Рівень стандарту, профільний рівень пояснювальна записка
НазваРівень стандарту, профільний рівень пояснювальна записка
Сторінка2/15
Дата конвертації29.10.2013
Розмір2.06 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Військова справа > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

^ РОЗДІЛ 4. ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

Як один із основних розділів програми, вогнева підготовка передбачає вивчення теоретичних положень основ стрільби, оволодіння прийомами та правилами стрільби зі стрілецької зброї і метання ручних гранат.

Завдання навчання:

- знати матеріальну частину стрілецької зброї, що вивчається, її бойові можливості, порядок підготовки зброї до вирішення вогневих завдань, основи та правила стрільби;

- вміти готувати зброю до стрільби, вести розвідку цілей, володіти прийомами і способами ведення вогню зі стрілецької зброї з урахуванням метеорологічних умов та умов місцевості, влучно уражати противника, метати ручні гранати, усувати несправності, які виникають під час стрільби;

- набути первинних навичок у діях при зброї під час виконання вогневих завдань.

Особливості подання матеріалу

Вогнева підготовка проводиться на заняттях: з основ стрільби, вивчення зброї і боєприпасів, прийомів і правил стрільби; із виконання вправ початкових і навчальних стрільб; на вогневих тренуваннях; із виконання вправи контрольних стрільб і вправи бойових стрільб під час навчально-польових зборів. Підготовка та проведення занять із виконанням вправ стрільб зі стрілецької зброї та метання ручних гранат подано у додатках 1 та 2.

Основи стрільби вивчаються до розгляду будови зброї, оскільки бойові властивості зброї засвоюються лише за умови розуміння внутрішньої та зовнішньої балістики стрільби, особливо у частині утворення траєкторії польоту кулі та характеристики елементів траєкторії. Вивчення прийомів і правил стрільби повинно мати випереджувальний характер відносно вивчення тем тактичної підготовки, що стосуються підготовки солдата до бою.

Під час вивчення основ стрільби зі стрілецької зброї застосовують такі методи: розповідь, показ і тренування у вирішенні вогневих завдань із використанням навчально-тренувальних засобів, прицілів, наочних посібників. Практичні заняття з вивчення будови зброї і боєприпасів проводяться у кабінеті предмета з використанням навчальної зброї та її макетів. Основний метод занять – розповідь у поєднанні з показом будови, роботи частин і механізмів на схемах, плакатах, макетах та навчальних зразках зброї, а також виконання практичних дій зі зброєю. Неможливість використання на заняттях зразків навчальної зброї компенсується їх комп’ютерним відображенням. Щоб продемонструвати складові частини автомата, а також неповне розбирання і складання автомата, достатньо скористатися інформацією роботи [3] додатку 7. В цій же роботі операції щодо розбирання і складання автомата оформлені у вигляді графічних файлів як комп’ютерний норматив. Електронне виконання нормативу щодо неповного розбирання (складання) автомата підготує учнів до бойової роботи з реальним зразком в ході навчально-польових зборів. Під час вивчення прийомів і правил стрільби та метання ручних гранат учням прищеплюються знання та практичні навички у застосуванні зброї для ураження цілей різними способами. Головна увага звертається на навчання учнів виявленню цілей та визначення дальності до них, коректування стрільби, техніку метання гранат. Виконання прийомів і правил стрільби та метання ручних гранат удосконалюються на вогневих тренуваннях, стрільбах і тактичних заняттях.

Вогневі тренування і стрільби проводяться, як правило, у стрілковому тирі, на військовому стрільбищі. На вогневих тренуваннях учні навчаються прийомам та правилам стрільби і метанню гранат, відпрацьовують нормативи, вирішують вогневі завдання, тренуються у спостереженні за полем бою, виявляють цілі і визначають дальності до них. У ході цих тренувань в учнів формуються і удосконалюються первинні навички із вогневої підготовки. На кожному вогневому тренуванні постійно розгортаються такі навчальні місця: виконання підготовчих вправ стрільб, розвідка цілей, визначення дальності до них і вихідних даних для стрільби. Інші навчальні місця (вирішення вогневих завдань із застосуванням правил стрільби, тренування в діях зі зброєю; метання ручних гранат; стрільба по повітряних цілях; підготовка боєприпасів до стрільби) включаються до тренування виходячи з рівня підготовленості учнів та навчальної мети.

Перевірка знань і виконання нормативів з вогневої підготовки (додаток 6) здійснюється під час проведення занять на навчальних місцях. Результати перевірки враховуються при визначені поточної оцінки за заняття. Оцінка за виконання вправ стрільб визначається за умовами виконання вправ початкових, навчальних і контрольних стрільб. Отримані оцінки за виконання вправ стрільб враховуються під час тематичного оцінювання.

Оцінки за виконання першої і другої навчальних вправ з метання ручних гранат та оцінка за виконання вправи бойових стрільб із автомата не впливають на загальну оцінку учня з предмета.
^ РОЗДІЛ 5. СТАТУТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Розділ формує уявлення учнів про статути Збройних Сил як про закони військової служби. У ньому розглядаються основні положення організації внутрішньої і вартової служби, повсякденної життєдіяльності військ. Стройовий статут Збройних Сил України, в силу його практичної спрямованості, викладається в окремому розділі програми.

Завдання навчання:

- знати визначення статутів Збройних Сил України, загальні обов’язки військовослужбовців, основи організації внутрішньої і вартової служб;

- вміти виконувати обов’язки днювального роти, розуміти обов’язки вартового, дотримуватися правил поведінки військовослужбовця;

- набути первинних навичок із дотримання статутних взаємовідносин та військової дисципліни.

Особливості подання матеріалу

Основою засвоєння військових статутів є навчання предмету відповідно до вимог і положень статутів Збройних Сил України. Організаційні форми і методи навчання викладач предмета вибирає самостійно, зважаючи на систему військової підготовки. Заняття проводяться, як правило, практично, на спеціально обладнаних місцях (додаток 5). Правила військової ввічливості, поведінки та військового вітання військовослужбовців відпрацьовуються створенням практичних епізодів. Під час вивчення організації служби добовим нарядом роти основна увага звертається на порядок виконання обов’язків днювального роти, зберігання в роті зброї і боєприпасів, практичне виконання дій днювального роти, дії чатового під час прийому і здавання посту та його охорони й оборони, поводження зі зброєю.

Удосконалення знань зі статутів Збройних Сил України, практичних навичок їх виконання здійснюється у ході навчально-виховного процесу, а також у ході навчально-польових зборів - під час підготовки та несення служби у добовому наряді і виконання інших заходів.

Перевірка рівня знань учнів здійснюється у ході засвоєння навчального матеріалу.

^ РОЗДІЛ 6. СТРОЙОВА ПІДГОТОВКА

У розділі викладається одиночне стройове навчання учнів та стройова підготовка навчального відділення (взводу), під час яких учні оволодівають стройовими прийомами і діями. Розділом передбачено виховання в учнів поваги до строю, гордості за Збройні Сили України.

Завдання навчання:

- знати основні положення Стройового статуту (строї та їх характеристики, сигнали управління строєм);

- вміти виконувати стройові прийоми і дії, злагоджено діяти в складі навчального підрозділу у пішому порядку (за командами і сигналами управління строєм);.

- набути первинних навичок у шикуванні в розгорнутий і похідний стрій.
Особливості подання матеріалу

Стройова підготовка учнів здійснюється на планових заняттях, підтримується на заняттях з інших розділів предмета, а також під час шикувань і пересувань на протязі всього навчання предмету. Заняття зі стройової підготовки починається з роз’яснення відповідних статей Стройового статуту Збройних Сил України, потім показуються стройові прийоми, що відпрацьовуються, далі проводиться тренування. Усі заняття проводяться, як правило, на обладнаному стройовому майданчику (додаток 5) навчального закладу з дотриманням такої методичної послідовності: тренування та перевірка прийомів, що вивчалися на попередніх заняттях; показ із коротким поясненням нового стройового прийому та розучування цього прийому (якщо прийом складний, вивчати його за елементами або за допомогою підготовчих вправ, потім у цілому; якщо прийом не складний, розучувати його спочатку в повільному темпі, а потім довести у процесі навчання до встановленого темпу); тренування до зразкового виконання розученого прийому з використанням

індивідуального і попарного способів навчання; організація змагання на краще виконання прийому та проведення розбору занять.

Тема «Строї відділення та взводу» необхідна для підготовки учнів до дій в строю у складі навчальних підрозділів. Під час проходження навчально-польових зборів стройова підготовка учнів у складі навчальних підрозділів удосконалюється у ході занять з тактичної, вогневої і прикладної фізичної підготовки.

Перевірка рівня знань учнів здійснюється у ході засвоєння навчального матеріалу. Вміння виконувати стройові прийоми та діяти у складі навчального відділення (взводу) оцінюється на протязі курсу навчання.

^ РОЗДІЛ 7. ВІЙСЬКОВА ТОПОГРАФІЯ

У розділі подається орієнтування на місцевості без топографічної карти, за допомогою карти і розвідка місцевості.

Завдання навчання:

- знати завдання та способи розвідки місцевості, порядок орієнтування та порядок роботи з компасом на місцевості;

- вміти орієнтуватися на місцевості, вести спостереження і оглядати місцевість, складати схему орієнтирів;

- набути первинних навичок у орієнтуванні на місцевості.

Особливості подання матеріалу

Основною формою навчання є практичні заняття на обмеженій ділянці місцевості з обов’язковим відпрацюванням нормативів (додаток 6) з військової топографії. Навчальний матеріал подається до проведення тактико-стройових занять з тактичної підготовки (що стосуються дій солдата, призначеного спостерігачем та дій відділення у дозорі). Тема «Розвідка місцевості» вивчається на фоні тактичної обстановки. У ході всіх занять особлива увага звертається на вироблення в учнів практичних навичок у орієнтуванні на незнайомій місцевості та визначення захисних властивостей місцевості. Знання, вміння і навички, одержані на заняттях з військової топографії, удосконалюються на заняттях з тактичної і вогневої підготовки.

Перевірка рівня знань, вмінь і навичок учнів здійснюється у ході викладення навчального матеріалу, а також може уточнюватися під час занять на навчально-польових зборах.


^ РОЗДІЛ 8. ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

У розділі значна увага приділяється розучуванню техніки бігу на будь-якій місцевості, прийомам і способам подолання перешкод, тренуванні у марш-кидках, систематизації прийомів самозахисту. До розділу введені гімнастичні вправи і вправи з легкої атлетики.

Завдання навчання:

- вміти переносити короткотривалі фізичні і психологічні навантаження, успішно діяти в умовах сучасного бою; виробляти загальну витривалість, силу і швидкість;

- набути первинних навичок у подоланні перешкод, під час самозахисту в бою, пересуванні по пересіченій місцевості в пішому порядку.

Особливості подання матеріалу

Прикладна фізична підготовка учнів здійснюється на планових заняттях та у процесі засвоєння інших основних розділів предмета. Основною формою фiзичної пiдготовки є навчально-тренувальні заняття. Особливості навчання та умови виконання вправ з прикладної фізичної підготовки (додаток 3) відповідають Настанові з фізичної підготовки у Збройних Силах України. Висока ефективність занять досягається скороченням часу на перешикування і пересування, коротким поясненням, виконанням вправ усіма учнями одночасно або потоком на багатопролітних гімнастичних приладах і тренажерах. На заняттях необхідно проводити змагання між учнями з виконанням нормативів, добиватися чітких стройових дій та якісного виконання вправ.

Заняття і подолання перешкод спрямованi на формування i удосконалення навичок у подоланнi перешкод і метаннi гранат, на виховання впевненостi у своїх силах, смiливостi та рiшучостi. Вони проводяться на спецiально обладнаних смугах перешкод (додаток 5) i на мiсцевостi, дообладнанiй перешкодами i мішенями. До змiсту занять включаються: подолання горизонтальних i вертикальних перешкод iндивiдуально і у складi пiдроздiлу; метання гранат на влучність; контрольна вправа на єдиній смузі перешкод.

Особливістю занять з основ самозахисту є окремий блок уроків «Зброя в бою». До початку занять учні вже оволодіють деякими прийомами застосування зброї у наступальному бою (удари прикладом, уколи багнетом) під час занять з тактичної підготовки. Завданням занять означеного блоку є навчання учнів прийомам захисту зброєю та обеззброювання противника в оборонному бою.

Пересування навчальних підрозділів до місць занять з інших розділів предмета, у ході занять та під час повернення з них супроводжується фізичним тренуванням учнів. До змісту тренування включається прискорене пересування у пішому порядку з подоланням природних і штучних перешкод, інші прийоми та дії, що входять до змісту прикладної фізичної підготовки.

Кожен учень протягом навчального року повинен бути перевірений і оцінений за всіма нормативними вправами програми (додаток 6). Із учнями, які слабко фізично підготовлені, а також з тими, хто переніс захворювання, проводяться додаткові заняття за рахунок годин позакласної роботи з поступовим підвищенням фізичного навантаження.

^ РОЗДІЛ 9. ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА
У розділі викладається перша медична допомога пораненим як при ураженні звичайною зброєю, так і зброєю масового ураження, а також навчання користуванню індивідуальними засобами медичного захисту.

Завдання навчання:

- знати заходи, порядок огляду та надання першої медичної допомоги при пораненнях і ушкодженнях; засоби індивідуального медичного оснащення військовослужбовця;

- вміти накладати первинні пов’язки і джгут для зупинки кровотеч, шини при переломах кісток і пов’язки при травмах голови, грудної клітки і живота, користуватися засобами знеболювання, виконувати штучне дихання та зовнішній масаж серця;

- набути первинних навичок у володінні прийомами зупинки кровотечі, іммобілізації, накладення пов'язок, проведення реанімаційних заходів.

Особливості подання матеріалу

Головна увага на заняттях звертається на набуття учнями практичних навичок. Теоретичний матеріал повинний викладатися тільки в тому обсязі, який необхідний для свідомого виконання практичних прийомів. Відпрацьовування нормативних прийомів на заняттях доцільно проводити у такій послідовності: показ прийому керівником, виконання прийому по елементах учнями, тренування з виконання прийому відповідно до встановлених нормативів часу. На показ прийому рекомендується відводити 25 % навчального часу, на виконання – 50 % і на тренування – 25 %. Для кращого засвоєння практичних прийомів доцільно поділяти навчальний підрозділ на групи, у яких по черзі одні учні представляють поранених, інші відпрацьовують прийом. Переходити до відпрацьовування чергового прийому необхідно тільки після засвоєння попереднього.

З метою удосконалення знань і практичних навичок учнів щодо порядку огляду та надання першої медичної допомоги викладачі предмета можуть опрацьовувати заходи першої медичної допомоги на тактичних заняттях (без збільшення загального часу на проведення заняття) з предмета.

Перевірка рівня знань, вмінь і навичок учнів здійснюється у ході навчальних занять, а також може уточнюватися під час занять з тактичної і вогневої підготовки.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Рівень стандарту, профільний рівень пояснювальна записка iconУроку
Програма: 10-11 класи – Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний...
Рівень стандарту, профільний рівень пояснювальна записка iconПрограма з математики для 10 12 класів загальноосвітніх навчальних...
Програма призначена для організації навчання математики в класах математичного, фізичного та фізико-математичного профілів. Вона...
Рівень стандарту, профільний рівень пояснювальна записка iconПрограма з математики для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних...
Програма призначена для організації навчання математики в класах математичного, фізичного та фізико-математичного профілів. Вона...
Рівень стандарту, профільний рівень пояснювальна записка iconНавчальна програма рівень стандарту, академічний рівень Пояснювальна записка
Найбільший потенціал для подолання даної проблеми серед на­вчальних предметів має трудове навчання (тех­нології), оскільки успішне...
Рівень стандарту, профільний рівень пояснювальна записка iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Математика. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень,...
Рівень стандарту, профільний рівень пояснювальна записка iconПолітична карта світу
Підручник – Географія. 10 клас: рівень стандарту, академічний рівень / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. – К.: Генеза, 2010. – 304 с.:...
Рівень стандарту, профільний рівень пояснювальна записка icon1. Взаємозв’язки економічних процесів та явищ (3 години)
Підручник –Економіка. 11 клас: рівень стандарту, академічний рівень / І. Ф. Радіонова. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. –...
Рівень стандарту, профільний рівень пояснювальна записка iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Рівень стандарту, профільний рівень пояснювальна записка iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Рівень стандарту, профільний рівень пояснювальна записка iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка