1. Дія Положення про розслідування та облік нещасних випадків?
Назва1. Дія Положення про розслідування та облік нещасних випадків?
Сторінка12/12
Дата конвертації20.08.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Військова справа > Документы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

БІЛЕТ № 22


1. Ким розробляється інструкція з охорони праці і які розділи включають в них?

Інструкції з охорони праці розробляються керівниками структурних підрозділів, погоджуються з начальником служби охорони праці військової частини і з іншими зацікавленими службами та затверджуються командиром військової частини після погодження з профспілковим комітетом.

Інструкція з ОП повинна мати назву та реєстраційний номер і включати такі розділи:

- загальне положення;

- вимоги безпеки перед початком виконання робіт;

- вимоги безпеки під час виконання робіт;

- вимоги безпеки при виникненні аварійних ситуацій;

- вимоги безпеки після закінчення робіт.
^ 2. Права профспілок у здійсненні контролю за додержанням Законодавства про ОП.

Профспілки здійснюють контроль за додержаннями власника законодавчих та інших нормативних актів про ОП, створення безпечних і нешкідливих умов праці, надійного виробничого побуту для працівників та забезпечення їх засобами колективного та індивідуального захисту.

Профспілки мають право безкоштовно перевіряти стан умов і безпеки праці на виробництві, виконання відповідних програм і зобов’язань колдоговорів, вносити власникам, державним органам управління подання з питань ОП та одержати від них аргументовану відповідь.
^ 3. Спеціальне розслідування групових н/в.

Спеціальне розслідування групового н/в в тому числі з одним загиблим, а також н/в із смертельними наслідками проводиться комісією з спеціального розслідування у складі працівника відповідного органу Держнаглядохоронпраці (голова комісії), власника підприємства, представників органу, до сфери управління якого належить підприємство (для підприємств заснованих на загальнодержавній власності), профспілкової організації підприємства членом якої є потерпілий вищестоящого профспілкового органу, а в разі гострих отруєнь спеціаліста санепідстанції. Якщо потерпілий не є членом профспілки до складу комісії входить уповноважений представник трудового колективу з питань ОП.

Якщо н/в стався за кордоном і представника органу Дерднаглядохоронпраці доставити на місце події неможливо, розслідування може бути проведене під головуванням особи уповноваженої відповідним центральним органом Держнаглядохоронпраці.

У разі необхідності для участі в розслідуванні можуть залучатися представники інших заінтересованих органів. Комісія призначається наказом керівника територіального органу Держнаглядохоронпраці за погодженням з відповідними організаціями.
^ 4. Перша допомога при ушибах, вивихах та розтягненнях зв’язок.

Удари, розтягнення характеризуються появою припухлості крововиливу і болі, а також обмеження активності кінцівок.

При наданні першої допомоги необхідно забезпечити спокій потерпілому і покладання холоду на ушкоджені місце (кусок льоду, снігу, рушник змочений водою).

При вивихах змінюється форма суглобу і довжина кінцівки. Перша допомога при вивихах – створення повного спокою пошкодженому суглобу.
5. Що входить в інвентарний комплект захисних індивідуальних засобів в електроустановках.

В інвентарний комплект захисних засобів входять: укажчик напруги (1 шт), кліщі ізольовані 1 шт., діелектричні колоші 2 пари, діелектричні рукавиці – 2 пари, діелектричні килими – 2 шт., захисні окуляри – 1 пара, попереджувальні плакати і тимчасова огорожа.

БІЛЕТ № 23


^ 1. Які проводяться розслідування аварій внаслідок яких сталися н/в?

Розслідування аварій внаслідок яких стався нещасний випадок проводиться комісіями з розслідування, що призначаються в відповідному порядку згідно даного Положення в залежності кількості загиблих:

- груповий н/в (в тому числі з одним загиблим), а також н/в із смертельним наслідком проводиться комісією з спеціального розслідування.
^ 2. Порядок проведення обліку н/в.

Підприємства, місцеві органи державної виконавчої влади і Держнаглядохоронпраці ведуть облік усіх виробничих травм, гострих отруєнь (захворювань), на які складені акти за формою Н-1.

Міністерства, інші центральні органи державної виконавчої влади Держнаглядохоронпраці, Державтонагляд, Головне управління пожежної охорони МВС і санітарно-епідеміологічна служба МОЗ здійснюють оперативний облік групових н/в і н/в з смертельним наслідком.

Облік виробничого травматизму в цілому ведеться згідно з формами отруєнь (захворювань) за підсумками першого півріччя та року.
^ 3. Які створенні форми охорони праці і з якою метою.

Фонди ОП створюються відповідно до Закону України “Про охорону праці” з метою додержання умов і безпеки праці до нормативних вимог, подальшого підвищення рівня ОП на виробництві. Фінансування національної, галузевої, регіональних програм, поліпшення безпек, гігієни праці та виробничого середовища і комплексних заходів, що опрацьовуються і реалізуються безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях (надалі підприємство).

Фонди ОП створюються:

- державний – при Держнаглядохоронпраці;

- галузевий – при Міністерствах, інших центральних органах державної виконавчої влади, об’єднання державної виконавчої влади, об’єднання державних підприємств, що здійснюють функцію з управління майном цих підприємств;

- регіональні – в республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, крім районів в містах (у разі потреби);

- підприємств – на госпрозрахункових підприємствах незалежно від форми власності.

4. Перша допомога при пораненнях, визначення та класифікація.

Поранення небезпечні через можливість утрати великої кількості крові, забруднення та зараження. Інколи при пораненнях ушкоджуються життєво важливі органи: м’язи, сосуди, нерви, кістки і т.п. Особливо небезпечні є рани, які проникають у порожнину черепа, грудної клітки, брюшини, суглобів.

Надання першої допомоги потрібно починати з миття рук з милом чи протерти пальці йодною настойкою. Потім відкрити індивідуальний пакет, положити стерильний матеріал на рану і зв’язати бинтом.

У випадку відсутності індивідуального пакету перев’язати рану бинтом, марлею чи чистим полотном. При цьому місце накладання пов’язки необхідно змочити йодною настойкою з таким розрахунком щоб площина змочення була більша рани. Не дозволяється очищати рану від бруду, пилі, землі, крові і т.п., змазувати ліками, промивати водою, так як це може робити тільки лікар.
^ 5. Через які трансформатори живляться світильники і машини ручні електричні напругою 42В і нижче.

Через переносні понижуючі трансформатори, а у випадку застосування високочастотного інструменту - через перетворювачів частоти струму, при цьому один із виводів обмотки низької напруги і корпус трансформатора повинні бути обов’язково заземлені. Категорично забороняється включати трансформатори і перетворювачі частоти струму не переконавшись в їх незіпсованості.

Забороняється застосовувати автотрансформатори, дросельні котушки для одержання пониженої напруги.

БІЛЕТ № 24


^ 1. Основні функції служби охорони праці військової частини.

Опрацьовує ефективну цілісну систему управління охорони праці, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи.

Проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці.

Складає разом з структурними підрозділами військової частини комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також розділ “Охорони праці” у колективному договорі.

Проводить для працівників увідний інструктаж з питань охорони праці.

Організує облік, аналіз н/в, профзахворювань і аварій, підготовку статистичних звітів. Бере участь у розслідуванні н/в та аварій.
^ 2. Дії командира військової частини при виникненні аварії.

Командир військової частини або особа, що керує виробництвом на зміні зобов’язані ввести в дію план ліквідації аварії, вжити в першу чергу заходів для рятування потерпілих і надання їм медичної допомоги, запобігання подальшому порушенню аварії, встановлення меж небезпечної зони, обмеження доступу до неї людей.

Про аварію першої чи другої категорії командир військової частини зобов’язаний негайно повідомити:

- прямого командира у порядку встановленому наказами Міністра Оборони України про подання позачергових донесень;

- прокуратуру за місцем виникнення аварії;

- начальника відповідного військового органу нагляду охорони праці.

Про аварію третьої категорії командир військової частини зобов’язаний негайно повідомити командира Держнаглядохоронпраці ВПС.
^ 3. Сторони колективного договору, угоди.

Колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом з однієї сторони і однією або кількома профспілковими іншими установами на представництво трудовим колективним органами, а у разі відсутності таких органів – представниками трудящих, обраними і уповноваженими колективом.
4. Перша допомога при переломах.

Переломи бувають 2-х видів – відкриті і закриті. Основна мета надання першої допомоги – попередити ушкодження легкої ткані обломками зламаної кістки (пошкодження посудин, нервів, м’язів, шкіри), важкі ускладнення (шок, кровотеча, інфекція). Хворому потрібно негайно надати зручне і спокійне положення, яке б виключало рух частин тіла. Це може бути досягнуто фіксацією обломів з допомогою наложених шин. Шини закріплюються бинтами, ременями, мотузками і т.п. Правильне наложення шин придає ушкодженій частині тіла нерухомий стан та час транспортування і знімає біль.

Для запобігання забруднення рани при відкритому переломі потрібно змазати поверхню шкіри навколо рани водною настойкою і накласти стерильну пов’язку.
^ 5. Уявлення про сплінклерне обладнання.

Найбільш поширені в теперішній час автоматичні протипожежні установки-водяні, повітряно водні і пінні.

Сплінклерна система гасіння пожежі водою зображає собою мережу водопровідних труб розміщених над перекриттям. У трубах постійно знаходиться вода під тиском і вмонтовані сплінклери із умов орошення одним сплінкером 9-12м2 площі підлоги. У звичайний час отвір у сплінклерної головки через який поступає вода закрито легкоплавким замком. При підвищені температури сплав замка плавиться, замок розпадається на пластини і випадає разом з важіль ом і клапаном, замикаючи воду. Вода поступає в головку, б’ється о розетку і розбризкується.

Сплінклерна система забезпечує подачу води безпосередньо в очаг пожежі.

Як тільки при пожежі розкривається хоч би один сплінклер, спеціальний контрольний клапан подає сигнал тривоги.

БІЛЕТ № 25


1. На які групи діляться травми по важкості пошкодження?

Травми по важкості пошкодження діляться на легкі, групові, смертельні.
^ 2. Роботи на яких забороняється застосування праці жінок?

Забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню).

Забороняється також залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує для них граничні норми.

Перелік важких робіт та робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці на яких забороняється застосування праці жінок. А також граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками затверджується МОЗ України за положенням Держнаглядохоронпраці.
^ 3. За які порушення з ОП підприємство оплачує штраф.

Підприємство сплачує штраф за кожний нещасний випадок на виробництві та випадок професійного захворювання, що стався з ними цього підприємства.

Нещасного випадку, що не призвів до стійкої втрати працездатності працівника – у розмірі визначеному з розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за період його тимчасової непрацездатності.

Нещасний випадок, що призвів до стійкої втрати працездатності та за професійне захворювання працівника – у розмірі визначеному з розрахунку половини середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати ним професійної працездатності.

Смерть потерпілого – в розмірі двомісячного заробітку потерпілого
^ 4. Перша допомога при опіках.

При важких опіках вогнем, горючою водою, паром, розплавленим бітумом необхідно обережно зняти одяг (взуття), перев’язати опікове місце стерильним матеріалом, закріпити бинтом і відправити потерпілого в лікарню. Ні в якому разі не допускати очистки опікового місця від згорівши частин одягу і змазувати його яким-небудь розчином чи мазями.

Перша допомога при опіках, що визнані кислотами, негашеним вапном – негайно промити опікові місця сильним струмом води чи полоскати у посуді з чистою водою на протязі 10-15 хвилин. Потім на опікове місце накласти примочку із содового розчину при опіках кислотою і борною кислотою – при опіках негашеним вапном.
^ 5. Хто має право видавати наряд особам електротехнічного персоналу?

Право видачі нарадів надається особам електротехнічного персоналу підприємства, уповноваженими на видачу нарядів розпорядженням головного енергетика (особи відповідальної за електрогосподарство) підприємства.

Указані особи повинні мати кваліфікаційну групу V в електроустановках більше 1000В і не нижче ІV в установках до 1000В.

Виконання робіт, що виконується по наряду в установках напругою більше 1000В можуть назначатися особи з кваліфікаційною групою не нижче ІV, а в електроустановках до 1000В – не нижче ІІІ.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

1. Дія Положення про розслідування та облік нещасних випадків? iconПоложення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися...

1. Дія Положення про розслідування та облік нещасних випадків? iconНаказ
Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних...
1. Дія Положення про розслідування та облік нещасних випадків? iconКабінет міністрів україни постанова від 25 серпня 2004 р. N 1112...
Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на виробництві
1. Дія Положення про розслідування та облік нещасних випадків? iconДеякі питания розслідування та ведення обліку нещасних випадків,...
Порядок розслідування та ведения обліку нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на виробництві
1. Дія Положення про розслідування та облік нещасних випадків? iconДодаток 2 до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру

1. Дія Положення про розслідування та облік нещасних випадків? iconСлавутицька міська рада Київської області Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2
«Положення про розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» затвердженого...
1. Дія Положення про розслідування та облік нещасних випадків? iconТема: «Навички оформлення акта про нещасний випадок на виробництві (форма н-1)»
Мета роботи: закріплення та поглиблення знань з розслідування нещасних випадків, набуття практичних навичок
1. Дія Положення про розслідування та облік нещасних випадків? iconУчителя початкових класів (класовода)
України від 09. 2000 р. №434. При складанні інструкції врахо­вано "Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися...
1. Дія Положення про розслідування та облік нещасних випадків? iconП О С Т А Н О В А від 30 листопада 2011 р. N 1232 Київ
Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на виробництві
1. Дія Положення про розслідування та облік нещасних випадків? iconЖурнал реестрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків
Фонду социального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка