«Соціальна та економічна географія України» 9 клас 52 години (1,5 години на тиждень) Підручник
Скачати 146.17 Kb.
Назва«Соціальна та економічна географія України» 9 клас 52 години (1,5 години на тиждень) Підручник
Дата конвертації26.09.2013
Розмір146.17 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Географія > Документы


Календарно-тематичне планування з курсу

«Соціальна та економічна географія України»
9 клас

52 години (1,5 години на тиждень)
Підручник – Йосип Гілецький. Соціальна та економічна географія України: підручник для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009.-272с.
п/п

Зміст уроку

Дата

Домашнє завдання

Повторення

Вступ
(1 година)

1.

Економічна й соціальна географія України в системі географічних наук і дисциплін. Предмет економічної і соціальної географії України, актуальність курсу. Зв’язок економічної і соціальної географії з іншими науками. Вітчизняні вчені економ географи.

А-

Б-

Пар. ,

ст.
^ Розділ І.
Україна на карті світу
(3 години)

Тема 1:
Економіко-географічне та геополітичне положення України


2.

Місце України на політичній карті Європи. Економіко-географічне положення України. Геополітичне положення, його позитивні й негативні риси.

Практична робота №1. Визначення позитивних і негативних рис економіко-географічного та геополітичного положення України. Проведення на контурній карті лінії державного кордону України з нанесенням назв країн, з якими вона межує.

А-

Б-

Пар. ,

ст.
^ Тема 2:
Адміністративно-територіальний устрій


3.

Українські історичні землі.

А-

Б-

Пар. ,

ст.
4.

Історико-географічний огляд адміністративно-територіального поділу України. Сучасний адміністративно-територіальний поділ і його характеристика. Оцінка адміністративно-територіального поділу, сучасні зміни.

Практична робота №2. Нанесення на контурну карту адміністративних одиниць України.

А-

Б-

Пар. ,

ст.
^ Розділ ІІ.
Населення України
(6 годин)

Тема 1:
Кількість, розміщення і густота населення, його вікова і статева структури


5.

Відомість про кількість населення в давні часи. Кількість і густота населення, її територіальні відмінності. Поняття «природний рух населення». Природний рух населення України. Порівняння показників природного руху населення України і країн Західної Європи. Географія природного руху населення в Україні.

Механічний рух (міграція) населення. Поняття «еміграція», «імміграція», «міграція», «сальдо міграції». Внутрішні і зовнішні міграції. Міграційні процеси в Україні, їх інтенсивність і географія.

А-

Б-

Пар. ,

ст.
6.

Статево-віковий склад населення, його наслідки. Причини погіршення демографічної ситуації. Депопуляція.

Практична робота №3. Побудова графіка зміни кількості населення за певний період.

А-

Б-

Пар. ,

ст.
^ Тема 2:
Національний та етнічний склад населення


7.

Історія формування української нації. Національний склад населення України та окремих регіонів. Уявлення про політичну націю, корінні народи і національні меншини. Етнографічні групи українців.

Українська діаспора та її географія. Розширення зв’язків із українцями зарубіжжя. Духовна культура українського народу (мова, культура, освіта, обряди і звичаї, релігія).

Практична робота №4. Побудова секторної та стовпчикової діаграм національного складу населення України.А-

Б-

Пар. ,

ст.
^ Тема 3:
Системи розселення і розвиток поселень


8.

Міське і сільське населення. Типи населених пунктів. Урбанізація. Територіальні відмінності в рівнях урбанізації в різних регіонах України. Субурбанізація. Система міського розселення. Міські агломерації. Столиця держави та її значення. Типи міст за розмірами та за функціями.

Сільське розселення та його географія. Типи сільських поселень, особливості їх розміщення. Соціальні проблеми сільського населення. Шляхи їх розв’язання.

А-

Б-

Пар. ,

ст.
^ Тема 4:
Трудові ресурси і зайнятість населення


9.

Поняття «трудові ресурси», «економічно активне населення», «зайнятість населення». Трудові ресурси України та їх географія, порівняння з іншими країнами. Проблеми зайнятості населення.

А-

Б-

Пар. ,

ст.
10.

^ Контрольна робота. Теми: «Україна на карті світу», «Населення України».

А-

Б-

Пар. ,

ст.
^ Розділ ІІІ.
Господарство
(29 годин)

Тема 1:
Загальна характеристика господарства України


11.

Поняття про господарство і національно-господарський комплекс. Сучасні зміни в господарському комплексі країни. Галузева структура господарства. Поняття «галузь», «міжгалузевий комплекс». Інфраструктура, її види. Розвиток ринкової інфраструктури в Україні.

А-

Б-

Пар. ,

ст.
12.

Територіальна структура господарства. Поняття про територіальну структуру господарства. Сучасна організація виробництва і типи підприємств за формами власності в Україні.

А-

Б-

Пар. ,

ст.
^ Тема 2:
економічний потенціал України


13.

Складові економічного потенціалу країни. Показники соціально-економічного розвитку. Валовий національний продукт, національний дохід. Показники якості життя. Проблеми сталого розвитку України.А-

Б-

Пар. ,

ст.
^ Тема 3:
Промисловість як сфера матеріального виробництва


14.

Місце і роль у господарстві України. Загальні показники розвитку промисловості на сучасному етапі. Структурно-виробничі зв’язки та особливості розміщення промисловості України. Реструктуризація промисловості, шляхи підвищення економічної ефективності національної промисловості, конкурентоспроможності її продукції.

Практична робота №5. Складання схеми галузевої структури промисловості України.

А-

Б-

Пар. ,

ст.
^ Тема 4:
Паливна промисловість


15.

Галузева структура паливної промисловості. Сировинна база. Вугільна промисловість. Нафтова промисловість. Нафтопереробна промисловість. Газова промисловість. Торф’яна, горючосланцева промисловість.

Практична робота №6. Позначення на контурній карті основних районів вугле-, газо- і нафтовидобутку, нафто- і газопроводів.

А-

Б-

Пар. ,

ст.
^ Тема 5:
Електроенергетика


16.

Електроенергетика як складова ПЕК України, її значення. Основні типи електростанцій та найважливіші ЛЕП. Використання традиційних і нових способів одержання енергії. Екологічні проблеми електроенергетики. Енергосистема. Споживання енергії. Енергозбереження.

Практична робота №7. Побудова секторної діаграми виробництва електроенергії різними типами електростанцій.

А-

Б-

Пар. ,

ст.
^ Тема 6:
Металургійна промисловість


17.

Чорна металургія.

Сировинна база. Географія видобутку залізної і марганцевої руд, вогнетривких глин, флюсових вапняків. Фактори розміщення. Основні райони галузі та найбільші підприємства. Обсяг виробництва продукції чорної металургії. Роль чорної металургії у формування експорту країни. Проблеми і перспективи розвитку чорної металургії.

А-

Б-

Пар. ,

ст.
18.

Кольорова металургія.

Склад і сировинна база. Фактори і райони розміщення підприємств галузі. Проблеми і перспективи розвитку галузі.

Практична робота №8. Нанесення на контурну карту сировинної бази, основних районів та підприємств чорної та кольорової металургії.

А-

Б-

Пар. ,

ст.
^ Тема 7:
Машинобудування і металообробка


19.

Роль машинобудування в господарстві держави. Обсяги виробництва продукції машинобудування за роки незалежності. Структура галузі. Міжгалузеві та внутрішньогалузеві зв’язки. Фактори розміщення: наукоємні, трудомісткі, металомісткі галузі.

А-

Б-

Пар. ,

ст.
20.

Географія машинобудування і металообробки. Географія важкого, сільськогосподарського, транспортного, електротехнічного машинобудування, приладобудування, верстатобудування, виробництва устаткування для різних галузей народного господарства. Найбільші центри. Формування нових центрів технополісів. Проблеми і перспективи розвитку та розміщення підприємств галузі в нових економічних умовах.

А-

Б-

Пар. ,

ст.
^ Тема 8:
Хімічна промисловість


21.

Поняття про хімічну промисловість, її галузева структура. Природно-сировинна база хімічної промисловості і використання відходів. Географія окремих галузей хімічної промисловості. Проблеми розвитку і розміщення галузі.

А-

Б-

Пар. ,

ст.
^ Тема 9:
Лісова і деревообробна промисловість


22.

Структура та значення галузі, особливості її розміщення. Основні райони заготівлі лісу, проблеми відтворення і раціональног використання лісових ресурсів. Лісопильне виробництво. Деревообробна промисловість. Целюлозно-паперове і лісохімічне виробництво. Проблеми і перспективи розвитку галузі.А-

Б-

Пар. ,

ст.
^ Тема 10:
Промисловість будівельних матеріалів


23.

Галузева структура. Фактори розвитку і розміщення. Сировинна база. Географія галузей цементної промисловості, підприємств з виробництва залізобетонних конструкцій та виробів, стінових матеріалів, легких заповнювачів, скла, облицювальних матеріалів, будівельної кераміки. Промисловість нерудних матеріалів. Проблеми і перспективи розвитку галузі.

А-

Б-24.

Моніторингова контрольна робота.

Тема: «Промисловість».

А-

Б-

Повторити тему

Економічна і соціальна географія України.

^ Тема 11:
Легка промисловість. Художні промисли


25.

Галузева структура. Фактори розміщення. Географія текстильної промисловості (бавовняної, вовняної, лляної, шовкової), швейної та трикотажної промисловості. Шкіряно-взуттєва промисловість. Проблеми і перспективи розвитку галузі.


А-

Б-

Пар. ,

ст.

Економіко-географічне та геополітичне положення України.

26.

Народні традиції художніх промислів, їх зародження і розвиток. Основні центри художніх промислів. Виробництва, що виникли на базі художніх промислів.

А-

Б-

Пар. ,

ст.

Українські історичні землі.

^ Тема 12:
Харчова промисловість


27.

Галузевий склад харчової промисловості. Фактори розміщення галузей, їх географія. Проблеми і перспективи розвитку харчової промисловості.

А-

Б-

Пар. ,

ст.

Адміністративно-територіальний устрій.

^ Тема 13:
Сільське господарство


28.

Галузева структура сільського господарства. Значення сільського господарства в економіці держави та у формуванні її експорту. Зв’язок сільського господарства з іншими галузями. Природно-географічні фактори розвитку сільського господарства. Сільськогосподарські угіддя, їх структура. Меліорація земель.

А-

Б-

Пар. ,

ст.

Населення, механічний рух населення.

29.

Рослинництво.

Галузева структура і виробничі особливості рослинництва. Географія зернового господарства, технічних культур, картоплярства, овочівництва та плодівництва.

Практична робота №9. Нанесення на контурну карту розміщення посівів найважливіших сільськогосподарських культур. Аналіз статистичних даних щодо виробництва сільськогосподарської продукції. (перша частина)

А-

Б-

Пар. ,

ст.

Статево-віковий склад населення України.

30.

Тваринництво.

Зони сільськогосподарської спеціалізації. Тваринництво, його структура та географія. Розвиток кормової бази тваринництва. Рибне господарство. Зональна спеціалізація сільського господарства. Гірські регіони. Приміські сільськогосподарські райони. Аграрні реформи в Україні, їх соціальне й економічне значення.

Практична робота №9 (друга частина).

А-

Б-

Пар. ,

ст.

Національний та етнічний склад населення.

^ Тема 14:
Транспорт


31.

Роль транспорту в розвитку господарства країни та в міжнародних перевезеннях. Види транспорту. Залізничний транспорт, його роль у перевезенні вантажів. Залізнична мережа України. Географія залізничних вантажо- та пасажиропотоків. Залізничні вузли.

А-

Б-

Пар. ,

ст.

Системи розселення і розвиток поселень.

32.

Автомобільний і трубопровідний транспорт.

Автомобільний транспорт, його недоліки та переваги. Найважливіші автомагістралі.

Трубопровідний транспорт. Географія нафто- та газопроводів. Транзитні транспортування нафти і газу.

А-

Б-

Пар. ,

ст.

Трудові ресурси і зайнятість населення.

33.

Водний та повітряний транспорт.

Водний транспорт. Історія українського морського флоту. Морські порти і географія перевезень. Каботаж. Роль морського транспорту в міжнародних зв’язках.

Географія річкового транспорту. Річкові порти. Міждержавні перевезення по Дунаю та інших річках.

Повітряний транспорт, його значення в міждержавних перевезеннях. Спеціалізація повітряних перевезень.

А-

Б-

Пар. ,

ст.

Галузева структура господарства.

^ Тема 15:
Соціальна сфера


34.

Галузі соціальної сфери (сфера послуг, виробництво товарів народного споживання, доходи і рівень життя населення, споживчий ринок), їх значення та розвиток в Україні. Проблеми і перспективи розвитку соціальної сфери, її вплив на розвиток економіки країни.

А-

Б-

Пар. ,

ст.

Територіальна структура господарства.

^ Тема 16:
Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв’язки країни


35.

Поняття про світове господарство та міжнародний поділ праці. Міжнародний поділ праці та світова торгівля.

Форми міжнародного співробітництва. Обсяги і структура зовнішньоекономічних зв’язків.

А-

Б-

Пар. ,

ст.

Економічний потенціал України.

36.

Географія зовнішньої торгівлі України. Значення зовнішніх економічних зв’язків у господарстві країни. Міжнародні організації. Інтергація України в світову економіку. Вплив процесів глобалізації на господарство України.

А-

Б-

Пар. ,

ст.

Промисловість як сфера матеріального виробництва.

37.

^ Контрольна робота. Теми: «Сільське господарство», «Транспорт», «Соціальна сфера», «Україні і світове господарство», «Зовнішні економічні зв’язки».

А-

Б-

Повторити тему.

Паливна промисловість.

^ Розділ ІУ.
Територіальний поділ України
(10 годин)

Тема 1:
Економіко-географічний поділ України


38.

Територіальне розмаїття природи, економіки і населення – передумови територіального поділу України. Поняття про економічний район та його основні ознаки. Мережа економічних районів в Україні, критерії їх виділення та спеціалізація.

План вивчення економіко-географічного району.

А-

Б-

Пар. ,

ст.

Електроенергетика.

39.

Донецький економічний район.

Характеристика за типовим планом: склад території, економіко-географічне положення, природні умови і ресурси, особливості господарського комплексу та найбільші міста.

А-

Б-

Пар. ,

ст.

Чорна металургія.

40.

Придніпровський економічний район.

Характеристика за типовим планом: склад території, економіко-географічне положення, природні умови і ресурси, особливості господарського комплексу та найбільші міста.

А-

Б-

Пар. ,

ст.

Кольорова металургія.

41.

Північно-Східний економічний район.

Характеристика за типовим планом: склад території, економіко-географічне положення, природні умови і ресурси, особливості господарського комплексу та найбільші міста.

А-

Б-

Пар. ,

ст.

Машинобудування та металообробка.

42.

Столичний економічний район.

Характеристика за типовим планом: склад території, економіко-географічне положення, природні умови і ресурси, особливості господарського комплексу та найбільші міста.

А-

Б-

Пар. ,

ст.

Хімічна промисловість.

43.

Центральний економічний район.

Характеристика за типовим планом: склад території, економіко-географічне положення, природні умови і ресурси, особливості господарського комплексу та найбільші міста.

А-

Б-

Пар. ,

ст.

Лісова і деревообробна промисловість.

44.

Подільський економічний район.

Характеристика за типовим планом: склад території, економіко-географічне положення, природні умови і ресурси, особливості господарського комплексу та найбільші міста.

А-

Б-

Пар. ,

ст.

Промисловість будівельних матеріалів.

45.

Північно-Західний економічний район.

Характеристика за типовим планом: склад території, економіко-географічне положення, природні умови і ресурси, особливості господарського комплексу та найбільші міста.

А-

Б-

Пар. ,

ст.

Легка промисловість.

46.

Карпатський економічний район.

Характеристика за типовим планом: склад території, економіко-географічне положення, природні умови і ресурси, особливості господарського комплексу та найбільші міста.

А-

Б-

Пар. ,

ст.

Художні промисли.

47.

Причорноморський економічний район.

Характеристика за типовим планом: склад території, економіко-географічне положення, природні умови і ресурси, особливості господарського комплексу та найбільші міста.

А-

Б-

Пар. ,

ст.

Харчова промисловість.

^ Розділ У.
Географія своєї області
(3 години)

Тема 1:
Географічна характеристика своєї області


48.

Географічне положення, природні умови і ресурси області. Особливості географічного положення та його вплив на господарську спеціалізацію. Природні умови і ресурси області, їх оцінка.

Географічні назви своєї області в минулому і нині. Особливості топоніміки своєї місцевості.

А-

Б-

Пар. ,

ст.

Галузева структура сільського господарства.

49.

Населення області.

Історія заселення території. Населення і трудові ресурси. Демографічна ситуація. Найбільші міста. Адміністративні райони. Особливості культури і побуту місцевого населення.

Практична робота №10. Нанесення на контурну карту області найважливіших господарських і культурних об’єктів, складання проекту перспективного розвитку області. (перша частина)

А-

Б-

Пар. ,

ст.

Рослинництво.

50.

Господарство області. Загальна характеристика області. Промисловість. Сільське господарство. Транспорт. Проблеми і перспективи розвитку.

Практична робота №10 (друга частина).

А-

Б-
Тваринництво.

51.

Моніторингова контрольна робота.

Теми: «Територіальний поділ України», «Географія своєї області».

А-

Б-

Повторити тему

----------

52.

Резерв часу.

А-

Б-

------

----------

Схожі:

«Соціальна та економічна географія України» 9 клас 52 години (1,5 години на тиждень) Підручник icon«Фізична географія України» 8 клас 52 години (1,5 години на тиждень)
Підручник – Фізична географія України: підручник для 8 класу / І. Л. Дітчук, О. В. Застевецька, І. В. Брущенко. – Запоріжжя: Прем’єр,...
«Соціальна та економічна географія України» 9 клас 52 години (1,5 години на тиждень) Підручник iconДичні рекомендації щодо вивчення географії у 2013-2014 навчальному році
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти. Відповідно до типових навчальних планів, розроблених до нового Державного...
«Соціальна та економічна географія України» 9 клас 52 години (1,5 години на тиждень) Підручник iconЛадиченко Т. В., Черевко О. С., Камбалова Я. М
України. 10-11 класи" авторів Пометун О.І., Гупана Н. М., Фреймана Г. О. (52 години на рік, 1,5 години на тиждень); для класів історичного...
«Соціальна та економічна географія України» 9 клас 52 години (1,5 години на тиждень) Підручник iconЛадиченко Т. В., Черевко О. С., Камбалова Я. М
України. 10-11 класи" авторів Пометун О.І., Гупана Н. М., Фреймана Г. О. (52 години на рік, 1,5 години на тиждень); для класів історичного...
«Соціальна та економічна географія України» 9 клас 52 години (1,5 години на тиждень) Підручник iconЛадиченко Т. В., Черевко О. С., Камбалова Я. М
України. 10-11 класи" авторів Пометун О.І., Гупана Н. М., Фреймана Г. О. (52 години на рік, 1,5 години на тиждень); для класів історичного...
«Соціальна та економічна географія України» 9 клас 52 години (1,5 години на тиждень) Підручник icon70 годин на рік. 2 години на тиждень, у І семестрі 32 години
Повторення І систематизація знань з теми «Найпростіші геометричні фігури та їхні властивості»
«Соціальна та економічна географія України» 9 клас 52 години (1,5 години на тиждень) Підручник icon1. Стародавня епоха пізнання Землі (2 години)
Підручник В. М. Бойко, С. В. Міхелі «Загальна географія», К.: «Педагогічна преса», 2006, 270 с
«Соціальна та економічна географія України» 9 клас 52 години (1,5 години на тиждень) Підручник icon«Географія материків та океанів» 7 клас 70 годин (2 години на тиждень) № пп
Предмет вивчення «Географії материків І океанів». Методи географічних досліджень. Джерела географічних знань. Класифікація карт за...
«Соціальна та економічна географія України» 9 клас 52 години (1,5 години на тиждень) Підручник iconТабл Класи 6, 9 (4 години/тиждень), 11класи академічного рівня (5 годин/тиждень)

«Соціальна та економічна географія України» 9 клас 52 години (1,5 години на тиждень) Підручник icon1. Взаємозв’язки економічних процесів та явищ (3 години)
Підручник –Економіка. 11 клас: рівень стандарту, академічний рівень / І. Ф. Радіонова. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка