Розгорнутий тематичний план № п/п Назви тем, види занять Всього годин за планом Форми контролю
Скачати 227.61 Kb.
НазваРозгорнутий тематичний план № п/п Назви тем, види занять Всього годин за планом Форми контролю
Дата конвертації16.03.2013
Розмір227.61 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Розгорнутий тематичний план


№ п/п

Назви тем, види занять

Всього годин за планом

Форми контролю

Максимальна кількість балів

I модуль. Організація рекламних та ПР структур. Основні засади.1.1

Тема 1.1. Історичний досвід та новітні шляхи розвитку рекламно-інформаційних агентств в Україні.
Самостійна робота:

 • Визначити основні передумови виникнення рекламно – інформаційних агенств в Україні.

 • Порівняти за характерними ознаками ринки рекламно – інформаційних зарубіжних і вітчизняних агенств.

 • Висловити власне бачення новітніх шляхів розвитку рекламно – інформаційних агенств в Україні.

4
9


Відвідування, конспект

Письмові відповіді


2
1


1.2


Тема 1.2 Поняття рекламно-інформаційного агенства.
Практичне заняття №1:

Мета: Сформувати концептуальне бачення у студентів значення рекламно – інформаційного агенства та зазначити функціональне бачення даного явища.

Завдання:

1. Виведіть власне поняття терміну рекламно – інформаційне агенство.

2. Визначити основну місію та пріоритети діяльності рекламно – інформаційних агенств.

3. Визначити основну місію та пріоритети діяльності ПР-структур.
Самостійна робота:

 • Оберіть приклад наявного рекламного – інформаційного агенства та визначте основну його місію та пріоритети діяльності.

 • Оберіть приклад наявної ПР-структури та визначте основну її місію та пріоритети діяльності.

2


2


9

Відвідування, конспект

Творча робота


Письмові відповіді


1


3


11.3

Тема 1.3 Види рекламно-інформаційних агенств
Практичне заняття №2:

Мета: ознайомити студентів з типологією рекламно – інформаційних агенств. Забезпечити чітке розуміння у студента структуризації даного сегменту обговорення.

Завдання:

1. Розбийтеся на команди не більше 5 чоловік і розробіть рекламну кампанію для агенства повного циклу.

2. Розбийтеся на команди не більше 5 чоловік і розробіть рекламну кампанію для спеціалізованого агенства.

Самостійна робота:

 • На прикладі вже існуючого статуту організації створити власний статут агенства повного циклу.

 • На прикладі вже існуючого статуту організації створити власний статут спеціалізованого агенства.
2

2


9


Відвідування, конспект
Творча робота


Письмова відповідь


2

3


1
1.4

Тема 1.4 Функції рекламного та ПР агенства, функція рекламодавця.
^ Семінарське заняття №1:

Мета: охарактеризувати студентам основну роль, котру відіграють рекламні та ПР агенства у комунікаційній площині. Вказати на впливовість даних структур на громадську свідомість.

Завдання:

  1. На основі наявного прикладу та соціологічних досліджень визначте основні методи впливу ПР-агенств на громадську думку.

Визначте способи та вид впливу. Проаналізуйте основні комунікаційні моделі. Охарактеризуйте основні перешкоди та бар’єри на шляху формування громадської думки ПР-агенства.

2. На основі наявного прикладу та соціологічних досліджень визначте основні методи впливу рекламно-інформаційних агенств на цільову аудиторію.

Охарактеризуйте типи цільових аудиторій. Поясніть терміни: агенти впливу, м’який та жорсткий тиск, комунікація.
^ Самостійна робота:

 • Визначте функції ПР-агенств у сфері культури та дії рекламодавця, що має відношення до даної сфери.

 • Визначте функції ПР-агенств у сфері політики та дії рекламодавця, що має відношення до даної сфери.

 • Визначте функції ПР-агенств у сфері шоу-бізнесу та дії рекламодавця, що має відношення до даної сфери.

2

2

9

Відвідування, конспект
Усна доповідь

Письмова робота

1

2

1

1.5

Тема 1.5 Організаційна структура рекламно-інформаційного агенства та функціональні обов’язки його кадрів.
Практичне заняття №3:

Мета: Сформувати у студента струткруне бачення діяльності рекламно-інформаційних та ПР агенств. Визначити основну типологізацію загального штату та окремих підрозділів даних структур.

Завдання:

1. Розбийтеся на команди не більше 5 чоловік. Кожній команді обрати підрозділ й визначити цілі, задачі, методи та основні пріоритети роботи даного штату на прикладі конкретного агенства.

Самостійна робота:

  1. Визначити основні переваги та недоліки фрілансерної та штатної роботи на базі рекламно - інформаційного агенства.

  2. Проаналізувати динаміку розвитку фрілансерних послуг на базі рекламно – інформаційних агенств в Україні.
2


2

9

Відвідування, конспект

Творча робота

Письмова відповідь


2


3


1

1.6

Тема 1.6. Види послуг рекламно-інформаційних агенств.
^ Семінарське заняття №2:

Мета: Ознайомити студента з усім спектром можливих послуг, що надаються агенствами. Вказати на подальші шляхи розвитку останніх. Познайомити з інноваціями у даному сегменті.

Завдання:

   1. Проаналізувати та охарактеризувати, на конкретному прикладі, види послуг, що надає рекламно – інформаційне агенство.

   2. Проаналізувати та охарактеризувати, на конкретному прикладі, види послуг, що надає ПР-агенство.

   3. Проаналізувати взаємодію між рекламним агенством і клієнтом при наданні послуг.


Самостійна робота:

1. Визначити види інноваційних послуг, що надаються рекламно-інформаційними агенствами у світі та в Україні.

2. Проаналізувати надання рекламних послуг у Internet рекламними агенствами.


2

2

9

Відвідування, конспект
Усна доповідь

Письмова відповідь

1

2

1

1.7

Тема 1.7 Організація надання послуг рекламно-інформаційним агенством. Підписання договорів між учасниками рекламного процессу.
Практичне заняття №4:

Мета: Познайомити студентів з організацією рекламних кампаній, їх супроводження. Вказати на правила ведення останніх. Особлива увага звертається на організаційні моменти.

Завдання:

    1. Розбийтеся на дві групи не більше 15 чоловік. Визначте керівника групи. Виокреміть відділи у командній струткурі. Створіть рекламну кампанію на прикладі продукту фірми Aquafresh та Collgate.


Практичне заняття №5:

Мета: Забезпечити можливість студенту зіставити власноруч основний документ, що застосовується у контектсі підписання та виконання угод – договору. Вказати на основні пастки під час укладання останнього.

Завдання:


    1. Зіставте договір між рекламодавцем і рекламним агенством на базі проведених рекламних кампаній для Aquafresh та Collgate.


Самостійна робота:

 1. Проаналізувати, на конкретному прикладі, рекламні кампанії, з використанням нестандартних засобів впливу на цільову аудиторію.

 2. Знайти, проаналізувавши конкретні приклади, суперечливі моменти у договорах між агенством та замовником.

 3. Визначити та пояснити розміри знижок, що надаються незалежним рекламним агенством та агенством, створеним у середині структури.

2

2

2

9

Відвідування, конспект


Усна доповідь

Усна доповідь

Письмова відповідь

1

3

3


1
2

^ Модульна контрольна робота № 1

6

Всього

93
40 балів

^ II модуль. Діяльність рекламних та ПР агенств в умовах сучасного ринку.2.1

Тема 2.1 Ринок рекламних та ПР агенств в Україні.
Практичне заняття №6:

Мета: Набуття знань з приводу функціонування, динаміки та розвитку ринку агенств рекламного та ПР характеру на теренах нашої держави. Закцентувати увагу на спірних моментах в динаміці даного ринку.

Завдання:

1. Розбийтеся на групи не більше 5 чоловік, оберіть та сформуйте для себе окремий підрозділ. Розробіть струткуру незалежного ПР-агенства.

2. Розбийтеся на групи не більше 5 чоловік, оберіть та сформуйте для себе окремий підрозділ. Організуйте роботу сітьового рекламного агенства.
Самостійна робота:

 1. Дослідити ринок незалежних ПР-агенств та сітьових рекламних агенств в Україні.

 2. Проаналізувати розвиток рекламних та ПР-агенств в Україні.
2

2

9


Відвідування, конспект
Творча робота

Письмова відповідь


1

3

1
2.2

Тема 2.2 Лобіювання, як сучасний інструмент діяльності рекламних та ПР агенств.
Практичне заняття №7:

Мета: Ознайомити студента з технологією лобіювання. Вказати на основні тенденції та інструментарій цієї технології у різних сферах людської життєдіяльності. Показати явище лобіювання, як певну категорію найбільш значущих засобів у діяльності рекламних та ПР агенств.

Завдання:

1. Зіставте програму лобіювання у сфері політики, на конкретному прикладі, враховуючи специфіку даної сфери.

2. Зіставте програму лобіювання великого промислового гіганта, на конкретному прикладі, враховуючи специфіку даної тематики.
Самостіна робота:

 1. Порівняйте іноземне та українське законодавство з питань лобіювання.

 2. Дослідіть принципи та технології лобіювання у політичній сфері.

 3. Дослідіть принципи роботи під час лобіювання інтересів великих промислових кампаній.

2


2

8Відвідування, конспект
Творче завдання

Письмова відповідь

1

3

12.3

Тема 2.3 Співпраця рекламних та ПР агенств в Україні із ЗМІК. Робота ПР структур у кризових ситуаціях.
^ Семінарське заняття №3:

Мета: Виокремити ЗМІК, як окрему групу тиску у суспільстві. Показати характер та можливіть двосторонньої співпраці між інститутом ЗМІК та тематичними агенствами.

Завдання:

  1. Проаналізувати, на конкретному прикладі, роботу ПР-структур у кризових ситуаціях. Визначити терміни: криза, кризовий піар, спеціаліст з кризового піар.

  2. Дослідити, на конкретному прикладі, дії ПР-менеджера під час кризових ситуацій на підприємстві. Внести власні пропозиції щодо виходу з кризи обраного вами прикладу кризової ситуації. Розробити антикризову кампанію.


^ Самостіна робота:

 1. Зробити порівняльний аналіз ПР-кампаній повного циклу та повнометражного кіно з точки зору сучасної законодавчої бази.

 2. Дослідити на дієвих прикладах використання технології Product placement у сфері кінематографа.

 3. Розібрати кризову ситуацію на прикладі окремо обраного виробника.

2


2

8

Відвідування, конспект
Усна доповідь

Письмова відповідь


1

2

12.4

Тема 2.4 Аналіз ефективності проведення рекламних заходів.
Практичне заняття №8:

Мета: Ознайомити студента з основними помилками в сучасній практиці вітчизняних та зарубіжних рекламних заходів та ролі ПР та рекламних агенств у даному аналізуванні, їх ефективне залучення до даного процесу.

Завдання:

 1. Провести аналіз ефективності рекламної кампанії, що була створена окремими підгрупами студентів, щодо самокатного заводу.

 2. Провести аналіз ефективності рекламної кампанії, що була створена окремими підгрупами студентів, щодо хімічного заводу.

 3. Провести аналіз ефективності рекламної кампанії, що була створена окремими підгрупами студентів, щодо фірми Aquafresh.


Самостійна робота:

 1. Встановити алгоритм проведення прес-конференції на основі аналізу конкретного рекламного заходу.

 2. Дослідити правила написання пост-релізу та написати власний пост-реліз щодо конкретно обраного рекламного заходу.

2

2

8Відвідування, конспект
Творче завдання

Письмова відповідь

1

3

1


2.5

Тема 2.5 Аналіз організації роботи рекламно-інформаційного агенства, корегування стратегії і тактики рекламного агенства.
Практичне заняття №9:

Мета: набуття студентом навичок розробки, впровадження та корегування стратегії або тактики рекламно – інформаційного агенства.

Завдання:

 1. Проаналізувати, на конкретному прикладі, організацію діяльності роботи рекламно- інформаційного агенства. Надати власні пропозиції щодо корегування стратегії та тактики роботи обраного об’єкта.


^ Практичне заняття №10:

Мета: набуття студентом навичок розробки, впровадження та корегування стратегії або тактики ПР- агенства.

Завдання:

 1. Проаналізувати, на конкретному прикладі, організацію діяльності роботи ПР-агенства. Надати власні пропозиції щодо корегування стратегії та тактики роботи обраного об’єкта.


Самостійна робота:

  1. Дослідити методи та інструментарій корегування дій рекламного агенства у випадку зміни стратегії. Вказати конкретні приклади.

  2. Дослідити методи та інструментарій корегування дій ПР агенства у випадку зміни стратегії. Вказати конкретні приклади.

2

2

2

8


Відвідування, конспект


Творча робота

Творча робота

Письмова відповідь

1

3

3

1

2.6

Тема 2.6 Діяльність рекламних та ПР агенств у сферах: культури, політики, шоу-бізнесу.
^ Семінарське заняття №4:

Мета: Закцентувати увагу на роботі та характерних ознаках у діяльності рекламних та ПР агенств у сферах культури, політики, шоу-бізнесу. Вказати на важливість технологічно-виправдовуваного підходу щодо питань роботи тематичних структур у даних сферах.

Завдання:

  1. Дослідити та проаналізувати, на конкретиних прикладах, діяльність роботи рекламних тп ПР агенств у сфері культури.

  2. Дослідити та проаналізувати, на конкретиних прикладах, діяльність роботи рекламних тп ПР агенств у сфері політики.

  3. Дослідити та проаналізувати, на конкретиних прикладах, діяльність роботи рекламних тп ПР агенств у сфері шоу-бізнесу.


Самостійна робота:

   1. Дослідити та проаналізувати рекламні технології та їх інструментарій у сферах: культури, політики, шоу-бізнесу.

   2. Дослідити та проаналізувати ПР технології та їх інструментарій у сферах: культури, політики, шоу-бізнесу.

2


2

8

Відвідування, конспект

Усна доповідь

Письмова відповідь


1


2

1

2.7

Тема 2.7 Алгоритм створення рекламних та ПР агенств.
Практичне заняття №11:

Мета: Визначити основні моменти та надати можливість для створення власного ПР або ж рекламного агенства на базі вивченого матеріалу.

Завдання:

 1. Визначити напрям, вид, місію та пріоритети діяльності для власного агенства.

 2. Визначити та текстово проілюструвати УТП для власного агенства


Самостійна робота:

  1. Створити неймінгову надбудову для власного агенства.

  2. Розробити та зіставити статут та структуру для власного агенства.


2

8


Творча робота

Письмова відповідь


3

1
2

Модульна контрольна робота №2

6

Всього:

87
40 балів


80 балівЗалік

20 балів

Разом:

180
100 балів

Схожі:

Розгорнутий тематичний план № п/п Назви тем, види занять Всього годин за планом Форми контролю iconТематичний план назва розділів І тем Кількість годин

Розгорнутий тематичний план № п/п Назви тем, види занять Всього годин за планом Форми контролю iconКалендарно-тематичний план (2012-2013 н р.) Українська мова. 10 клас....
Зв’язне мовлення. Мовлення І спілкування. Види мовленнєвої діяльності. Сприйняття чужого мовлення. Контроль аудіювання
Розгорнутий тематичний план № п/п Назви тем, види занять Всього годин за планом Форми контролю iconРозгорнутий тематичний план для студентів денної форми навчання з...
Мета: Сформувати концептуальне бачення у студентів про процедуру вироблення та основні технології, що використовуються при створенні...
Розгорнутий тематичний план № п/п Назви тем, види занять Всього годин за планом Форми контролю iconКалендарно-тематичний план практичних занять на циклі «Педіатрія,...
...
Розгорнутий тематичний план № п/п Назви тем, види занять Всього годин за планом Форми контролю iconРозгорнутий план-конспект уроку з англійської мови
Мета: Ознайомити учнів з новою лексикою теми «Види спорту», навчити вживати її в діалогічному мовленні
Розгорнутий тематичний план № п/п Назви тем, види занять Всього годин за планом Форми контролю icon2 1 3: Робота в системі електронного документообігу аскод
Час: 11 годин, з них 4 години лекційних занять, 6 годин практичних занять, 1 година самостійної роботи
Розгорнутий тематичний план № п/п Назви тем, види занять Всього годин за планом Форми контролю iconТематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету...
Ематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету журналістики в 2009-2010 н р
Розгорнутий тематичний план № п/п Назви тем, види занять Всього годин за планом Форми контролю iconТематичний план № теми Зміст освіти Загальна кількість годин
Нормативно-правова база з військових питань. Історія розвитку українського війська
Розгорнутий тематичний план № п/п Назви тем, види занять Всього годин за планом Форми контролю iconТематичний план 5 Програма курсу 7 Методичні вказівки 12 Словник...

Розгорнутий тематичний план № п/п Назви тем, види занять Всього годин за планом Форми контролю iconКалендарно-тематичний план практичних занять з пропедевтики внутрішньої медицини
Змістовий модуль Основні симптоми та синдроми при захворюваннях органів дихання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка