Рівень стандарту, профільний рівень пояснювальна записка
НазваРівень стандарту, профільний рівень пояснювальна записка
Сторінка3/15
Дата конвертації29.10.2013
Розмір2.06 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Військова справа > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

^ РОЗДІЛ 10. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
У розділі подано правову базу цивільного захисту, розглядаються надзвичайні ситуації природного, техногенного, воєнного і соціально-політичного характеру, заходи і засоби захисту населення від надзвичайних ситуацій. Розділ є спільним для навчання групи юнаків і групи дівчат.

Завдання навчання:

- знати уражаючі фактори ядерної (нейтронної), хімічної, біологічної зброї, запалювальних і сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) та індивідуальні засоби захисту від них, вимоги безпеки під час дій на зараженій місцевості;

- вміти користуватися засобами індивідуального захисту, використовувати захисні властивості місцевості, діяти в умовах застосування зброї масового ураження, запалювальних речовин і впливу СДОР, проводити часткову санітарну обробку;

-набути первинних навичок у користуванні індивідуальними засобами захисту.

Особливості подання матеріалу

На заняттях учні вивчають уражаючі фактори і способи захисту від ядерної, хімічної, біологічної, запалювальної та звичайної зброї і впливу СДОР, набувають первинних навичок у використанні засобів індивідуального захисту, спеціальної обробки, а також навчаються діям в умовах застосування зброї масового ураження та інших надзвичайних ситуацій. Навички, які отримані на заняттях, вдосконалюються на заняттях з інших предметів навчання, особливо під час занять з тактичної підготовки.

Вивчення впливу зброї масового ураження і впливу СДОР на організм людини, заходів і засобів захисту від них здійснюється методом розповіді з використанням навчальних (тренувальних) засобів. Вивчення прийомів користування засобами індивідуального захисту здійснюється методом показу з переходом до тренування учнів за раптовою подачею команд і сигналів. Особлива увага звертається на правильність надівання засобів індивідуального захисту. Для навчання учнів виявленню радіаційного та хімічного зараження використовуються прилади радіаційної, хімічної розвідки та контролю, тренажери приладів та комплекти контрольних індикаторних трубок. Захисні властивості місцевості, фортифікаційних споруд, засобів індивідуального захисту вивчаються практично з використанням засобів захисту, імітаційних засобів і наочних посібників.

На заняттях з вивчення запалювальних речовин та захисту від них учням показується вплив запалювальних речовин на обмундирування, засоби індивідуального захисту, техніку, фортифікаційні спорудження, відпрацьовуються прийоми захисту і надання допомоги в разі ураження. Також може проводитися тренування у гасінні запалювальних речовин і подолання осередків (смуги) пожеж. З метою удосконалення умінь і навичок учнів як на планових заняттях, так і на польових заняттях з інших розділів предмета в обов’язковому порядку відпрацьовуються відповідні нормативи з основ цивільного захисту (додаток 6).

Перевірка рівня знань, вмінь і навичок учнів здійснюється у ході навчальних занять, а також може уточнюватися під час занять з тактичної, вогневої, військово-медичної підготовки, занять з основ медичних знань і першої допомоги.

Розділи програми для групи дівчат містять завдання навчання та особливості подання навчального матеріалу.
^ РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Зміст, завдання навчання і особливості подання матеріалу цього розділу відповідають розділу 10 програми для групи юнаків. Однак, слід врахувати, що час на виконання нормативів з основ цивільного захисту для дівчат збільшується на 10%.

^ РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО ПРО ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ

У розділі розглядаються основні положення міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільного населення, природного середовища та установок і споруд, які мають небезпечні сили від наслідків збройних конфліктів. Розглядаються також засоби і методи ведення воєнних дій, що заборонені нормами міжнародного гуманітарного права.

Завдання навчання:

- знати основні вимоги міжнародного гуманітарного права, об’єкти та осіб, що знаходяться під його захистом, правила поведінки учасників військових дій щодо цивільного населення;

- вміти діяти і реагувати в будь-який ситуації у відповідності до своїх обов’язків та норм міжнародного гуманітарного права.

Особливості подання матеріалу

Тематика занять для дівчат спрямована, насамперед, на вивчення застосування норм міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільного населення (осіб та об’єктів) у збройних конфліктах, ознайомлення із забороненими засобами і методами воєнних дій. Резервний час також може бути використаний для вивчення питань міжнародного правосуддя, етики проведення гуманітарних операцій, планування табору для людей переміщених під час надзвичайних ситуацій.

Перевірка знань учнів здійснюється в ході засвоєння навчального матеріалу.
^ РОЗДІЛ 3. ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ І ДОПОМОГИ

У розділі викладаються основи законодавства України про захист життя і здоров’я людей, основні системи організму людини, ушкодження організму від уражаючих факторів надзвичайних ситуацій та захворювання, структуру медичної допомоги.

Завдання навчання:

- знати системи організму критичні для життя людини, основні ушкодження та захворювання організму людини, структуру медичної допомоги.

Особливості подання матеріалу

Під час подання навчального матеріалу особлива увага приділяється засвоєнню учнями функціонування критичних систем організму людини в умовах дії на них уражаючих чинників надзвичайних ситуацій. При розгляді захворювань організму людини звертається увага на хвороби дихальної і серцево-судинної систем, як критичних систем для життя людини.

Перевірка рівня знань учнів здійснюється у ході викладення навчального матеріалу, а також може уточнюватися під час занять у лікувально-оздоровчому закладі.

^ РОЗДІЛ 4. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Основною метою навчання є підготовка учнів до надання першої медичної допомоги постраждалим в умовах надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу. У розділі подається перша медична допомога при отриманні механічних травм, радіаційних уражень та різноманітних отруєнь і укусів.

Завдання навчання:

- знати заходи, ліки і засоби першої медичної допомоги при різноманітних ушкодженнях і хворобах;

- вміти надавати першу допомогу постраждалим від надзвичайних ситуацій.

- набути первинних навичок у проведенні реанімаційних заходів, прийомів зупинки кровотечі, іммобілізації, накладення пов’язок при пораненнях, в оволодінні засобами першої медичної допомоги при різноманітних отруєннях.

Особливості подання матеріалу

Практичні заняття з надання першої медичної допомоги проводяться викладачем предмета за участю медичних працівників навчального закладу. Практичний показ прийомів і способів першої медичної допомоги здійснюється особисто викладачем, для чого використовуються муляжі та манекени, а також можуть залучатися учні. Навчально-тренувальні заняття поєднують в собі вивчення техніки виконання прийому учнями і тренування учнів у відпрацюванні нормативних прийомів з надання першої медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях (додаток 6). Послідовність відпрацювання нормативних прийомів така ж, як і під час занять з військово-медичної підготовки. Головна увага на заняттях звертається на здобуття учнями практичних навичок у само- і взаємодопомозі у ході виконання заходів першої медичної допомоги.

Перевірка рівня знань, вмінь і навичок учнів здійснюється у ході викладення навчального матеріалу, відпрацювання нормативів з першої медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях та під час занять у лікувально-оздоровчому закладі.

^ РОЗДІЛ 5. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ХВОРИМ. ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ
Розділ подає першу медичну допомогу хворим із захворюваннями дихальної і нервової системи, органів травлення, з порушенням обміну речовин та хворобами системи кровообігу. Розділ також викладає профілактику інфекційних захворювань, допомогу та способи реанімації і транспортування при гострих захворюваннях.

Завдання навчання:

- знати порядок надання першої медичної допомоги хворим та лікарські препарати і засоби догляду за хворими;

- вміти надавати першу медичну допомогу хворим;

- отримати первинні навички догляду за хворими.

Особливості подання матеріалу

Навчальний матеріал подається під час теоретичних і практичних занять у навчальному закладі та практичних занять у лікувально-оздоровчому закладі. Особлива увага звертається на заняття з профілактики інфекційних захворювань та надання допомоги хворим з гострими захворюваннями органів травлення.

Перевірка рівня знань, вмінь і навичок учнів здійснюється в ході викладення навчального матеріалу у навчальному закладі та під час занять у лікувально-оздоровчому закладі.

Потребують роз’яснення і врахування у календарному плануванні деякі структурні особливості програми. Так, значна частина матеріалу з розділів «Статути Збройних Сил України» та «Стройова підготовка» планується до навчання у 10 класі, з метою ознайомлення учнів з правилами військової ввічливості та поведінки, внутрішнім порядком та військовою дисципліною на заняттях з предмета, освоєння учнями первинних навичок у виконанні стройових вправ. Програмою також передбачається розподіл основного навантаження на другий і третій періоди навчання. У 10 класі юнаки вивчають тільки перші теми із тактичної, вогневої і прикладної фізичної підготовки. Решта тем зазначених розділів у силу їх фізичного навантаження вивчається в 11 класі та під час навчально-польових зборів (занять). Враховується також внутрішній зв’язок між розділами та темами предмета. Міжнародне гуманітарне право вивчається напередодні оволодіння юнаками прийомами і способами ведення бою у складі бойових групп (відділення). Заняття з військово-медичної підготовки і надання першої медичної допомоги плануються до проведення після засвоєння навчального матеріалу з основ цивільного захисту.

В останньому періоді навчання з метою практичного закріплення рівня знань, вмінь та навичок учнів організуються 3-х денні навчально-польові збори (для групи юнаків) та заняття у лікувально-оздоровчих закладах (для групи дівчат). Навчально-польові збори проводяться на базі військових частин, військових комісаріатів, базових навчальних закладів або безпосередньо у навчальних закладах. При проведенні зборів в навчальних закладах чи у базовому навчальному закладі фінальна частина тактичної підготовки учнів здійснюється у формі комплексного тактичного заняття - військової тактичної гри на обмеженій ділянці місцевості закладу за темою «Механізоване відділення в бою». Вивчення теми «Озброєння та бойова техніка родів військ Сухопутних військ» у такому разі проводиться демонстраційним показом озброєння та бойової техніки у кабінеті предмета з використанням комп’ютерних технологій. Стрільба з автомата проводиться на відповідно обладнаних стрільбищах і в тирах згідно з планами військових комісаріатів на підставі наказів керівників навчальних закладів, погоджених з началь­ником гарнізону (командиром військової частини, начальником вищого військового навчального закладу) і органом управління ос­вітою.

Практичне закріплення теоретичного матеріалу з розділу «Осно­ви цивільного захисту» передбачається під час проведення заходів з «Дня цивільного захисту», планування проведення якого здійснюється керівником навчального закладу наприкінці навчального року відповідно до діючих вимог. Вихованню у молоді гуманістичних якостей та культури безпеки сприятиме відвідування навчальними закладами аварійно-рятувальних формувань та об’єктів цивільного захисту, проведення у навчальних закладах ігор, змагань за рятувально-прикладною тематикою «Юний рятувальник», а також участь у фінальних районних, регіональних та всеукраїнських змаганнях за програмою «Школа безпеки».

По закінченню навчально-польових зборів у навчальних закладах організується і проводиться військово-спортивне свято за окремим планом.

У програмі подано напрями удосконалення та розвитку предмета. Одним із таких програмних напрямів є створення сучасної навчально-матеріальної бази з можливостями проведення практичних занять з основ військової справи в межах території навчальних закладів. Насамперед, це стосується об’єктів, що забезпечують заняття з тактичної, вогневої і прикладної фізичної підготовки. Додаток 5 програми містить об’єкти навчально-матеріальної бази, що забезпечують виконання програми за умов їх наявності і функціонування. Такі об’єкти як навчально-тренувальний комплекс, навчальні місця з вогневої підготовки, місце для метання ручних гранат стають об’єктами, як тільки вибрані ділянки місцевості позначаться тактичним позначками, знаками, на ділянках розміщуються виносне навчальне обладнання, мішені (макети) та інше. Виготовлення тактичних позначок (знаків) та необхідної мішенної інфраструктури для навчально-тренувального комплексу значно спрощується, якщо викладачі застосують комп’ютерну графіку, як показано у роботі [3] додатку 7. Підготовка та проведення занять з військової справи на обмежених ділянках місцевості надасть можливість проводити навчально-польові збори на базі навчальних закладів, за винятком бойової стрільби з автомата. Отже, за означених умов одноденний виїзд до військових частин є достатнім для проведення бойової стрільби, ознайомлення з бойовою технікою і озброєнням, життям і побутом військовослужбовців.

Викладення і засвоєння програми на належному рівні, без застосування сучасних технологій, неможливе. Ось чому важливим напрямом є впровадження комп’ютерних графічно-інформаційних технологій у навчання предмету. Перед викладачами постане проблема - розробка електронного програмного забезпечення навчального матеріалу цієї програми. Про наочне відображення і моделювання навчальних питань, інші питання, йдеться мова в роботі [3] додатку 7.

Зміст навчального матеріалу програми враховує зміни, що відбулися протягом останніх років у системах військової підготовки Збройних Сил України та цивільного захисту населення, у європейському та міжнародному просторі. Зважаючи на це і на перспективи розвитку освіти програмою слід користуватися творчо, враховувати та подавати учням будь-які позитивні зміни, що відбуваються у зазначених системах і просторі.

У навчальних закладах, в яких учні навчаються за спортивним напрямком, вивчення предмета здійснюється згідно переліку розділів і тем та розрахунку годин для курсу навчання юнаків з наданням додатково 36 годин до розділу «Прикладна фізична підготовка» за тематикою навчального закладу.

У навчальних закладах освіти, оборонно-спортивних оздоровчих таборах предмет планується відповідно до цієї програми. У навчальному закладі скла­даються наступні плануючі документи: розділ Освітньої програми розвитку нав­чального закладу "Захист Вітчизни та військово-патріотичне ви­ховання молоді"; календарно-тематичний план на навчальний рік; плани-конспекти кожного уроку.

Планування проведення навчально-польових зборів та занять у лікувально-оздоровчому закладі здійснюється керівником навчального закладу відповідно до діючих вимог.

Планування заходів військово-патріотичного виховання у розділ освітньої програми навчального закладу на навчальний рік здійснюється на основі Концепції допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання молоді. З метою забезпечення єдності навчання і виховання до заходів військово-патріотичного виховання включаються вивчення традицій, історії, духовної спадщини, символіки, звичаїв українського на­роду, національної гідності, культури міжнаціональних відносин, морально-психологічних якостей громадянина, патріота, захис­ника Вітчизни. Організовуються відвідування учнями військових частин (військових навчальних закладів) із метою ознайомлення їх зі зброєю і бойовою технікою, з побутом і життям військово­службовців, відвідування військових музеїв, зустрічі з ветеранами Збройних Сил, проведення туристичного походу з військово-патріотичною тематикою, який включає елементи тактичної, вогневої та при­кладної фізичної підготовки.

Перевірка навчального закладу з питань викладання програми предмета, стану навчально-матеріальної бази та організації військово-патріотичного виховання молоді проводиться в не менше, як один раз на 3 роки.

Уроки з предмета, незалежно від форми їх проведення, починають­ся з шикування та військового вітання, перевірки наявності учнів і тренування навчального підрозділу у виконанні стройових прийомів протягом 3-5 хвилин.

На уроках і позакласних заходах з військово-патріотичного виховання відносини між учнями і викладачами предмета будуються на основі вимог статутів Збройних Сил України.
Особливістю предмета ^ Захист Вітчизни є його спрямованість на підготовку учнів до військової служби і виконання військових обов’язків у запасі, дій у надзвичайних ситуаціях. Отже, об’єктами навчальних досягнень учнів є не тільки якісні знання навчального матеріалу, а й набуття практичних умінь і навичок з основ військової справи, цивільного захисту, медичних знань і першої допомоги. Тому, оцінюванню підлягає:

рівень засвоєння учнями знань з предмета під час усного чи письмового опитування, тестування;

рівень вмінь застосовувати знання під час практичних занять, в ході яких учні виконують підготовчі вправи, початкові і навчальні вправи, прийоми і способи тактичних, вогневих дій та дій у надзвичайних ситуаціях;

рівень володіння практичними вміннями та навичками, що виявляються під час виконання нормативів, контрольних вправ (занять).


^ ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН

на курс навчання юнаків*


№ теми

Назва розділу, теми

Кількість годин

на тиждень

2 год

1,5 год

1 год

1

2

3

4

5
^ Вступний урок

1

1

1
Розділ 1.

Збройні Сили України

на захисті Вітчизни

8

6

4

1.1

Збройні Сили України - військове формування держави

3

2

2

1.2

Розбудова національних Збройних Сил

3

2

1

1.3

Збройні Сили України

у міжнародній діяльності

2

2

1
Розділ 2.

Міжнародне гуманітарне право про захист жертв війни

3

3

2

2.1

Міжнародне гуманітарне право та його норми про захист жертв війни

1

1
2.2

Особливості ведення воєнних дій з урахуванням норм міжнародного гуманітарного права

1

1

1

2.3

^ Правила поведінки учасників військових дій

1

1

1
Розділ 3.

Тактична підготовка

32

24

17
Введення

13.1

^ Основи загальновійськового бою

3

3

2

3.2

Солдат в бою

14

11

7

3.3

^ Відділення в бою

13

9

7

3.4

Озброєння та бойова техніка родів військ Сухопутних військ

1

1

1

Розділ 4.

Вогнева підготовка

22

17

11
Введення

1

1
4.1

^ Основи стрільби із стрілецької зброї

3

2

1

4.2

Стрілецька зброя

та поводження з нею, догляд і зберігання

6

5

3

4.3

Прийоми і правила стрільби

із стрілецької зброї

2

1

1

4.4

Стрільба по наземним

і повітряним цілям

7

5

3

4.5

Ручні осколкові гранати

та поводження з ними, догляд і зберігання

1

1

1

4.6

Прийоми і правила метання ручних гранат

1

1

1

4.7

Метання ручних гранат в бою

1

1

1
Розділ 5.

Статути Збройних Сил України

9

6

4
Введення

15.1

^ Військовослужбовц іта відносини між ними

2

2

1

5.2

Внутрішній порядок у військовій частині

та її підрозділах

3

2

1

5.3

Військова дисципліна, засоби щодо її зміцнення

1

1

1

5.4

Вартова служба

2

1

1
Розділ 6.

Стройова підготовка

9

7

4

6.1

Загальні положення Стройового статуту Збройних Сил України

1

1
6.2

Стройові прийоми і рух без зброї та із зброєю

4

3

2

6.3

Виконання військового вітання,

вихід із строю та підхід до начальника

2

2

1

6.4

^ Строї відділення та взводу в пішому порядку

2

1

1
Розділ 7.

Військова топографія

4

3

2

7.1

Орієнтування на місцевості

3

3

2

7.2

Розвідка місцевості

1


Розділ 8.

Прикладна фізична підготовка

18

14

8

8.1

Гімнастика

3

2
8.2

Прискорене пересування та легка атлетика

5

4

2

8.3

Подолання перешкод

3

3

2

8.4

Основи самозахисту

7

5

4
Розділ 9.

Військово-медична підготовка

7

5

4

9.1

Медичне забезпечення бою. Заходи і засоби першої медичної допомоги пораненим і хворим

19.2

^ Організація надання першої медичної допомоги

в бою. Реанімація потерпілих


1

1

1

9.3

Тимчасова зупинка кровотечі при пораненнях

1

1

1

9.4

Перша медична допомога при переломах кісток

1

1

1

9.5

Перша медична допомога при травмах, закритих пошкодженнях внутрішніх органів і вивихах

1

1

1

9.6

^ Перша медична допомога при ураженнях

зброєю масового ураження

19.7

Перша медична допомога при опіках, ураженнях електричним струмом та отруєннях

1

1Розділ 10.

Основи цивільного захисту

21

14

10

10.1

Нормативно-правова база цивільного захисту

1

1
10.2

Надзвичайні ситуації

6

4

3

10.3

Захист населення від надзвичайних ситуацій

9

6

4

10.4

Основи рятувальних та інших невідкладних

робіт

3

2

2

10.5

^ Організація цивільного захисту навчального закладу


2


1


1

11

Військово-спортивне свято

1

1

1

12

Резерв часу

5

4

2

РАЗОМ:

140

105

70
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Рівень стандарту, профільний рівень пояснювальна записка iconУроку
Програма: 10-11 класи – Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний...
Рівень стандарту, профільний рівень пояснювальна записка iconПрограма з математики для 10 12 класів загальноосвітніх навчальних...
Програма призначена для організації навчання математики в класах математичного, фізичного та фізико-математичного профілів. Вона...
Рівень стандарту, профільний рівень пояснювальна записка iconПрограма з математики для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних...
Програма призначена для організації навчання математики в класах математичного, фізичного та фізико-математичного профілів. Вона...
Рівень стандарту, профільний рівень пояснювальна записка iconНавчальна програма рівень стандарту, академічний рівень Пояснювальна записка
Найбільший потенціал для подолання даної проблеми серед на­вчальних предметів має трудове навчання (тех­нології), оскільки успішне...
Рівень стандарту, профільний рівень пояснювальна записка iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Математика. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень,...
Рівень стандарту, профільний рівень пояснювальна записка iconПолітична карта світу
Підручник – Географія. 10 клас: рівень стандарту, академічний рівень / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. – К.: Генеза, 2010. – 304 с.:...
Рівень стандарту, профільний рівень пояснювальна записка icon1. Взаємозв’язки економічних процесів та явищ (3 години)
Підручник –Економіка. 11 клас: рівень стандарту, академічний рівень / І. Ф. Радіонова. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. –...
Рівень стандарту, профільний рівень пояснювальна записка iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Рівень стандарту, профільний рівень пояснювальна записка iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Рівень стандарту, профільний рівень пояснювальна записка iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка