовослужбовців отримали позитивну оцінку і не менше 50 % - не нижче ніж "добре";

"задовільно", якщо не менше 70 % перевірених військовослужбовців отримали позитивну оцінку;

"незадовільно", якщо не виконано вимоги на оцінку "задовільно".
3.5.4. Загальна індивідуальна оцінка з професійної підготовки визначається:

"відмінно", якщо не менше 50 % перевірених предметів, у тому числі з основних предметів навчання та фізичної підготовки, оцінено "відмінно”, а інші - не нижче ніж "добре";

"добре", якщо не менше 50% перевірених предметів, у тому числі з основних предметів навчання та фізичної підготовки, оцінено "добре", а інші - не нижче ніж "задовільно";

"задовільно", якщо всі перевірені предмети оцінено не нижче ніж "задовільно";

"незадовільно", якщо не виконано вимоги на оцінку "задовільно".

На контрольні заняття з предметів навчання з професійної підготовки оперативно-стратегічної, оперативної ланок управління залучається не менше 70% списочного складу об'єкта перевірки та не менше 50% його структурних підрозділів, в оперативно-тактичній ланці управління залучається не менше 70 % списочного складу органу управління.

Якщо на перевірку з предмета навчання представлено менше 70% списочного складу структурного підрозділу, загальна оцінка за предмет навчання структурному підрозділу, органу управління оперативно-тактичної ланки знижується на один бал.

Предмети навчання визначаються програмою професійної підготовки.
3.5.5. За практичну роботу орган військового управління (штаб) під час навчань, тренувань, командно-штабних воєнних ігор, оперативних літучок оцінюється:

"спроможний виконувати завдання за призначенням", якщо орган військового управління (штаб) діяв злагоджено і організовано, приймав доцільні рішення, які відповідали умовам обстановки, що склалася, своєчасно підготував операцію (бойові дії), безперервно здійснював управління військами (силами), при цьому були допущенні незначні помилки, які не вплинули на виконання поставлених завдань;

"обмежено спроможний виконувати завдання за призначенням", якщо орган військового управління (штаб) в цілому виконав поставлені завдання, але прийняті рішення не в повній мірі відповідали умовам обстановки, в управлінні військами (силами) були допущені помилки, які призвели до перевищення строків виконання покладених завдань до 30 %;

"не спроможний виконувати завдання за призначенням", якщо орган військового управління (штаб) діяв неорганізовано, прийняті рішення не відповідали умовам обстановки, управління військами (силами) було втрачено, що спричинило невиконання поставлених завдань або перевищення строків виконання цих завдань більше ніж 30 %.

Якщо орган військового управління (штаб) є керівником навчання (тренування), то додатково перевіряється методика підготовки та проведення навчання (тренування), яка оцінюється:

"задовільно", якщо матеріали навчання (тренування) підготовлені згідно з установленими вимогами і своєчасно доведені до військ (сил), а навчання (тренування) проведено в умовах, наближених до реальних, обстановка, що створювалася, спонукала тих, хто навчається, до творчих, сміливих, нестандартних дій;

"незадовільно", якщо матеріали навчання (тренування) розроблені на низькому методичному рівні, навчання (тренування) проведено у спрощених умовах.

Якщо методика підготовки та проведення навчання (тренування, командно-штабної воєнної гри, оперативної літучки) оцінена "незадовільно", то за результатами практичної роботи орган військового управління (штаб) на навчаннях (тренуваннях, командно-штабних воєнних іграх, оперативних літучках) не може бути оцінений вище ніж "обмежено спроможний виконувати завдання за призначенням".

3.6. Бойова підготовка об'єктів перевірки в ході проведення інспекційних заходів оцінюється під час навчань, тренувань, бойових стрільб (пусків), польотів та контрольних занять з предметів навчання бойової підготовки, з виконання навчально-бойових завдань, вправ і нормативів.

На тактичні навчання підрозділи виводяться в повному складі зі штатним озброєнням, військовою технікою та передбаченими запасами матеріальних засобів. Підрозділи повинні бути укомплектовані особовим складом не менше як на 90 % їх списочної чисельності.

На контрольні заняття з предметів навчання, тренування, бойові стрільби (пуски), польоти, виконання навчально-бойових завдань, вправ і нормативів допускаються підрозділи (окремі категорії військовослужбовців), чисельність особового складу яких складає не менше 80 % їх списочного складу. У разі коли кількість особового складу підрозділу (окремої категорії військовослужбовців) складає менше 80 % їх списочної чисельності, загальна оцінка за предмет навчання, тренування, бойові стрільби (пуски), польоти, виконання навчально-бойових завдань, вправ і нормативів підрозділу (окремої категорії військовослужбовців) знижується на один бал, а в разі коли кількість особового. складу підрозділу (окремої категорії військовослужбовців) складає менше 70 % їх списочної чисельності, цей Підрозділ (окрема категорія військовослужбовців) отримує незадовільну оцінку та замінюється на інший підрозділ (окрему категорію військовослужбовців).

Предмет навчання бойової підготовки визначаються відповідними програмами бойової підготовки, курсами підготовки авіації.

Для визначення реального стану бойової підготовки під час інспекційних заходів на об'єкті перевірки залучаються: орган військового управління (штаб), не менше 70 % підпорядкованих основних військових частин (підрозділів) і не менше 50 % військових частин (підрозділів) забезпечення.
3.6.1. Стан бойової підготовки з'єднання, військової частини визначається за рівнем підготовки органу військового управління (штабу), рівнем підготовки підпорядкованих військових частин (підрозділів) і станом навчально-матеріальної бази та оцінюється:

"відмінно", якщо за рівнем підготовки орган військового управління (штаб) оцінюється як такий, що "готовий до виконання завдань за призначенням", та не менше 50 % підпорядкованих основних військових частин (підрозділів) оцінено "відмінно", а решта - "добре", стан навчально-матеріальної бази оцінено "задовільно";

"добре", якщо за рівнем підготовки орган військового управління (штаб) оцінюється як такий, що "готовий до виконання завдань за призначенням", та не менше 50 % підпорядкованих основних військових частин (підрозділів) оцінено не нижче ніж "добре", а решта - "задовільно", стан навчально-матеріальної бази оцінено "задовільно";

"задовільно", якщо за рівнем підготовки орган військового управління (штаб) оцінюється як такий, що "обмежено готовий до виконання завдань за призначенням", та більшість підпорядкованих основних військових частин (підрозділів) оцінено позитивно, при цьому не більше однієї основної військової частини (одного основного підрозділу) та двох військових частин (двох підрозділів) забезпечення оцінено "незадовільно", стан навчально-матеріальної бази оцінено "задовільно";

"незадовільно", якщо не виконано вимоги на оцінку "задовільно".

Для авіаційної частини стан бойової підготовки додатково оцінюється з урахуванням стану безпеки польотів. Загальна оцінка зі стану бойової підготовки авіаційної частини не може бути вищою за оцінку стану безпеки польотів.

Основними військовими частинами (підрозділами) у з'єднанні та військовій частині є бойові військові частини (підрозділи) та військові частини (підрозділи) бойового забезпечення.
3.6.2. Стан бойової підготовки бригадної артилерійської групи, яка с лінійним підрозділом з'єднання, батальйону, дивізіону та їм рівних, визначається за рівнем підготовки органу військового управління (штабу) та рівнем підготовки підрозділів і оцінюється:

"відмінно", якщо за рівнем підготовки орган військового управління (штаб) оцінюється як такий, що "готовий до виконання завдань за призначенням", і не менше 50 % підпорядкованих основних підрозділів оцінено "відмінно", а решта - "добре";

"добре", якщо за рівнем підготовки орган військового управління (штаб) оцінюється як такий, що "готовий до виконання завдань за призначенням", і не менше 50
  1   2   3   4

Схожі:

Наказ iconНаказ
Наказ 01. 09. 2011 n 170 Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу
Наказ iconНаказ
Наказ 16. 11. 2011 n 290 Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації
Наказ iconНаказ
Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства праці та соціальної політики n 1 від 09. 01. 2007
Наказ iconНаказ
...
Наказ iconУманська районна державна адміністрація відділ освіти наказ
У відділі освіти забезпечено проведення особистого прийому громадян та видано наказ від 28. 01. 2011 №15
Наказ iconНаказ про затвердження положень про охорону праці 3
Наказ про призначення комісії по періодичному огляду технічного стану будівлі закладу
Наказ iconНаказ
Наказ Міністра оборони України від 17 березня 2003 року №65 «Про затвердження Положення про Збори офіцерів у Збройних Силах України»...
Наказ icon«погоджено» «затверджено»
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ мо україни від 20. 08. 1993 р. №310), зі змінами та доповненнями...
Наказ iconАптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності
Стандарти акредитації аптечних установ” Наказ моз україни №2 від 12 січня 98 р., що передбачають належну аптечну практику; планується...
Наказ iconДнз «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей» наказ №2
України від 14. 12. 2000р. №588, положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка