Національна Академія наук України Міністерство транспорту та зв’язку України Українське товариство з механіки руйнування матеріалів Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка нан україни Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Скачати 127.45 Kb.
НазваНаціональна Академія наук України Міністерство транспорту та зв’язку України Українське товариство з механіки руйнування матеріалів Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка нан україни Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дата конвертації19.03.2013
Розмір127.45 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
IX Міжнародний симпозіум

“Механіка і фізика руйнування

будівельних матеріалів та конструкцій”

Дніпропетровський національний

університет залізничного транспорту

ім. акад. В. Лазаряна

вул. акад. Лазаряна, 2

м. Дніпропетровськ

49010 Україна

РОЗМІЩЕННЯ

Розміщення учасників симпозіуму буде здійснюватися в готелях м. Дніпропетровська. Вартість одномісних номерів – 330-350 грн., двомісних – 220-250 грн., за добу. Додаткова інформація буде надана в запрошенні та програмі симпозіуму.

^ КОНТРОЛЬНІ ДАТИ

Заявка на участь .…..…до 01.05.11 р.

Доповіді (статті) …..….до 01.05.11 р.

Оплата за участь у симпозіумі ….…..до 01.05.11 р.

Робота симпозіуму .….….19-20.10.11 р.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ симпозіуму

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна

вул. акад. Лазаряна, 2

м. Дніпропетровськ

49010 Україна

^ ІНФОРМАЦІЙНА СЛУЖБА

Секретаріат симпозіуму у м. Львові

79044, м. Львів

вул. Єфремова, 35,

ТзОВ “Фірма ТЕРМІТ”

тел./факс: (032) 237-97-94

тел.: (032) 230-46-12

Е-mail: f_termit@yahoo.com

Лучко Йосип Йосипович

Пенцак Андрій Ярославович

Секретаріат симпозіуму

у м. Дніпропетровську

(0562) 47-19-88 – Распопов Олександр Сергійович

(0562) 33-58-12 – Соломка Валентина Іванівна

Е-mail: kafmost@mt.diit.edu.ua

Додаткова інформація про симпозіум на сайті

університету http://www.diit.edu.ua

Національна Академія наук України

Міністерство транспорту та зв’язку України

^ Українське товариство з механіки

руйнування матеріалів

Фізико-механічний інститут

ім. Г. В. Карпенка НАН України

Дніпропетровський національний

університет залізничного транспорту

імені академіка В. Лазаряна

^ IX МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ

МЕХАНІКА І ФІЗИКА РУЙНУВАННЯ

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

ТА КОНСТРУКЦІЙ”

інформаційне повідомлення

19-20 жовтня 2011 р.

Дніпропетровськ

^ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Панасюк Володимир Васильович (Фізико-механічний інститут
ім. Г. В. Карпенка НАН України), співголова

Пшінько Олександр Миколайович (Дніпр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна (ДНУЗТ)), співголова

^ Лучко Йосип Йосипович (Львівська філія ДНУЗТ ), співголова

Азізов Талят Нуредінович (Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини)

^ Бабич Євген Миколайович (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне)

Бамбура Андрій Миколайович (Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (ДНДІБК))

^ Баженов Віктор Андрійович (Київський національний університет будівництва і архітектури)

Бучковський В’ячеслав (Рільнича академія, м. Познань, Польща)

Василів Олександр Ілліч (Наук.-проект. інститут “Дослідження мостів і інших інженерних споруд”, Росія)

^ Волинські Степан (Жешувський технічний університет, Польща)

Дорофеєв Віталій Степанович (Одеська державна академія будівництва і архітектури)

^ Бліхарський Зіновій Ярославович (НУ “Львівська політехніка”)

Красовський Василь Леонідович (Придніпровська державна академія будівництва і архітектури (ПДАБА))

^ Кир’ян Валерій Іванович (Інститут електрозварювання
ім. Є. О. Патона НАН України)

Кушнір Роман Михайлович (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

^ Лізунов Петро Петрович (Київський національний університет будівництва і архітектури)

Морачковський Олег Костянтинович (Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”)

^ Мямлін Сергій Віталійович (ДНУЗТ)

Ориняк Іван Васильович (Інститут проблем міцності НАН України)

Осташ Орест Петрович (ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України)

Пірадов Костянтин Олександрович (НДІЗБ, Росія)

^ Распопов Олександр Сергійович (ДНУЗТ)

Савицький Микола Васильович (ПДАБА)

Сулим Георгій Теодорович (Львівський національний університет ім. І. Франка)

^ Чаусов Микола Георгійович (Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Шестериков Володимир Іванович (Інститут “Росдор НДІ”, Росія)

Шейніч Леонід Олександрович (ДНДІБК)

^ Шимановський Олександр Віталійович (Укрдіпроектстальконструкція ім.Шимановського)

Шутенко Леонід Миколайович (Харківська національна академія міського господарства)

^ Чихладзе Елгуджа Давидович (Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків)

Ясній Петро Володимирович (Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя)

^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Лучко Йосип Йосипович (Львівська філія ДНУЗТ)

Распопов Олександр Сергійович (ДНУЗТ)

Добрянський Іван Михайлович (Львівський національний аграрний університет)

Ісаєв Сергій Якимович (ВАТ «Мостобуд»)

Коваль Петро Миколайович (Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури)

^ Линник Георгій Олегович (Укрзалізниця)

Маруха Валерій Іванович (“ТехноРесурс”, НАН України)

Пенцак Андрій Ярославович (НУ “Львівська політехніка”)

Соломка Валентина Іванівна (ДНУЗТ)

^ ТЕМАТИКА СИМПОЗІУМУ

  • Аналітичні та числові методи в механіці і фізиці руйнування матеріалів та конструкцій.

  • Експериментальні методи дослідження і діагностика роботи будівельних і конструкційних матеріалів, виробів та конструкцій.

  • Прикладні питання механіки руйнування машинобудівних та будівельних конструкцій і штучних споруд на залізниці.

  • Методи діагностики та регенерації конструкцій, що старіють, довготривалої експлуатації мостів, колекторів великих розмірів і нафтогазопроводів.

^ РОБОЧІ МОВИ СИМПОЗІУМУ:

українська, російська, англійська

ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ У СИМПОЗІУМІ

Для участі в симпозіумі необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 480 грн. – для учасників з України, або в еквіваленті російськими рублями чи євро – для учасників з інших країн.

У вартість організаційного внеску входить: участь у роботі симпозіуму; отримання повного комплекту матеріалів учасника симпозіуму; вечірній прийом; організаційні витрати.

Оплата за готель та проїзд в суму організаційного внеску не входить і оплачується учасниками самостійно.

Внесок за участь в роботі конференції слід перерахувати на рахунок Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна:

у гривні – рах. 31251272210059

в ГУДКУ у Дніпропетровській обл.,
м. Дніпропетровська, МФО 805012
код ОКПО 01116130

св. № 100317069 від 03.01.2011 р.

з поміткою: "За інформаційні послуги".

За інформацією щодо сплати організаційного внеску учасниками з інших країн звертатися до організаційного комітету симпозіуму.

Матеріали симпозіуму будуть надруковані в збірнику наукових праць, який внесено до переліку наукових фахових видань ВАК України. Наукові статті відповідно до вимог ВАК повинні мати всі необхідні структурні елементи.

Можливий друк статті без участі в конференції. Вартість друку однієї статті обсягом до 5 сторінок складає 200 грн.
З правилами оформлення статей можна ознайомитися на сайті

http://www.diitrvv.dp.ua/vestnikhod.htm

Реклама у збірнику симпозіуму:

1 сторінка – 500 грн.; ½ сторінки – 250 грн.;

¼ сторінки – 150 грн.

Заявка

на участь у IX-ому міжнародному симпозіумі

^ МЕХАНІКА І ФІЗИКА РУЙНУВАННЯ

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА

КОНСТРУКЦІЙ”

1. Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю) __________

___________________________________­­­___________

2. Посада, вчений ступінь, звання _________________

______________________________________________

3. Організація (повністю і абревіатура) ____________

______________________________________________

______________________________________________

4. Поштова адреса ______________________________

______________________________________________

______________________________________________

5. Телефон, факс (з кодом міста), e-mail ____________

______________________________________________

6. Назва доповіді (якщо планується) _______________

______________________________________________

______________________________________________

7. Необхідність бронювання готелю та строк перебування ___________________________________

Планую:

  • Виступити з доповіддю (10-15 хв.)

  • Виступити з інформацією (до 5 хв.)

  • Прийняти участь як слухач

  • Друк статті

Правила оформлення та подання рукописів до збірника «Механіка і фізика руйнування матеріалів та конструкцій»
Зміст статті повинен відповідати вимогам ВАК України до фахових видань і публікацій. Мови статей: українська, російська, англійська.

^ Структура статті: основна частина, висновки, анотація (summary) англійською мовою; перелік використаних джерел.

Анотація повинна містити стисло і чітко сформульовану постановку науково-практичної задачі (завдання) та одержані результати (англійською).

^ Основна частина статті повинна містити такі елементи:

вступ (постановка задачі у загальному вигляді та її зв‘язок із важливими науковими чи практичними завданнями); аналіз останніх досліджень (аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв‘язання даної проблеми і на які спирається автор); постановка мети і задач досліджень (чітко формулюється мета та задач досліджень, обґрунтовується їх актуальність); методика досліджень (висвітлюються шляхи досягнення мети і вирішення завдань, описуються гіпотези, що будуть використанні, теоретичні передбачення, методика проведення експериментальних досліджень); результати досліджень (наводиться основний матеріал досліджень з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів); висновки (стисло формулюються висновки досліджень та шляхи використання їх в подальшому розв‘язку проблеми і практичному застосуванні).

^ Список використаних джерел подається в порядку згадування їх у тексті за наскрізною нумерацією. Заголовки структурних елементів основної частини друкуються в тексті абзацу і виділяються напівжирним шрифтом.

1.В збірник приймаються статті обсягом до 10 повних сторінок разом з рисунками, таблицями та списком літератури.

2.Статті подаються на диску та паперовому носії (2 примірники). Текстовий редактор – Word for Windows (Microsoft office 2003).

3.Розмір аркушу: 148х210 (А5).

4.Поля: верхнє,– 1,2 , ліве, праве, нижнє – 1,4 см.

5.Пропонуються такі розміри шрифтів:

- “Times New Roman”.

- для УДК - 12 кегель, великі літери,

- для прізвищ авторів – 12 кегель, курсив нормальний;

- для заголовку – 14 кегель, напівжирний;

- для основного тексту – 11 кегель, нормальний;

- для анотації – 10 кегель, нормальний;

- для переліку джерел (через один інтервал , слово “Перелік… “ не друкувати) – 10 кегель, нормальний.

- для підпису рисунків – 10 кегль нормальний (слово Рис. – курсив, 10 кегль)

6. Текст друкується через один інтервал і вирівнюється на ширину аркуша.

7. Абзацний відступ від основного тексту – 1 см.

8. УДК вирівнюється по лівому краю.

9. Прізвище (а) автора (ів), назва статті вирівнюються по центру сторінки.

10. Формули необхідно друкувати по центру (редактор формул Equation) нумерація формул в кінці рядка. Розмір формул такий: основний – 12; крупний індекс –7; дрібний індекс –5; крупний символ – 18; дрібний символ – 12.

11. Рисунки повинні бути вмонтовані в текст.

12. Між рядком з вказаним індексом УДК і рядком з прізвищем автора (ів), рядком з прізвищем автора (ів) та назвою, назвою та анотацією, анотацією та текстом, текстом та переліком джерел – віддаль повинна бути в півтора інтервали.

13. Переноси в назві статті не допускаються.
^

Зразок оформлення


УДК 539.3

О.Н. Кузь1, Й.Й. Лучко2, Г.Т. Сулим 3

Числове розв’язування осесиметричної задачі про з’єднання металевих арматурних стержнів пружнопластичною обтискною втулкою

^ Постановка задачі. Розглядається задача теорії малих пружнопластичних деформацій Ільюшина ……….(1)Рис.1. Розрахункова схема з‘єднання арматурних стержнів пружнопластичною втулкою.

Висновки. Отже, числовий аналіз показав, що найбільші за абсолютною величиною нормальні радіальні напруження виникають на краях ребер арматури. Радіальні переміщення , навпаки, найбільші на краях пружнпластичної муфти.

Summary. The problem of connection of armature bars by a crimp hob is considered in work. Rising of task is formulated and its decision is resulted at the resilient raising, designing bars as resilient and plastic bodies. On the basis of numerical analysis the diagrams of moving and tensions are represented.

^ 1. Сулим Г.Т., Лучко Й.Й., Кузь О.Н. Числове розв’язування осесиметричної задачі про з’єднання металевих арматурних стержнів пружною обтискною втулкою/ Зб.наук.статей. Дороги і мости. - Київ:ДерждорНДІ ім.М.П,Шульгіна, 2008.-Вип.7.-С.154–161.

2. Ильюшин А. А. Пластичность. М. –Л.: ОГИЗ ГИТТЛ.- 1948. 376с.

3. Победря Б.Е. Численные методы в теории упругости и пластичности. – Москва: Изд-во Моск. ун-та. -1981. 344с.

4. Шешенин С.В., Кузь И.С. Применение вариационно-разностного метода к осесимметричным задачам теории упругости // Упругость и неупругость: Москва,1987.-C.39-44.

5. Шешенин С.В., Кузь И.С. О прикладных итерационных методах // Вычислительная механика деформируемого твердого тела: Москва, 1990. Вып. 1.- C. 63-75.

1 Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола

2 Львівський державний аграрний університет, м. Дубляни

3 Львівський національний університет імені Івана ФранкаСхожі:

Національна Академія наук України Міністерство транспорту та зв’язку України Українське товариство з механіки руйнування матеріалів Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка нан україни Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна iconМіністерство транспорту та зв'язку україни дніпропетровський національний...
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна
Національна Академія наук України Міністерство транспорту та зв’язку України Українське товариство з механіки руйнування матеріалів Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка нан україни Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна icon1 «визначення потенційного лідера» 4 години
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Національна Академія наук України Міністерство транспорту та зв’язку України Українське товариство з механіки руйнування матеріалів Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка нан україни Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна iconНаціональна академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я...
Акад. Намн україни В. К. Гринь, акад. Нан україни А. М. Гольцев, акад. Намн україни В. М. Запорожан, акад. Намн україни В. А. Кордюм,...
Національна Академія наук України Міністерство транспорту та зв’язку України Українське товариство з механіки руйнування матеріалів Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка нан україни Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна iconВхідних струмів тягової підстанції
Робота виконана на кафедрі систем електричної тяги Української державної академії залізничного транспорту, Міністерство транспорту...
Національна Академія наук України Міністерство транспорту та зв’язку України Українське товариство з механіки руйнування матеріалів Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка нан україни Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут української...
Національного університету «Львівська політехніка» проводить I міжнародну наукову конференцію «Людина. Комп’ютер. Комунікація»
Національна Академія наук України Міністерство транспорту та зв’язку України Українське товариство з механіки руйнування матеріалів Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка нан україни Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна iconПроект
Проект Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 р підготовлений в установах Секції суспільних І гуманітарних наук...
Національна Академія наук України Міністерство транспорту та зв’язку України Українське товариство з механіки руйнування матеріалів Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка нан україни Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна iconПерелік n 5 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися...
Хімічна промисловість України (ат "вндіхімпроект" Держпромполітики України, Українське хімічне товариство)
Національна Академія наук України Міністерство транспорту та зв’язку України Українське товариство з механіки руйнування матеріалів Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка нан україни Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна iconАнглійська мова для науковців Рекомендовано Міністерством освіти України
Франка), доктор технічних наук, професор Новіков О. М., кандидат філологічних наук, доцент Височинський Ю.І. (Національний технічний...
Національна Академія наук України Міністерство транспорту та зв’язку України Українське товариство з механіки руйнування матеріалів Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка нан україни Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України, Національна...
Національна академія педагогічних наук України І компанія «Виставковий Світ» 28 лютого – 2 березня 2013 року у виставковому центрі...
Національна Академія наук України Міністерство транспорту та зв’язку України Українське товариство з механіки руйнування матеріалів Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка нан україни Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна iconМіністерство охорони здоров'я україни головний санітарний лікар залізничного...
Про затвердження Порядку взаємодії з питань забезпечення перевезення організованих груп дітей на оздоровлення в табори відпочинку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка