Правила прийому до пту №53 с. Войниха Лубенського району на 2013-2014 навчальний рік




Скачати 130.6 Kb.
НазваПравила прийому до пту №53 с. Войниха Лубенського району на 2013-2014 навчальний рік
Дата конвертації03.02.2014
Розмір130.6 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Військова справа > Документы

„ЗАТВЕРДЖУЮ”


директор ПТУ № 53 с. Войниха

_____________ А.М. Трохименко

4 лютого 2013 р.




ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до ПТУ № 53 с. Войниха Лубенського району

на 2013-2014 навчальний рік
1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1.1. Правила прийому до ПТУ № 53 с. Войниха є обов’язковими для дотримання і виконання усіма посадовими особами училища та вступниками.
1.2. До ПТУ № 53 с. Войниха приймаються громадяни України.
1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти на рівні з громадянами України.

Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками з професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
1.4. Прийом до ПТУ № 53 с. Войниха здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем „кваліфікований робітник ”.
1.5. ПТУ №53 с.Войниха проводить набір слухачів для професійно-технічної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації.
1.6. Лицензійний обсяг прийому учнів в ПТУ №53 с. Войниха на навчання за державним замовленням з таких професій:
на базі базової загальної середньої освіти, термін навчання – 3 роки:

- «Кухар. Кондитер» - (30 чол.);

- «Тракторист-машиніст с/г виробництва (кат. А, В, С.);

слюсар з ремонту с/г машин та устаткування;

водій автотранспортних засобів категорій «С» - (30 чол.);
на базі повної загальної середньої освіти

- «Кравець» - термін навчання - 1 рік (30 чол.);

- «Кухар. Кондитер» - термін навчання – 1,5 роки (30 чол.)

- «Тракторист-машиніст с/г виробництва (кат. А, В, С.);

слюсар з ремонту с/г машин та устаткування;

водій автотранспортних засобів категорій «С» -

термін навчання – 1,5 роки (30 чол.);

- «Перукар. Манікюрник. Педикюрник» термін навчання – 1,5 роки (30 чол.).
1.7. Державне замовлення на підготовку кваліфікованих робітників у 2013 році (набір) складає:



з/п

Код за державним класифікатором України

Назва професії

Термін навчання

Обсяг прийому /осіб/

1

5122

7412

«Кухар. Кондитер»

3роки

24

2

5122

7412

«Кухар. Кондитер»

1рік 5 місяців

24

3

8331


7233

8322

Тракторист-машиніст с/г виробництва (кат. А1, А2);

слюсар з ремонту с/г машин та устаткування; водій автотранспортних засобів категорій «С»

3роки

25

4

8331


7233

8322

Тракторист-машиніст с/г виробництва (кат. А1, А2);

слюсар з ремонту с/г машин та устаткування; водій автотранспортних засобів категорій «С»

1рік 5 місяців

25

5

5141

5141

5141

« Перукар. Манікюрник. Педикюрник»

1рік 5 місяців

24

6

7433

«Кравець»

1 рік

18

Всього







140


1.7. Зарахування слухачів проводиться за такими спеціальностями:

 • Тракторист-машиніст с/г виробництва кат. А1, А2, В1, В2, В3, С, D1, G1, G2.

 • Водій мототранспортних засобів кат. А1, А, В1.

 • Водій автотранспортних засобів В, С, D1, D.

 • Перукар (перукар-модельєр);

 • Перукар ІІ класу;

 • Перукар І класу;

 • Манікюрник 2 розряду (ІІ класу);

 • Манікюрник 3 розряду (І класу);

 • Педикюрник 2 розряду (ІІ класу);

 • Педикюрник 3 розряду (І класу);

 • Кухар 3,4 розряду;

 • Кондитер 3,4 розряду;

 • Кравець 2, 3, 4 розряду.


1.8. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

1.9. Час навчання в училищі зараховується в загальний трудовий стаж.

1.10. По закінченню училища випускники, що навчалися на базі 9 класів здобувають професію і повну загальну середню освіту.

^ 2. ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
2.1. Прийом до ПТУ №53 с. Войниха здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор училища, який своїм наказом від 04.02.2013р. № 15 «Про роботу приймальної комісії училища» визначив та затвердив її персональний склад.

2.3. Правила прийому до ПТУ №53 с. Войниха розроблені згідно з Типовими правилами прийому, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. № 499 «Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України» та затверджені головою приймальної комісії 04.02.2013р.

2.4. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;

 • проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, працевлаштування після закінчення училища;

 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до училища, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ПТУ №53 с.Войниха доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють:

  • перелік професій згідно з отриманою ліцензією;

  • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;

  • планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за професіями;

  • форми та ступневість навчання;

  • обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показниками;

  • перелік вступних випробувань – співбесіди, конкурс документів про освіту і тестування за професіями, порядок і форми їх проведення та системи оцінювання знань;

  • порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

  • порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;

  • порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години)

  • наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

  • порядок проходження медичного огляду вступників до ПТУ №53 с.Войниха для професій, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому до ПТУ №53 с.Войниха – до 19 серпня 2013 року.

^ 3. ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ
3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до училища, вказуючи обрану професію, місце проживання, до якої додають:

  • документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

  • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством № 086/О (оригінал або її завірену копію);

 • 6 фотокарток розміром 3х4 см; та 6 фотокарток розміром 3,5х4,5см для професії «Тракторист-машиніст с/г виробництва (кат. А1, А2); слюсар з ремонту с/г машин та устаткування; водій автотранспортних засобів категорії «С»);

  • копії документів, що дають право на пільги до вступу в ПТУ №53 с.Войниха (за наявності);

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.
3.3. Вступники пред’являють документи особисто в строки, визначені для подання документів.
3.4. Прийом документів у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування проводиться з дотриманням вимог до відповідного переліку документів, які підтверджують їх юридично-правовий статус (додаток 1).

^ 4. УМОВИ ПРИЙОМУ
4.1. Прийом до ПТУ №53 с. Войниха проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

  • за рейтинговим списком вступників;

  • за результатами співбесіди;

  • за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту).


4.2. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».
4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

5. ЗАРАХУВАННЯ
5.1. Зараховуються до ПТУ №53 с. Войниха поза конкурсом :

  • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;

  • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

  • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

  • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

  • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».


5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

  • випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

  • випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

  • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними.

  • особи, які вступають до училища за цільовим направленням на навчання.

5.4. Не пізніше ніж 20 серпня 2013р., приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до училища за обраною чи рекомендованою формою навчання.
5.5. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.
5.6. Зарахування до училища здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше ніж за п’ять днів до початку навчання.
5.7. Після конкурсних відбору зарахування до училища може супроводжуватись укладанням договору між училищем, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і вступником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.
5.8. Зарахування до професійно-технічного навчального закладу на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

^ 6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.
6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з училища. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) професійно-технічний навчальний заклад може проводити додатковий прийом.
6.3. Особам, які не зараховані до училища, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.
6.4. Контроль за дотриманням правил прийому до ПТУ №53 с. Войниха здійснюється Департаментом освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, Міністерством освіти і науки України, Полтавською обласною державною адміністрацією.
Правила прийому обговорено та прийнято педагогічною радою ПТУ №53 с. Войниха (протокол № 4 від 15.01.2013 року).

Додаток 1
1. Свідоцтво про народження (оригінал), копію.

2. Документ про освіту (оригінал), копію.

3. Документи, що підтверджують юридичний статус дитини-сироти: свідоцтво про смерть обох батьків; якщо дитину виховувала одинока мати, то повинно бути свідоцтво про її смерть та довідка з органу реєстрації актів цивільного стану, що батько дитини записаний за вказівкою матері згідно зі ст. 135 сімейного кодексу (до 01.01.04 р. згідно зі ст. 55 Кодексу про шлюб та сім’ю в Україні).

4. Документи, що підтверджують юридичний статус дитини, позбавленої батьківського піклування:

  • рішення суду про позбавлення батьківських прав;

  • рішення суду про відібрання дитини від батьків, не позбавляючи їх батьківських прав;

  • рішення суду про визнання одного чи обох батьків безвісно відсутнім;

  • рішення суду про оголошення фізичної особи (батька чи матері) недієздатною;

  • вирок суду про те, що батьки відбувають покарання у місцях позбавлення волі;

  • постанова слідчого, санкціонована судом (до 2001 року – прокурором) про перебування під вартою на час слідства;

  • документ, який підтверджує тимчасову відсутність батьків (від’їзд на роботу за кордон, навчання тощо);

  • ухвала суду про оголошення в розшук, довідка з органів внутрішніх справ про розшук;

  • довідка з медичної установи про тривалу хворобу батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки;

  • акт про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, або яку відмовилися забирати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину (до 17.03.04 р. – акт про знайдену (залишену) дитину).

5. Рішення опікунської ради, або рішення суду у випадках передбачених Цивільним кодексом України про призначення опікунів, піклувальників.

6. Ідентифікаційний код.

7. Паспорт.

8. Довідки про закріплення житла та майна:

  • довідка з ЖЕКу – поквартирна форма № 2;

  • виписка з господарської книги;

  • свідоцтво про право власності житла;

  • заповіт;

  • рішення про встановлення опікуна над житлом та майном;

  • акт опису майна, завірений селищною (сільською) радою.

9. Акт первинного обстеження умов життя дитини.

10. Чорнобильське посвідчення для дітей, які проживають в Чорнобильській зоні та тих, які мають посвідчення з інших причини.

11. Довідка із управління праці та соціального захисту населення про призначення пенсії по втраті годувальника(ків).

12. Довідка про отримання соціальної допомоги опікунам (піклувальникам).

13. Довідка про одержання аліментів та їх розмір.

14. Довідка про стан здоров’я – (форма № 086/У), про щеплення – (форма № 063).

15. Дані про батьків та близьких родичів (про наявність і місце проживання братів, сестер та інших родичів). Чи існують зв’язки з родичами, до кого їздить на канікули, у вихідні та святкові дні.

16. Розгорнута психолого-педагогічна характеристика: уподобання, інтереси, здібності, стан дисципліни, навчання, участі в громадському житті (гуртки, спортивні секції). Інформація про пропуски занять, хворобу, відпустки до рідних.

17. Арматурна відомість про те, що видано при закінченні інтернатного закладу (одяг, взуття, інше).
Примітка: в особовій справі дитини повинні бути документи стосовно обох батьків. Лише за цієї умови її статус буде підтвердженим.

Схожі:

Правила прийому до пту №53 с. Войниха Лубенського району на 2013-2014 навчальний рік iconПравила прийому до державного навчального закладу кіровоградське
Правила прийому до днз «Кіровоградське вище професійне училище №4» на 2013-2014 навчальний рік розроблено згідно із «Типовими правилами...
Правила прийому до пту №53 с. Войниха Лубенського району на 2013-2014 навчальний рік iconПравила прийому до Кіровоградського вищого професійного училища №4 на 2012-2013 навчальний рік
Правила прийому до Кіровоградського вищого професійного училища №4 на 2012-2013 навчальний рік розроблено згідно із Типовими правилами...
Правила прийому до пту №53 с. Войниха Лубенського району на 2013-2014 навчальний рік iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
...
Правила прийому до пту №53 с. Войниха Лубенського району на 2013-2014 навчальний рік icon1. Корекція навантаження вчителів
Підсумки роботи школи за 2012-2013 навчальний рік І задачі перед педагогічним колективом на новий 2013-2014 навчальний рік
Правила прийому до пту №53 с. Войниха Лубенського району на 2013-2014 навчальний рік iconРобочий навчальний план на 2013-2014 навчальний рік складено
Для 1-2-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом монмолодьспорту України від 10. 06. 2011...
Правила прийому до пту №53 с. Войниха Лубенського району на 2013-2014 навчальний рік iconОрганізаційно-правові засади діяльності птнз
Яя №162542; плану роботи на 2013-2014 навчальний рік розглянутий на засіданні педагогічної ради протокол №1 від 30. 08. 2013 року;...
Правила прийому до пту №53 с. Войниха Лубенського району на 2013-2014 навчальний рік iconКомунальна установа «попаснянський районний методичний центр» вул....
Вас до 10 квітня 2013 року надати заявку на курси підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на 2013-2014 навчальний рік та з перспективою...
Правила прийому до пту №53 с. Войниха Лубенського району на 2013-2014 навчальний рік iconПідсумок результативності участі школярів у шкільних І міських олімпіадах,...

Правила прийому до пту №53 с. Войниха Лубенського району на 2013-2014 навчальний рік iconРобочий навчальний план сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів...
...
Правила прийому до пту №53 с. Войниха Лубенського району на 2013-2014 навчальний рік iconРобочий навчальний план станичненської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Департаменту науки І освіти Харківської обласної державної адміністрації від 28. 05. 2013 року №354 «Про затвердження робочих навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка