Про затвердження Змін до Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України
НазваПро затвердження Змін до Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України
Сторінка1/14
Дата конвертації15.04.2013
Розмір1.62 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Військова справа > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Про затвердження Змін до Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України


На виконання заходів, передбачених Національною доктриною розвитку фізичної культури і спорту, затвердженою Указом Президента України від
28 вересня 2004 року № 1148/2004, з метою забезпечення постійної фізичної готовності військовослужбовців до навчально-бойової діяльності, приведення організації всіх форм фізичної підготовки військовослужбовців до сучасних вимог в умовах розвитку Збройних Сил України та запровадження єдиної системи контролю за рівнем фізичної підготовленості військовослужбовців Збройних Сил України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від
5 листопада 1997 року № 400, що додаються.
2. Наказ розіслати до окремої військової частини.

Тимчасово виконуючий обов’язки

Міністра оборони України Л.І.ПОЛЯКОВ


Проект наказу підготовлено та погоджено в остаточній редакції із зацікавленими посадовими особами та структурними підрозділами Управлінням фізичної підготовки Збройних Сил України. Результати погодження викладено у доповідній записці до проекту наказу. Аркуші погодження додаються


Тимчасово виконуючий обов’язки

начальника Управління фізичної підготовки –

начальника фізичної підготовки Збройних Сил України

підполковник Г.В.НОВОДЕРЬОЖКІН

“____”____________2007 року


Виконавець

підполковник О.М.КОСИЦЯ

тел. 225-50

“____”___________2007 року

Проект наказу вимогам чинного законодавства відповідає. Негативних правових наслідків реалізації проекту наказу, у тому числі порушень законодавства, що можуть створити передумови для нанесення економічних збитків державі, не прогнозується.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністра оборони України


ЗМІНИ

до Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України

1. По всьому тексту Настанови слова “військово-навчальні” замінити словами “військові навчальні”.
2. Пункт 4.5.21 Настанови викласти в такій редакції:

“Виконання вправ Військово-спортивного комплексу оцінюється згідно з Нормативами для визначення рівня фізичної підготовленості військовослужбовців Збройних Сил України (додаток № 9 до Настанови в редакції цього наказу).”.
3. Пункт 4.5.23 Настанови викласти в такій редакції:

“Солдати строкової служби, курсанти вважаються такими, що виконали всі вправи Військово-спортивного комплексу, якщо отримано оцінку “відмінно”.

Особи офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, вважаються такими, що виконали нормативи Військово-спортивного комплексу для першої категорії відповідної вікової групи, якщо отримали оцінку “відмінно.”.
4. Заголовок розділу 5 Настанови викласти в такій редакції:

“Фізична підготовка осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.”.
5. Заголовок підрозділу 5.1 Настанови викласти в такій редакції:

“Фізична підготовка осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.”.
6. У пункті 5.1.1 Настанови:

у першому реченні слово “офіцерів” замінити словами “осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом ”;

у другому реченні слова “офіцер, прапорщик, військовослужбовець надстрокової служби” замінити словом “військовослужбовець”.
7. У пункті 5.1.2 Настанови:

слово “офіцера” замінити словами “осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом ”;

слово “його” виключити.
8. Пункт 5.1.3 Настанови викласти в такій редакції:

“Для занять і складання нормативів з фізичної підготовки особи офіцерського складу, які не мають відхилень у стані здоров’я, у відповідності з їх віком розподіляються на групи:

перша – до 30 років;

друга – до 35 років;

третя – до 40 років;

четверта – до 45 років;

п’ята – до 50 років;

шоста – до 55 років;

сьома – після 55 років.

Особи рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не мають відхилень у стані здоров’я, у відповідності з їх віком розподіляються на групи:

перша – до 30 років;

друга – до 35 років;

третя – до 40 років;

четверта – після 40 років.

Дні та час проведення навчальних занять, склад груп, керівники і порядок організації фізичної підготовки осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, визначаються наказом командира військової частини.

Особи офіцерського складу, особи рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та за станом здоров’я не можуть бути допущені до занять з фізичної підготовки, тимчасово (не більше 6 місяців) займаються в групі лікувальної фізичної культури. Після одужання, за висновком лікаря, розпочинають заняття у відповідній віковій групі. Заняття в групі лікувальної фізичної культури здійснюють спеціалісти військово-медичної служби за спеціальними програмами, які розробляються за участю начальника фізичної підготовки і спорту.”
9. Пункт 5.1.5 Настанови викласти в такій редакції:

“Особи офіцерського складу, особи рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, за рівнем вимог до фізичної підготовленості поділяються на категорії:

перша категорія – військовослужбовці, професійна діяльність яких вимагає високого рівня розвитку фізичних якостей. До неї належать особи офіцерського складу, особи рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, військових частин і підрозділів аеромобільних військ, морської піхоти, спеціального призначення та розвідувальних частин і підрозділів, а також офіцери навчальних підрозділів вищих військових навчальних закладів, які готують офіцерів для цих військових частин і підрозділів;

друга категорія – військовослужбовці, професійна діяльність яких має безпосередній зв’язок з рівнем розвитку фізичних якостей. До неї належать особи офіцерського складу, особи рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-морських Сил Збройних Сил України, Командування сил підтримки Збройних Сил України;

третя категорія – військовослужбовці, професійна діяльність яких не вимагає високого рівня розвитку фізичних якостей, а фізична підготовка призначена для зміцнення здоров’я, підтримання високої працездатності. До неї належать особи офіцерського складу структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління, науково-педагогічні працівники, ад’юнкти та докторанти вищих військових навчальних закладів.”
10. Розділ 7 Настанови викласти в такій редакції:
“7.1. Загальні положення
7.1.1. Кожен командир (начальник) зобов’язаний знати, систематично перевіряти та оцінювати рівень фізичної підготовленості підпорядкованих йому військовослужбовців, фізичну підготовку підрозділів і військових частин.

Перевірки здійснюються:

протягом першого місяця перебування нового поповнення у військовій частині;

перед укладенням громадянами контрактів про проходження військової служби;

атестаційними комісіями за наказами командира (начальника) з обов’язковим включенням до їх складу спеціалістів фізичної підготовки та спорту і військово-медичної служби;

у період складання кандидатами до військового навчального закладу вступного екзамену з фізичної підготовки;

у процесі навчання;

у кінці періоду навчання і навчального року;

на екзаменах (державних екзаменах) і заліках з фізичної підготовки;

під час інспектування і комплексної (часткової) перевірки військової частини (військового навчального закладу).

Перевірки проводяться за планами і програмами, затвердженими відповідними командирами (начальниками).

7.1.2. Нове поповнення перевіряється за трьома вправами: біг на 100 м, підтягування на перекладині, біг на 3 км. Результати перевірки враховуються під час організації і проведення фізичної підготовки, розподілу військовослужбовців за підрозділами і зберігаються в підрозділах протягом строку їх військової служби.
7.1.3. Громадяни перед укладенням контрактів про проходження військової служби перевіряються у відповідності з віковою групою і категорією за трьома вправами: біг на 100 м., підтягування на перекладині, біг на 3 км. Контракт укладається, якщо отримана оцінка не нижче “добре”.

7.1.4. Кандидати до військових навчальних закладів складають вступний екзамен з фізичної підготовки. Екзамен проводиться за трьома вправами: біг на 100 м, підтягування на перекладині, біг на 3 км. Вправи оцінюються за Нормативами для визначення фізичної підготовленості військовослужбовців Збройних Сил України (далі Нормативи) (додаток № 9 до Настанови). Результати екзамену подаються до приймальної комісії військового навчального закладу для визначення фізичної придатності кандидата до служби у Збройних Силах України.

Кандидати до військового навчального закладу, які отримали за екзамен з фізичної підготовки оцінку “незадовільно”, зарахуванню до військового навчального закладу не підлягають.

7.1.5. У процесі навчання перевіряються якість керівництва, організації, забезпечення і проведення фізичної підготовки з особовим складом, ефективність процесу фізичної підготовки, а також повнота і якість засвоєння військовослужбовцями програми з фізичної підготовки.

7.1.6. У кінці навчального року визначається рівень фізичної підготовки всіх військовослужбовців, методична підготовленість офіцерів і сержантів, які проводять заняття, ефективність процесу фізичної підготовки, оцінка фізичної підготовки підрозділів і військової частини.

7.1.7. У військових навчальних закладах в кінці кожного непарного семестру проводяться заліки з оцінкою, у кінці парних семестрів проводяться екзамени. Після закінчення навчання проводиться державний екзамен з фізичної підготовки. На екзаменах і заліках перевіряється рівень фізичної і методичної (з 2-го семестру) підготовленості слухачів і курсантів.

7.1.8. У навчальних частинах в кінці навчання проводиться випускний екзамен, на якому перевіряється рівень фізичної та методичної підготовленості курсантів за Нормативами відповідно до терміну служби.
У кінці періоду навчання (семестру) визначається рівень фізичної підготовленості всіх військовослужбовців, оцінка фізичної підготовки підрозділів, військової частини (ВВНЗ).

7.1.9. Під час інспектування і комплексних (часткових) перевірок визначається:

рівень фізичної підготовленості всіх призначених для перевірки військовослужбовців;

рівень методичної підготовленості офіцерів і сержантів, які проводять заняття з фізичної підготовки, слухачів і курсантів військових навчальних закладів, курсантів навчальних частин, які готують командирів відділень;

якість керівництва, організації забезпечення і проведення фізичної підготовки;
оцінка фізичної підготовки підрозділів, військової частини та військового навчального закладу.

7.1.10. Під час аналізу результатів перевірки фізичної підготовки визначається:

рівень розвитку у військовослужбовців різних фізичних і спеціальних якостей і ступінь оволодіння ними військово-прикладними навичками, теоретичними знаннями, методичними уміннями;

динаміка змін показників фізичного стану військовослужбовців за певний період часу;

оцінки, одержані окремими категоріями військовослужбовців;

позитивний досвід і недоліки організації і проведення фізичної підготовки та їх причини;

конкретні заходи покращення фізичної підготовки особового складу.
7.2. Перевірка і оцінка фізичної підготовленості військовослужбовців
7.2.1. Кожен військовослужбовець несе особисту відповідальність за рівень своєї фізичної підготовленості. Фізична підготовленість військовослужбовців оцінюється не менше одного разу на місяць.

7.2.2. На контрольних заняттях, інспектуваннях, комплексних (часткових) перевірках військовослужбовці перевіряються за двома – п’ятьма вправами, слухачі і курсанти військових навчальних закладів на екзаменах і заліках – за чотирма – п’ятьма вправами, які входять до програми навчання і характеризують різні фізичні якості і прикладні навички (додаток № 10 до Настанови).

7.2.3. Для виконання вправ дається одна спроба, крім вправ 12 і 28. В окремих випадках (під час зриву, падіння тощо) той, хто перевіряє, може дозволити виконати вправу повторно. Виконання вправ з метою покращення отриманої оцінки не дозволяється.

7.2.4. Підбір вправ для перевірки здійснюється у відповідності з вимогами:

вправи на загальну або швидкісну витривалість включаються у перевірку в усіх випадках, а інші, з урахуванням проходження програми, – за рішенням перевіряючого;

у число вправ для перевірки обов’язково включаються вправи, що визначають специфіку військово-професійної діяльності військовослужбовців;

рівень розвитку кожної якості (крім витривалості) та навику може перевірятися за двома вправами.

7.2.5. Всі призначені для перевірки вправи виконуються особовим складом підрозділу, як правило, протягом одного дня. Біг на 3 км, 5 км, марш-кидок, лижна гонка можуть за рішенням перевіряючого виконуватись в інший день.

7.2.6. У ході перевірки вправи виконуються в такій послідовності: вправи на спритність, вправи на швидкість, силові вправи, прийоми рукопашного бою, вкінці – вправи на витривалість, подолання перешкод, плавання, марш-кидки. В окремих випадках за рішенням перевіряючого послідовність виконання вправ може бути змінена.

7.2.7. Офіцери і курсанти можуть перевірятися у спортивній формі одягу, за виключенням виконання вправ, для яких передбачена тільки військова форма.

Офіцерам старших вікових груп під час перевірки
дозволяється виконувати вправи, передбачені для офіцерів молодших
вікових груп.

7.2.8. Військовослужбовець, що не виконав одну з призначених
вправ без поважної причини, з фізичної підготовленості оцінюється “незадовільно”. За неможливості виконати вправу через хворобу чи травму перевіряючий може призначити вправу для заміни, крім вправ на витривалість.

У разі звільнення військовослужбовця від виконання вправи на витривалість його фізична підготовленість оцінюється не вище “задовільно”, якщо за виконання інших вправ отримано не менше однієї оцінки “відмінно”, решта – “добре”.

7.2.9. Перевірка військовослужбовців з плавання проводиться при температурі води не нижче плюс 17 градусів С; з лижних гонок – при температурі повітря не нижче мінус 20 градусів С, при вітрі 5 – 10 м/с – не нижче мінус 17 градусів С, з інших вправ – не вище плюс 30 градусів С, та не нижче мінус 15 градусів С.

Під час проведення перевірки військовослужбовців з виконання фізичних вправ при температурі повітря нижче мінус 5 градусів С або у разі, коли дистанція на 50 % вкрита снігом, ожеледицею, користуватися поправкою № 2 до Нормативів (додаток № 9 до Настанови).

7.2.10. Рейтинг військовослужбовців з фізичної підготовленості визначається відповідно до Таблиці нарахування балів за виконання вправ з фізичної підготовки (додаток № 8 до Настанови).

Виконання вправ оцінюється відповідно до Нормативів (додаток № 9 до Настанови).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Про затвердження Змін до Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України iconПро затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування...
...
Про затвердження Змін до Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України iconПро внесення змін та доповнень до Положення про порядок забезпечення...

Про затвердження Змін до Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України iconІнструкція про організацію вартової служби у Збройних Силах України
З метою визначення єдиного порядку організації вартової служби у Збройних Силах України
Про затвердження Змін до Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України iconМетою предмета «Захист Вітчизни» є не тільки необхідність теоретичної,...
Вітчизни І проходження військової служби у Збройних Силах України чи інших військових формуваннях України, а й створення умов для...
Про затвердження Змін до Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України iconНаказ
Наказ Міністра оборони України від 17 березня 2003 року №65 «Про затвердження Положення про Збори офіцерів у Збройних Силах України»...
Про затвердження Змін до Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України icon"Дружба, військове товариство – славні традиції зс україни. Воїн,...
Пція вихов­­­ної роботи в Збройних Силах та інших військових формуваннях України сприяють плановому керованому характеру подальшого...
Про затвердження Змін до Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України iconНака з
Збройних Сил України та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів у відповідність із сучасними вимогами розвитку...
Про затвердження Змін до Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України iconІнструкція про порядок надання доповідей І донесень про злочини,...
Генеральному штабі Збройних Сил України, видах Збройних Сил України, органах військового управління, об'єднаннях, з'єднаннях, військових...
Про затвердження Змін до Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України iconІнструкція про порядок надання доповідей І донесень про злочини,...
Генеральному штабі Збройних Сил України, видах Збройних Сил України, органах військового управління, об'єднаннях, з'єднаннях, військових...
Про затвердження Змін до Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України iconНаказ
Затвердити Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України, що додається
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка