Завдання ІІ (районного) етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 2010–2011 н р
Скачати 121.02 Kb.
НазваЗавдання ІІ (районного) етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 2010–2011 н р
Дата конвертації22.03.2013
Розмір121.02 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Військова справа > Документы
ЗАВДАННЯ ІІ (РАЙОННОГО) ЕТАПУ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ
З ІСТОРІЇ 2010–2011 н.р.
8 клас
Рівень І.Тестові завдання

1.Коротко, у вигляді запитання до кросворду – тобто, одним реченням, дайте характеристику історичним особам:

а) І.Федоров ______________________________________________________________

б) Магелан________________________________________________________________

в).М.Лютер________________________________________________________________

г) Наливайко______________________________________________________________

2.Терміном «фільварок» позначалося:

а) господарство селянина

б) власне поміщицьке господарство

в) форма селянської повинності

г) міра земельного наділу.

^ 3. Вкажіть, у якому столітті розпочалася доба Великих географічніх відкриттів?

а)  у другій половині 15 ст.

б)  у першій половині 16 ст.

в)  у другій половині 16 ст.

^ 4.Яке найбільш важливе явище для розвитку Нідерландів сталося внаслідок буржуазної революції ХУІ ст.?

а) ліквідація феодальних відносин

б) народне повстання проти герцога Альба

в) поява буржуазних відносин

г) творення Республіки Сполучених провінцій

^ 5.Позначте правильну відповідь

Першим книгодрукарем в Україні був:

а)  Ф.Скорина

б)  І.Федоров

в)  Ф.Швайцпольт

6.Поставте події у хронологічній послідовності, вписавши у віконечка відповідні літери

1

2

3

4

5а) селянсько-козацьке повстання Мухи

б) прийняття першого Литовського статуту

в) Перша згадка про Україну (Київський літопис)

г) повстання К. Косинського

д) захоплення козаками Кафи

^ 7.Співвіднесіть імена історичних осіб та їх дії, вписавши у віконечка відповідні літери

1)С.Наливайко

2) Байда (Вишневецький)

3)П.Сагайдачний

4)С.Кішка

5)Г.Боплана) за історичними джерелами Засновник першої (Хортицької) Січі

б) гетьман ,який провів реорганізацію Війська Запорізького і загинув після битви під Хотином

в) керівник козацько – селянського повстання 1594-1596 рр на Поділлі

г) кошовий отаман війська запорізького, який провів морські походи проти турок у 1600-1602 рр.-

д) австрійський дипломат вперше опублікував матеріали про побут запорожців

^ 8.Викресліть зайвий термін

а) кріпацтво б) Литовські статути в) Статут на Волоки г) магдебурзьке право.

9.За часів якого польського короля було започатковане реєстрове козацтво:

а)  Сигізмунд ІІІ Ваза

б)  Сигізмунд ІІ Август

в)  Ян Казимир ІУ

в)  Стефан Баторій

^ 10.Кому з представників Реформації в Німеччині належать ці слова «На цьому я стою і не можу інакше»:

а)  Т.Мюнцер б)  М.Лютер в)  Карл У в)  Ж.Кальвін
Рівень ІІ Питання інтелекту

  1. Дайте відповідь на запитання: Як позначився вплив Великих географічних відкриттів на долю корінних народів Центральної і Латинської Америки. Свою думку обґрунтуйте.

  2. ^ Використовуючи ваші знання з історії і свої аналітичні здібності спробуйте відповісти на запитання: «Чому саме козацтво на початку ХУІΙ ст. перетворюється на лідера українського суспільства?»


ЗАВДАННЯ ІІ (РАЙОННОГО) ЕТАПУ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ
З ІСТОРІЇ 2010–2011 н.р.
9 клас

Рівень І.Тестові завдання
^

1.Позначте зайвий елемент


а)Марат

б)Дантон

в)Робесп’єр

г)Мюрат
^

2. Хто з вказаних діячів не є представником французького Просвітництва


а)Вольтер

б)Дідро

в)Монтеск’є

г)Руссо

д)Гельвецій

жФранклін

3.Декларація незалежності США була прийнята:

А).4 липня 1774 р; Б).4 липня 1775 р; В).4 липня 1776 р; Г).14 липня 1789 р.

4. Дайте визначення поняттям:

Режим банапартизму, «палацові перевороти», просвітництво, «зимівник» , коліївщина.

^ 5.Про який соціально-економічний процес ідеться в Литовському Статуті 1588 р.? "Якби якийсь вотчинний селянин пішов від котрогось боярина, не переходячи до іншого [боярина], і той, від якого піде, не шукав би того селянина десять років, - надалі йому до нього нема діла".

6.Поставте події у хронологічній послідовності, вписавши у віконечка відповідні літери

1

2

3

4

5а) Континентальна блокада,

б) Цивільний кодекс.

в) Створення першої анти французької коаліції

г) Єгипетський похід Наполеона

д) Битва народів

^ 7.Яким роком датується цитований документ?

"Після всемилостивішого від нас звільнення графа Розумовського, за його проханням, з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для належного управління в Малій Росії створити там Малоросійську колегію, в якій бути головним нашому генералу графу Рум'янцеву…"

^ 9.Який архітектурний стиль був притаманний розвитку України періоду середини ХУІІ– першої половини ХУІІІ ст..

а)  рококо, б)  бароко, в) плаченто, г)  ампір, )  реалізм, )  класицизм.

^ 9. Що спричинило оприлюднення цитованого документа? "…Ми, Катерина II, імператриця всеросійська…Об'являємо всім нашим людям, які живуть в… Речі Посполитій, зокрема у воєводствах Київському, Подільському, Брацлавському, Волинському… Ми змушені з жалем прийняти до відома, що… кріпаки, відкинувши послух владі і панам допустились убивств… внаслідок обману розбишак, які видають себе частиною Війська Запорозького…"
^ 10. .Кому належить вислів?

“Світ ловив мене, та не спіймав”

а)  І.Мазепі

б)  П.Калнишевському

в)  Г.Сковороді

г)  В.Капністу


Рівень ІІ Питання інтелекту

  1. У 1775 р. Катерина ІІ ліквідувала Запорізьку Січ. Спробуйте за вільно обраними критеріями написати невеличке есе на тему: «Останні роки існування Запорізької Січі»

  2. Які правові документи періоду Великої французької революції характеризують зміни суспільно-політичного ладу. Спробуйте дати їм історичну оцінку.


^ ЗАВДАННЯ ІІ (РАЙОННОГО) ЕТАПУ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ
З ІСТОРІЇ 2010–2011 н.р.
10 клас

Тести.

Позначте правильну відповідь
1.Поставте у хронологічній послідовності почерговість виникнення вказаних державних утворень на українських землях, вписавши у віконечка відповідні літери

1

2

3

4

5

¨

¨

¨

¨

¨

а) аварський каганат

б) кіммерійська держава

в) Боспорське царство

г) готська держава

д) грецькі міста-держави

^

2 Співвіднесіть терміни (події)та політиків, вписавши у віконечка відповідні літери


1) висунув «14 пунктів»

2) один з авторів партійної програми НСДАП «25 пунктів»

3) Прийняв капітуляцію Німеччини у Комп'єні

4) Перший президент Веймарської Республіки

5) Голова Паризької мирної конференції у 1919 р.а) Ф.Фош

б) Ж.Клемансо

в) Ф.Эберт

г) А.Гітлер

д) В.Вільсон
^

3.Співвіднесіть інформаціюа) Локарнські договори…………………………1.1922 р

б) Вашингтонська угода……………………… 2.1925 р.

в) Раппальська угода 3.1923 р.

г) Лозаннська угода………………………………4.1921-1922 рр.
4.У яких твердженнях мова йде про Володимира Винниченка?

А. Брав активну участь у підготовці всіх чотирьох універсалів Української Центральної Ради.

Б. Був організатором збройного виступу самостійників, що прагнули примусити Центральну Раду проголосити самостійність України;

В. Очолював Український національний Союз, був одним з керівників повстання проти гетьмана П.Скоропадського;

Г.Автор оповідань, романів, повістей, п'єс, які ставили на сценах Берліна, Москви, Праги, Рима..

^ 5.Вкажіть назву українського регіону, що входив до складу Австро-Угорської імперії напередодні Першої світової війни:

А. Західне Поділля

Б. Північна Буковина;

В. Східна Галичина;

Г.Західна Волинь.

6.Де і коли було засновано перший в Україні університет?
7.В якому році пройшов «пивний путч»:

1. 1906 р., 2. 1923 р., 3. 1916 р., 4. 1929 р.
8. Чим була спричинена зміна статусу Великої Британії після Першої світової війни? (відповідь – одним-двома реченнями)
9. У якому з варіантів події розташовано в хронологічній послідовності:

А.Проголошення П.Скоропадського гетьманом України; «Перший зимовий похід» військ УНР; створення Директорії УНР.

Б.Створення Директорії УНР, Проголошення П.Скоропадського гетьманом України, «Перший зимовий похід» військ УНР;

В.«Перший зимовий похід» військ УНР; Проголошення П.Скоропадського гетьманом України, створення Директорії УНР.

Г.Проголошення П.Скоропадського гетьманом України, створення Директорії УНР, «Перший зимовий похід» військ УНР.
10. Позначте автора твору «Нариси російської смути»:

1. Т.Шевченко;

2. В.Ленін;

3. А.Денікін

4. Н.Махно

Питання інтелекту.

1. Гетьманат П.Скоропадського: невдала спроба реставрації монархії чи закономірний результат окупаційної політики країн Четверного Союзу?

2. Спробуйте написати складний план наукової доповіді на тему «Доля українських земель у Першій світовій війні».

^ ЗАВДАННЯ ІІ (РАЙОННОГО) ЕТАПУ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ
З ІСТОРІЇ 2010–2011 н.р.

11 клас

Тести

Позначте правильну відповідь
1.Поставте події у хронологічній послідовності, вписавши у віконечка відповідні літери

1

2

3

4

5а) Любецький з'Їзд князів

б) зруйнування Київа військом Андрія Боголюбського

в) перший великий напад половців на Київську Русь

г) укладання «Руської Правди»

д) битва князя Святослава під Доростолом.

^

2.Співвіднесіть терміни та їх визначення, вписавши у віконечка відповідні літери


1) операція «Едельвейс»

2) операція «Цітадель»

3) операція «Кільце»

4) операція «Кутузов»

5) операція «Торч»а) операція англо-американського десанту у Марокко (листопад 1942 р.).

б) операція радянських військ за наслідками Курської битви з метою оточення групи армій «Південь».

в) наступальна операція вермахта у районі Курска влітку 1943 р.

г) операція вермахта на Кавказі влітку-восени 1942 р.

д) операція по ліквідації оточоного угрупування військ вермахту під Сталінградом.
^

3.Хто є автором терміну «Об'єднані Нації»а)  А.Гітлер.

б)  Й.Сталін.

в)  Ф.Рузвельт.

г)  У.Черчілль.
4. Продовжить речення: Під час ….операції у….р. було звільнено Джанкой,Керч,Сімферополь,Севастополь та інші міста Криму.
5. Позначьте держави з якими у 1918 р. УНР підписала Брестський мир:

А.Країни Троїстого Союзу;

Б.Країни Антанти;

В.Країни Четверного Союзу;

Г.Країни Лігі Націй.
6.Установіть відповідність між політиками та країнами:

А.М.Хорті 1.Румунія

Б.Й.Антонеску 2.Італія

В.П.Бадольо 3.Угорщина

Г. Ш.де Голль 4.Франція


7.В якому році пройшла операція «Вісла»?
8. Розташуйте у хронологічній послідовності наступні події:

А.найбільш відомий замах на життя фюрера;

Б.початок антифашистського повстання у Варшаві;

В.початок антифашистського повстання у Бухаресті;

Г.початок битви за Берлін.
9.Як Ви розумієте терміни «дивна війна», «зимова війна», «десталінізація», «неосталінізація», «новий порядок»?
10.В тезовій формі (3-4 речення) наведіть втрати доби Першої світової війни для України.
Питання інтелекту.

1. Яке місце у планах еліти Третього рейху займала колонізація України? Опишіть вектори колонізаційного використання українських територій. Свою відповідь аргументуйте.
2. Наведіть уроки створення ООН: виявіть проблеми та перспективи формування глобальної системи захисту миру та безпеки після завершення Другої світової війни.

Схожі:

Завдання ІІ (районного) етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 2010–2011 н р iconЗавдання ІІ (районного) етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства 2010–2011 н р
Чи мають право громадяни України звертатися за захистом своїх прав до міжнародних організацій в роботі яких Україна не приймає участі?...
Завдання ІІ (районного) етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 2010–2011 н р iconЗавдання I ( шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади...

Завдання ІІ (районного) етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 2010–2011 н р iconЗавдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Примітка : Журі II етапу олімпіади розробляє критерії оцінювання запропонованих завдань І відповідно до них визначає рівень навчальних...
Завдання ІІ (районного) етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 2010–2011 н р iconМетодичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської...
Всеукраїнської предметної олімпіади з педагогіки І психології: І етапу – у жовтні, ІІ етапу – в листопаді-грудні 2011 року, ІІІ етапу...
Завдання ІІ (районного) етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 2010–2011 н р iconПро проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії...
Про проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012/2013 н р
Завдання ІІ (районного) етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 2010–2011 н р iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської...

Завдання ІІ (районного) етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 2010–2011 н р iconВідомості про переможців ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

Завдання ІІ (районного) етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 2010–2011 н р iconВитяг з протоколу ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської...

Завдання ІІ (районного) етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 2010–2011 н р iconРекомендації щодо проведення ІІ (міського, районного) етапу Всеукраїнської...
...
Завдання ІІ (районного) етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 2010–2011 н р iconЗавдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики 26 грудня 2009 р

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка