Інструкція про порядок надання доповідей І донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, грубі порушення військової дисципліни у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
Скачати 346.16 Kb.
НазваІнструкція про порядок надання доповідей І донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, грубі порушення військової дисципліни у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
Сторінка1/2
Дата конвертації21.03.2013
Розмір346.16 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Військова справа > Документы
  1   2
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністра оборони України №748 від 15.12.2005

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок надання доповідей і донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, грубі порушення військової дисципліни у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

1. Загальні положення

1.1. Інструкція про порядок надання доповідей і донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, грубі порушення військової дисципліни у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України (далі — Інструкція) визначає порядок надання доповідей та донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, грубі порушення військової дисципліни в Міністерстві оборони України, Генеральному штабі Збройних Сил України, видах Збройних Сил України, органах військового управління, об'єднаннях, з'єднаннях, військових частинах,. військових навчальних закладах, установах та організаціях, а також державних підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України.

1.2. Значення термінів та понять, що вживаються в Інструкції

^ Злочин - передбачене Кримінальним кодексом України суспільно-небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.

Подія - випадок, що стався із військовослужбовцями або працівниками Збройних Сил України, у діяннях яких відсутній склад злочину за наявності таких ознак:

загибель або тяжке тілесне ушкодження чи каліцтво військовослужбовців та працівників Збройних Сил України (за висновками медичного огляду). У подальшому обліковується за висновками судово-медичної експертизи;

заподіяння істотної шкоди (шкода, яка у 100 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян) або інші тяжкі наслідки (шкода, що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян);*

катастрофи та аварії військової техніки та озброєння;

падіння снарядів, бомб, безпілотних літаків, ракет за межами полігонів, несанкціонований пуск ракет;

пожежі на військових об'єктах, які спричинили істотну шкоду або інші тяжкі наслідки;

масові інфекційні захворювання (10 і більше осіб протягом доби), крім гострих респіраторних захворювань, поодинокі захворювання холерою, іншими особливо небезпечними інфекційними хворобами, СНІДом;

стихійні лиха чи вплив сил природи, унаслідок яких нанесено збитків, що у 250 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян;*

дорожньо-транспортна пригода, якщо стан хоча б одного з постраждалих тяжкий (за висновками медичних працівників), а також у разі тяжких наслідків;

порушення правил екологічної безпеки, які спричинили екологічне забруднення значних територій чи інші тяжкі наслідки; витоки хімічних отруйних речовин .з

* Розмір визначається на момент скоєння злочину (події)

* Розмір визначається на момент скоєння злочину (події).

військових об'єктів, що призвели до зараження особового складу, населення або місцевості;

напади сторонніх осіб на військові об'єкти чи об'єкти, які охороняються військовослужбовцями;

напади сторонніх осіб на військовослужбовців, які виконують службові обов'язки зі зброєю, у тому числі багнетами;

випадки застосування військовослужбовцями та працівниками Збройних Сил , України зброї (у тому числі правомірні) під час виконання службових обов'язків.

Доповідь - інформація щодо злочину чи події, надана в усній або письмовій формі безпосередньому начальнику.

Донесення - інформація щодо злочину чи події, надана в усній або письмовій формі безпосередньому начальнику опосередковано або іншим, визначеним Інструкцією, службовим особам.

2. Порядок надання доповідей та донесень про злочини, порушені кримінальні справи та події

2.1. Відповідальність за своєчасність та об'єктивність надання доповідей про злочини, порушені кримінальні справи, вчинені військовослужбовцями, працівниками Збройних Сил України або працівниками державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України (під час виконання службових обов'язків або перебування останніх на території військової частини), та події, що сталися у військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях Збройних Сил України та Міністерства оборони України, несуть командири військових частин, начальники військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України і Міністерства оборони України.

Керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачі видів Збройних Сил України, командувачі військ оперативних командувань, командувач сил підтримки Збройних Сил України, начальник Національної академії оборони України, командири об'єднань, з'єднань відповідають за дотримання термінів надання донесень, повноту та об'єктивність проведення розслідувань за фактами правопорушень.

2.2. Командири (начальники) військових частин, з'єднань, об'єднань про кожний виявлений факт приховування злочинів, несвоєчасного надання доповідей та донесень про злочини, скоєні підлеглими, порушені кримінальні справи та події, приховування наявної інформації щодо правопорушень від керівників структурних підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України негайно надають письмові доповіді за підпорядкованістю.

Одночасно надається інформація відповідному начальнику органу управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України, у зоні діяльності якого дислокована військова частина, військовий навчальний заклад, установа, організація (далі - військова частина).

Керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачі видів Збройних Сил України, командувачі військ оперативних командувань, командувач сил підтримки Збройних Сил України відносно фактів приховування надають інформацію начальнику Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - начальнику Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України.

Узагальнена довідка щодо фактів приховування правопорушень надається начальником Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - начальником Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України Міністру оборони України та начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних

Сил України щоквартально.

2.3. Доповіді про вчинені злочини, порушені кримінальні справи та про події, що сталися, надаються командирами (начальниками) військових частин їх прямим начальникам за підпорядкованістю:

негайно після отримання інформації про злочин (подію) — усно;

про обставини вчинення злочину та події — письмово протягом трьох діб з моменту надання усної доповіді;

про результати службового розслідування та вжиті заходи - письмово не пізніше ніж через три доби після його проведення.

Крім того, командири (начальники) військових частин про злочини та події повідомляють:

негайно після отримання інформації усно - оперативного чергового за підпорядкованістю, чергового заступника начальника Головного командного центру Збройних Сил України та оперативного чергового структурного підрозділу Військової служби правопорядку Збройних Сил України, у зоні діяльності якого дислокована військова частина;

не пізніше трьох діб з моменту надання усної доповіді - письмово про обставини вчинення злочину та події, що сталася, й про результати службового розслідування через три доби після його проведення - начальника органу управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України, у зоні діяльності якого дислокована військова частина.

Доповіді про скоєні військовослужбовцями злочини та події, що сталися за їх участю під час відряджень, лікування, відповідні командири (начальники) військових частин, до яких зазначені військовослужбовці були відряджені, надають своїм прямим начальникам за підпорядкованістю.

2.4. У разі виявлення факту розголошення секретної інформації або втрат її матеріальних носіїв командир (начальник) військової частини не пізніше ніж протягом двадцяти чотирьох годин повідомляє у письмовій формі безпосереднього начальника та орган Служби безпеки України. Результати службового розслідування надаються органу Служби безпеки України протягом десяти діб після його проведення.

2.5. У випадку самовільного залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем строкової служби, а також нез'явлення його вчасно (без поважних причин) на службу у разі звільнення з частини, призначення або переведення, нез'явлення з відрядження, відпустки чи з лікувального закладу командири (начальники) військових частин негайно доповідають начальнику відповідного органу Військової служби правопорядку Збройних Сил України усно і через дванадцять годин з моменту надання усної доповіді - письмово.

2.6. Начальник органу управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України, який порушує кримінальну справу, протягом доби направляє письмове повідомлення відповідному командиру (начальнику) військової частини про порушення кримінальної справи або її закриття.

2.7. Керівники структурних підрозділів Міністерства, оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачі видів Збройних Сил України, командувачі військ оперативних командувань, командувач сил підтримки Збройних Сил України, начальник Національної академії оборони України доповідають (надають інформацію) начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України усно у день виявлення і письмово про обставини злочину (події) та вжиті заходи не пізніше десяти діб з дня виявлення злочину або події. Про результати службового розслідування - письмово протягом п'яти діб після його проведення.

2.8. Міністру оборони України надаються доповіді командувачами видів Збройних Сил України та керівниками структурних підрозділів Міністерства оборони України з тяжких або резонансних злочинів та подій, де необхідне безпосереднє втручання Міністра оборони України.

2.9. Черговий заступник начальника Головного командного центру Збройних Сил

України доповідає усно начальнику Генерального штабу Збройних Сил України про всі злочини і події (у неробочий час тільки у випадку, коли необхідне негайне втручання начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України).

2.10. Оперативним черговим Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України щоденно подається довідка про злочини та події, обліковані за добу у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, Міністру оборони України, начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України та посадовим особам, які визначені їх наказами.

2.11. Узагальнені дані про вчинені злочини та події, що сталися протягом тижня у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, надаються начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних Сил України начальником Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - начальником Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України.

2.12. Усі випадки травмувань особового складу, затримання військовослужбовців за підозрою у скоєнні злочинів, дорожньо-транспортні пригоди у військових частинах або поза межами військових частин за участю особового складу Збройних Сил України, які не підпадають під визначення грубих порушень військової дисципліни, злочину та події і не обліковуються за військовими частинами, ураховуються в Головному, Центральному та територіальних управліннях Військової служби правопорядку Збройних Сил України для подальшого відстеження ситуації і керівному складу Збройних Сил України не доповідаються.

2.13. Службові особи, на яких Табелем термінових донесень (далі -Табель) покладено надання узагальнених донесень, надають їх у терміни, визначені Табелем, Міністру оборони України та начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України через Головне Управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України за формами 12.2.2,12.2.2С, 12.2.3 Табеля.

2.14. Оперативні чергові (чергові) військових медичних закладів негайно доповідають оперативним черговим органу управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України, у зоні діяльності якого дислокований заклад, про всі випадки надходження постраждалих військовослужбовців з ушкодженнями середнього ступеня тяжкості. Оперативний черговий Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України надає оперативну інформацію оперативному черговому Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України.

2.15. Про грубі порушення військової дисципліни підлеглими командири, від командира роти (батареї) до командира військової частини включно, доповідають прямим начальникам за підпорядкованістю щотижневе та щомісячно.

3. Порядок узагальнення та аналізу інформації про злочини, порушені кримінальні справи та події

3.1. За Міністерство оборони України, з частинами безпосереднього підпорядкування, та Збройні Сили України збір, узагальнення і аналіз злочинів, порушених кримінальних справ та подій ведеться Головним управлінням Військової служби правопорядку Збройних Сил України, а за види Збройних Сил України, оперативні командування, об'єднання — відповідними структурами з гуманітарних питань.

3.2. Злочини, не обліковані у військових прокуратурах усіх рівнів, але зареєстровані в органах внутрішніх справ, податкової міліції. Служби безпеки України, у судах та інших правоохоронних органах, обліковуються відповідно до переліків (додатки 2 - 4 до Інструкції).

Злочини, скоєні військовослужбовцями строкової військової служби під час відряджень, лікування, ураховуються за фактичним місцем перебування військовослужбовців, іншими категоріями військовослужбовців - за місцем проходження служби.

3.3. Інформація щодо злочинів, скоєних військовослужбовцями та працівниками

Збройних Сил України, та подій, що сталися, ведеться в Журналі обліку злочинів, порушених кримінальних справ і подій (додаток 6 до Інструкції).

3.4. Виключення з обліку злочинів, порушених кримінальних справ і подій, облікованих за військовою частиною, здійснюється на підставі письмового повідомлення відповідного військового прокурора чи співробітника органу, який проводив розслідування, про закриття кримінальної справи або за виправдовувальним вироком суду: за відсутності події злочину, за відсутності у діянні складу злочину, за відсутності скарги потерпілого, якщо справу може бути порушено не інакше, як за його скаргою, у зв'язку з тим, що особа на час учинення суспільне небезпечного діяння перебувала у неосудному стані.

3.5. Зареєстровані злочини залишаються на обліку у випадках, коли кримінальна справа закрита щодо померлого, унаслідок акта амністії, у разі звільнення винного від кримінальної відповідальності внаслідок зміни обстановки, у разі звільнення винного від кримінальної відповідальності у зв'язку з дієвим каяттям, унаслідок звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням обвинуваченого з потерпілим, з передачею особи на поруки.

3.6. Про зняття з обліку злочину чи події командир військової частини (керівник установи) протягом 5 діб повідомляє начальника органу управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України, у зоні діяльності якого дислокована військова частина.

3.4. Командири (начальники) військових частин та їх заступники з гуманітарних питань, начальники органів управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України щомісячно проводять звірку з військовими прокуратурами гарнізонів облікованих даних про злочини і події, що сталися.

3.5. Керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, які мають військові частини безпосереднього підпорядкування, і структури з гуманітарних питань видів Збройних Сил України та оперативних командувань з метою контролю об'єктивності доповідей про злочини, порушені кримінальні справи та події, наданих підлеглими, щомісячно організовують звірку облікових даних про скоєні злочини і події з військовими прокуратурами регіонів та військовою прокуратурою Військово-Морських Сил.

3.6. Головне управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України щомісячно проводить звірку з Головним управлінням нагляду за додержанням законів у Збройних Силах України та інших військових формуваннях Генеральної прокуратури України або з іншим правоохоронним органом, на який покладено здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів у Збройних Силах України.

3.7. Злочини за Переліком № 1 правопорушень, інформація щодо яких підлягає обліку та враховується під час оцінки стану військової дисципліни окремо (додаток 1 до Інструкції), скоєні у Збройних Силах України під час виконання службових обов'язків військовослужбовцями, які виявлені командирами (начальниками) військових частин, враховуються під час оцінки стану військової дисципліни окремо.

Злочини за Переліком № 2 правопорушень, інформація щодо яких підлягає обліку та врахуванню під час оцінки стану військової дисципліни (додаток 2 до Інструкції), скоєні у Збройних Силах України (крім визначених у Переліку № 1), та події, що сталися під час виконання службових обов'язків військовослужбовцями, враховуються під час оцінки стану військової дисципліни.

Злочини за Переліком № 3 правопорушень, інформація щодо яких підлягає обліку, але не враховується під час оцінки стану військової дисципліни (додаток 3 до Інструкції), скоєні військовослужбовцями, та події, що сталися за їх участю (не під час виконання обов'язків військової служби), підлягають обліку, але не враховуються під час оцінки стану військової дисципліни.

Злочини за Переліком № 4 правопорушень, інформація щодо яких підлягає обліку,

але не враховується під час оцінки стану військової дисципліни (додаток 4 до Інструкції), скоєні працівниками Збройних Сил України та події, що сталися з ними під час виконання посадових обов'язків (або під час їх перебування на території військової частини, підприємства), але не враховуються під час оцінки стану військової дисципліни.

3.8. Згідно з Переліком грубих порушень військової дисципліни, які не містять ознак складу злочину (додаток 5 до Інструкції) порушення підлягають облікуванню в Журналі обліку грубих порушень військової дисципліни, учинених військовослужбовцями, (додатки 7 і 8 до Інструкції) в підрозділах та військових частинах.

Начальник Генерального штабу Головнокомандувач

Збройних Сил України

генерал-полковник С.О.КИРИЧЕНКО

-7

Додаток 1 до пункту 3.7 Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, грубі порушення військової дисципліни у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

ПЕРЕЛІК № 1 правопорушень, інформація щодо яких підлягає обліку та враховується під час оцінки стану військової дисципліни окремо

1. Кримінальні справи, порушені командирами військових частин за ознаками злочинів, скоєних військовослужбовцями у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України.

Додаток 2 до пункту 3.7 Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, грубі порушення військової дисципліни у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

^ ПЕРЕЛІК №2

правопорушень, інформація щодо яких підлягає обліку та врахуванню під час оцінки стану військової дисципліни

1. Порушені кримінальні справи або злочини (крім визначених у Переліку № 1), скоєні у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України військовослужбовцями під час виконання службових обов'язків.

2. Події, що сталися у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України під час виконання службових обов'язків військовослужбовцями.

9

Додаток З до пункту 3.7 Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, грубі порушення військової дисципліни у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

^ ПЕРЕЛІК № З

правопорушень, інформація щодо яких підлягає обліку, але не враховується під час оцінки стану військової дисципліни

1. Випадки загибелі військовослужбовців Збройних Сил України або цивільних осіб з вини військовослужбовців (не під час виконання обов'язків військової служби).

2. Порушені кримінальні справи або злочини, скоєні військовослужбовцями Збройних Сил України під час відпусток, відпочинку тощо, а також події, що сталися внаслідок стихійного лиха, злочинних дій цивільних осіб, під час захисту громадського порядку, честі та гідності громадян, інші нещасні випадки з військовослужбовцями, не пов'язані з виконанням ними обов'язків військової служби.

10

Додаток 4 до пункту 3.7 Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, грубі порушення військової дисципліни у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

^ ПЕРЕЛІК № 4

правопорушень, інформація щодо яких підлягає обліку, але не враховується під час оцінки стану військової дисципліни

1. Порушені кримінальні справи або злочини, скоєні у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України під час виконання посадових обов'язків працівниками Збройних Сил України (або під час їх перебування на території військової частини).

2. Події, що сталися у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України під час виконання посадових обов'язків працівниками Збройних Сил України (або під час їх перебування на території військової частини).

1

Додаток 5

до пункту 3.8 Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, грубі порушення військової дисципліни у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

ПЕРЕЛІК

грубих порушень військової дисципліни, які не містять ознак складу злочину

1. Самовільне залишення військової частини або місця військової служби військовослужбовцем, нез'явлення його вчасно (без поважних причин) на військову службу (до трьох діб): зі звільнення з розташування військової частини, призначення або переведення до іншого місця служби, з відрядження, відпустки або лікувального закладу.

2. Уживання спиртних напоїв у службовий час, перебування на військовій службі в нетверезому стані, під впливом наркотичних або токсичних речовин.

3. Порушення статутних правил несення вартової (вахтової), внутрішньої служб, патрулювання, що не спричинило тяжких наслідків.

4. Порушення правил безпеки, що не створило загрозу загибелі людей чи не спричинило інших тяжких наслідків або не заподіяло шкоди здоров'ю потерпілого.

5. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що не містить у собі складу злочину.

6. Недбале ставлення до військової служби, якщо це не містить у собі складу злочину

7. Невихід офіцера, прапорщика, військовослужбовця, який проходить військову службу за контрактом, на службу та самовільне залишення місця служби без поважних причин більше 3 годин протягом робочого дня.

Додаток 6

до пункту 3.3 Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, грубі порушення військової дисципліни у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України (для службового користування після заповнення)

ЖУРНАЛ

обліку злочинів, порушених кримінальних справ і подій

найменування об'єднання, військової частини, установи, військового навчального закладу, підприємства, організації

Коли і яке прийнято
Кількість


Дата, час і стислий зміст


Наслідки злочину або


рішення командиром
Хто


злочину, події (в якому


події (втрати в


(начальником),


(-ь)


№з/п


доповідає,


підрозділі, військовій


людях, військо­


зроблено доповідь


Ужиті заходи
дата і номер


частині скоєно, час,


вій техніці,


по команді,


донесення


місце, обставини,


розміри мате­


повідомлено військового
ЗЛОЧИНІВ


подій


учасники,причини)


ріального збитку)


прокурора, порушено
кримінальну справу
1


2


3


4


5


6


7


8
Додаток 7

до пункту 3.8 Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, грубі порушення військової дисципліни у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
ЖУРНАЛ

обліку грубих порушень військової дисципліни, учинених військовослужбовцями

найменування підрозділу

Підрозділ


Військове звання, прізвище, ініціали, стисла характеристика військовослужбовця


Дата скоєння


Характер порушення


Ужиті заходи


1


2


3


4


5


?

  1   2

Схожі:

Інструкція про порядок надання доповідей І донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, грубі порушення військової дисципліни у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України iconІнструкція про порядок надання доповідей І донесень про злочини,...
Генеральному штабі Збройних Сил України, видах Збройних Сил України, органах військового управління, об'єднаннях, з'єднаннях, військових...
Інструкція про порядок надання доповідей І донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, грубі порушення військової дисципліни у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України iconІнструкція про організацію вартової служби у Збройних Силах України
З метою визначення єдиного порядку організації вартової служби у Збройних Силах України
Інструкція про порядок надання доповідей І донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, грубі порушення військової дисципліни у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України iconПро затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування...
...
Інструкція про порядок надання доповідей І донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, грубі порушення військової дисципліни у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України iconОцінна картка військовослужбовця
Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України, затвердженої...
Інструкція про порядок надання доповідей І донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, грубі порушення військової дисципліни у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України iconНаказ
...
Інструкція про порядок надання доповідей І донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, грубі порушення військової дисципліни у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України iconНаказ
Наказ Міністра оборони України від 17 березня 2003 року №65 «Про затвердження Положення про Збори офіцерів у Збройних Силах України»...
Інструкція про порядок надання доповідей І донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, грубі порушення військової дисципліни у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України iconЗатверджено Наказом Начальника Озброєння Збройних Сил України від...
Збройних силах ", введеного в дію наказом мо СРСР 1979 року №260 та "Інструкції по організації обліку, зберігання І видачі стрілецької...
Інструкція про порядок надання доповідей І донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, грубі порушення військової дисципліни у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України iconПро внесення змін та доповнень до Положення про порядок забезпечення...

Інструкція про порядок надання доповідей І донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, грубі порушення військової дисципліни у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України iconНаказ
Затвердити Керівництво щодо перевірки та оцінки стану озброєння та військової техніки у Збройних Силах України, що додається
Інструкція про порядок надання доповідей І донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, грубі порушення військової дисципліни у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України iconІнструкція про порядок перевірки та оцінки бойової та мобілізаційної...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка