3. Вопросы атомной науки и техники (Харківський фізико-технічний інститут) (фізика)
Назва3. Вопросы атомной науки и техники (Харківський фізико-технічний інститут) (фізика)
Сторінка1/5
Дата конвертації27.02.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
  1   2   3   4   5

ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 9 червня 1999 року N 1-05/7
Про затвердження переліку N 1 наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт
Із змінами і доповненнями, внесеними

 постановою Вищої атестаційної комісії України

 від 11 квітня 2001 року N 7-05/4
Відповідно до постанови президії ВАК України від 13.01.99 р. N 1-02/1 "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", враховуючи п. 7 постанови президії ВАК України від 10.02.99 р. N 1-02/3 "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію", а також на підставі рекомендацій експертних рад президія Вищої атестаційної комісії України постановляє:
1. Затвердити Перелік N 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (додається).
2. Вважати такими, що втратили чинність, постанови президії ВАК України "Про затвердження переліків наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт" від 22.05.97 р. N 1а/5; від 26.06.97 р. N 1а/6; від 11.09.97 р. N 2/7; від 25.06.98 р. N 1.
3. Вважати, що статті, надруковані протягом 1997 - 1999 рр. у виданнях, які були включені в переліки ВАК України, що втратили чинність згідно з п. 2 цієї постанови, та матеріали, які до 1 вересня 1999 р. були прийняті редакціями цих наукових фахових видань, після їх опублікування зараховуються ВАК України при розгляді дисертацій.
 


Додаток

до постанови президії ВАК України

від 9 червня 1999 р. N 1-05/7 


Перелік N 1

наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

^ Фізико-математичні науки

ЖУРНАЛИ
1. Акустичний вісник (Інститут гідромеханіки НАНУ) (акустика, механіка).
2. Відбір і обробка інформації (Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАНУ) (інформатика).
3. Вопросы атомной науки и техники (Харківський фізико-технічний інститут) (фізика).
4. Геофизический журнал (Інститут геофізики НАНУ) (геофізика).
5. Доповіді НАН України.
6. Журнал фізичних досліджень (Львівський державний університет імені Івана Франка) (фізика).
7. Інформаційні технології і системи (Інститут інформаційної інфраструктури, м. Львів) (інформатика).
8. Известия вузов. Радиоэлектроника (НТУУ "КШ") (радіофізика).
9. Космічна наука і технологія (НАНУ, НКА України) (астрономія, геофізика).
10. Кибернетика и системный анализ (Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ) (інформатика, обчислювальна математика, варіаційне числення та теорія оптимального керування, дослідження операцій та теорія ігор).
11. Кинематика и физика небесних тел (Головна астрономічна обсерваторія НАНУ) (астрономія, геофізика, дистанційні аерокосмічні дослідження).
12. Математичні методи та фізико-механічні поля (Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка) (математика, механіка, інформатика).
13. Математическая физика, анализ, геометрия (ФТІН ім. Б. І. Вєркіна НАНУ) (математика).
14. Математичні студії (Львівський державний університет імені Івана Франка) (математика).
15. Математические машины и системы (Інститут проблем математичних машин та систем НАНУ) (математичне моделювання та обчислювальні методи, математичне та програмне забезпечення окислювальних машин і систем).
16. Металофізика та новітні технології (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАНУ) (фізика).
17. Морской гидрофизический журнал (Морський гідрофізичний інститут НАНУ) (геофізика, гідромеханіка).
18. Нелінійні коливання (Інститут математики НАНУ) (математика, механіка).
19. Прикладна гідромеханіка (Інститут гідромеханіки НАНУ) (механіка, геофізика).
20. Прикладная механика (Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка) (механіка).
21. Проблемы управления и информатики (Інститут космічних досліджень НАНУ та НКА України) (інформатика, обчислювальна математика, варіаційне числення та теорія оптимального керування, дослідження операцій та теорія ігор).
22. Радиоэлектроника и информатика (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки).
23. Радиофизика и радиоастрономия (Радіоастрономічний інститут НАНУ) (астрономія, радіофізика)
24. Теоретична і експериментальна хімія (Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАНУ) (фізика).
25. Теорія ймовірностей та математична статистика (Київський університет імені Тараса Шевченка) (математика).
26. Теория случайных процессов (Інститут прикладної математики і механіки НАНУ) (математика).
27. Термоелектрика (Інститут термоелектрики НАНУ) (фізика).
28. Український математичний журнал (Інститут математики НАНУ) (математика, теоретична механіка, інформатика).
29. Український фізичний журнал (Інститут теоретичної фізики НАНУ) (фізика).
30. Фізико-хімічна механіка матеріалів (Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка) (механіка).
31. Физика и техника высоких давлений (Донецький фізико-технічний інститут НАНУ) (фізика).
32. Физика низких температур (ФТІНТ ім. Б. І. Вєркіна НАНУ) (фізика).
33. Фізика конденсованих систем (Condensed Matter Physics) (Інститут фізики конденсованих систем) (фізика).
34. Фізика живого (Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук") (біофізика).
35. Функціональні матеріали (Інститут монокристалів НАНУ) (фізика).
36. Odessa Astronomical Pablikations (Одеський державний університет).
37. Methods of Functional Analysis and Topology (Інститут математики НАНУ) (математика).
38. Journal of Nonlinear Mathematical Physics Інститут математики НАНУ) (фізика, математика).
^ ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" (математика, фізика приладів, елементів і систем, інформатика).
2. Вісник Дніпропетровського державного університету.
3. Вісник Донецького університету.
4. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. (Серії фізико-математичні науки; математика і механіка).
5. Вісник Львівського державного університету.
6. Вісник Одеського державного університету (математика, механіка, фізика).
7. Вісник Прикарпатського університету (фізика).
8. Вісник Сумського державного університету (фізика).
9. Вісник Харківського університету. (Серія: математика, прикладна математика, механіка).
10. Вісник Черкаського університету (фізика)
11. Волинський математичний вісник (математика, інформатика).
12. Динамические системы (Сімферопольський державний університет).
13. Електронна мікроскопія та міцність матеріалів (Інститут проблем міцності НАН України) (механіка, фізика твердого тіла).
14. Збірник наукових праць Інституту математики НАН України (Інститут математики НАНУ без співзасновників) (математика).
15. Пункт 15 розділу "Збірники наукових праць" виключено
 (згідно з постановою Вищої атестаційної

 комісії України від 11.04.2001 р. N 7-05/4)
16. Кібернетика та обчислювальна техніка (Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ) (інформатика).
17. Механіка твердого тіла (Інститут прикладної математики і механіки НАНУ) (механіка).
18. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки (фізика).
19. Науковий вісник Ужгородського державного університету (фізика).
20. Науковий вісник Чернівецького державного університету (математика, інформатика, фізика).
21. Нелінійні граничні задачі (Інститут прикладної математики і механіки НАНУ) (математика). 
22. Обчислювальна та прикладна математика (Київський університет імені Тараса Шевченка) (математика, інформатика).
23. Праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту (Держкомгідромет) (геофізика).
24. Проблеми Чорнобиля (Міжгалузевий науково-технічний центр "Укриття" НАНУ).
25. Проблеми Чорнобильської зони відчуження (Адміністрація Чорнобильської зони).
26. Проблемы программирования (Інститут програмних систем НАНУ) (інформатика).
27. Радиофизика и электроника (Інститут радіофізики і електроніки НАНУ) (радіофізика).
28. Радіотехніка (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки) (радіофізика).
29. Теоретическая и прикладная механика (Донецький державний університет) (математика, механіка).
30. Теория оптимальних решений (Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ) (інформатика).
31. Технология и конструирование в электронной аппаратуре (Одеський державний політехнічний університет) (фізика приладів, елементів і систем).
32. Труди Фізико-технічного інституту низьких температур ім. С. І. Вєркіна НАН України (математика, фізика)
33. Труды Института прикладной математики и механики (математика, механіка, інформатика).
34. Управляющие системы и машины (Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ) (інформатика).
35. Ученые записки Симферопольского государственного университета (математика, фізика).
36. Физика аэродисперсных систем (Одеський державний університет) (фізика).
37. Фізика конденсованих високомолекулярних систем (Рівненський державний педагогічний інститут) (фізика).
38. Фізика напівпровідників, квантова та оптоелектроніка (Інститут фізики напівпровідників НАНУ) (фізика).
39. Фізичний збірник (Наукове товариство імені Т. Шевченка у Львові) (фізика).
40. Фотоэлектроника (Одеський державний університет) (фізика).
41. Хімія, фізика і технологія поверхні (Інститут хімії поверхні НАНУ) (фізика).
42. Ядерная и радиационная безопасность (Одеський державний політехнічний університет) (фізика).
43. Cybernetics and computing technology (Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАНУ та Міносвіти) (інформатика).
Хімічні науки

ЖУРНАЛИ
1. Вопросы химии и химической технологии (Український державний хіміко-технологічний університет).
2. Геологія і геохімія горючих копалин (Інститут геології та геохімії горючих копалин НАНУ).
3. Доповіді НАН України.
4. Композиционные и полимерные материалы (Інститут хімії високомолекулярних сполук НАНУ).
5. Теоретическая и экспериментальная химия (Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАНУ).
6. Украинский биохимический журнал (Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАНУ).
7. Украинский химический журнал (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України).
8. Фармацевтичний журнал.
9. Фізико-хімічна механіка матеріалів (Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАНУ).
10. Функціональні матеріали (Інститут монокристалів НАН України).
11. Хімія і технологія води.
^ ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Вісник Донецького університету.
2. Вісник Державного університету "Львівська політехніка".
3. Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія: Хімія.
4. Вісник Львівського державного університету імені Івана Франка.
5. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Хімія.
6. Вісник Харківського державного університету.
7. Геохімія і рудоутворення (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАНУ).
8. Науковий вісник Ужгородського державного університету.
9. Наукові записки. Серія: Хімія. (Тернопільський державний педагогічний університет).
10. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Серія: Неорганічна хімія.
11. Научные труды (Державний науково-дослідний та проектний інститут основної хімії).
12. Праці Наукового товариства ім. Шевченка (м. Львів).
13. Фізіологічне активні речовини (Інститут органічної хімії НАНУ).
14. Хімія, технологія речовин та їх застосування (Державний університет "Львівська політехніка").
15. Хімія, фізика і технологія поверхні (Інститут хімії поверхні НАНУ).
16. Ученые записки Симферопольского государственного университета.
Біологічні науки

ЖУРНАЛИ
1. Аграрний вісник Причорномор'я (Одеський сільськогосподарський інститут).
2. Архив клинической и экспериментальной медицини (Донецький державний медичний університет).
3. Біологічний вісник (Харківський державний університет).
4. Биополимеры и клетка (Інститут молекулярної біології та генетики НАН України).
5. Вестник зоологии (Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАНУ)
6. Вісник аграрної науки.
7. Вісник гігієни і епідеміології (Донецький державний медичний університет).
8. Вісник морфології (Вінницький державний медичний університет).
9. Гидробиологический журнал (Інститут гідробіології НАНУ).
10. Доповіді НАН України.
11. Експериментальна і клінічна медицина (Харківський державний медичний університет).
12. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія (Львівський державний медичний університет).
13. Ендокринологія (Інститут ендокринології та обміну речовин ім. Комісаренка АМН України).
14. Захист рослин (Інститут захисту рослин),
15. Известия Харьковского энтомологического общества.
16. Імунологія та алергологія (Інститут урології та нефрології АМН України).
17. Космічна наука і технологія (НКА України).
18. Львівський медичний часопис (ACTA MEDICA LEOPOLIENSIA) (Львівський державний медичний університет).
19. Медична хімія (Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, м. Київ).
20. Мікробіологічний журнал (Інститут мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НАНУ).
21. Нейрофизиология (Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України).
22. Онкологія (Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України).
23. Питання біоіндикації та екології (Запорізький державний університет).
24. Проблемы криобиологии (Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАНУ).
25. Рибне господарство (Інститут рибного господарства УААН).
26. Садівництво (Інститут садівництва УААН).
27. Современные проблемы токсикологии (Інститут екогігієни та токсикології).
28. Таврический медико-биологический вестник (Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського, м. Сімферополь).
29. Украинский биохимический журнал (Інститут біохімії ім. О. І. Палладіна НАНУ)
30. Український ботанічний журнал (Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАНУ).
31. Український радіологічний журнал (Харківський НДІВ медичної радіології).
32. Ученые записки Симферопольского государственного университета
33. Физиология и биохимия культурных растений (Інститут фізіології рослин і генетики НАНУ)
34. Фізіологічний журнал (Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України).
35. Фізіолого-біохімічна оцінка дії техногенних факторів та рослин (Львівський університет ім. І. Франка).
36. Фотобіологія та фотомедицина (Харківський державний університет).
37. Цитология и генетика (Інститут клітинної біології і генетики НАНУ).
38. Экспериментальная онкология (Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України).
^ ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики (Луганський державний медичний університет).
2. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету.
3. Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія: Біологія і екологія.
4. Вісник Донецького державного університету.
5. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Біологія.
6. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Інтродукція та збереження рослинного різноманіття.
7. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Проблеми регуляції фізіологічних функцій.
8. Вісник Луганського державного педагогічного університету. Серія: Біологічні науки.
9. Вісник Одеського державного університету.
10. Вісник Харківського державного університету.
11. Гематологія і переливання крові (Київський НДІ гематології та переливання крові).
12. Екологія моря (Інститут біології південних морів ім. О. О. Ковалевського НАНУ).
13. Науковий вісник Національного аграрного університету.
14. Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету.
15. Проблеми Чорнобильської зони відчуження. (Адміністрація зони відчуження).
16. Праці наукового товариства імені Тараса Шевченка.
17. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології (Луганський державний медичний університет)
18. Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения (Кримський медичний університет ім. С. І. Георгієвського, м. Сімферополь).
19. Труды Никитского ботанического сада.
  1   2   3   4   5

Схожі:

3. Вопросы атомной науки и техники (Харківський фізико-технічний інститут) (фізика) iconМіністерство освіти І науки України національний технічний університет...

3. Вопросы атомной науки и техники (Харківський фізико-технічний інститут) (фізика) iconНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
Запрошуємо вас до участі у міжнародній науково–практичній конференції «Проблеми соціально–економічного розвитку підприємств», яка...
3. Вопросы атомной науки и техники (Харківський фізико-технічний інститут) (фізика) iconРозрахунки
...
3. Вопросы атомной науки и техники (Харківський фізико-технічний інститут) (фізика) iconПерелік n 10 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися...
Радиофизика и электроника (Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова нан україни) (фізика)
3. Вопросы атомной науки и техники (Харківський фізико-технічний інститут) (фізика) iconПерелік n 11 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися...
...
3. Вопросы атомной науки и техники (Харківський фізико-технічний інститут) (фізика) iconХix міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології:...
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3. Вопросы атомной науки и техники (Харківський фізико-технічний інститут) (фізика) iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...

3. Вопросы атомной науки и техники (Харківський фізико-технічний інститут) (фізика) iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...

3. Вопросы атомной науки и техники (Харківський фізико-технічний інститут) (фізика) iconНавчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання...
Г 21 Гаряєва Г. М. Правознавство. Навчально-методичний посібник «Правознавство» призначений для студентів денної форми навчання технічних...
3. Вопросы атомной науки и техники (Харківський фізико-технічний інститут) (фізика) iconЛазарчук Галина Олександрівна закінчила Кіровоградський педагогічний...
Кіровоградський педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна ( фізико-математичний факультет, спеціалізація «математика» ) у 1981 році....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка