Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок забезпечення жилою площею в Збройних Силах України
Скачати 344.01 Kb.
НазваПро внесення змін та доповнень до Положення про порядок забезпечення жилою площею в Збройних Силах України
Сторінка1/2
Дата конвертації07.03.2013
Розмір344.01 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Військова справа > Документы
  1   2

Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок забезпечення жилою площе...

Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок забезпечення жилою площею в Збройних Силах України

Зміст документа


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

N 20 від 03.02.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
20 лютого 1995 р.

vd950203 vn20 N 43/579

Про внесення змін та доповнень до
Положення про порядок забезпечення
жилою площею в Збройних Силах України

З метою подальшого удосконалення порядку забезпечення жилою

площею в Збройних Силах України та усунення численності наказів Міністра оборони України з цього питання, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни і доповнення до Положення про порядок

забезпечення жилою площею в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 23 грудня 1992 року N 220, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Встановити, що у випадках, передбачених абзацом четвертим

пункту 11 зазначеного Положення, при переміщенні військовослужбовця по службі в інший гарнізон йому зараховується попередній час перебування на квартирному обліку (в списках осіб, що користуються правом першочергового і позачергового отримання жилих приміщень), але не раніше ніж з дня набрання чинності цим наказом.

3. Замовникам будівництва житла виділяти 10 відсотків жилої

площі в закінчених (будівництвом, реконструкцією, комплексним капітальним ремонтом) жилих будинках, підрядним будівельним та ремонтно-будівельним організаціям Міністерства оборони України, які безпосередньо виконували будівельні роботи. Якщо в місці будівництва або реконструкції відсутня потреба в жилій площі, зазначена площа виділяється замовником в будинках інших населених пунктів (крім м.Києва).

4. Начальникам квартирно-експлуатаційних органів Міністерства

оборони України у разі отримання з боку будь-кого розпоряджень, щодо розподілу жилої площі та оформлення необхідних для цього документів, які суперечать чинному законодавству, не реалізовувати їх, негайно доповідати безпосередньому командуванню.

5. Начальнику розквартирування військ та капітального

будівництва — начальнику Головного управління розквартирування військ та капітального будівництва Збройних Сил України, у разі виявлення грубого порушення чинного житлового законодавства та цього Положення посадовими особами, при необхідності, порушувати клопотання про притягнення цих осіб до встановленої законодавством відповідальності.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника

розквартирування військ та капітального будівництва — начальника Головного управління розквартирування військ та капітального будівництва Збройних Сил України.

7. Вважати таким, що втратив чинність наказ Міністра оборони

України від 23 грудня 1992 року N 220.

8. Наказ розіслати до окремої військової частини.

Міністр оборони України В.Шмаров

Затверджено

наказом Міністра оборони

України від 3.02.95 N 20
Положення
про порядок забезпечення жилою
площею в Збройних Силах України
I. Загальні положення
1. Це Положення встановлює порядок забезпечення жилими

приміщеннями осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, військовослужбовців-жінок* та працівників (невійськовослужбовців) Збройних Сил України.

За рахунок житлових фондів Міністерства оборони України

забезпечуються житлом за місцем служби військовослужбовці та члени їх сімей (стаття 64 Житлового кодексу України, які проходять військову службу у військових частинах, в установах, на підприємствах, в організаціях (у тому числі і в госпрозрахункових), військових навчальних закладах, військових комісаріатах, санаторіях, поліклініках, госпіталях, військових прокуратурах, військових судах, комендатурах, квартирно-експлуатаційних частинах (КЕЧ) районів, кафедрах (факультетах, відділеннях) військової підготовки цивільних вищих навчальних закладів, інженерно-технічних батальонах, в єдиній системі управління повітряним рухом, військових представництвах на підприємствах та в організаціях (установах), лінійних органах військових сполучень на залізничному, водному і повітряному транспорті, Товаристві сприяння оборони України та Військах цивільної оборони України.**

___________________________________
* Надалі — військовослужбовці

** Надалі - військові частини
У населених пунктах, де не ведеться власне будівництво

військовими формуваннями, військовослужбовці та члени їх сімей забезпечуються житлом за рахунок житлового фонду виконавчих комітетів Рад народних депутатів нарівні з іншими громадянами.

2. Військовослужбовці, відряджені для роботи до державних

органів, забезпечуються жилими приміщеннями там, де вони працюють, якщо інше не передбачене чинним законодавством.

3. Військовослужбовці, направлені на навчання до військових

навчальних закладів з виключенням із списків військових частин, забезпечуються на час навчання жилою площею у сімейних гуртожитках.
За ними на весь період навчання зберігається житло та черга

на його отримання за місцем їх попередньої служби.
По закінченні навчання займане ними житло підлягає звільненню

у двомісячний термін.
4. Військовослужбовці та члени їх сімей мають право до

одержання жилого приміщення прописатися за адресою військової частини.

5. Забезпечення військовослужбовців, працівників (невійськовослужбовців) житлом за рахунок фондів Міністерства оборони України здійснюється шляхом:

власного житлового будівництва;
пайової участі у житловому будівництві з виконавчими

комітетами Рад народних депутатів, підприємствами і організаціями;

кооперативного та індивідуального житлового будівництва;

придбання житла;
будівництва житла за кошти інвесторів.
6. Джерелами фінансування житлового будівництва для

військових формувань є: централізовані капітальні вкладення, власні кошти підприємств, кошти від реалізації військового майна та озброєння, кошти інвесторів.

7. Будівельно-квартирний комплекс та фінансові служби

Збройних Сил України здійснюють розподіл капітальних вкладень на житлове будівництво пропорційно числу осіб, які перебувають у черзі на одержання житла, з урахуванням часу їх прийняття на квартирний облік.

Обсяг житла, що підлягає для заселення у поточному році,

доводиться наказом начальника гарнізону до особового складу не пізніше 1 квітня. У ньому визначається кількість жилої площі для надання військовослужбовцям поза чергою, в першу чергу і у порядку загальної черги.

8. Вся жила площа, яка надається до гарнізону для забезпечення військовослужбовців, працівників (невійськовослужбовців) військових частин, розподіляється рішенням начальника гарнізону за поданням гарнізонної житлової комісії між військовими частинами, виходячи з часу перебування військовослужбовців на квартирному обліку.

Жила площа, яка збудована за рахунок коштів підприємств,

госпрозрахункових організацій (військових частин), і підлягає передачі їм, відповідно до умов угоди на будівництво, визначається в натурі гарнізонною житловою комісією.

Жила площа, що побудована за кошти інвесторів, після

розрахунків з інвестором, підлягає розподілу через гарнізонну житлову комісію і передається: у обсязі 50 відсотків жилої площі — замовнику, у разі будівництва житла підрядною організацією Міністерства оборони, а решту військовим частинам гарнізону; у обсязі 100 відсотків зазначена жила площа передається замовнику при будівництві житла цивільною будівельною організацією.

2. Квартирний облік військовослужбовців

Надання жилих приміщень

9. Військовослужбовці визнаються такими, що потребують

поліпшення житлових умов, на загальних підставах відповідно до чинного законодавства.

З метою правильного обліку військовослужбовців, які

потребують поліпшення житлових умов, розподілу та використання жилої площі у гарнізонах та військових частинах, відповідно до наказу Міністра оборони України від 17.11.92 р. N 193 із змінами та доповненнями, внесеними наказом міністра оборони України від 27.05.93 р. N 114, утворюються житлові комісії.

10. Облік військовослужбовців, які потребують поліпшення

житлових умов, ведеться у військових частинах та квартирно-експлуатаційних частинах районів. Військовослужбовці, зараховані на квартирний облік, заносяться до книги обліку осіб, які перебувають в черзі на одержання жилих приміщень (додаток N 1 до цього Положення).

Книга повинна бути пронумерована, прошнурована, скріплена

печаткою військової частини та підписана секретарем житлової комісії. Книга зберігається як документ особливої ваги.

11. Військовослужбовці беруться на квартирний облік рішенням

житлової комісії військової частини, затвердженим командиром військової частини. На засіданні комісії має право бути присутнім військовослужбовець, відносно якого вирішується питання прийняття на квартирний облік.

В рішенні вказується дата прийняття на облік, склад сім’ї,

підстави для прийняття на облік, вид черги надання житлових приміщень (загальна черга, в першу чергу), а у випадку відмови в прийнятті на облік — підстави відмови з посиланням на відповідну норму житлового законодавства.

Датою постановки на квартирний облік вважається день, коли

було винесене рішення житловою комісією військової частини про прийняття на квартирний облік. День прийняття на квартирний облік визначає місце військовослужбовця на одержання житлового приміщення.

Військовослужбовці Збройних Сил України, які перебувають на

квартирному обліку, при переміщенні по службі на вищу, рівнозначну посаду, а також з вищих посад на нижчі за підставами, передбаченими підпунктами “а”, “б” та “д” пункту 36 Тимчасового положення про проходження військової служби особами офіцерського складу та підпунктами “а” та “б” пункту 27 Тимчасового положення про проходження військової служби прапорщиками та мічманами (затверджені Указом Президента України від 13 травня 1993 року N 174/93), пов’язаному з переїздом до іншого гарнізону, приймаються на квартирний облік за новим місцем служби разом з членами їх сімей із збереженням попереднього часу перебування на квартирному обліку за останнім місцем служби, а також у списках осіб, що користуються правом першочергового та позачергового одержання жилих приміщень.

Перебування військовослужбовця на квартирному обліку за

останнім місцем служби, а також у списках осіб, що користуються правом першочергового та позачергового одержання жилих приміщень, підтверджується довідкою, виданою відповідною КЕЧ району та командиром військової частини (додаток N 2 до цього Положення).

Списки військовослужбовців, яких прийнято на квартирний облік

та окремі списки осіб, які користуються правом першочергового (додаток N 3 до цього Положення) та позачергового (додаток N 4 до цього Положення) одержання жилих приміщень, мають бути вивішені для загального огляду.

12. На кожного військовослужбовця, взятого на квартирний

облік, оформлюється облікова справа, у якій знаходяться необхідні документи:

рапорт про прийняття на квартирний облік, який підписується

членами сім’ї, що проживають разом з військовослужбовцем, мають самостійне право на отримання житла та бажають разом з ним стати на облік;

довідка з місця проживання про склад сім'ї та прописку;
довідка про те, чи перебувають члени сім'ї на квартирному

обліку за місцем роботи (у виконавчих комітетах місцевих Рад).
Інші документи, при потребі, житлові комісії самі запитують

через командирів військових частин у відповідних державних

органів, установ, організацій.
Військовослужбовці, які приймаються на квартирний облік на

пільгових засадах або користуються правом першочегового та

позачергового одержання жилих приміщень, зазначають про це у

рапорті з доданням до нього відповідних документів.
Обліковій справі надається номер, що відповідає номеру у

книзі обліку осіб, які перебувають у черзі на отримання жилих приміщень.

Облікові справи є документами особливої ваги. Вони зберігаються в місцях квартирного обліку військовослужбовців, а після отримання ними жилих приміщень — у виконавчих комітетах місцевих Рад народних депутатів, чи в квартирно-експлуатаційних частинах районів, які видали ордер на заселення жилих приміщень.

Облікові справи зберігаються протягом 5 років після одержання

військовослужбовцями жилих приміщень чи зняття їх з квартирного обліку. По закінченні цього терміну справи знищуються за встановленим порядком.

13. Військовослужбовці перебувають на квартирному обліку у

військовій частині та КЕЧ району до отримання жилого приміщення, за винятком випадків, передбачених у цьому пункті:
поліпшення житлових умов, внаслідок чого відпала необхідність

для надання іншого жилого приміщення;
при переміщенні військовослужбовця до нового місця служби у

інший населений пункт;
при засудженні військовослужбовця до позбавлення волі на

термін понад 6 місяців, крім умовного засудження;
при наданні відомостей, що не відповідають дійсності та які

стали основою для прийняття на облік або неправомірних дій командування при вирішенні питання про прийняття на облік.

14. Жилі приміщення військовослужбовцям надаються за рішенням

житлової комісії військової частини, погодженим з начальником квартирно-експлуатаційної частини району.

Списки розподілу жилої площі по військовій частині

(додаток N 5 до цього Положення) з необхідними документами направляються через квартирно-експлуатаційну частину району на затвердження начальнику гарнізону.

Затверджений начальником гарнізону список передається на

затвердження і оформлення ордерів виконавчому комітету відповідної Ради народних депутатів, а в закритих військових містечках є підставою для оформлення ордерів квартирно-експлуатаційною частиною району.

15. Жилі приміщення надаються у межах норм, встановлених

житловим законодавством України.

16. Жилі приміщення надаються тільки військовослужбовцям, які

перебувають на квартирному обліку, крім випадків, передбачених житловим законодавством України.

17. Військовослужбовцям, які перебувають на квартирному

обліку, жилі приміщення надаються згідно з чергою.

Порядок визначення черговості надання жилих приміщень

військовослужбовцям встановлюється Житловим кодексом України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

Черговість надання жилих приміщень визначається за часом

прийняття на облік (внесення до списків осіб, які користуються правом першочергового та позачергового отримання жилих приміщень).

18. Військовослужбовцям, які перебувають на квартирному

обліку, жилі приміщення надаються в порядку загальної черги, крім тих, що мають право першочергового та позачергового одержання жилих приміщень, а також випадків, передбачених абзацом 2 цього пункту.

Як виняток, за клопотанням командира та житлової комісії

військової частини гарнізонна житлова комісія може розглядати питання про надання житла окремим військовослужбовцям поза чергою, з урахуванням його особистого вкладу у підвищення боєготовності військової частини. Про результати розгляду цього питання голова гарнізонної житлової комісії доповідає начальнику гарнізону для прийняття ним остаточного рішення та інформує про це командира військової частини.

19. Військовослужбовцю, який перебуває на квартирному обліку,

черговість надання жилого приміщення може бути перенесена на рік, якщо він без підстав відмовився від виділеного жилого приміщення, що відповідає встановленим вимогам та розміру.
Рішення про перенесення черги приймається житловою комісією

військової частини, яка зарахувала військовослужбовця на

квартирний облік, та повідомляється нею військовослужбовцю у

15-денний термін із зазначенням причини у письмовій формі.
20. Жиле приміщення, яке надається військовослужбовцю,

працівнику (невійськовослужбовцю), має бути впорядкованим, стосовно до умов даного населеного пункту, відповідати встановленим санітарним та технічним вимогам.

21. В окремих випадках, за проханням військовослужбовців, які

перебувають на квартирному обліку, в першу чергу тих, у яких підійшла черга на отримання жилих приміщень, у порядку тимчасового поліпшення житлових умов їм може бути виділене жиле приміщення, яке не відповідає вимогам пункту 20 цього Положення або за розміром менше рівня середньої забезпеченості громадян у даному населеному пункті, із збереженням права перебування на квартирному обліку.

22. Правом позачергового одержання жилих приміщень

користуються особи: житло яких внаслідок стихійного лиха стало непридатним для проживання; незаконно засуджені та реабілітовані, при неможливості повернення їм раніше займаного жилого приміщення; які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1 та 2 категорій; військовослужбовці, зазначені у пункті 37 цього Положення.

Правом першочергового одержання жилих приміщень, крім осіб,

зазначених в статті 45 Житлового кодексу України, користуються військовослужбовці — учасники війни, льотно-підйомний склад авіаційних частин, плавсклад підводних човнів, військовослужбовці, які безпосередньо, згідно з наказами командуючих (начальників), передбаченими наказом міністра оборони України від 29.12.94 р. N 054, несуть бойове чергування, військовослужбовці, які прослужили 25 і більше календарних років, а також які проживають у ветхих будинках, що не підлягають капітальному ремонту.
Перевагою в одержанні жилих приміщень в межах календарного

року зарахування на квартирний облік користуються

військовослужбовці, які перебувають в загальній черзі, прослужили

не менше 15 календарних років та позитивно характеризуються

командуванням.
23. Сім’ї військовослужбовців, які загинули, чи померли або

пропали безвісти під час проходження служби, у випадку потреби поліпшення житлових умов, забезпечуються житлом у першочерговому порядку, а особи на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (стаття 10) — у позачерговому порядку.

24. Надання житла військовослужбовцям провадиться після здачі

ними жилої площі, яку вони займали, за попереднім місцем служби (навчання), крім випадків, коли там залишилися проживати повнолітні члени їх сім’ї.

25. Рішення про надання жилого приміщення може бути

переглянуто до видачі ордера, якщо з’ясуються обставини, які не були раніше відомі і могли вплинути на зазначене рішення.

26. Військовослужбовці — члени житлово-будівельних (житлових)

кооперативів, а також ті, які мають у власності квартиру (будинок), при переміщенні по службі у межах України, пов’язаному з переїздом до іншого населеного пункту, забезпечуються жилими приміщеннями за новим місцем служби нарівні з військовослужбовцями, які не мають житла, якщо вони не сплачували позику банку за рахунок військової частини, або повернули її зазначеним частинам. Військовослужбовці, які приватизували свої квартири, на новому місці служби забезпечуються жилими приміщеннями на загальних підставах.

27. На підставі рішення про надання жилого приміщення

виконавчий комітет Ради народних депутатів, а в закритих військових містечках — квартирно-експлуатаційні частини району, видають ордер на вселення в надане жиле приміщення. Ордер може бути виданий лише на вільне жиле приміщення.

28. Для оформлення документів на видачу ордерів військові

частини подають до квартирно-експлуатаційної частини району такі документи:

список розподілу жилої площі по військовій частині;
довідку про здачу жилого приміщення за останнім місцем

проживання військовослужбовця, видану квартирно-експлуатаційною частиною району (додаток N 6 цього Положення), або охоронне свідоцтво на заброньоване жиле приміщення;
довідку про перевірку житлових умов житловою комісією частини

(додаток N 7 цього Положення);
паспорти на дорослих членів сім'ї військовослужбовця,

включених в ордер.
На вимогу житлової комісії військової частини або

квартирно-експлуатаційної частини району, в необхідних випадках

подаються й інші документи, передбачені чинним законодавством.
29. Ордер вручається безпосередньо військовослужбовцю,

працівнику (невійськовослужбовцю), на ім’я якого він виданий, або за його дорученням іншій особі.

У випадку, коли військова частина знаходиться в іншому

населеному пункті, ордери передаються уповноваженому військової частини під розписку.

30. Працівники (невійськовослужбовці) військових частин та

підприємств військової торгівлі, розміщених за межами міст і селищ міського типу, забезпечуються житлом за рахунок житлового фонду цих військових частин. Постановку на квартирний облік зазначених осіб здійснюють житлові комісії військових частин згідно з чинним законодавством.

31. Працівники (невійськовослужбовці) торговельно-побутових

підприємств військової торгівлі та інших підприємств, а також госпрозрахункових організацій забезпечуються жилими приміщеннями за рахунок житлового фонду цих підприємств (організацій).

Працівники (невійськовослужбовці), що перебувають на

квартирному обліку у виконавчих комітетах відповідних Рад народних депутатів за місцем проживання, сумлінно відпрацювали у Збройних Силах не менше 15 років і працюють у військових частинах, які утримуються за рахунок державного бюджету та розміщені у містах і селищах міського типу, забезпечуються жилими приміщеннями із фондів Міністерства оборони України. Надання їм жилих приміщень провадиться згідно з чергою, визначеною на підставі контрольних списків, що ведуться за місцем роботи у порядку, передбаченому чинним законодавством (додаток N 8 до цього Положення). Для цього у гарнізонах виділяються до 5 відсотків жилої площі, введеної в експлуатацію.

32. Жилі приміщення працівникам (невійськовослужбовцям)

військової частини надаються за спільним рішенням житлової комісії військової частини та профспілкового комітету, погодженим з начальником квартирно-експлуатаційної частини району і командиром частини та затверджуються рішенням виконавчого комітету відповідної Ради народних депутатів.

33. Працівники (невійськовослужбовці) військових частин

(підприємств), які безпосередньо пов’язані з обслуговуванням і експлуатацією казармено-житлового фонду і комунальних споруд, забезпечуються службовими жилими приміщеннями у порядку, встановленому чинним законодавством. Для цього у будинках житлового фонду Міністерства оборони України вилучається 3 відсотки жилої площі.

34. За наявності порушення порядку розподілу та використання

жилої площі начальник квартирно-експлуатаційної частини району доповідає начальнику гарнізону для прийняття остаточного рішення.

Контроль за станом обліку військовослужбовців, які потребують

поліпшення житлових умов, здійснюється виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів.

35. Всі питання, пов’язані із забезпеченням жилою площею

військовослужбовців, вирішуються за місцем проходження ними служби.

36. Ордер на жиле приміщення може бути визнано недійсним у

судовому порядку.

3. Забезпечення житлом військовослужбовців при

звільненні з військової служби у запас чи відставку

37. Військовослужбовці, які перебувають на квартирному

обліку, при звільненні з військової служби у запас чи відставку за віком, за станом здоров’я, а також у зв’язку із скороченням штатів або організаційними заходами у разі неможливості використання на службі залишаються на квартирному обліку до одержання житла у військовій частині (у випадку її розформування — військових комісаріатах) і КЕЧ районів та користуються правом на позачергове одержання житла.

Якщо такий військовослужбовець обирає для проживання після

звільнення з військової служби, з урахуванням існуючого порядку прописки, інший населений пункт, відповідний командир військової частини, за проханням військовослужбовця за 3 роки до звільнення у запас або у відставку за віком, подає до військового комісаріату і квартирно-експлуатаційної частини району необхідні документи для зарахування військовослужбовця на квартирний облік, на якому він перебуває до одержання житла. На підставі повідомлення КЕЧ району про зарахування такого військовослужбовця до черги на отримання житла у військовому комісаріаті він знімається з квартирного обліку за останнім місцем служби. Він також може скористатися правом отримати житло після звільнення з військової служби від виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів відповідно до чинного законодавства.

4. Обмін та бронювання військовослужбовцями

жилих приміщень

38. Обмін та бронювання військовослужбовцями жилих приміщень

провадиться на загальних підставах у порядку, передбаченому чинним законодавством.

У випадках обміну жилого приміщення у будинках Міністерства

оборони України згоду на обмін, передбачену статтею 82 Житлового кодексу України, надає начальник гарнізону за поданням начальника квартирно-експлуатаційної частини району.

Жила площа, яка заброньована за військовослужбовцями,

обліковується у КЕЧ району і у військових частинах у книзі обліку заброньованої жилої площі (додаток N 9 до цього Положення).

5. Облік жилої площі

39. Обліку підлягає жила площа, що надійшла від власного

будівництва; одержана від місцевих виконавчих комітетів Рад народних депутатів, міністерств та відомств; надійшла від перебудови нежилих приміщень Міністерства оборони України; належить військовослужбовцям та членам їх сімей у будинках, які раніше належали Міністерству оборони та були передані встановленим порядком на баланс житлових організацій виконавчих комітетів Рад народних депутатів; побудована за кошти інвесторів.

40. Вся жила площа враховується у КЕЧ району і у військових

частинах у книзі обліку жилої площі, яка підлягає заселенню (додаток N 10 до цього Положення).

У військових частинах ураховується та жила площа, на якій

проживають військовослужбовці, працівники (невійськовослужбовці) цих частин.

Жила площа у будинках виконавчих комітетів Рад народних

депутатів, міністерств та відомств обліковується також в картках обліку жилої площі (додаток N 11 до цього Положення). Картки обліку жилої площі, закріпленої за гарнізоном, нумеруються та реєструються у книзі реєстрації карток обліку (додаток N 12 до цього Положення). У випадку зняття з обліку закріпленої жилої площі на картці робиться відповідна помітка. Картки зберігаються постійно.

41. Перевірка стану обліку та використання жилої площі,

закріпленої за гарнізонами у будинках виконавчих комітетів Рад народних депутатів, міністерств та відомств, провадиться щорічно КЕЧ району разом з гарнізонними житловими комісіями. Про проведені перевірки робляться відповідні помітки у картках обліку.

42. У випадках, коли військовослужбовець, який звільняється у

запас або у відставку, залишається проживати на закріпленій за Міністерством оборони України жилій площі у будинках виконавчих комітетів Рад народних депутатів, міністерств та відомств, така жила площа знімається з обліку у військових частинах, вона ураховується у КЕЧ району.

Начальник розквартирування військ та капітального будівництва, начальник Головного управління розквартирування військ та капітального будівництва Збройних Сил України, генерал-лейтенант Д.Рудковський

Додаток N 1 до пункту N 10 Положення,

затвердженого наказом

Міністра оборони України

від 3.02.95 р. N 20
^ Книга обліку
осіб, які перебувають у черзі на одержання жилих приміщень

__________________________________________________________
(найменування військової частини)

———————————————————————————————————————————————————————————————

|п/п|прізвище, ім'я та|роботи|рактеристи-|рішення жит-|для при-|

| |по батькові голови|членів|ка займаної|лової комі-| йняття |

| |та членів сім'ї,| сім'ї|жилої пло-|сії частини |на облік|

| |їх родинні відно-| |щі, наявні-|про прийнят- | |

| |сини, рік народ-| |сть зручно-|тя на облік | |

| |ження | |стей, нале-| | |

| | | |жність бу-| | |

| | | |динку | | |

|———|——————————————————|————|———————————|————————————--|————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

———————————————————————————————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————------------------------------

|Дата і номер|Дата і номер|Примітка|

|рішення жит-|рішення про|(рішення|

|лової комі-|надання жи-| про |

|сії частини |лого примі-|зняття з|

|про внесення|щення, адре-| обліку)|

|у списки |са, розмір | |

|першочерго- |жилої площі | |

|виків | | |

|————————————|————————————|————————|

| 7 | 8 | 9 |

——————————————————————————————————


^ Додаток N 2 до пункту N 11 Положення,

затвердженого наказом

Міністра оборони України

від 3.02.95 р. N 20
Кутовий штамп

КЕЧ району

  1   2

Схожі:

Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок забезпечення жилою площею в Збройних Силах України iconTop of Form 1 постанов а від 18 лютого 1993 р. N 112
Про внесення змін І доповнень до Положення про порядок виплати компенсацій, повернення майна
Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок забезпечення жилою площею в Збройних Силах України iconПро затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування...
...
Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок забезпечення жилою площею в Збройних Силах України iconПро внесення змін І доповнень до Положення
Ці документи виготовляються І оформляються відповідно до положень, що затверджуються Президентом України на підставі рекомендацій...
Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок забезпечення жилою площею в Збройних Силах України iconПро внесення змін до Положення про порядок організації індивідуальної...
Про внесення змін до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах
Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок забезпечення жилою площею в Збройних Силах України iconЗакон України «Про освіту»
Про внесення змін І доповнень до деяких законів України (щодо недержавних закладів освіти)”
Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок забезпечення жилою площею в Збройних Силах України iconЗакон україни “ Про внесення змін та доповнень до Закону України...
...
Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок забезпечення жилою площею в Збройних Силах України icon2. Закон вступає в дію з дня його опублікування
Про внесення змін І доповнень до Закону України ”Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”
Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок забезпечення жилою площею в Збройних Силах України iconПро внесення змін та доповнень до Правил складання та подання заявки...
Про внесення змін та доповнень до Правил складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів І послуг, затверджених...
Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок забезпечення жилою площею в Збройних Силах України iconІнструкція про порядок надання доповідей І донесень про злочини,...
Генеральному штабі Збройних Сил України, видах Збройних Сил України, органах військового управління, об'єднаннях, з'єднаннях, військових...
Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок забезпечення жилою площею в Збройних Силах України iconІнструкція про порядок надання доповідей І донесень про злочини,...
Генеральному штабі Збройних Сил України, видах Збройних Сил України, органах військового управління, об'єднаннях, з'єднаннях, військових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка