Положенн я про відділ обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради
Скачати 108.23 Kb.
НазваПоложенн я про відділ обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради
Дата конвертації02.03.2013
Розмір108.23 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Військова справа > Документы
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника управління

21.05.2008 № 01/7-21


П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці

управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці ( далі - відділ) є структурним підрозділом управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради (надалі − управління), що утворюється за наказом начальника управління відповідно до Положення про управління;

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України і Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінпраці, розпорядженням голови облдержадміністрації, наказами начальника головного управління та соціального захисту населення обласної держадміністрації, Статутом територіальної громади м.Селидове, Регламентом роботи Селидівської міської ради, її виконавчого комітету, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами начальника управління, а також Положенням про управління й цим Положенням;

При виконанні покладених на відділ завдань безпосередньо керується Законами України:

 • “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

 • “Про жертви нацистських переслідувань”;

 • “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

 • “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

 • “Про реабілітацію інвалідів в Україні”;

 • “Про соціальний захист дітей війни”;

 • “Про увічнення Перемоги у Великій вітчизняній війні 1941-1945 рр.”;

 • “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей ”;

 • “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”;

  1. Положення про відділ затверджується начальником управління;

1.4. Працівники відділу призначаються на посади й звільнюються з посади начальником управління в порядку, встановленому чинним законодавством;

1.5. Посадові обов’язки працівників відділу затверджуються начальником управління;

1.6. Ліквідація і реорганізація відділу здійснюється на підставі наказу начальника управління в порядку, встановленному законодавством;

1.7. Відділ правами юридичної особи не володіє.

^ 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ:
2.1. Забезпечення в межах своїх повноважень дотримання законодавства про соціальний захист та соціальне обслуговування населення, у тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

2.2. Призначення компенсаційних виплат і пільг інвалідам та іншим категоріям громадян;

2.3. Розробка проектів та організація виконання комплексних програм поліпшення соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання;

2.4. Сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури, направлення інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення (міського значення);

^ 3. ВІДДІЛ ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ЗАВДАНЬ ВИКОНУЄ НАСТУПНІ ФУНКЦІЇ:
3.1. Приймає та реєструє заяви з необхідними документами, які визначені нормативно-правовими актами, на підставі яких призначаються компенсаційні виплати та пільги окремим категоріям громадян;

3.2. Опрацювує заяви щодо призначення компенсаційних виплат та пільг, розраховує їх розмір;

3.3. Готує проекти рішення щодо призначення відповідно до законодавства грошових компенсацій інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, а також вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян та надання пільг на житлово-комунальні послуги інвалідам по зору 1, 2 групи та дітям-інвалідам з дитинства в віці до 18 років, інших пільг і компенсаційних виплат за рахунок коштів місцевих бюджетів;

3.4. Організовує роботу з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3.5. Здійснює розрахунки та призначення грошових компенсацій за невикористані санаторно-курортні путівки, продукти харчування, оздоровлення учасників ліквідації аварії на ЧАЕС;

3.6. Подає пропозиції до проектів міських програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3.7. Здійснює формування, ведення, зберігання особових справ одержувачів компенсаційних виплат і пільг;

3.8. Здійснює інвентаризацію особових справ одержувачів компенсаційних виплат, визначає її результати, забезпечує своєчасне списання справ, за якими минув термін виплати;

3.9. Формує базу даних інвалідів, веде Центральний банк даних з проблем інвалідності;

3.10. Готує пропозиції міській раді щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів;

3.11. Організовує матеріально-побутове обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, їх санаторно-курортне лікування, забезпечує інвалідів в установленому порядку транспортними засобами, засобами пересування та реабілітації;

3.12. Сприяє працевлаштуванню інвалідів, здобуттю ними освіти, кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям;

3рганізовує в установленому порядку роботу щодо здійснення капітальних ремонтів пільговим категоріям громадян відповідно до чинного законодавства;

3.14. Надає пропозиції при розробці проектів комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку.

3.15. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми недієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду;

3.16. Забезпечує в разі потреби влаштування до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів;

3.17. Сприяє благодійним, релігійним організаціям, громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

3.18. Бере участь у роботі державних комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

3.19. Вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, утворення та розвитку мережі закладів та установ, що надають послуги цим громадянам, контролює якість надання ними соціальних послуг, готує виконкому міської ради пропозиції з цього питання;

3.20. Видає посвідчення інвалідам війни;

3.21. Веде єдиний державний реєстр осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3.22. Веде базу даних одержувачів разової грошової допомоги до Дня Перемоги, передбаченої Законом України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

3.23. Веде базу електронної системи по контролю за виготовленням та видачею технічних засобів реабілітації;

3.24. Здійснює електронний облік компенсаційних виплат на санаторно − курортне лікування;

3.25. Здійснює електронний облік компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування;

3.26. Надає консультативно-правову допомогу громадянам, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності з питань оформлення документів для призначення компенсаційних виплат, а також сприяє громадянам в одержанні необхідних для цього документів;

3.27. Забезпечує діяльність комісій , створених при виконкомі міської ради:

 • По розгляду заяв інвалідів війни, сімей загиблих, дружин померлих інвалідів війни, про надання допомоги в ремонті індивідуальних ремонтів будинків;

 • Про відновлення прав реабілітованих;

 • З вибракування та списання автомобілів, наданих громадянам пільгової категорії по лінії головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації;

 • Про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та допомоги на поховання;

3.28. Готує проекти відповідей на звернення громадян, підприємств, установ та організацій ,народних депутатів з питань, що належать до компетенції відділу, вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги;

3.29 Забезпечує своєчасну підготовку звітів та інформацій;

3.30. Інформує населення з питань, що належать до компетенції відділу, через засоби масової інформації;

3.31. Виконує інші функції, які випливають з покладених на відділ завдань.

^ 4. ВІДДІЛ МАЄ ПРАВО:
4.1. Готувати проекти запитів з питань, що належать до компетенції відділу;

4.2. Одержувати на запити необхідну інформацію та відомості з питань, що належать до компетенції відділу від підприємств, установ, організацій;

4.3. Брати участь у нарадах, інших заходах, що належать до компетенції відділу;

4.4. Подавати до розгляд начальникові управління пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу;

4.5. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів управління, підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.
^ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ:
5.1. Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади наказом начальника управління в порядку, встановленому законодавством;

5.2. Начальник відділу здійснює керівництво та контроль за діяльністю відділу, несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, розподіляє обов’язки між працівниками відділу, очолює і контролює їх роботу;

5.3. Робота відділу ведеться згідно з планом, який складається на основі перспективних та поточних планів роботи управління, доручень керівництва, функцій відділу;

5.4. Відділ в процесі покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами управління, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності;

5.5. Діловодство ведеться згідно з номенклатурою справ відділу.
^ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ
6.1. Відділ несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань;

6.2. За порушення трудової і виконавської дисципліни, вимог Закону України ,,Про службу в органах місцевого самоврядування” працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.
^ 7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ:

7.1. Відділ в процесі виконання роботи підтримує інформаційні зв’язки зі структурними підрозділами управління: відділом бухгалтерського обліку, відділом грошових виплат і компенсацій, відділом автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат, відділом персоніфікованого обліку пільгових категорій населення, опікунською радою при виконкомі міської ради, відділом архітектури, містобудування та житлово − комунального господарства, відділом освіти міської ради, планово-фінансовим відділом, відділом соціального захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, сектором стаціонарних установ, відділом соціального обслуговування та захисту населення, планово − фінансовим відділом головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями. Такими установами і організаціями, перш за все, є Центральна міська лікарня, військкомат, міський центр зайнятості, міське управління Пенсійного фонду України , міські відділення фондів соціального страхування, підприємства − надавачі житлово − комунальних, ритуальних, послуг, міський відділ управління Міністерства внутрішніх справ Украіни в Донецькій області, територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян;

7.2. Відділ надає інформацію, оперативні та інші дані, що стосуються напрямків діяльності, відділу бухгалтерського обліку відділу грошових виплат і компенсацій, відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат управління, опікунській раді при виконкомі міської ради, планово-фінансовому відділу, відділу соціального захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, сектору стаціонарних установ, відділу соціального обслуговування та захисту населення головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, в терміни вказані законодавством та інструкцією з діловодства або в терміни визначені посадовою особою, яка запитує інформацію;

7.3. Відділ одержує в межах компетенції управління, в установленому порядку від відділу грошових виплат та компенсацій, відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначення соціальних виплат, відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення, відділу бухгалтерського обліку управління, відділу архітектури, містобудування та житлово − комунального господарства, відділу освіти міської ради, Центральної міської лікарні, військкомату, міського центру зайнятості, міського управління Пенсійного фонду України , міських відділень фондів соціального страхування, підприємств − надавачві житлово − комунальних, ритуальних, послуг, міського відділу управління Міністерства внутрішніх справ Украіни в Донецькій області, територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян інформацію, документи, статистичні та оперативні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань в терміни встановлені законодавством та Інструкцією з діловодства або в більш стислі терміни , якщо цього вимагає необхідність негайного виконання поставлених завдань;

7.4. За дорученням начальника управління, заступника начальника управління, який курирує роботу відділу, в межах своїх повноважень відділ готує проекти інформацій, відповідей, ініциативних листів, які надаються виконкомом міської ради органам влади вищого рівня, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності. Підготовлені проекти інформацій, відповідей, ініциативних листів погоджує з заступником начальника управління, який курирує відділ, начальником управління, заступником міського голови, який курирує відповідний напрямок діяльності;

7.5. Проекти рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, підготовлені відділом в межах наданої компетенції, і завізовані начальником управління погоджуються в порядку, передбаченому Регламентом міської ради, Регламентом виконавчого комітету міської ради, Інструкцією з діловодства;

7.6. За дорученням начальника управління, заступника начальника управління, який курирує роботу відділу, в межах своїх повноважень готує проекти інформації, відповідей, ініціативних листів, які надаються управлінням виконкому міської ради, Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації та іншим органам влади вищого рівня, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності. Підготовленні проекти інформації, відповідей, ініціативних листів погоджуються з заступником начальника управління, який курирує відділ.

7.7. Проекти наказів підготовлені відділом, погоджуються в порядку передбаченому Інструкцією з діловодства.

Начальник відділу обслуговування

інвалідів, ветеранів війни та праці С.М.Капкіна
Оновлено 01.07.2011

Схожі:

Положенн я про відділ обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложенн я про відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій...
Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення (далі − відділ) є структурним підрозділом управління праці та соціального...
Положенн я про відділ обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложенн я про фінансово-господарський відділ управління праці та...
Фінансово-господарський відділ (далі − відділ) управління праці та соціального захисту населення (далі − управління), є структурним...
Положенн я про відділ обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про відділ прийому громадян управління праці та соціального...
Відділ прийому громадян є структурним підрозділом управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради (далі...
Положенн я про відділ обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про відділ автоматизованої обробки інформації та контролю...
Селидівської міської ради /далі − управління/ є структурним підрозділом управління, що утворюється за наказом начальника управління...
Положенн я про відділ обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради
Україні ”, є підзвітним І підконтрольним міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові, а з питань...
Положенн я про відділ обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про сектор з питань праці та соціально-трудових відносин...
Сектор з питань праці та соціально-трудових відносин (далі – сектор ) управління праці та соціального захисту населення Селидівської...
Положенн я про відділ обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про сектор з контролю використання коштів державного бюджету,...
Селидівської міської ради (далі - управління) є структурним підрозділом управління, що утворюється за наказом начальника управління...
Положенн я про відділ обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про сектор організаційно-кадрової та правової роботи управління...
Сектор організаційно-кадрової та правової роботи (далі –сектор) управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської...
Положенн я про відділ обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення
Відділ прийняття рішень /далі – відділ/ управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради /далі – управління/...
Положенн я про відділ обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconРозпорядження
Головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської, управління праці та соціального захисту населення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка