1. Дія Положення про розслідування та облік нещасних випадків?
Назва1. Дія Положення про розслідування та облік нещасних випадків?
Сторінка8/12
Дата конвертації20.08.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Військова справа > Документы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

БІЛЕТ № 15


1. Які небезпечні та шкідливі фактори відносяться до психофізіологічних.

До психофізіологічних факторів відносяться:

- фізичні перевантаження (статистичні та динамічні);

- нервово-психічні перевантаження (розумова перенапруга, перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційне перевантаження).
2. Управління ОП на підприємстві, в військовій частині. Обов’язки власника.

Власник зобов’язаний створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, також забезпечити додержання прав працівників гарантованих законодавством про ОП.

З цією метою власник забезпечує функціонування системи управління ОП для чого:

- створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань ОП, затверджує інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність;

- розробляє за участю профспілки і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів. ОП впроваджує прогресивні технологічні засоби механізації і автоматизації виробництва, позитивний досвід з ОП;

- забезпечує усунення причин, що призводять до н/в, профзахворювань;

- організує проведення лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць на відповідальність нормативних актів про ОП;

- розробляє та затверджує положення, інструкції інші нормативні акти про ОП;

- здійснює постійний контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням;

- організує пропаганду безпечних методів праці.

У разі виникнення на підприємстві надзвичайних ситуацій і н/в власник зобов’язаний вжити термінових заходів для допомоги потерпілим.
3. Розслідування та облік потерпілих.

На підприємстві повинен бути розроблений і затверджений в установленому порядку план ліквідації аварій в якому розробляються можливі аварійні ситуації, дії посадових осіб працівників підприємства.

Про аварію очевидець повинен негайно повідомити безпосередньо керівникові робіт або іншому керівникові.

Власник підприємства або особа, що керує виробництвом на зміні, зобов’язаний ввести в дію план ліквідації і аварії, вжити в першу чергу заходів до рятування потерпілих і надання їм медичної допомоги, запобіганню подальшому поширенню аварій
4. Заходи безпеки при роботі з електрифікованими інструментом.

Ручний електроінструмент експлуатується в більш важких умовах ніж більшість інших електроустановок. Ручний електроінструмент може піддаватися перевантаженню, ударам, дії вологи, сонячної радіації, різким перепадам температури, а через це він повинен бути повністю безпечним. Живлення їх напругою повинно відповідати класу електричної безпеки напруги:

- без підвищеної небезпеки 220В

- з підвищеною небезпекою 42В

- особливо небезпечні 42-12В

Для одержання пониженої напруги застосовують понижуючі трансформатори.
5. Порядок утримання на об’єкті засобів пожежегасіння влітку та взимку.

Кожне приміщення та будівля, тимчасові і підсобні будівлі повинні бути забезпечені засобами пожежегасіння.

У місцях визначених пожежною охороною повинні бути щити з слідуючи ми мінімальним складом пожежного інвентаря:

- сокира 1 шт.

- ломи та лопати 2 шт.

- багри залізні 2 шт.

- відра 2 шт.

- вогнегасники 2 шт.

Для запобігання замерзанню розчину вогнегасників взимку, їх необхідно розміщувати в утеплюючи будках чи інших приміщеннях. Про їх місцезнаходження потрібно повідомляти укажчиками.

БІЛЕТ №161. Хто входить у склад комісії про розслідування профзахворювань?

Командир військової частини одержавши повідомлення про профзахворювання призначає розслідування причин кожного випадку профзахворювання, яке проводиться протягом 10 діб.

Розслідування профзахворювання проводиться комісією з розслідування причин профзахворювання у такому складі:

- голова комісії – представник санітарно-епідеміологічного закладу Міністерства Оборони України.

Члени:

а) представник командування військової частини;

б) відповідних служб військової частини;

в) військово-медичної служби;

г) органів державного нагляду за охороною праці МО України (у разі потреби).
2. Обов’язки працівника військовослужбовця щодо виконання вимог нормативних актів про ОП

Працівники і військовослужбовці зобов’язані:

- знати і виконувати вимоги нормативних актів по ОП, правила поводження з машиною, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватись засобами колективного та індивідуального захисту;

- додержувати зобов’язань щодо ОП передбачених колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку;

- проходити в установленому порядку попередній та періодичний медичні огляди;

- співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних засобів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу життю чи здоров’ю його людей, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

3. На які категорії поділяються аварії?

До першої категорії відносяться аварії, внаслідок яких:

- загинуло 5 чи травмовано 10 і більше осіб;

- стався викид отруйних, радіоактивних, біологічно небезпечних речовин за межі санітарно-захисної зони військової частини;

- збільшилася концентрація забруднювальних речовин у навколишньому природному середовищі більше, як у 10 разів;

- зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об’єкта, що створило загрозу для життя і здоров’я значної кількості особового складу військової частини чи оточення.

До другої категорії належать аварії, внаслідок яких:

- загинуло до 5 чи травмовано від 4 до 10 осіб;

- зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об’єкта, що створило загрозу для життя і здоров’я особового складу військової частини.

До третьої категорії належать аварії, що привели до травмування особового складу, але в наслідок яких сталося раптове, повне чи часткове пошкодження або руйнування котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів і гарячої води 4 категорії, вантажопідіймальних споруд, водолазних чи медичних барокамер, випадки вибухів, спалахів, загорянь пило газоповітряних сумішей, раптового виділення газів і вивільнення енергії, що призвело до довгочасної (більше однієї зміни) зупинки об’єктів.
^ 4. Заходи безпеки при роботі з зварювальними трансформаторами.

Для захисту від переходу високої напруги в мережу низької напруги вторинну обмотку зварних і понижуючих трансформаторів з’єднується в нульовим дротом чи заземляють.
5. Характеристика і правила використання порошкових вогнегасників.

Порошкові вогнегасники використовуються для гасіння невеликих очагів запалення легко запалювальних рідин, скраплених газів та інш. Вогнегасіння їх основане на ізоляції горящого матеріалу від доступу кисню повітря, а також ізоляції парів чи газів від золи горіння.

Негативними властивостями таких порошків є те, що вони не охолоджують горючі речовини, які можуть знову загорітися від нагріву конструкції. Застосування порошкових складів обмежено внаслідок їх порівняно невеликої вогнегасіння ефективності, крім того при збережені вони злежуються.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

1. Дія Положення про розслідування та облік нещасних випадків? iconПоложення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися...

1. Дія Положення про розслідування та облік нещасних випадків? iconНаказ
Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних...
1. Дія Положення про розслідування та облік нещасних випадків? iconКабінет міністрів україни постанова від 25 серпня 2004 р. N 1112...
Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на виробництві
1. Дія Положення про розслідування та облік нещасних випадків? iconДеякі питания розслідування та ведення обліку нещасних випадків,...
Порядок розслідування та ведения обліку нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на виробництві
1. Дія Положення про розслідування та облік нещасних випадків? iconДодаток 2 до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру

1. Дія Положення про розслідування та облік нещасних випадків? iconСлавутицька міська рада Київської області Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2
«Положення про розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» затвердженого...
1. Дія Положення про розслідування та облік нещасних випадків? iconТема: «Навички оформлення акта про нещасний випадок на виробництві (форма н-1)»
Мета роботи: закріплення та поглиблення знань з розслідування нещасних випадків, набуття практичних навичок
1. Дія Положення про розслідування та облік нещасних випадків? iconУчителя початкових класів (класовода)
України від 09. 2000 р. №434. При складанні інструкції врахо­вано "Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися...
1. Дія Положення про розслідування та облік нещасних випадків? iconП О С Т А Н О В А від 30 листопада 2011 р. N 1232 Київ
Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на виробництві
1. Дія Положення про розслідування та облік нещасних випадків? iconЖурнал реестрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків
Фонду социального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка