Міністерство освіти І науки україни національний гірничий університет методичні вказівки з англійської мови та контрольні завдання для студентів І курсу інституту заочно-дистанційної освіти
Скачати 300.32 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни національний гірничий університет методичні вказівки з англійської мови та контрольні завдання для студентів І курсу інституту заочно-дистанційної освіти
Сторінка1/4
Дата конвертації07.03.2013
Розмір300.32 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Військова справа > Документы
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ ІНСТИТУТУ ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Дніпропетровськ 2004ВСТУП

Дані методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів першого курсу інституту заочно-дистанційної освіти.

Основною метою навчання студентів англійської мови в немовному вузі є практичне оволодіння мовою, що передбачає при заочній формі навчання формування вміння самостійно читати літературу з метою отримання інформації з іншомовних джерел.

Кількість контрольних робіт встановлюється навчальним планом

Вимоги до виконання контрольних завдань та оформлення контрольних робіт:


 1. Кожне контрольне завдання виконується у п'яти варіантах. Студент повинен виконати один з п'яти варіантів відповідно до останньої цифри студентського шифру. Студенти, шифр яких закінчується на 1 або 2, виконують варіант № 1; на 3 або 4 - № 2; на 5 або 6 - № 3; на 7 або 8 - № 4; на 9 або 0 - № 5. Усі інші варіанти можна використовувати як матеріал для додаткового читання.

 2. Письмові контрольні роботи треба виконувати в окремому зошиті. На обгортці зошита необхідно написати своє прізвище, шифр та домашню адресу, номер контрольної роботи та номер варіанту, а також назву підручника або учбового посібника, за яким студент працює.

 3. Контрольні роботи повинні виконуватися акуратно, чітким почерком. При виконанні контрольної роботи в зошиті необхідно залишати широкі поля для поміток, пояснень та методичних вказівок рецензента.


Матеріал контрольної роботи треба розташовувати в зошиті за таким
зразком:

Англійський текст

Переклад українською мовою

 1. Контрольні роботи повинні бути виконані у тій послідовності, у якій вони подані в цьому посібнику.

 2. У кожній контрольній роботі виділяється один або два абзаци для перевірки вміння читати без словника, розуміти основну думку, викладену в абзаці.

Після тексту дається контрольне питання, за допомогою якого перевіряється, наскільки правильно та точно студент зрозумів думку, викладену в абзаці (чи абзацах). Нижче пропонується декілька варіантів відповіді. Серед цих варіантів необхідно знайти той, який найбільш правильно та чітко відповідає на поставлене питання.

 1. Виконані контрольні роботи необхідно відправити для перевірки та рецензування до університету у призначені строки.

 2. Якщо контрольна робота виконана не повністю, або без дотримання вимог, вона повертається без перевірки.


^ Виправлення контрольної роботи на основі рецензії


 1. При одержанні від рецензента перевіреної контрольної роботи необхідно уважно прочитати рецензію, ознайомитися з зауваженнями рецензента і проаналізувати відмічені у роботі помилки.

 2. Після ознайомлення з вказівками рецензента слід ще раз опрацювати навчальний матеріал. Усі речення, в яких були виявлені орфографічні та граматичні помилки або неточності перекладу, переписуються начисто у виправленому вигляді в кінці виконаної контрольної роботи.

 3. Відрецензовані контрольні роботи є учбовими документами.

 4. Під час заліку або екзамену проводиться перевірка засвоєння матеріалу, який увійшов у контрольні роботи.


^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1

Для того, щоб правильно виконати роботу, необхідно засвоїти наступні розділи курсу.


 1. Іменник Множина іменників. Артиклі та прийменники як показники іменника. Вираження відмінкових відносин в англійській мові за допомогою прийменників та закінчення -s. Іменник у функції означення та його переклад українською мовою.

 2. Прикметник. Ступені порівняння прикметників.

 3. Числівник. Кількісні та порядкові числівники.

 4. Займенник. Особові, присвійні, питальні, вказівні, неозначені та заперечні.

 5. Форми теперішнього, минулого та майбутнього часу групи Indefinite в активному стані дійсного способу. Дієвідміни дієслів to be, to have в Present, Past та Future Indefinite.

 6. Наказовий спосіб та його заперечна форма.

 7. Просте поширене речення: прямий порядок слів розповідного та спонукального речень в стверджувальній та заперечній- формах; зворотний порядок слів питального речення.

 8. Оборот there is (are).

 9. Основні випадки словотворення.


^ ЗРАЗКИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

Зразок виконання 1 (до завдання І)

Граматичні функції закінчення -s


Не speaks English

Він говорить англійською мовою

speaks - 3-я особа однини від дієслова to speak – говорити

They attend lectures

Вони відвідують лекції

lectures - множина від іменника a lecture – лекція

The student's book is on the table

Книжка студента на столі

Слово students' - форма присвійною відмінку іменника a student у однині

.The students' books are on the table

Книжки студентів на столі

Слово students' - форма присвійною відмінку іменника a student у множині^ Зразок виконання 2 (до завдання II)

Особливості перекладу українською мовою англійських іменників, які вживаються у функції означення, що стоять перед означувальним словом.

The Admiral Nelson monument stands in Trafalgar Square

Пам'ятник адміралу Нельсону стоїть на Трафальгарській площі

^ Зразок виконання 3 (до завдання V)

The Thames divides the city into two parts

Темза ділить місто на дві частини

divides - Present Indefinite Active, 3-я особа однини від стандартного дієслова to divide.
^ ВАРІАНТ І

 1. Перепишіть наступні речення. Визначте за граматичними ознаками якою частиною мови є слова, оформлені закінченням -s, та яку функцію це закінчення виконує, тобто чи служить воно:

 1. показником 3-ї особи однини дієслова в Present Indefinite;

 2. ознакою множини іменника;

 3. показником присвійного відмінку іменника (дивись зразок виконання 1).

Перекладіть речення українською мовою:

  1. At the end of the day the businessmen, clerks and secretaries go home and the city becomes silent.

  2. Windsor lies twenty-one miles west of London.

  3. St. Paul's Cathedral is the city's greatest monument and Sir Christopher Wren's masterpiece.
 1. Перепишіть наступні речення та перекладіть їх, звертаючи увагу на особливості перекладу українською мовою означень, виражених іменником (дивись зразок виконання 2):

  1. Most of the government buildings are in Westminster.

  2. The Telecom Tower in London's West End is the main telecommunication centre of the capital.

  3. The old district of Covent Garden is a theatre district with its famous Covent Garden Opera House and all kinds of theatrical performancesright in the squares of the district.
 1. Перепишіть наступні речення, у яких є різні форми порівняння та
  перекладіть і'х українською мовою:

 1. The longer I stayed in London the more I liked it.

 2. Sir Christopher Wren was the most famous of all English architects.

 3. Westminster Abbey is the historic building to which every visitor goes sooner or later.
 1. Перепишіть та письмово перекладіть речення українською мовою, звертаючи увагу на переклад неозначених та заперечних займенників:

 1. There are some ancient and famous buildings within the City such as St Paul's Cathedral and the Tower of London.

 2. Are there any famous buildings in the West End of London?

 3. No ceremony is as interesting as the Changing of the Royal Guards.
 1. Перепишіть наступні речення, визначте в них видо-часові форми дієслів та вкажіть їх неозначену форму; перекладіть речення українською мовою (дивись зразок виконання 3):

 1. The National Gallery contains one of the finest collections of pictures in the world.

 2. The biggest clock bell in Britain Big Ben came into service in 1859.

 3. He will work in the Library of the British Museum.
  1. Прочитайте та усно перекладіть українською мовою с 1-го по 9-й абзаци тексту. Перепишіть і письмово перекладіть 1, 2, 3, 4, 5, 6 абзаци:


LONDON

 1. London, situated on both banks of the river Thames, is Britain's capital and main communication centre. It is one of the world's important financial centres, one of the world's five largest cities (with Mexico City, Tokyo, Shanghai and New York) and one of the world's three largest ports (with New York and Rotterdam).

 2. London covers 610 square miles (1,580 square kilometres). The most important parts of London are the City of London, the East End, the West End and Westminster.

 3. The City, or the Square Mile (another name for the City of London), is the oldest part of London. It covers about one square mile. London's most important firms and banks have offices there. About half a million people work in the Square Mile. But on weekends thy City is almost dead. Now very few people live there.

 4. As the name suggests, the West End is the western part of London. It is located between the City and Hyde Park. The City and the West End are the heart of the capital. Here the visitor will find the most interesting buildings, theatres, museums, picture galleries, shops, offices and gardens. The eastern part of London, the East End, is the poorest part of the city. There are no big parks and gardens there.

 5. Westminster with government buildings is the next part of London. There the tourists will see the Westminster Palace, the Westminster Abbey, and the Clock Tower with the great bell Big Ben.

 6. There are many sights and memorial places a visitor will want to see in London. Trafalgar Square is one of the tourists' centres of the city. In the middle of the square there is Nelson's Column. It commemorates the victorious naval battle of Trafalgar in 1805. The Column's bronze, relieves represent Admiral Nelson's most famous victories.

 7. A wide street called the Mall runs southwest of Trafalgar Square. The Mall leads to Buckingham Palace. It is British monarch's main residence in London. The Changing of the Guard at Buckingham Palace is one of London's most important tourist attractions.

 8. There are many squares and beautiful parks in the city. Londoners call them the "lungs of London". Hyde Park is the city's largest park. Just inside Hyde Park you will find the Speaker's Corner, a place famous for its open-air meetings.

 9. In London all kinds of vehicles ride up and down the streets. London's red double-decker bus is well known all over the world. In today's crowded streets it is, in terms of road space, the most economical road user. It suits the rhythms of London's traffic.  1. Прочитайте 7-й абзац тексту та питання до нього. Який з варіантів відповідає за змістом одному із речень тексту:

What is the British monarch's main residence in London?

 1. Buckingham Palace is the official royal residence in London.

 2. Downing Street 10 is the official residence of the British monarch.

 3. Whitehall is the governmental street and the official London residenceof the Queen.


ВАРІАНТ 2

І. Перепишіть наступні речення. Визначте за граматичними ознаками, якою частиною мови є слова, оформлені закінченням -s, та яку функцію це закінчення виконує, тобто чи служить воно:

а) показником 3-ї особи одними дієслова в Present Indefinite;

б) ознакою множини іменника;

в) показником присвійного відмінку іменника (дивись зразоквиконання 1).

Перекладіть речення українською мовою:

1 There are very many cinemas, clubs and hundreds of libraries in the city.

2 The Museum of Ukrainian Folk Decorative Art comprises more than 50,000 exhibits.

3 St. Andrew's church is an outstanding creation of the architect Bartolomeo Rastrelli.

II. Перепишіть наступні речення та перекладіть їх, звертаючи увагу на особливості перекладу українською мовою означень, виражених іменником (дивись зразок виконання 2):

 1. Kyiv plants manufacture high precision machine tools.

 2. Bogdan Khmelnitsky headed the Ukrainian people'in their liberation war in 1648-1654.

 3. The St. Andrew's church interior is magnificent.

III. Перепишіть наступні речення, у яких є різні форми порівняння та перекладіть їх українською мовою:

1. Kyiv is not so large as Moscow, but it's more ancient.

 1. The Dnieper is the longest river in Ukraine.

 2. Khreshchatik is one of the widest and most beautiful streets in our country.

IV. Перепишіть та письмово перекладіть речення українською мовою, звертаючи увагу на переклад неозначених та заперечних займенників:

1. There are some bookshops in the very centre of Kyiv.

 1. Do you know any places of interest in the city?

 2. No museum in Kyiv is as large as the Museum of Folk Architecture and

Ethnography; it stretches over 150 hectares.

V. Перепишіть наступні речення, визначте в них видо-часові форми дієслів та вкажіть їх неозначену форму; перекладіть речення українською мовою (дивись зразок виконання 3)

 1. In 1982 Kyiv celebrated its 1500 anniversary.

 2. You will have a walking tour of the Dnieper slopes tomorrow.

 3. The monument to T. Shevchenko stands in the park in front of the University.

 1. Прочитайте та усно перекладіть українською мовою з 1-го по 8-й абзаци тексту. Перепишіть і письмово перекладіть І, 5, 6, 7 та 8-й абзаци:


KYIV

 1. Kyiv is the capital of Ukraine. It lies on both banks of the deep and wide Dnieper, the longest river in the country. Kyiv is one of the largest cities of Europe. It is one of the most ancient cities. It is more than 1500 years old. The capital has an other name - "The Mother of All Russian Cities". The population of Kyiv is 2.6 mil lion. It occupies an area of 790 square kilometres.

 2. As one of the oldest cities of Europe Kyiv bas many places of historic interest. The Golden Gate is a monument of defence architecture dating back to the time of Kyiv Rus. Once it was the main entrance to the city.

 3. Prince Yaroslav the Wise laid the foundation of the St. Sophia Cathedral in honour of the victory over the Pechenegi in 1037. In the square in front of the cathedral, there is the monument to the outstanding statesman and military leader Bogdan Khmeinitsky. He established an independent Cossack state in the Dnieper River Area.

 4. The monastery ensemble Kyiv-Pechersk Lavra is an architectural monument of the 17th century. The museum of Ukrainian Folk Decorative Art is among the museums of Lavra. There are rugs and carpets, eighteenth and nineteenth century fabrics and embroidery, wood, carvings, objects of art, glass and porcelain there.

 5. Kyiv is a big industrial centre. There are highly developed industries there. Its industries manufacture sea-going fishing trawlers, planes, automated lathes, excavators, motorcycles, equipment for chemical, food and printing industries, computers, optical, electrical, measuring and radio technical instruments, hundreds of types of consumer goods.

6. Kyiv is the centre of education and science. There are many higher and hundreds of general and vocational secondary schools in Kyiv. The Academy of Sciences of Ukraine holds a prominent place in world science. The city has many research and design institutes. Kyiv scientists were the first to obtain artificial diamonds. They made big discoveres in the field of nuclear research and contributed to space exploration.

 1. Kyiv is the cultural centre of Ukraine. It is the city of theatres. The Opera and Ballet Theatre of Ukraine occupies a leading place in the capital's theatrical life. Apart from numerous theatres there are many concert halls, clubs and theatrical amateur circles in Kyiv.

 2. Kyiv is an ancient and ever young city. It grows more beautiful from day today. Kyiv enjoys its popularity throughout the world.


VII. Прочитайте 3-й абзац тексту та питання до нього. Який з варіантів відповідає за змістом одному із речень тексту:

When did Yaroslav the Wise lay the foundation of the St. Sophia Cathedral?

 1. He did it in the tenth century.

 2. Prince Yaroslav the Wise laid the foundation of the St. Sophia Cathedral in the eleventh century.

 3. Yaroslav the Wise founded the Cathedral ten centuries ago.

  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни національний гірничий університет методичні вказівки з англійської мови та контрольні завдання для студентів І курсу інституту заочно-дистанційної освіти iconКонтрольні завдання з англійської мови
Контрольні завдання з англійської мови для студентів IV курсу механіко-машинобудівного інституту заочної форми навчання / Уклад.:...
Міністерство освіти І науки україни національний гірничий університет методичні вказівки з англійської мови та контрольні завдання для студентів І курсу інституту заочно-дистанційної освіти iconКонтрольні завдання з англійської мови
Контрольні завдання з англійської мови для студентів ІІІ курсу механіко-машинобудівного інституту заочної форми навчання / Уклад.:...
Міністерство освіти І науки україни національний гірничий університет методичні вказівки з англійської мови та контрольні завдання для студентів І курсу інституту заочно-дистанційної освіти iconМіністерство освіти І науки України дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту “Розрахунок регенератора мартенівської печі” для студентів 3-го курсу спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни національний гірничий університет методичні вказівки з англійської мови та контрольні завдання для студентів І курсу інституту заочно-дистанційної освіти iconКонтрольні завдання з англійської мови
Контрольні завдання з англійської мови для студентів IV курсу інженерно-фізичного факультету заочної форми навчання / Уклад.: Я....
Міністерство освіти І науки україни національний гірничий університет методичні вказівки з англійської мови та контрольні завдання для студентів І курсу інституту заочно-дистанційної освіти iconКонтрольні завдання з англійської мови
Контрольні завдання з англійської мови для студентів IV курсу хіміко-технологічного факультету заочної форми навчання / Уклад.: Я....
Міністерство освіти І науки україни національний гірничий університет методичні вказівки з англійської мови та контрольні завдання для студентів І курсу інституту заочно-дистанційної освіти iconКонтрольні завдання з англійської мови
Контрольні завдання з англійської мови для студентів ІІІ курсу хіміко-технологічного факультету заочної форми навчання / Уклад.:...
Міністерство освіти І науки україни національний гірничий університет методичні вказівки з англійської мови та контрольні завдання для студентів І курсу інституту заочно-дистанційної освіти iconКонтрольні завдання з англійської мови
Контрольні завдання з англійської мови для студентів ІІІ курсу факультету аерокосмічних систем заочної форми навчання / Уклад.: Я....
Міністерство освіти І науки україни національний гірничий університет методичні вказівки з англійської мови та контрольні завдання для студентів І курсу інституту заочно-дистанційної освіти iconМіністерство освіти І науки україни Донецький Національний Технічний Університет
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи по курсу "Web-технології" (для студентів спеціальності 091502)....
Міністерство освіти І науки україни національний гірничий університет методичні вказівки з англійської мови та контрольні завдання для студентів І курсу інституту заочно-дистанційної освіти iconМіністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури» для студентів...
Міністерство освіти І науки україни національний гірничий університет методичні вказівки з англійської мови та контрольні завдання для студентів І курсу інституту заочно-дистанційної освіти iconМіністерство освіти І науки України Національний технічний університет України
Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теорія автоматичного управління ” для студентів напрямку 0906 Електротехніка....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка