Міністерство освіти І науки України
Скачати 265.02 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата конвертації01.02.2014
Розмір265.02 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Військова справа > Документы


Міністерство

освіти і науки

України

Міністерство

оборони України

Міністерство

внутрішніх справ

України


Н А К А З
21.10.2013 м. Київ № 1453/716/997


Про Програму патріотичного виховання

учнівської та студентської молоді в

навчальних закладах України та План заходів

Естафети Перемоги на 2013-2015 роки
Відповідно до Указу Президента України від 19 жовтня 2012 року № 604 «Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», Постанови Верховної Ради України від 21 травня 2013 року № 299-VII «Про відзначення 70-річчя звільнення України Червоною Армією від фашистських загарбників», розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 р. № 360-р «Про затвердження плану заходів на 2013-2015 роки з підготовки і відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», з метою виховання в учнівської та студентської молоді патріотизму і духовності, формування національної самосвідомості, високих моральних якостей громадянина

НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити як такі, що додаються:

1.1. Програму патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах України (далі – Програма);

1.2. План заходів Естафети Перемоги на 2013-2015 роки (далі – План заходів).

2. Утворити робочу групу з організації і проведення заходів Естафети Перемоги на 2013-2015 роки у складі згідно з додатком.

3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням (департаментам) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органам військового управління Збройних Сил України, Головним управлінням, управлінням МВС України в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях:

3.1. Забезпечити виконання Програми та Плану заходів;

3.2. Розробити та затвердити регіональні спільні плани заходів, присвячених визволенню населених пунктів України від німецько-фашистських загарбників у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років;

3.3. Підтримати ініціативу Всеукраїнської громадської організації «Ніхто крім нас» у проведенні Всеукраїнського походу «Шляхами мужності і стійкості» та військово-патріотичних таборів оздоровлення й відпочинку для важковиховуваних підлітків, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра освіти і науки України, Міністра оборони України, Міністра внутрішніх справ України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.


Міністр освіти і науки України

Міністр оборони України

Міністр внутрішніх справ УкраїниД. В. Табачник

П. В. Лебедєв

В. Ю. Захарченко


ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Міністерства освіти і науки України,

Міністерства оборони України,

Міністерства внутрішніх справ України
№ 1453 /716 /997
Програма

патріотичного виховання учнівської та студентської молоді

в навчальних закладах України  1. Загальні положенняПрограма патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах України (далі – Програма) забезпечує безперервність процесу виховання в учнівської та студентської молоді патріотизму, духовності, формування національної самосвідомості, високих моральних якостей, необхідних для відданого служіння Батьківщині.

Прийняття Програми зумовлене необхідністю реалізації сучасної молодіжної політики і стратегії розвитку держави, посилення виховної роботи, спрямованої на подальший розвиток гуманітарної й соціальної сфер та підтримання у молоді мотивації до відданого служіння Українському народові шляхом забезпечення їх конституційних прав і свобод.

Програма дасть змогу забезпечити ефективне здійснення заходів патріотичного виховання учнівської та студентської молоді через використання потужного потенціалу системи освіти України у взаємодії з центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, закладами культури та релігійними організаціями із залученням до цієї роботи засобів масової інформації та використання мережі Інтернет, підвищити рівень професійної підготовки фахівців з питань патріотичного виховання молоді.

Визначення основних понять, що вживаються у Програмі:

патріотичне виховання - процес цілеспрямованого, систематичного, організованого та планомірного впливу на свідомість і поведінку молоді щодо формування почуття любові до Батьківщини через виховання високих громадянських, моральних, психологічних, професійних і фізичних якостей, необхідних для реалізації інтелектуального та творчого потенціалу особистості в інтересах всебічного розвитку суспільства, забезпечення безумовної готовності до захисту Вітчизни;

виховна робота – система заходів щодо впливу на свідомість, світогляд, волю і почуття молоді з метою формування у кожного з них моральних якостей особистості, готової свідомо виконувати службові обов’язки; розвитку у колективах загальної зацікавленості щодо підвищення рівня і якості вирішення завдань за призначенням;

інформаційне забезпечення – комплекс заходів щодо своєчасного доведення і роз’яснення молоді суспільно значущої інформації, інформаційної підтримки, розробки та реалізації заходів, спрямованих на формування іміджу держави;

культурно-просвітницька робота – комплекс заходів, спрямованих на підвищення рівня духовності, загальної, професійної та особистої культури молодого покоління, здорового способу життя, успадкування духовних та культурних надбань Українського народу;

захист від негативного інформаційно-психологічного впливу – комплекс заходів організаційного, інформаційного, психологічного характеру щодо попередження, послаблення, ліквідації наслідків впливу зовнішніх та внутрішніх джерел загрози інформаційно-психологічній безпеці громадян України.  1. Мета і завдання Програми2.1. Метою Програми є утвердження в Україні патріотизму, посилення моральної складової в загальній системі формування у молоді національної гідності, готовності до виконання громадянських та конституційних обов’язків, особистісних рис громадянина Української держави, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, набуття соціального досвіду, фізичної досконалості, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури, розвиток психологічних і професійних якостей.

2.2. Основними завданнями Програми є:

виховання в учнівської та студентської молоді України почуття гордості за Українську державу;

формування високих моральних цінностей, патріотизму, етнічної та національної самосвідомості, любові до рідної землі, держави, родини, народу, визнання духовної єдності населення всіх регіонів України, спільності культурної спадщини та майбутнього;

виховання дисциплінованості, сумлінності та чесності, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

формування у молоді відданості та вірності українському народові, готовності до захисту України, забезпечення її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості;

формування здорового способу життя, прагнення до фізичного саморозвитку, сприяння протидії негативним впливам і явищам, які існують у сучасному суспільстві;

підтримка та пропагування сімейних цінностей.


  1. ^ Нормативно-правова база Програми


Постанова Верховної Ради України від 21 травня 2013 року № 299-VII «Про відзначення 70-річчя звільнення України Червоною Армією від фашистських загарбників»;

Указ Президента України від 27 вересня 2010 року № 918 «Питання шефства над Збройними Силами України»;

Указ Президента України від 8 вересня 2011 року № 901 «Про державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І. Г. Харитоненка»;

Указ Президента України від 19 жовтня 2012 № 604 «Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»;

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344;

Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, схвалена Указом Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948 (зі змінами);

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 року № 360 «Про затвердження плану заходів на 2013-2015 роки з підготовки і відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»;

Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27 жовтня 2009 року № 3754/981/538/49 (зі змінами);

Концепція військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України, затверджена наказом Міністра оборони України від 8 червня 2010 року № 295;

Концепція ідеологічної роботи в Збройних Силах України, затверджена наказом Міністра оборони України від 5 лютого 2013 року № 78;

Наказ Міністра оборони України «Про затвердження Інструкції з організації воєнно-ідеологічної підготовки у Збройних Силах України» від 20 березня 2013 року № 188.


  1. ^ Організація, координація і контроль виконання Програми


Організація виконання заходів Програми, їх координація і контроль покладаються на структурні підрозділи центральних органів виконавчої влади, до функціональних обов’язків яких належать питання патріотичного виховання та ідеологічної роботи з молоддю, та які мають у своєму підпорядкуванні навчальні заклади України.

  1. ^ Фінансове забезпечення


Фінансове забезпечення заходів виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством в межах асигнувань, передбачених відповідним розпорядникам коштів на зазначені в галузі освіти заходи.


  1. ^ Очікувані результати


Виконання програми дасть змогу:

забезпечити утвердження в Україні патріотизму, посилення виховної складової в загальній системі формування в учнівської та студентської молоді національної гідності, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, набуття соціального досвіду, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури, розвиток особистісних рис громадянина Української держави, психологічних і професійних якостей;

посилити формування у молоді поваги до України, її державних символів;

підвищити професіоналізм організаторів та фахівців з питань патріотичного виховання;

упровадити в діяльність центральних органів виконавчої влади, установ та закладів освіти України, фахівців патріотичного виховання, методи та засоби організації виховної роботи;

посилити формування у молодіжному середовищі світоглядних ідеалів та цінностей, патріотичних переконань щодо відданості та вірності Українському народові, готовності до оборони України, забезпечення захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості;

забезпечити злагодженість дій центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських інституцій, установ та навчальних закладів України, засобів масової інформації та веб-сайтів центральних органів виконавчої влади щодо здійснення системних заходів, спрямованих на патріотичне виховання молоді.

7. Заходи щодо забезпечення подальшого розвитку системи патріотичного виховання молоді в навчальних закладах України
7.1. Розробка та вдосконалення нормативно-правової бази щодо патріотичного виховання молоді в навчальних закладах України.

МОН, Міноборони, МВС

2013-2015 роки.
7.2. Удосконалення форм і методів роботи установ та закладів освіти України, засобів масової інформації та веб-сайтів центральних органів виконавчої влади та консолідація діяльності всіх структур громадянського суспільства щодо патріотичного виховання молоді.

МОН, Міноборони, МВС

2013-2015 роки.
7.3. Створення Перспективних планів реалізації Програми керівниками структурних підрозділів Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України.

МОН, Міноборони, МВС

2013-2014 роки.
7.4. Підвищення ролі кадетського руху України в державі та суспільстві, подальше впровадження Концепції кадетської освіти та виховання в Україні. Удосконалення системи кадетської освіти, розширення мережі кадетських навчальних закладів.

Міноборони, МОН, МВС

2013-2014 роки.
7.5. Об’єднання зусиль студентів та молодих учених Національної академії прокуратури України, направлених на патріотичне виховання та попередження проявів злочинності серед учнівської молоді.

МОН, МВС, Міноборони

Постійно.
7.6. Організація та проведення Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця».

МОН, Міноборони, МВС

Постійно.
7.7. Проведення Естафети Перемоги, присвяченої визволенню населених пунктів України від німецько-фашистських загарбників у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років;

МОН, Міноборони, МВС

2013-2015 роки.
7.8. Включення тематики патріотичного виховання до планів науково-дослідних робіт вищих навчальних закладів, вищих військових навчальних закладів та наукових закладів України. Проведення науково-теоретичних конференцій та семінарів з відповідної тематики.

МОН, Міноборони, МВС

Постійно.
7.9. Організація та проведення конкурсів науково-пошукових робіт серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів, студентів, слухачів та курсантів вищих навчальних закладів на краще висвітлення історії навчального закладу та традицій підготовки військових службовців України.

МОН, Міноборони, МВС

Постійно.
7.10. Активне залучення до патріотичного виховання учнівської та студентської молоді діячів культури, мистецтва, науки, спортсменів.

МОН, Міноборони, МВС

Постійно.
7.11. Проведення Всеукраїнських творчих конкурсів серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів, студентів, курсантів, слухачів вищих навчальних закладів та науково-дослідних робіт талановитої молоді, пов’язаних з героїчним минулим України, найважливішими подіями в житті українського народу.

МОН, Міноборони, МВС

Постійно.
7.12. Проведення комплексного соціологічного дослідження щодо стану патріотизму громадян України.

МВС, Міноборони, МОН

2013-2018 роки.
7.13. Підготовка методичних рекомендацій щодо патріотичного виховання молоді.

МОН, Міноборони, МВС

2013-2014 роки.
7.14. Організація конкурсів та видання навчально-методичної, мемуарної, художньо-публіцистичної літератури патріотичного спрямування.

МОН, Міноборони, МВС

Постійно.
7.15. Підготовка та проведення наукових конференцій, лекторіїв та інших заходів з пропаганди духовної, історичної та культурної спадщини українського народу в бібліотеках, загальноосвітніх навчальних закладах, вищих навчальних закладах культури України.

МОН, Міноборони, МВС

Постійно.
7.16. Залучення громадських, молодіжних, ветеранських організацій до вирішення проблем патріотичного виховання щодо формування у молоді високих моральних цінностей.

Міноборони, МОН, МВС

Постійно

7.17. Організація участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів, студентів, курсантів та слухачів вищих навчальних закладів, творчих колективів та військових музичних підрозділів у військово-музичних фестивалях «Сурми Конституції», «Сурми незалежності», «Віват Перемога», «Війна і Мир», «Спаська башта».

Міноборони, МОН, МВС

Постійно
7.18. Залучення учнів загальноосвітніх навчальних закладів, студентів, курсантів та слухачів вищих навчальних закладів до благоустрою військових поховань, проведення пошукових робіт у місцях боїв Великої Вітчизняної війни.

МОН, Міноборони, МВС

Постійно
7.19. Укладення договорів з обласними державними телерадіокомпаніями щодо широкого та всебічного освітлення проведених патріотичних заходів, згідно затвердженого плану, та організація трансляцій телепрограм художньо-патріотичного спрямування, літературних і музичних творів патріотичного напрямку, а також освітніх програм вітчизняної історії та культури.

МОН, Міноборони, МВС

2013-2014 роки.
7.20. Забезпечення поширення української літератури щодо патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в мережі бібліотек середніх і вищих навчальних закладів та в мережі роздрібної книжкової торгівлі.

МОН, Міноборони, МВС

2013-2014 роки.


Заступник Міністра

освіти і науки України -

керівник апарату

Заступник Міністра

оборони України -

керівник апарату

Заступник Міністра

внутрішніх справ України - керівник апаратуО. C. Дніпров

В. М. Можаровський

С. І. Лекарь


ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Міністерства освіти і науки України,

Міністерства оборони України,

Міністерства внутрішніх справ України
№ 1453 /716 /997

^

ПЛАН ЗАХОДІВ

Естафети Перемоги на 2013-2015 роки
1. Військово-історичний фестиваль «Запоріжжя-43» («партизанська балка», м. Запоріжжя).
Молодіжна громадська організація

«Київський Клуб «Червона зірка»

Запорізька обласна державна

адміністрація

Міністерство оборони

Міністерство освіти і науки

Міністерство внутрішніх справ
13 жовтня 2013 року
2. Міжнародна конференція «Через роки. Через покоління».
Київська міська державна

адміністрація
23-25 жовтня 2013 року
3. Військово-історична реконструкція епізоду форсування р. Дніпро військовими частинами 152 стрілецької дивізії вересень-жовтень 1943 року (м. Дніпропетровськ).

Молодіжна громадська організація

«Київський Клуб «Червона зірка»

Запорізька обласна державна

адміністрація

Міністерство оборони

Міністерство освіти і науки

Міністерство внутрішніх справ
27 жовтня 2013 року
4. ІІ Міжнародний форум «Пам'ять – енергія вічності».
Київська міська державна

адміністрація
29 жовтня-2 листопада 2013 року
5. Міський конкурс-огляд шкільних музеїв.
Київська міська державна адміністрація
Жовтень-листопад 2013 року
6. Патріотичний форум «Зустріч поколінь» на базі Українського культурно-інформаційного центру.
Севастопольська міська державна адміністрація
Жовтень 2013 року

7. Фотоконкурс серед навчальних закладів м. Києва «Пам'ять крізь віки».
Київська міська державна адміністрація
Жовтень 2013 року
8. Перший етап Всеукраїнського походу «Шляхами мужності і стійкості»: міста Краснодон, Молодогвардійськ, Луганськ, Донецьк, Дніпропетровськ, Харків, Київ.
Всеукраїнська громадська

організація «Ніхто крім нас»

Благодійний фонд «Надія»

Державні адміністрації Луганської,

Донецької, Дніпропетровської,

Харківської та Київської областей,

Київська міська державна

адміністрація

Міністерство оборони

Міністерство освіти і науки

Міністерство внутрішніх справ

Жовтень-листопад 2013 року
9. Х Міжнародний військово-історичний фестиваль «Даєш Київ!» (м. Київ, вул. Червонопрапорна 188, мототрек «Пирогів»).
Молодіжна громадська організація

«Київський Клуб «Червона зірка»

Київська міська державна

адміністрація

Міністерство оборони

Міністерство освіти і науки

Міністерство внутрішніх справ
2 листопада 2013 року
10. Всеукраїнський військово-патріотичний зліт-виставка (Київ, Центральний будинок офіцерів).
Міністерство оборони

Міністерство освіти і науки

Міністерство внутрішніх справ
16-17 (23-24) листопада 2013 року
11. Другий етап Всеукраїнського походу «Шляхами мужності і стійкості»: міста Вінниця, Умань, Черкаси, Чернігів, Ніжин, Суми, Конотоп, Полтава, Житомир.
Всеукраїнська громадська

організація «Ніхто крім нас»

Благодійний фонд «Надія»

Державні адміністрації Вінницької,

Черкаської, Чернігівської, Сумської,

Полтавської та Житомирської

областей

Міністерство оборони

Міністерство освіти і науки

Міністерство внутрішніх справ


Лютий 2014 року
12. Третій етап Всеукраїнського походу «Шляхами мужності і стійкості»: міста Запоріжжя, Миколаїв, Херсон, Одеса, Кіровоград, Корсунь-Шевченківський, Переяслав-Хмельницький, Нові Петрівці, Київ.

Всеукраїнська громадська

організація «Ніхто крім нас»

Благодійний фонд «Надія»

Державні адміністрації

Запоріжської, Миколаївської,

Херсонської, Одеської,

Кіровоградської, Черкаської,

Київської областей, Київська міська

державна адміністрація

Міністерство оборони

Міністерство освіти і науки

Міністерство внутрішніх справ

Квітень-травень 2014 року

13. Науково-практична конференція, присвячена історичним подіям, пов’язаним з визволенням Житомирщини та України.
Житомирська обласна державна адміністрація

Травень 2014 року
14. Військово-історична реконструкція «Корсунь-Шевченківської операції» (висота 239, біля сел Журженці і Почапинці, Корсунь-Шевченківський та Лисянський райони, Черкаська область).
Молодіжна громадська організація

«Київський Клуб «Червона зірка»

Черкаська міська державна

адміністрація

Міністерство оборони

Міністерство освіти і науки

Міністерство внутрішніх справ
15 лютого 2014 року

^

15. 5-й міський фестиваль-конкурс серед юнаків до Дня захисника Вітчизни «Маю честь».
Київська міська державна

адміністрація
Лютий 2014 року
16. Проведення Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця».
Міністерство освіти і науки

Міністерство оборони

Міністерство внутрішніх справ

Постійно

17. Експозиції та книжкові виставки у бібліотеках середніх та вищих, у тому числі військових, навчальних закладах, присвячених визволенню населених пунктів України від німецько-фашистських загарбників у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.Міністерство освіти і науки

Міністерство оборони

Міністерство внутрішніх справ

Постійно
18. Спортивні і туристичні змагання, тематичні воєнно-історичні читання, уроки патріотичного виховання, виховні години, інші освітньо-виховні заходи, присвячені визволенню населених пунктів України від німецько-фашистських загарбників у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років в загальноосвітніх і вищих навчальних закладах, у військових частинах.
Міністерство освіти і науки

Міністерство оборони

Міністерство внутрішніх справ

Постійно
19. Покладання вінків і квітів до пам’ятників загиблим у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, меморіалів та військових поховань.
Міністерство оборони

Міністерство освіти і науки

Міністерство внутрішніх справ

Постійно
20. Організація військово-патріотичних таборів оздоровлення й відпочинку для важковиховуваних підлітків, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Всеукраїнська громадська

організація «Ніхто крім нас»

Благодійний фонд «Надія»

Міністерство оборони

Міністерство освіти і науки

Міністерство внутрішніх справ
Постійно
21. Проект «Діти Великої Вітчизняної війни» (збір спогадів дітей війни, організація зустрічей з молоддю, організація виставок-презентацій «просто неба» в парках обласних центрів України).
Національна організація Скаутів

Міністерство освіти і науки

Міністерство оборони

Міністерство внутрішніх справ

2013-2015 роки
22. Всеукраїнський збір-похід скаутських загонів та волонтерських груп.
Національна організація Скаутів

Міністерство освіти і науки

Міністерство оборони

Міністерство внутрішніх справ
7-10 травня 2013-2015 років
23. Всеукраїнський військово-патріотичний табір (Київ, Жуков острів).
Міністерство оборони

Міністерство освіти і науки

Міністерство внутрішніх справ
2-9 травня 2014 року
24. Міський етап Всеукраїнської акції «Ми цю славу збережемо».
Севастопольська міська державна адміністрація
2013-2014 роки
25. Четвертий етап Всеукраїнського походу «Шляхами мужності і стійкості»: міста Керч, Феодосія, Севастополь, Сімферополь.
Всеукраїнська громадська

організація «Ніхто крім нас»

Благодійний фонд «Надія»

Державна адміністрація АР Крим

Міністерство оборони

Міністерство освіти і науки

Міністерство внутрішніх справ

Вересень 2014 року
36. Конкурс відеороликів соціальної реклами «Пам’ятати, щоб жити».
Національна організація Скаутів

Міністерство освіти і науки

Міністерство оборони

Міністерство внутрішніх справ
Вересень 2014-травень 2015 років
37. Героїко-патріотичний зліт директорів шкіл міста Києва в рамках акції «Галерея великих перемог».
Київська міська державна

адміністрація
Травень-червень 2014 року
38. Літній військово-патріотичний табір «Кордон» (Школа юного прикордонника), присвячений Дню пам’яті 22 червня (Львівська обл., Мостиський р-н).
Національна організація Скаутів

Міністерство оборони

Міністерство освіти і науки

Міністерство внутрішніх справ
Червень 2014 року
39. Студентська конференція на базі Севастопольського міського гуманітарного університету щодо внеску українського народу в перемогу над нацизмом.
Севастопольська міська державна адміністрація
Квітень 2014 року
40. Скаутський історико-просвітницький шкільний волонтерський табір «Слідами війни» (Волинська обл., Любешівський р-н).
Національна організація Скаутів

Міністерство оборони

Міністерство освіти і науки

Міністерство внутрішніх справ
Липень 2014 року
41. Історико-краєзнавча військово-спортивна естафета «Роза вітрів», присвячена Дню партизанської слави на базі Лопатенського Музея партизанської слави (ур. Лопатень, Волинська обл., Ківерцівський р-н).
Національна організація Скаутів

Міністерство оборони

Міністерство освіти і науки

Міністерство внутрішніх справ
Вересень 2014 року
42. Всеукраїнський форум скаутів, представників пошукових та військово-спортивних організацій до Дня звільнення України від фашистських загарбників (Закарпатська обл., м. Ужгород).
Національна організація Скаутів

Міністерство оборони

Міністерство освіти і науки

Міністерство внутрішніх справ
Жовтень 2014 року
43. Участь у відкритті «Дзвону пам’яті» на кордоні України, Білорусі та Росії спільно з «Федерацією Скаутів «Галицька русь» (Чернігівська обл.).

Національна організація Скаутів

Міністерство оборони

Міністерство внутрішніх справ

Всеукраїнська громадська

організація «Ніхто крім нас»

Благодійний фонд «Надія»

Міністерство освіти і науки
Травень 2015 року
44. Театралізована молодіжна вистава-реконструкція визволення Донецького регіону «Маршрут Визволителів», що пролягав через міста Сніжне, Торез (Чистякове), Шахтарськ, Макіївку та Донецьк (Сталіно) на меморіальному комплексі «Твоїм визволителям, Донбас!».
Донецька обласна державна

адміністрація
Вересень 2013 року
45. Культурно-патріотична акція «Поїзд Перемоги» містами Донецької області із зупинками в Макіївці, Горлівці, Артемівську, Красному Лимані, Ясинуватій.
Донецька обласна державна

адміністрація
Вересень-жовтень 2013 року
46. Міжнародна юнацька велогонка «Дружба», присвячена 70-річчю визволення Донбасу від фашистських загарбників (м. Новоазовськ).
Донецька обласна державна

адміністрація
Вересень 2013 року
47. Відзначення 70-річчя прориву радянськими військами німецької лінії оборони «Вотан» та визволення міста Мелітополь.
Запорізька обласна державна

адміністрація
Жовтень 2013 року

48. Всеукраїнський конкурс серед молодих журналістів «Нащадки Переможців».
Запорізька обласна державна

адміністрація
Жовтень 2013 року
49. Естафета пам’яті «Слава визволителям України».
Запорізька обласна державна

адміністрація
13 вересня-29 жовтня 2013 року
50. Міжвузівська студентська конференція «ХХІ століття очима молоді», секція «Історична ретроспектива Волині періоду Другої світової війни».
Волинська обласна державна

адміністрація
Листопад 2013 року
51. Міжнародна виставка у м. Черкаси, за підтримки німецького Фонду «Пам'ять, взаєморозуміння і майбутнє», приурочена 70-річчю визволення м. Черкаси та Черкаської області від німецько-фашистських загарбників.
Черкаська обласна державна адміністрація
Грудень 2013 року
52. Обласний огляд-конкурс екскурсоводів-краєзнавців, присвячений 70-й річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
Рівненська обласна державна адміністрація
Березень 2014 року
53. Свято духової музики, присвячене 70-й річниці визволення України від фашистських загарбників.
Миколаївська обласна державна

адміністрація
Квітень-травень 2014 року
54. Огляд-конкурс позашкільних навчальних закладів комплексного типу під гаслом «Тільки пам’ять не сивіє».
Миколаївська обласна державна

адміністрація
Березень-квітень 2014 року
55. Велопробіг «Фронтовими дорогами Буковини».
Чернівецька обласна державна

адміністрація
9 травня 2014 року
56. П’ятий етап Всеукраїнського походу «Шляхами мужності і стійкості» партизанськими стежками Карпат.
Всеукраїнська громадська

організація «Ніхто крім нас»

Благодійний фонд «Надія»

Закарпатська, Рівненська, Львівська

обласні державні адміністрації

Міністерство оборони

Міністерство освіти і науки

Міністерство внутрішніх справ


Жовтень 2014 року
57. Конференція за книгою О. Петриченка: «Холодноярський вогонь».
Черкаська обласна державна

адміністрація
2014-2015 роки
58. Обласний фестиваль-конкурс патріотичної пісні «Війна і пам’ять поколінь».
Рівненська обласна державна адміністрація
Березень 2015 року
59. Обласний військово-патріотичний зліт, присвячений 70-річчю визволення Черкащини від німецько-фашистських загарбників «Пісні, обпалені війною» серед пошукових загонів навчальних закладів.
Черкаська обласна державна

адміністрація
Квітень-травень 2015 року
60. Обласний конкурс пісень та віршів на військову тематику.
Закарпатська обласна державна

адміністрація
Жовтень 2014 року
61. Шостий заключний етап Всеукраїнського походу «Шляхами мужності і стійкості»: всіма обласними центрами України, містами Севастополь, Керч, з фінальним масовим заходом у підніжжя меморіалу Музею Великої Вітчизняної війни м. Києва.
Всеукраїнська громадська

організація «Ніхто крім нас»

Благодійний фонд «Надія»

обласні державні адміністрації,

державні адміністрації міст

Севастополь та Київ

Міністерство оборони

Міністерство освіти і науки

Міністерство внутрішніх справ
Лютий-травень 2015 року
62. Сходження на полонину Руна, присвячене висадці 20 липня 1944 року радянської десантної групи на чолі з Героєм Радянського Союзу підполковником Олександром Тканком.
Закарпатська обласна державна

адміністрація
Липень-серпень 2014 року


Заступник Міністра

освіти і науки України -

керівник апарату

Заступник Міністра

оборони України -

керівник апарату

Заступник Міністра

внутрішніх справ України - керівник апаратуО. C. Дніпров

В. М. Можаровський

С. І. Лекарь


Додаток


до наказу Міністерства освіти і науки України,

Міністерства оборони України,

Міністерства внутрішніх справ України
№ 1453 /716 /997

СКЛАД

робочої групи з організації і проведення заходів

Естафети Перемоги на 2013-2015 роки
Лекарь Сергій Іванович заступник Міністра – керівник апарату Міністерства внутрішніх справ України, голова робочої групи
Завалевський Юрій Іванович заступник директора Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти, заступник голови робочої групи
Івко Віталій Миколайович історичний консультант Молодіжної громадської організації «Київський Клуб «Червона зірка» (за згодою)
Кобець Сергій Васильович начальник управління соціально-гуманітарної та психологічної роботи Департаменту кадрового забезпечення Міністерства внутрішніх справ України
Ковальов Олександр Іванович голова правління Всеукраїнської громадської організації «Ніхто крім нас» (за згодою)
Колобова Ярослава Валеріївна Перший заступник голови Ради Національної організації Скаутів України (за згодою)
Корецька Леся Володимирівна начальник відділу організації виховної роботи відділення змісту позашкільної освіти та виховної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти

Некрасов Олег Віталійович віце-президент благодійного фонду «Надія» (за згодою)
Продовження додатка

Севрюков Валерій Вікторович професор кафедри підтримання державного обвинувачення Національної академії прокуратури України (за згодою)
Баскаков Юрій Георгійович тимчасово виконуючий обов’язки Директора Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України

Таранець Владислав завідувач Національного військово- Володимирович історичного музею України


Заступник Міністра

освіти і науки України -

керівник апарату

Заступник Міністра

оборони України -

керівник апарату

Заступник Міністра

внутрішніх справ України - керівник апаратуО. C. Дніпров

В. М. Можаровський

С. І. Лекарь
Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconСтр с. 180 Міністерство освіти І науки україни
З метою вдосконалення функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів Міністерство освіти І науки України роз’яснює застосування окремих...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки України вносить наступні зміни І доповнення до Методичних рекомендацій із питань порядку формування штатів...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни лист
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання методичний лист “Організація та зміст навчально-виховного...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки України Національна академія наук України...
Відповідно до Положення про Міністерство освіти І науки України, затвердженого Указом Президента України від 07. 06. 2000 №773, постанови...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка