Начальнику служби рао військової частини А0000
Скачати 261.37 Kb.
НазваНачальнику служби рао військової частини А0000
Дата конвертації01.02.2014
Розмір261.37 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Військова справа > Документы
Додаток 21

д
Інструкції про організацію

обліку, зберігання і видачі

стрілецької зброї та боєприпасів

у Збройних Силах України
о п.4.5Начальнику служби РАО

військової частини А0000
З А Я В К А
на видачу боєприпасів для проведення стрільб

для проведення практичних стрільб з особовим складом _____ роти (батареї) з виконання вправи № ___Курсу стрільб

згідно із наказом по військовій частині № __ від “__” ______ 20__ року прошу видати _________ 20_ року

таку кількість боєприпасів


№ п/п

Найменування боєприпасів

Заявляється до видачі, шт.

Дозволяється видати, шт.

1

2

3

4

1

Ручні гранати РГД-5

30

Тридцять

2

5,45 мм патрони з кулею ПС

1320

Одна тисяча триста двадцять

3

125 мм постріли до танкової гармати практичні

22

Двадцять два
^
Кількість осіб, що стріляють: 38


Командир роти (батареї) капітан _____________________________________О.М.Литвиненко

(військове звання, ініціали, підпис)

“ __” ________ 20___ року

Продовження додатка 21


Завідувачу складу боєприпасів військової частини А0000 видати 2-й механізованій роті (батареї) боєприпаси у кількості, яка вказана в графі 4

Начальник служби РАО військової частини А 0000

майор _______________________________________ Д.Васін


(військове звання, ініціали, підпис)

“ __” _________ 20__ року

Указана в графі 4 кількість боєприпасів видана за роздавально-здавальною відомістю №______

завідувач складу

пр-к О.Плескач

Додаток 22
д
Реєстраційний номер 17/93

Використані боєприпаси списані

за картками №№ _____________

Гільзи оприбуткування

за книгою обліку №___________

пр-к Плескач

31.06.05 р.
о п. 4.5
^
Інструкції про організацію

обліку, зберігання і видачі

стрілецької зброї та боєприпасів

у Збройних Силах України

Форма 9 Дійсна до “ __” _________ 20__ року

РОЗДАВАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ № ____

^
боєприпасів (ракет) на складі військової частини А0000


Найменування боєприпасів (ракет) 5,45 мм патрони з кулею ПС код номенклатури 545111110

Дата запису

Найменування підрозді-лів

№ партії, рік виготовлення та завод виробник

Видано

шт.

Розпис-ка за одер-жання та дата

Витра-чено,

шт.

Здано назад,

шт.

Кількість незданих, шт.

Підпис

за здачу, дата

боєпри-пасів

упа-ковок

не-витрачених боєприпасів

несправних боєприпасів

гільз

стріляних, елементів, ПТКРС, ракет

усього

упаковок

додаткових пуч-ків

боєприпасів

упаковок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

27.06. 2005

2 механі-зована рота

А03-76-188

1320

(тисяча триста

двадцять)

1

27.06. 2005 (Копил)

дев’ят- сот вісімдесят

340

-

960

1300

1

-

-

-

27.06. 2005 (Копил)Усього : 980 (дев’ятсот вісімдесят штук)

Продовження додатка 22

Указані у відомості боєприпаси (ракети)

Видав нач. складу пр-к __________________ ________В.Плескач

(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
Прийняв нач. складу пр-к _______________ ________В.Плескач

(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

_____________ 20__ р. “______________ 20__р.
Правильність видачі (здачі) перевірив

Начальник служби РАО майор _____________________________________Д.Васін

(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

________________ 2005 р.
Вказані в графі 7 боєприпаси включені до акта № 10 від 01.07.2005
Голова комісії : майор_________________________________ _____О.Сидоренко

(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

_____________ 2005 р.

^
Додаток 23
до п. 2.2

Інструкції про організацію

обліку, зберігання і видачі

стрілецької зброї та боєприпасів

у Збройних Силах України

Форма 9а
^ РОЗДАВАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ

боєприпасів на пункті бойового постачання ___________ роти військової частини А0000

за “_____________ 2005 р.

Одержувач (здавач)

Видано

Підпис

про

отримання, дата

Здано на пункт бойового постачання

Підпис за здачу, дата

Примітка

артпострілів, ПТКР, ракет

патронів

артпострілів, ПТКР,

ракет

патронів

гільз, елементів артпострілів (ПТКР, ракет)

гільз,

патронів

калібр артпострілу,

індекс ПТКР, ракет

кіль-кість, шт.

ка-лібр

кіль-кість, шт.

калібр артпост

рілу, індекс ПТКР, ракет

кіль-кість, шт.

ка-лібр

кіль-кість, шт.

калібр гільз, індекс елементів

кіль-кість, шт.

калібр

кіль-кість, шт.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

С-т

Ткач О.О.

-

-

5,45

12

27.06.2005

Ткач

-

-

5,45

1

-

-

5,45

11

27.06.2005

Ткач
Ряд.

Любач І.М.

-

-

5,45

12

27.06.2005

Любач

-

-

5,45

1

-

-

5,45

11

27.06.2005

Любач

Не здано 4 гільзи


Продовження додатка 23


Начальник пункту бойового постачання: пр-к _________________________________________________С.Копил

(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
Командир підрозділу: капітан _ _______________________________________О. Литвиненко

(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
Керівник стрільб: п/п-к ____________________________________ _І. Торба

(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
Боєприпаси, їх елементи, стріляні гільзи за роздавально-здавальними відомостями 17/93, 17/94 і за книгою інв. №12 обліковані

Начальник складу: пр-к ______________ ________________В.Плескач

(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

20 р.

Правильність обліку та розходу перевірив:

начальник служби РАО: майор___________________ _______Д.Васін

(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

“___” __________ 20__ р.


До книги недостач занесено за № 5 від 02.07.2005 року

Начальник служби РАО

м-р Сидоренко

За книгами обліку служби РАО проведено

(книга № 8, стор. 10)

Діловод Іванченко


Додаток 24
д
Інструкції про організацію

обліку, зберігання і видачі

стрілецької зброї та боєприпасів

у Збройних Силах України
о п. 4.5

затверджую

Командир військової частини А0000
^
М.П. полковник О. Локота

(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” __________ 20__ р.

АКТ № _____списання (зняття залишків)

Ознака

інформації

Реєстраційний №

№ листа

Код

документадокумента

Дата

документа

Основа (мета) операції

Код

операції

Дата

операції

Служба

Військова

частина

(підрозділ)

000

001

002

003

005

032

045

004

034

045
Продовження додатка 24№ з/п

Найменування

матеріальних засобів (індекс, № креслення)

Код

номенклатури

Одиниця виміру

Категорія (сорт,

щільність)

Ціна за одиницю

Фактично

витрачено, утрачено

(у наявності)

Необхідно за нормою (перебуває на обліку)

Перевитрата (недостача)

Економія (лишок)

Примітка

кіль-кість

сума

кіль-кість

сума

кіль-кість

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14075

076

077

171
1721.

5,45 мм гільзи
шт.1350
1550

200

2.

Гільзи 9 мм патронів
шт.185
220

35

3.

5,45 мм патрони з кул. ПС

545111110

шт.

І
103
109

6
Разом:
шт.1638
1879

241


Пояснювальна записка на 5 аркушах рядових Усова Д.М., Лук’яненка О.А., лейтенанта Лупола О.Г.
Пропозиції: Гільзи, утрачені при стрільбі під час руху БТР по глибокому снігу, підлягають списанню.

Висновок комісії: При втраті 5,45 мм патронів з кулею ПС необхідно провести дізнання.
Голова комісії: начальник штабу _____ майор_____________________ __________ О. Табала

(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

Члени комісії: командир _____ капітан _________ _______________________А. Корягін

(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

заст. командира ____ ст. л-т___ ____________________________М. Безпалий

(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)


Продовження додатка 24


Висновок старших начальників: Гільзи, утрачені при стрільбі під час руху БТР по глибокому снігу, підлягають списанню; за недостачею 5,45 мм патронів необхідно провести дізнання (за рішенням командира частини).
Командир 2 ___підполковник А. Олефіренко

(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

“___”________ 20__ р.
Відповідальна особа за збереження та утримання матеріальних засобів: старшина прапорщик О.Шамрай

(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
Додаток 25

до п. 4.5

Інструкції про організацію

обліку, зберігання і видачі

стрілецької зброї та боєприпасів
^
у Збройних Силах України

з в і т


про витрату і дії на практичних і дослідних стрільбах артилерійських, мінометних і реактивних пострілів,

патронів стрілецької зброї та ручних гранат за _______________ 20 рік

___________________________________________________________

(найменування частини, з’єднання, оперативного командування)

№ п/п

Номенкла-турний №, індекс

Рік скла-дання пострі-лів

Кіль-кість витрачених пост-рілів

Елементи пострілу

Характеристика

незадовільної

дії пострілів

(елементів),

умови стрільб,

причини відмов

снаряди

підривники

заряди

засоби

запалювання

вид спорядження

партія, рік і завод-виробник

марка

рік укручування в снаряд

партія, рік, завод-виробник

найменування заряду (повний зменшений № 1, 2)

марка пороху, партія, рік, завод складення заряду

марки

партія, рік і завод-виробник

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

726322200 постріли до 122-мм

гаубиці

Д-30 з

1962


1964

1500


200

Т


Т

2-62-80


РГМ


1962


1963

14-62-ЗИД


Повний


№ 2

4/ІСВ+1 2/СВ


КВ-4


22-61-244


Підривник РГМ-3шт.; спрацювання на траєкторії в 1,2-1,9 км від ОП.Продовження додатка 251

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
осколочно-фугасним снарядом


3-64-80

РГМ2-50-ЗИД
20-62-221

КВ-4

22-61-244

22-61-244

Дощ, зустрічний вітер, зберігання 10 років
Керівник стрільб Командир батареїмайор ________________ О.Симоненко
капітан _______________О.Ткач


^
Додаток 26
до п. 4.5

Інструкції про організацію

обліку, зберігання і видачі

стрілецької зброї та боєприпасів

у Збройних Силах України

ЗВІТ
про витрату і дію на практичних пусках

протитанкових керованих ракет за _________________ 20__ р.


____________________________________________________________

(найменування частини, з’єднання, оперативного командування)№ п/п

Номенклатурний №, індекс, номер ПТКР

Індекс

бойової

машини

(пускової установки)

Дата пуску, дані про погодні умови

Дані про ПТКР

Умови пусків

Результати пусків

Характеристика незадовільної дії ПТКР під час

пуску та польоту, причина відмов; робота бойової машини (пускової установки)

виробничі

про

складення

даль-ність до цілі

характер цілі (рухома,

нерухома,

дерев’яний

щит, броня)

влучення чи промах

дія по броні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

72160200 бойова 9М17П

№ 327

2П32

15.08.99 видимість 5 км,

хмарно

3-79-563

614-80-53

4

Нерухома,

броня

товщиною

400 мм

Влучення
Дія задовільна
Керівник стрільб Командир ПТ батареї
майор _____________ О.Симоненко
капітан _____________ О.Ткач^
Додаток 27
до п. 4.9

Інструкції про організацію обліку,

зберігання і видачі стрілецької зброї

та боєприпасів у Збройних Силах України
затверджую


Командир військової частини А0000

полковник С. МІТЯЄВ

(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

“___” _________ 20__ року

Акт № __про списання боєприпасів, використаних на практичні стрільби

в період з “___” ____________ 20 року до “___” ____________ 20 року
Комісія в складі: голови комісії заступника командира частини майора Сидоренка Г. А.

(посада, звання, прізвище та ініціали)

і членів комісії: начальника зв’язку капітана Грача А. М., командира 3 танкової роти капітана Іванченка Г. С. склала цей акт про те, що за період з “___” _________ 20__ року до “___” ________ 20__ року за роздавально-здавальними відомостями боєприпасів на пункті бойового постачання роти № 17/01, 17/02, 17/03 були видані та використані такі боєприпаси:


№ п/п

Найменування боєприпасів

Одиниця виміру

Видано

на стрільби

Використано

Утрачено

боєприпасів

гільз

1

2

3

4

5

6

7

1.

9 мм патрони до ПМ

шт.

2050

1030

20

610Продовження додатка 271

2

3

4

5

6

7

2.

5,45 мм патрони з кулею ПС

шт.

13180

12730

45

120

3.

5,45 мм патрони з кулею Т

шт.

5120

5120

-

60


Під час зняття залишків на складі виявлено, що облік відповідає фактичній наявності боєприпасів

____________________________________________________________________________________________________________________

(указати, облік відповідає чи ні, виявлені розходження)
Підрозділи за використані боєприпаси відзвітували: ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

(своєчасно, якщо є порушення, указати)
Висновки комісії: комісія вважає, що боєприпаси, указані в графі “використано”, використані за призначенням, звітні документи оформлені правильно, списання боєприпасів проведено у відповідності до наказу Міністра оборони України від 21.06.94 № 165 “Про порядок списання з обліку матеріальних засобів у Збройних Силах України”.
Додатки: 1. Заявка на боєприпаси № 38.

2. Акти списання втрачених боєприпасів і гільз № 8.

Голова комісії: майор _______________________________ Г.А.Сидоренко

(звання, підпис, ініціали, прізвище)

Члени комісії: капітан ______________________________ А.М.Грач

(звання, підпис, ініціали, прізвище)

капітан ______________________________ Г.С.Іванченко

(звання, підпис, ініціали, прізвище)
21

Схожі:

Начальнику служби рао військової частини А0000 icon1. Загальні положення
Наказ командира військової частини “Про організацію І проведення стрільб (навчань) та забезпечення виконання вимог безпеки”
Начальнику служби рао військової частини А0000 iconПостанов а від 30 серпня 1999 р. N 1601 Київ
Про порядок видачі посвідчення І вручення нагрудного знака "Ветеран військової служби"
Начальнику служби рао військової частини А0000 iconЗаконодавством, яке діяло раніше
Запитання. Чи можна зарахувати до стажу роботи; а час військової служби з 14. 05. 78 до 16. 06. 80 р без витребування військового...
Начальнику служби рао військової частини А0000 iconСценарій проведення свята Нумо хлопці
Ми сьогодні проведемо змагання між збірною командою юнаків 10 – 11 класів та командою юнаків військової частини а 13 /48
Начальнику служби рао військової частини А0000 iconНепідвладний часу герой, або як можна сфальсифікувати історію?
«Підтримки українських ініціатив», опублікував у газеті «Новини Закарпаття» за 25 травня 2011 року статтю, яка не відповідає дійсності....
Начальнику служби рао військової частини А0000 iconІнструкція про порядок перевірки та оцінки бойової та мобілізаційної...
...
Начальнику служби рао військової частини А0000 iconПро затвердження районної Програми розвитку психологічної служби...
На підставі пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням Закону України...
Начальнику служби рао військової частини А0000 iconОцінна картка військовослужбовця
Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України, затвердженої...
Начальнику служби рао військової частини А0000 iconМетою предмета «Захист Вітчизни» є не тільки необхідність теоретичної,...
Вітчизни І проходження військової служби у Збройних Силах України чи інших військових формуваннях України, а й створення умов для...
Начальнику служби рао військової частини А0000 iconЗахворювання пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби...
Чаес з 29 по зо квітня 1986 року та 1,2,3,5,6,7 травня 1986 року в с. Копачах та с. Чисгогалівка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка