Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 11 вересня 2007 р. N 731-р Київ
Скачати 80.99 Kb.
НазваР О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 11 вересня 2007 р. N 731-р Київ
Дата конвертації20.03.2013
Розмір80.99 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Військова справа > Документы
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 11 вересня 2007 р. N 731-р КиївПро затвердження плану дій щодо поліпшення
життєзабезпечення ветеранів війни на 2007-2010 роки
1. Затвердити план дій щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни на 2007-2010 роки (далі - план дій), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям:

забезпечити виконання плану дій у межах відповідних видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах;

щороку до 1 квітня подавати Мінпраці інформацію про хід виконання плану дій.

3. Мінпраці:

здійснювати координацію роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади, пов'язаної із забезпеченням виконання плану дій;

узагальнювати інформацію зазначених органів і подавати щороку до 20 квітня Кабінетові Міністрів України.Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11 вересня 2007 р. N 731-р

^ ПЛАН
дій щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни на 2007-2010 роки
I. Вступна частина


Створення належних умов для життєзабезпечення ветеранів
війни, формування в суспільстві шанобливого ставлення до них є основним завданням державної соціальної політики в Україні. Соціальний захист ветеранів ґрунтується на положеннях КонституціїУкраїни, Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", інших актів законодавства України.

На початок 2007 року в Україні проживало 2 млн. 920 тис. ветеранів війни, з них 343 тис. - учасники бойових дій, 251 тис. -інваліди війни, 2 млн. 326 тис. - учасники війни, 172 - особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 437 тис. - особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Протягом останніх років в умовах економічного зростання рівень фінансування програм соціального захисту ветеранів війни постійно підвищується, але залишається ряд проблем щодо забезпечення соціальних прав ветеранів війни.

Не в повному обсязі реалізованими у зв'язку з відсутністю
належного фінансування залишаються державні гарантії щодо безоплатного медичного обслуговування ветеранів війни, забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, санаторно-курортним лікуванням.

Недостатніми є доступність відвідування ветеранами війни закладів культури і мистецтва, організація їх культурного дозвілля.

Не сформована сучасна система моніторингу та оцінки соціального становища ветеранів війни для виявлення їх потреб, створення належних умов проживання та своєчасного надання допомоги. Проведення державної політики щодо ветеранів війни потребує пошуку нових підходів у їх соціальному обслуговуванні,
транспортному забезпеченні з урахуванням похилого віку та стану здоров'я.
Для поліпшення життєзабезпечення ветеранів необхідно
розробити і здійснити протягом 2007-2010 років комплекс заходів, прямованих на реалізацію передбачених законодавством прав ветеранів війни на соціальний захист.

Мета плану дій полягає у підвищенні ефективності проведення
державної політики щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни, зокрема:
підвищення рівня матеріального забезпечення та соціального обслуговування ветеранів війни;

поліпшення медичного обслуговування ветеранів війни,забезпечення їх виробами медичного призначення;

зміцнення матеріально-технічної бази санаторіїв та лікувальних закладів для ветеранів війни;

розширення культурних контактів та соціальних зв'язків ветеранів війни;
удосконалення системи моніторингу та оцінки соціального становища ветеранів війни, виявлення їх потреб;

забезпечення засобами реабілітації.^ II. Основні завдання1. Розробити бланк соціальної картки потреб та соціального становища ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та жертв нацистських переслідувань.

Мінпраці, Пенсійний фонд України,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2008-2009 роки.
2. Розробити і затвердити регіональні програми поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та жертв нацистських переслідувань.

Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації.

2008 рік.


3. Вивчити питання щодо можливості запровадження щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 років і більше, за рахунок місцевих бюджетів.

Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації.

2008-2010 роки.

4. Забезпечити ветеранів війни слуховими апаратами.

МОЗ, Мінфін, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.

2008-2009 роки.

5. Врегулювати на законодавчому рівні питання щодо забезпечення ветеранів війни технічними засобами реабілітації.

Державний комітет у справах
ветеранів, Мінпраці, МОЗ, Мінфін.

2007-2008 роки.

6. Розробити нормативно-правові акти щодо створення в Україні системи паліативної допомоги та медико-соціальної опіки.

МОЗ, Мінпраці.

2008-2009 роки.

7. Створити міжрайонні відділення сестринського догляду та довгострокового перебування хронічно хворих ветеранів війни на базі центральних районних лікарень.

Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації, МОЗ, Товариство
Червоного Хреста України (за згодою).

2007-2010 роки.

8. Розширити практику роботи виїзних медичних бригад (сімейних лікарів, дільничних терапевтів, спеціалізованих діагностичних, консультативних, стоматологічних) медико-соціальних експертних комісій у сільську місцевість, а також виїзних денних стаціонарів обласних госпіталів.

МОЗ, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації.

2007-2010 роки.

9. Надати Одеському обласному очному госпіталю для ветеранів війни статус всеукраїнського, забезпечити його фінансування з державного бюджету.

МОЗ, Мінфін, Одеська обласна
держадміністрація.
2008 рік.

10. Вивчити питання щодо збільшення під час формування місцевих бюджетів цільового фінансування на пільгове забезпечення ветеранів війни ліками за рецептами лікарів.

Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації, МОЗ.

2008-2010 роки.

11. Впровадити в практику нові форми геріатричної допомоги населенню (відповідні центри, відділення в лікарнях, поліклініках) та соціальних послуг.

МОЗ, Мінпраці.

2007-2010 роки.

12. Забезпечити фінансування Державного навчально-методичного центру Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика на базі Інституту геронтології Академії медичних наук.

МОЗ, Мінфін.

2008-2010 роки.

13. Забезпечити зміцнення матеріально-технічної бази у санаторіях для ветеранів війни, що належать до сфери управління Мінпраці:

- провести капітальний ремонт приміщень санаторію "Салют" (м. Одеса);

- установити автономні котельні у санаторіях "Перемога" (м. Київ) та "Батьківщина" (м. Трускавець)

Мінпраці, Мінфін.

2008-2010 роки.

14. Сприяти посиленню роботи Товариства Червоного Хреста України з розширення мережі кімнат медико-соціальної допомоги та пунктів з надання першої медичної допомоги ветеранам війни, які мешкають у віддалених населених пунктах, де відсутні заклади охорони здоров'я.

МОЗ, Мінпраці.

2007-2010 роки.

15. Забезпечити мобільним зв'язком інвалідів війни та учасників бойових дій в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією у разі технічної неможливості забезпечення їх помешкань стаціонарним телефонним зв'язком, у тому числі з використанням абонентського радіодоступу. Підготувати пропозиції стосовно внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо забезпечення мобільним телефонним зв'язком інвалідів війни та учасників бойових дій.

Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації, Мінпраці, НКРЗ.

2008-2009 роки.

16. Сприяти розвиткові системи надання пільгових транспортних послуг ветеранам війни (для перевезення до закладів охорони здоров'я, місцевих органів влади, установ соціального захисту).

Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації.

2007-2010 роки.

17. Забезпечити підвищення рівня комфортності пересування ветеранів війни на транспорті шляхом організації проміжних зупинок, пристосованих пішохідних переходів, визначення місць для сидіння у транспортних засобах тощо.

Мінтрансзв'язку, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.

2007-2010 роки.

18. Передбачити в регіональних програмах заходи щодо забезпечення житлом ветеранів війни, які потребують поліпшення житлових умов.

Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації.

2008-2010 роки.

19. Сприяти розвиткові культурно-просвітніх форм роботи з ветеранами війни: організація концертів, тематичних зустрічей з нагоди відзначення святкових та пам'ятних дат.

Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації, МКТ, Мінпраці,
МОЗ, громадські організації
ветеранів війни (за згодою).

2007-2010 роки.

20. Запровадити щорічний Всеукраїнський конкурс шкільних літературних творів та творів художнього мистецтва на тему: "Безсмертний подвиг українського народу".

МОН.

2008 рік.

21. Сприяти розвиткові художньої самодіяльності, об'єднань за інтересами та клубів ветеранів війни.

МКТ, Мінпраці, МОН, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації, громадські
організації ветеранів війни
(за згодою).

2007-2010 роки.

22. Розглянути можливість щодо безоплатного відвідування ветеранами війни театрів, музеїв, інших закладів культури та забезпечення їх періодичними виданнями.

Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації, МКТ.

2007-2010 роки.

23. Рекомендувати державним та комунальним засобам масової інформації висвітлювати проблеми життєдіяльності ветеранів війни та можливі шляхи їх розв'язання, питання діяльності органів державної влади стосовно підвищення соціальної захищеності цієї категорії громадян.

Мінпраці, Держкомтелерадіо, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.

2007-2010 роки.

Схожі:

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 11 вересня 2007 р. N 731-р Київ iconР О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 17 жовтня 2007 р. N 884-р Київ
На виконання Указу Президента України від 21 лютого 2007 р. N 136 ( 136/2007 ) затвердити план заходів з підготовки та
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 11 вересня 2007 р. N 731-р Київ iconВід 11. 05. 2007 №2-07, від 21. 06. 2007 №5, від 20. 07. 2007 №8,...
Клієнтам) Відкритим акціонерним товариством втб банк (надалі банком). Винагорода за операції та послуги, яка не обумовлена цими тарифами,...
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 11 вересня 2007 р. N 731-р Київ iconП О С Т А Н О В А від 30 серпня 2007 р. N 1071 Київ
Затвердити Державну цільову соціальну програму "Школа майбутнього" на 2007-2010 роки (далі Програма), що додається
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 11 вересня 2007 р. N 731-р Київ iconП О С Т А Н О В А від 8 серпня 2007 р. N 1016 Київ
Затвердити Державну цільову програму роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки (далі Програма), що додається
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 11 вересня 2007 р. N 731-р Київ iconП О С Т А Н О В А від 6 червня 2007 р. N 803 Київ
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. N 803 порядок відчуження об'єктів державної власності
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 11 вересня 2007 р. N 731-р Київ iconП О С Т А Н О В А від 10 вересня 2008 р. N 843 Київ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 11 вересня 2007 р. N 731-р Київ iconП О С Т А Н О В А від 8 листопада 2007 р. N 1314 Київ
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. N 1314 порядок
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 11 вересня 2007 р. N 731-р Київ iconП О С Т А Н О В А від 19 березня 1994 р. N 172 Київ
Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1991 р. N 216
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 11 вересня 2007 р. N 731-р Київ iconЕкспертна думка щодо проекту Кримінального процесуального кодексу...
Переглянута редакція після круглого столу, проведеного на початку вересня 2007 року
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 11 вересня 2007 р. N 731-р Київ iconР О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 13 вересня 2010 р. N 1808-р Київ
Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка