Попаснянський професійний ліцей залізничного транспорту
Скачати 119.61 Kb.
НазваПопаснянський професійний ліцей залізничного транспорту
Дата конвертації28.06.2013
Розмір119.61 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Попаснянський професійний ліцей залізничного транспорту
„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор Попаснянського

професійного ліцею

залізничного транспорту

____________Дегтяренко В.М.

„____”________________

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № 2
Майстра виробничого навчання.
1. Загальні положення.
1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики майстра виробничого навчання, що поширюється на всіх майстрів ліцею, і діє в межах ліцею.

  1. Майстер виробничого навчання приймається на роботу і звільняється з неї наказом директора ліцею з осіб, яким виповнилося 18 років, з подання заступника директора з навчально виробничої роботи і старшого майстра.

  2. Майстри виробничого навчання безпосередньо підпорядковуються старшому майстру, заступнику директора з навчально-виробничої роботи, а у питаннях з виховання учнів заступнику директора з навчально-виховної роботи.

  3. У своїй діяльності майстер виробничого навчання керується конституцією і законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами ліцею (в тому числі Статутом і правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором. Майстер виробничого навчання дотримується положень Конвенції про права дитини.

  4. За майстром виробничого навчання закріплюється учбова група у складі 25-30 чоловік на весь період їх навчання. У тих випадках, коли підготовка кваліфікованих робітників здійснюється професіями, пов’язаними з обслуговуванням важкого обладнання, виконанням небезпечних або найважчих робіт, за майстром закріплюється група у складі 15 чоловік згідно з переліком професій, затвердженим в установленому порядку державним Комітетом України професійно-технічної освіти.2.Завдання та посадові обов’язки.
Основними напрямами діяльності майстра виробничого навчання є:

2.1. Навчання та виховання учнів з урахуванням специфіки професій ліцею

 1. Організація виробничого навчання та виробничої практики, виконання навчального плану і програми

2.3. Організація і проведення позаурочної виховної роботи, опікування учнями, закріпленої за ним групи.

Майстер виробничого навчання виконує такі посадові обов’язки:

  1. Проводить на високому технічному і методичному рівні виробничі заняття по навчанню групи учнів професійним прийомам та навичкам згідно з програмою виробничого навчання.

  2. Щорічно, на протязі 10 днів (з 15 по 25 серпня) здійснює контроль та несе відповідальність за своєчасне здання передбаченого повного комплекту документів поступаючих учнів на навчання до ліцею.

  3. Підготовлює обладнання, приладдя і матеріальне забезпечення занять з виробничого навчання, забезпечує оздоблення робочих місць учнів з урахуванням вимог навчальної програми, охорони праці, виробничої санітарії, наукової організації праці й технічної естетики, сучасну підготовку до занять, обладнання техніки, матеріалів, інструментів, технологічного оздоблення, інструктивної й технологічної документації, виготовляє зразки навчально-виробничних робіт.

  4. Визначає і використовує згідно індивідуальних особистостей учнів найбільш ефективні шляхи формування професійних знань та вмінь, проводить інструктаж учнів з вивчаємих трудових прийомів, операцій і видів робіт згідно з сучасними вимогами до якості навчання, а також додержанням норм і правил охорони праці, безпеки виконання робіт і проходження уроків.

  5. Планує навчально-виробничі роботи учнів групи по періодах вивчення програми виробничого навчання (перелік) і забезпечує виконання цих робіт згідно технічних вимог й установлених норм; приймає виконані учнями роботи і завдання, оцінює їх якість, здає готову продукцію старшому майстру ліцею.

  6. Оперативно виявляє і видаляє негаразди у виконанні учнями навчального завдання в учбових майстернях або на виробничій практиці.

  7. Складає індивідуальні плани виробничого навчання учнів групи виходячи із успішності та виконання програми виробничого навчання.

  8. Здійснює контроль за вивченням учнями передових методів праці з професії, нової технології виробництва, виконання правил охорони праці.

  9. Наглядає на підприємствах за створюванням необхідних умов учням для виконання ними програми виробничого навчання і практики, за станом робочих місць та відповідність програмі робіт, виконуваних учнями.

  10. Забезпечує підтримання закріпленого за ним обладнання в справному стані, організує інструктаж учнів висококваліфікованими робітниками й спеціалістами підприємства, організації.

  11. Підготовляє договори з підприємствами та господарствами на проходження учнями групи виробничої практики, розробляє під керівництвом старшого майстра ліцею програму, перед випускної виробничої практики учнів групи; перед початком та у період виробничого навчання і практики учнів вивчає організацію виробництва, нове обладнання й технологічні процеси, досвід передовиків новаторів виробництва, перевіряє дотримання норм і правил охорони праці, безпечного проведення робіт і добирає для групи навчально-виробничі роботи й робочі місця, ділянки або окремі об’єкти, які відповідають вимогам навчальних програм.

  12. Здійснює облік навчально-виробничих робіт учнів групи, слідкує за правильним ведінням ними щоденників обліку виконання завдань і складанням звіту з практики, а також за зарахуванням і перерахуванням грошових сум за роботи, виконані учнями в процесі виробничого навчання і практики, та своєчасною виплатою їх встановлених винагород.

  13. Забезпечує виконання кожним учнем групи Правил внутрішнього розпорядку і Статуту ліцею.

  14. Здійснює виховання учнів групи в процесі навчання та позаурочної роботи; разом із викладачем, закріпленим за групою, під керівництвом заступника директора з НВР розробляє перспективний ( на весь період навчання) і поточні плани виховної роботи в групі; проводить цілеспрямовану роботу з профілактики правопорушень серед учнів групи, з виявленням учнів, які схильні до вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин, разом із кримінальною міліцією та службою зі справ неповнолітніх; бере участь у професійній орієнтації молоді.

  15. Сприяє загальноосвітньому, професійному та культурному рості учнів шляхом забезпечення раціонального використання навчального та поза навчального часу, контролю успішності залучення їх до технічної творчості та іншим заняттям з інтересів.

  16. Веде облік поточної та ітогової успішності учнів групи і відвідуванням їми навчальних занять.

  17. Підготовляє методичні розробки з тем програми виробничого навчання для розглядання метод комісією та використання в педагогічній практиці майстрів даної професії.

  18. Організує підготовку до виконання учнями кваліфікаційних робіт та здаванню їми кваліфікаційних іспитів.

  19. Організовує в установленому порядку напрямок учнів групи – випускників ліцею на підприємства, в організації для постійної роботи, бере участь у контролі за їхнім трудовим використанням на підприємстві; являється прикладом для учнів у поведінці та побуті, дотримуванні дисципліни у ставленні до справи, проявляти педагогічний такт у поводженні з учнями, бути вимогливим справедливим, з повагою ставитися до особистості учня, вміти виявляти й розвивати його позитивні якості, вживати заходи для збереження контингенту учнів, також відслідковує проживання учнів на приватному секторі, їх умови проживання й оплату квартирозйомників.


^ Обов’язки щодо додержання нормативно-правових актів з охорони праці.
Майстер виробничого навчання відповідає за організацію та проведення уроків виробничого навчання і забезпечує:

  1. Виконання постанов, розпоряджень і наказів Міністерства освіти України і профспілкових організацій з питань охорони праці.

  2. Створення здорових умов для праці в майстернях, учнівських дільницях підприємства.

  3. Безпечний стан робочих місць, верстатів.

  4. Розміщення станків, верстатів, стендів у відповідності з правилами і нормами охорони праці.

  5. Складання і поновлення інструкцій з ОП, виробничої санітарії і протипожежної безпеки.

  6. Систематичне проведення первинного і повторного інструктажу з учнями.

  7. Щорічну розробку заходів з охорони праці для включення їх в плани і угоду з охорони праці.

  8. Своєчасне розслідування і облік нещасних випадків, пов’язаних з роботою учнів у майстерні і вжиття заходів для усунення причин, що викликали ці випадки.

  9. Перевірку знань, а також виконання учнями правил та інструкцій з охорони праці.

  10. Перевірку перед початком роботи стану готовності стендів, верстатів, машин, механізмів інструментів.

  11. Проведення у встановлені терміни контролю за станом охорони праці.


3. Права.
Майстер виробничого навчання має право:

3.1. Вносити пропозиції про покращення виробничого навчання й практики учнів у педагогічну раду ліцею та у вищі органи професійно-технічної освіти.

3.2. Піклуватися про своєчасне забезпечення навчальної групи новою технікою, інструментами матеріалами, технологічною та навчально-методичною документацією та іншими необхідними засобами для якісного ведення навчально-виробничого процесу.

3.3. Не допускати учнів до роботи у разі порушення закону і нормативних актів з охорони праці зіпсованості обладнання, інструментів, приладнань і приборів, а також матеріалами, що не відповідають технічним вимогам. Про прийняте рішення майстер виробничого навчання своєчасно повідомляє старшого майстра або керівника ліцею.

3.4. Піклуватися про винагороду учнів, в установленому порядку за успішне оволодіння професією, активну участь у суспільній роботі і зразкову поведінку, а також про покарання за порушення дисципліни або правил внутрішнього трудового розпорядку.

3.5. Вільно обговорювати на раді навчального закладу, педагогічній раді, у всіх формах методичної роботи, зборах, нарадах і конференціях з питань навчання й виховання учнів критикувати недоліки в роботі, відкрито висловлювати і відстоювати свою думку, вносити пропозиції з покращення якості підготовки учнів, їхнього виробничого навчання, удосконалення навчально-виховної і методичної роботи, раціональної організації праці керівництву ліцею, у вищі організації.

3.6. Майстер виробничого навчання, який має вищу або середню спеціальну освіту й педагогічний досвід, може вести педагогічну роботу, керувати методичною комісією або завідувати навчальним кабінетом (лабораторією) за додаткову плату в установленому порядку.

3.7. За досягненні успіхи у підготовці виховання молодих кваліфікованих робітників майстер виробничого навчання може бути нагороджений в установленому порядку.

3.8. Захист професійної честі й гідності.

3.9. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які мають оцінку його діяльності, подання відповідних пояснень

3.10. Захист своїх інтересів самостійно чи через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов’язаного з порушенням майстром норм професійної етики.

3.11. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків передбачених законом.

3.12. Вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників матеріалів, підручників, методик оцінювання знань учнів.

3.13. Підвищення своєї кваліфікації.

3.14. Проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.

3.15. Давання учням під час занять і перерв обов’язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених Статутом і правилами внутрішнього розпорядку ліцею.

3.16. Оплату праці відповідно кількості і якості кінцевих результатів та чинного законодавства.

3.17. Пенсію за вислугу років за наявністю стажу безперервної педагогічної роботи не менше 25 років.

3.18. Компенсацію встановлену законодавством в разі втрати роботи у зв’язку зі зміною організаційної структури управління та інших причин.

3.19. Матеріальне, житлово-побутове, медичне і соціальне забезпечення відповідно до встановлених норм.

3.20. Користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою і оздоровчою базою ліцею відповідно до її призначення.

4. Відповідальність.


 1. У визначеному законодавством України порядку майстер виробничого навчання несе відповідальність за:

 • реалізацію в повному обсязі навчальних програм відповідно до навчального плану, розкладу занять;

 • збереження життя і здоров’я учня під час навчального процесу;

 • дотримання прав і свобод учнів.

4.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку ліцею, законних розпоряджень директора ліцею та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, встановлених цією Інструкцією майстер виробничого навчання несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення трудової дисципліни, як дисциплінарного покарання може бути застосоване звільнення.

4.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов’язаних з фізичним чи п сихічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння аморального вчинку, майстер виробничого навчання може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України “Про освіту”.

4.4. За завдання ліцею чи учасникам навчального процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитків майстер виробничого навчання несе матеріальну відповідальність в межах, встановлених трудовим чи цивільним законодавством.
5.Повинен знати.


  1. Основи педагогіки й психології.

  1. Форми і методи навчання й виховання учнів, розроблені сучасною педагогічною наукою і практикою.

  2. Зміст і вимоги навчальних планів і програм.

  3. Нетрадиційні форми організації навчально-виробничого процесу.

  4. Основи трудового законодавства.

  5. Основи охорони праці.6. Кваліфікаційні вимоги.


 1. Майстер в/н по з оплатою праці по 9 тарифному розряду:

- базова вища або повна вища освіта за фахом;

- рівень робітничої кваліфікації не вище встановленого навчальним планом для випускників професійного ліцею з відповідної професії;

- володіє сучасним формами, методами професійного навчання та використовує їх в роботі;

- компетентно вирішує завдання комплексного забезпечення начально-виробничого процесу;

- досягає хороших результатів в праці, що підтверджується тематичними перевірками адміністрації навчального закладу та поетапною атестацією учнів.

6.2. Майстер в/н з оплатою праці по 10 тарифному розряду:

- відповідає вимогам до майстра в/н з оплатою праці по 9 тарифному розряду;

- забезпечує підготовку кваліфікованих конкурентоспроможних робітників з розвиненим технологічним мисленням;

- добре володіє та систематично використовує в роботі прогресивні форми і методи професійного навчання ;

- досягає високої результативності праці, що підтверджується перевірочними роботами адміністрації навчального закладу та поетапною атестацією учнів;

- має високі результати в створені сучасних умов виробничого навчання учнів;

- відзначається технічною грамотністю та технологічною культурою і прищеплює ці якості учням;

- вносить вагомий вклад у методичне забезпечення виробничого навчання та методичну роботу;

- систематично працює над оновленням своїх професійних знань та умінь.

6.3. Майстер в/н з оплатою праці по 11 тарифному розряду:

- відповідає вимогам до майстра в/н з оплатою праці по 10 тарифному розряду;

- має високу професійну кваліфікацію (5 і більше кваліфікаційний розряд, І клас, вищу категорію);

- досягає високої результативності праці;

- випускники відзначаються високою професійною майстерністю, технічною грамотністю, технологічною культурою та сумлінним ставленням до праці;

- в роботі використовує інноваційні технології професійної освіти;

- має власні ефективні методики та форми виробничого навчання, які використовуються в навчальних закладах регіону, країни;

- є автором ефективних методичних розробок, посібників, підручників;

- стаж роботи в навчальному закладі не менше 5-ти років.

6.4. Майстер виробничого навчання ІІ категорії:

- вища чи середньо спеціальна освіта за фахом, відповідає підготовчої професії;

- кваліфікаційний розряд на 1-2 розряді вище встановлених для випускників;

- педагогічний стаж не менше 5 років у тім не менше 3 років у даній посаді;

- забезпечує високий рівень професійної підготовки, оволодіння учнями професії широкого профілю;

- має практичні навички умінням ефективно використовувати нову техніку і технологію;

- володіє досвідом новаторів виробництва;

- ініціативно вирішує задачі комплексного методичного забезпечення учбово-виробничого процесу;

- активно бере участь у методичній роботі;

- займається з учнями технічною творчістю і раціоналізацією, що мають професійну спрямованість;

- бере участь у конкурсах професійної майстерності.

- його передовий досвід поширюється серед майстрів в/н;

- забезпечує високу якість виготовленої продукції і виконуваних робіт;

- дотримання трудової і технологічної дисципліни.

6.5. Звання «Майстер виробничого навчання 1 категорії» може присвоюватися майстрам виробничого навчання, яким встановлено найвищий посадовий оклад та які мають стаж безпосередньої педагогічної роботи не менше 8 років, вищу освіту і попереднє звання «Майстер виробничогонавчання 2 категорії»

7. Взаємовідносини.
Майстер виробничого навчання:

7.1. Працює в режимі ненормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи з 40 годинного робочого тижня.

7.2. У період канікул, які не збігаються з відпусткою, залучається адміністрацією ліцею до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує 40 годинного робочого тижня. Графік роботи майстра виробничого навчання під час канікул затверджується наказом директора ліцею.

7.3. Замінює в установленому порядку тимчасового відсутніх майстрів виробничого навчання на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією (залежно від тривалості заміни).

7.4. Замінюється на період тимчасової відсутності майстрами виробничого навчання тієї спеціальності.

7.5. Майстри виробничого навчання в установленому порядку направляються на підвищення кваліфікації, проходять атестацію та переатестацію.

7.6. Проходять інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки під керівництвом старшого майстра.

Старший майстер: Дегтяренко О.М..

З інструкцією ознайомлений(а):

Схожі:

Попаснянський професійний ліцей залізничного транспорту iconІ вано-Франківський професійний ліцей автомобільного транспорту І...
...
Попаснянський професійний ліцей залізничного транспорту iconЗвіт Директора дптнз «Путивльський професійний ліцей» Новобранного...
Навчально-виробничий, навчально-виховний процес, фінансово-господарська діяльність Державного професійно-технічного навчального закладу...
Попаснянський професійний ліцей залізничного транспорту iconМіністерство транспорту та зв'язку україни дніпропетровський національний...
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна
Попаснянський професійний ліцей залізничного транспорту iconВхідних струмів тягової підстанції
Робота виконана на кафедрі систем електричної тяги Української державної академії залізничного транспорту, Міністерство транспорту...
Попаснянський професійний ліцей залізничного транспорту iconМіністерство освіти І науки України Івано-Франківський професійний...
Я писав тому, щоб струни душі нашого селянина так кріпко настроїти І натягнути, щоби з того вийшла велика музика Бетховена
Попаснянський професійний ліцей залізничного транспорту iconКам'янець подільський професійний будівельний ліцей м. Кам'янець-Подільський,...
Державний навчальний заклад "кам'янець подільський професійний будівельний ліцей"
Попаснянський професійний ліцей залізничного транспорту iconМіністерство освіти І науки України Івано-Франківський професійний...
Святкова прибрана зала. Портрет Тараса Шевченка, вишитий рушник, фотовиставка про життя І творчість Кобзаря, виставка його творів,...
Попаснянський професійний ліцей залізничного транспорту iconМіністерство освіти І науки України Івано-Франківський професійний...
Святкова прибраний клас. Портрет Тараса Шевченка, вишитий рушник, фотовиставка про життя І творчість Кобзаря, виставка його творів,...
Попаснянський професійний ліцей залізничного транспорту iconМіністерство освіти І науки України Івано-Франківський професійний...
Святкова прибрана зала. Портрет Тараса Шевченка, вишитий рушник, фотовиставка про життя І творчість Кобзаря, виставка його творів,...
Попаснянський професійний ліцей залізничного транспорту iconХарцизький професійний ліцей

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка