Рішення
Скачати 143.12 Kb.
НазваРішення
Дата конвертації09.03.2013
Розмір143.12 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Військова справа > Документы


КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія VI скликання

РІШЕННЯ


від 9 липня 2009 року N 768/1824

Про затвердження Положення про конкурсну комісію при управлінні у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з відбору міських благодійних та громадських організацій для фінансової підтримки з бюджету міста Києва та умови його проведення


Відповідно до статті 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 13 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", статті 20 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захист", статті 3 Закону України "Про соціальний захист дітей війни", статті 65 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", законів України "Про об'єднання громадян", "Про благодійництво та благодійні організації", з метою конкурсного відбору міських благодійних та громадських організацій, що фінансуються з бюджету міста Києва, Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про конкурсну комісію при управлінні у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з відбору міських благодійних та громадських організацій для фінансової підтримки з бюджету міста Києва та умови його проведення згідно з додатком.

2. Районним у м. Києві радам затвердити положення про конкурсну комісію при районній у місті Києві раді з відбору районних благодійних та громадських організацій для фінансової підтримки та умови його проведення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань охорони здоров'я та соціального захисту.

 

^ Київський міський голова

Л. Черновецький

 


Додаток
до рішення Київської міської ради
від 9 липня 2009 р. N 768/1824
Положення
про конкурсну комісію при управлінні у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з відбору міських благодійних та громадських організацій для фінансової підтримки з бюджету міста Києва та умови його проведення


1. Положення про конкурсну комісію при управлінні у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з відбору міських благодійних та громадських організацій для фінансової підтримки з бюджету міста Києва та умови його проведення (далі - Положення) визначає порядок організації та діяльності конкурсної комісії при управлінні у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з відбору міських благодійних та громадських організацій для фінансової підтримки з бюджету міста Києва (далі - Конкурсна комісія), умови проведення відбору та забезпечить виконання законів України "Про об'єднання громадян", "Про благодійництво та благодійні організації", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про соціальний захист дітей війни", "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про Товариство Червоного Хреста України", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та міської комплексної програми "Турбота" на 2006 - 2010 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16.12.2005 N 603/3064.

2. Конкурсна комісія утворюється при управлінні у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Управління) з метою відбору міських благодійних та громадських організацій (далі - міські організації) для фінансової підтримки з бюджету міста Києва.

3. Персональний склад Конкурсної комісії погоджується із уповноваженим членом постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціального захисту та затверджується наказом начальника Управління.

4. Конкурсну комісію очолює начальник Управління - голова Конкурсної комісії (далі - голова).

5. До складу конкурсної комісії входять: представники Управління, Головного управління соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Служби у справах дітей Київської міської державної адміністрації, депутат Київради - член постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціального захисту (за згодою), депутати Київради - делегований представник від депутатських фракцій Київради (за згодою), представники Координаційної ради міських організацій інвалідів, жіночих та ветеранських громадських організацій (за згодою).

6. Члени Конкурсної комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

7. Конкурсна комісія відповідно до покладених на неї завдань:

- розглядає заявки міських організацій на участь у відборі;

- здійснює відбір міських організацій для фінансової підтримки з бюджету міста Києва згідно з цим Положенням;

- подає пропозиції щодо фінансової підтримки переможців відбору;

- подає пропозиції постійній комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціального захисту щодо застосування пільг, що встановлені для міських організацій відповідно до чинного законодавства України.

8. У разі виникнення потреби в здійсненні додаткової оцінки поданих міськими організаціями даних, вони в установленому порядку надсилаються до установ, організацій, підприємств України.

9. Організаційною формою роботи Конкурсної комісії є засідання. Рішення про скликання засідання Конкурсної комісії приймається її головою та погоджуються уповноваженим членом постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціального захисту.

10. Засідання Конкурсної комісії є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

11. Рішення Конкурсної комісії про переможців відбору ухвалюється голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Конкурсної комісії та погоджується уповноваженим членом постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціального захисту.

12. Голова Конкурсної комісії призначає секретаря із числа членів Конкурсної комісії, який координує підготовку й подання на розгляд Конкурсної комісії заявок міських організацій на участь у відборі та доданих до них документів, підготовку висновків Конкурсної комісії з відбору міських організацій на фінансову підтримку з бюджету міста Києва.

Якість підготовки поданих міськими організаціями заявок та доданих до них документів контролюється керівником підрозділу Управління, до компетенції якого відноситься напрямок роботи міської організації.

13. Умови відбору визначає Конкурсна комісія на своєму засіданні за поданням Управління погодженим уповноваженим членом постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціального захисту.

14. Про рішення щодо відбору міських організацій на фінансову підтримку Конкурсною комісією надається оголошення в засобах масової інформації.

1 5. Оголошення про відбір повинно містити такі відомості:

- умови відбору;

- дата, час і місце проведення відбору;

- кінцевий термін прийняття заявок та пропозицій учасників.

Для участі у відборі для отримання фінансової підтримки з бюджету міста Києва допускаються міські благодійні організації, міські організації жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, дітей війни та міські громадські організації осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які заявили про себе в соціумі міста Києва і викликали довіру киян, мають статус міських організацій, діяльність яких поширюється на територію м. Києва та має соціальну спрямованість, зареєстровані у встановленому законодавством порядку, мають позитивні рекомендації Координаційної ради міських громадських організацій інвалідів та Спілки громадських організацій інвалідів м. Києва, мають необхідність фінансової підтримки.

Як виняток, за згодою членів Конкурсної комісії, для участі у відборі для отримання фінансової підтримки з бюджету міста Києва можуть допускатись районні громадські організації м. Києва, що зареєстровані у встановленому законодавством порядку та здійснюють соціальні проекти, які мають загальноміський, всеукраїнський чи міжнародний формат.

16. Для участі у відборі міські організації подають до Управління заявки із чітким визначенням цілей відповідно до пункту 21 цього Положення.

До заявки додаються наступні документи:

- копія статуту (положення) міської організації, завірена нотаріально;

- копія довідки органу статистики про включення міської організації до ЄДРПОУ;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію міської організації відповідно до законів України "Про об'єднання громадян" та "Про благодійництво та благодійні організації";

- копія рішення органів Державної податкової адміністрації України про внесення до реєстру неприбуткових організацій;

- копія протоколу засідання вищого органу міської організації про обрання посадових осіб керівників (голови та головного бухгалтера), затверджена печаткою міської організації;

- копія звіту про діяльність міської організації щодо надання соціальних послуг особам, які перебувають в складних життєвих обставинах, за останній рік;

- документи, що підтверджують необхідність фінансової підтримки (розрахунок витрат з відповідним фінансовим обґрунтуванням, підписаний головою та головним бухгалтером організації, копія договору оренди приміщення, копія договору про надання комунальних послуг, рахунків тощо).

17. Прийом заявок та доданих до них документів, зазначених у пункті 16 цього Положення, для участі у відборі здійснюється протягом 15 днів з дня публікації оголошення про проведення відбору. Заявки та додані до них документи подаються до Управління.

Термін проведення відбору - 30 календарних днів.

18. Конкурсна комісія на своєму засіданні розглядає заявки міських організацій, додані до них документи та приймає рішення про переможців відбору. При прийнятті рішення Конкурсна комісія керується чинним законодавством України та критеріями відбору, визначеними у пункті 19 цього Положення. Рішення Конкурсної комісії оформляються у вигляді протоколу. Протокол про визначення міських організацій, що пройшли відбір, погоджується уповноваженим членом постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціального захисту і підписується всіма членами Конкурсної комісії.

19. Критеріями відбору Конкурсної комісії міських громадських організацій ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, дітей війни є:

- правові підстави надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва (закони України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про соціальний захист дітей війни", міська комплексна програма "Турбота");

- наявність відповідних до законодавства України реєстраційних та установчих документів;

- основна мета та напрямки діяльності;

- категорія ветеранів війни: за статусом (учасники війни, учасники бойових дій, інваліди війни, жертви нацистських переслідувань, діти війни, інші, прирівняні до них), за спорідненістю інтересів (участь у війнах, локальних війнах, військових конфліктах чи бойових операціях, служба у з'єднаннях чи видах Збройних Сил);

- кількість членів та умови членства;

- наявність осередків у районах;

- наявність колективного членства чи осередкованості (представництва);

- взаємодія з державними органами, установами, організаціями та іншими громадськими об'єднаннями (договори, угоди, програми);

- участь у загальнодержавних, загальноміських соціальних проектах;

- наявність своїх програм (планів) соціального спрямування;

- практика роботи та показники задоволення та захисту інтересів своїх членів;

- ознака неприбутковості, відсутність госпрозрахункових структур;

- джерела забезпечення статутної діяльності;

- наявність майна, обладнання, оргтехніки;

- термін діяльності громадської організації в м. Києві.

Для міських громадських організацій жінок критеріями відбору є:

- актуальність цілей та завдань діяльності громадської організації; досвід роботи та досягнення у сфері діяльності громадської організації;

- відповідність результатів роботи меті діяльності громадської організації;

- реальна користь для громади міста;

- новаторські ідеї, постійне вдосконалення форм і методів роботи;

- проведення заходів, що мають соціальну спрямованість, та здійснення інформаційно-просвітницької роботи з питань формування тендерної культури, утвердження духовних цінностей, формування відповідального материнства і батьківства, забезпечення тендерного паритету;

- готовність співпрацювати з відділом у напрямку реалізації державної політики з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Для міських громадських організацій інвалідів та міських громадських організацій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, критеріями відбору є:

- правові підстави фінансування з бюджету міста Києва (закони України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про Товариство Червоного Хреста України", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", міська комплексна програма "Турбота");

- наявність відповідних до законодавства України реєстраційних та установчих документів;

- основна мета та напрямки діяльності;

- кількість членів та умови членства;

- участь у загальнодержавних, загальноміських соціальних проектах;

- наявність своїх програм (планів) соціального спрямування;

- практика роботи та показники задоволення та захисту інтересів своїх членів;

- джерела забезпечення статутної діяльності;

- рівень співпраці з виконавчим органом Київради (Київської міської державної адміністрації) з питань надання допомоги соціально незахищеним верствам населення;

- рівень участі та сприяння в реалізації цільових місцевих (регіональних) програм;

- надання безоплатної санітарної та медико-соціальної допомоги самотнім непрацездатним громадянам похилого віку, дітям-сиротам, інвалідам, безпритульним, немічним та іншим соціально незахищеним верствам населення, які потребують турботи і підтримки;

- термін діяльності громадської організації в м. Києві;

- відповідність вимогам Закону України "Про соціальні послуги" якості надання соціальних послуг особам з особливими потребами.

Для міських благодійних організацій критеріями відбору є:

- правові підстави фінансування з бюджету міста Києва (Закон України "Про благодійництво та благодійні організації", міська комплексна програма "Турбота");

- сприяння практичному здійсненню місцевих програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища;

- поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;

- сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку; доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;

- подання допомоги талановитій творчій молоді;

- сприяння розвитку масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування.

20. На основі протоколу Конкурсної комісії у встановленому порядку готується проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про фінансову підтримку з бюджету міста Києва міських організацій, які пройшли відбір, на виконання міської комплексної програми "Турбота", затвердженої на відповідні роки, та на цілі, зазначені в пункті 21 цього Положення.

21. Міська організація, яка пройшла відбір відповідно до цього Положення, отримує фінансову підтримку з бюджету міста Києва, яка може бути використана нею для таких цілей:

- виконання статутних завдань;

- оплата оренди приміщень (в межах витрат на утримання приміщення), комунальних послуг і телефонного зв'язку, поштових послуг;

- навчання голови та членів тендерних комітетів (не більше 5 осіб) міських організацій, що здійснюють закупівлю товарів, робіт і послуг в установленому законодавством порядку;

- транспортне обслуговування, пов'язане з виконанням статутних завдань, утримання автомобіля та поповнення запасів для служби катастроф Червоного Хреста м. Києва;

- придбання пально-мастильних матеріалів для автомобілів, які перебувають на балансі міських організацій інвалідів;

- придбання проїзних квитків особам, які надають соціальні послуги (патронажним сестрам Червоного Хреста, перекладачам-дактилологам, особам, що супроводжують інвалідів II групи по зору);

- харчування дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, які відвідують групи денного перебування в громадських організаціях інвалідів, де отримують соціальні послуги;

- фінансове забезпечення реабілітаційних установ, заснованих міськими організаціями, та заходів з реабілітації інвалідів (придбання засобів реабілітації та іншого обладнання);

- проведення заходів із відзначення державних, релігійних свят, визначних та пам'ятних дат;

- проведення конференцій, зборів, "круглих столів", спеціалізованих фестивалів, конкурсів, соціальних акцій (придбання призів, пам'ятних знаків, подарункових наборів), виставок, концертів, спортивних змагань, туристичних походів, свят, вечорів відпочинку, екскурсій;

- проведення конкурсів за участю творчих колективів об'єднань громадян, інвалідів на території України та участь в аналогічних міжнародних заходах (придбання призів, пам'ятних знаків, подарункових наборів);

- організація фестивалів та конкурсів художньої самодіяльності, розвиток фізичної культури серед інвалідів, ветеранів і жінок;

- проведення заходів, пов'язаних із реабілітацією та соціальним захистом дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей;

- придбання подарункових та продуктових наборів, квітів, влаштування обідів;

- проведення програми реабілітації жінок, які перенесли операцію з приводу раку молочної залози;

- придбання засобів реабілітації, гігієни та догляду;

- друк буклетів та брошур з соціальної тематики, пов'язаної з діяльністю міської організації;

- видання та придбання довідників, брошур, інформаційних листівок, зокрема шрифтом Брайля, спеціалізованими мовами та озвучених;

- передплата на періодичні видання, необхідні для здійснення статутної діяльності;

- оплата поточного ремонту приміщень, які вони орендують;

- придбання оргтехніки, меблів, інвентарю та канцтоварів, необхідних для здійснення статної діяльності;

- матеріальне заохочення членів міської громадської організації (з урахуванням нарахувань) та їх волонтерів.

22. Фінансова підтримка з бюджету міста Києва на цілі, зазначені в пункті 21 цього Положення, здійснюватиметься при умові:

- дотримання принципів цільового використання коштів бюджету міста Києва;

- відсутності залишків на рахунках, відкритих в органах Державного казначейства України;

- своєчасного та якісного ведення бухгалтерського обліку та надання звітності ("Звіту про надходження та використання коштів загального фонду" та "Звіту про заборгованість за бюджетними коштами", за формами, затвердженими Міністерством фінансів України на відповідний період) в установлені терміни до Управління та Головного управління Державного казначейства України в м. Києві.

23. В разі недотримання вимог, визначених цим Положенням, Управління попереджає міську організацію про виявлені порушення та пропонує виправити недоліки. Міська організація виправляє виявлені недоліки протягом 15 календарних днів з дня попередження і доповідає Управлінню письмово в термін, що складає 5 робочих днів.

Якщо міська організація не виправить виявлені недоліки у встановленому цим Положенням порядку, Конкурсна комісія на своєму засіданні розглядає питання щодо припинення подальшої фінансової підтримки.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради


 
О. Довгий


Схожі:

Рішення iconРеалізація компетентнісного підходу
Уміння приймати рішення (рольові ігри, рішення конкретних ситуацій, рішення правових задач)
Рішення iconУправлінське рішення
Управлінське рішення — діяльність з розробки оптимального | способу рішення задачі (питання) та його реалізації
Рішення iconРозв‘язування системи нелінійних рівнянь
Крім оптимізаційних задач, засіб Пошук рішення дозволяє також знаходити рішення систем нелінійних рівнянь. Продемонструємо, як це...
Рішення iconРішення
...
Рішення iconБуло не застосування ядерних реакцій для виробництва енергії традиційним...
Льтатів рішення формальної експертизи укрпатенту (дод. 1) Та рішення апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності...
Рішення iconЛуганська міська рада четверте скликання тридцять третя сесія рішення
Про внесення змін до рішення Луганської міської ради від 15. 08. 00 №19/22 „Про питання щодо приватизації майна, яке знаходиться...
Рішення iconРішення від “ 08 ” 08 2008р
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Луганської міської ради від 20. 04. 2004 №129 «Про деякі питання щодо здійснення...
Рішення icon5. економічна частина в даному розділі дипломної роботи проводиться...
А також на основі показника якості та ціни споживання проектного рішення та його аналога визначається коефіцієнт конкурентноздатності,...
Рішення iconВисновок проходження проекту регуляторного акта управління транспорту...
Луганської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Луганської міської ради від 01. 07. 2005 №192 "Про питання,...
Рішення iconКерівнику українського підприємства сьогодні приходиться приймати...
Грамотно оброблена І систематизована, вона є, деякою мірою, гарантією ефективного керування виробництвом. Навпаки, відсутність достовірних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка