«Фізична географія України» 8 клас 52 години (1,5 години на тиждень)
Скачати 107.91 Kb.
Назва«Фізична географія України» 8 клас 52 години (1,5 години на тиждень)
Дата конвертації07.10.2013
Розмір107.91 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Географія > Документы


Календарно-тематичне планування з курсу

«Фізична географія України»

8 клас

52 години (1,5 години на тиждень)
Підручник – Фізична географія України: підручник для 8 класу / І.Л.Дітчук, О.В.Застевецька, І.В.Брущенко. – Запоріжжя: Прем’єр, 2008.
п/п

Зміст уроку

Дата

Домашнє завдання

Повторення

Вступ (1 година)

1.

Фізична географія України, предмет і методи дослідження. Формування території України. Сучасний адміністративно-територіальний устрій.

А-

Б-

Пар. 1,

ст. 6-11
^ Розділ І.
Україна та її географічні дослідження
(10 годин)

Тема 1:
Фізико-географічне положення України


2.

Крайні точки й розміри території. Географічне положення, кордони. Географічний центр України.

Практична робота №1 (початок). Нанесення на контурну карту крайніх точок, географічного центру України те кордонів країн, що межують із нею.

А-

Б-

Пар. 2,

ст. 14-19
3.

Розташування території України відносно годинних поясів.

Практична робота №1 (закінчення).

Визначення положення України відносно годинних поясів.

А-

Б-

Пар. 3,

ст. 20-23
^ Тема 2:
Джерела географічної інформації


4.

Експедиційні та стаціонарні дослідження природних умов і природних ресурсів. Туристичні подорожі, екскурсії, краєзнавчі пошуки. Музейні експозиції, виставки.

А-

Б-

Пар. 4,

ст. 24-27
5.

Карти – джерела географічних знань, їх зміст і призначення. Картографічні проекції, спотворення площ, форм, кутів, відстаней. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах.

А-

Б-

Пар. 5,

ст. 28-32
6.

Види карт. Топографічні карти та їх практичне використання.

А-

Б-

Пар. 6,

ст. 33-36
7.

Визначення за картами напрямків, відстаней та висот на місцевості. Географічні атласи. Електронні карти й атласи.

А-

Б-

Пар. 7,

ст. 37-41
8.

Практична робота №2. Опис місцевості й розв’язання задач за навчальними топографічними картами.

А-

Б-

Повторити

Пар. 6-7,

ст. 33-41
^ Тема 3:
Географічні дослідження на території України


9.

Географічні відомості про територію України в античних географів, «Повісті минулих літ», літописах. Перші карти України. Дослідження природних умов і природних ресурсів України у ХУІІІ-ХІХ століттях. Географічні дослідження України у ХХ столітті.

А-

Б-

Пар. 8,

ст. 42-45
10.

Роль у вивченні природи та господарства України В.Вернадського, П.Тутковського, С.Рудницького, Г.Висоцького, П.Погребняка, Б.Срезневського, В.Бондарчука, В.Кубійовича та інших.

А-

Б-

Пар. 9,

ст. 46-47
11.

Сучасні географічні дослідження. Українське географічне товариство.

А-

Б-

Пар. 9,

ст. 48-49
^ Розділ ІІ.
Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України
(21 година)

Тема 1: Геологічна будова

12.

Геологічна карта України. Вік і поширення гірських порід. Геохронологічна таблиця. Зміна природних умов території України в архейську, протерозойську, палеозойську, мезозойську ери.

А-

Б-

Пар. 10,

ст. 54-59
13.

Геологічна будова.

А-

Б-

Пар. 12,

ст. 66-71
^ Тема 2: Тектонічні структури

14.

Тектонічна карта України. Характеристика основних тектонічних структур. Взаємозв’язок основних форм рельєфу з тектонічними структурами.

А-

Б-

Пар. 11,

ст. 60-65
^ Тема 3: Рельєф. Геоморфологічна будова

15.

Фізична карта України.

А-

Б-

Пар. 13-14,

ст. 72-81
16.

Загальний план будови поверхні, простягання низовин, височин, гір, річкових долин. Закономірності поширення основних форм і типів рельєфу.

А-

Б-

Пар. 15,

ст. 82-87
^ Тема 4:
Мінерально-сировинні ресурси


17.

Різноманітність і багатство мінерально-сировинних ресурсів, їхній зв’язок із геологічною будовою. Закономірності поширення корисних копалин. Паливні корисні копалини. Перспективні нафтогазоносні райони. Основні родовища нафти й газу. Родовища горючих сланців і торфу.

А-

Б-

Пар. 16,

ст. 88-93
18.

Рудні корисні копалини. Родовища залізної, марганцевої, уранової руд. Золоторудні райони України. Нерудні корисні копалини. Родовища нерудної сировини, дорогоцінного каміння. Мінеральні води та грязі. Господарська оцінка мінерально-сировинних ресурсів, основні шляхи їх раціонального використання й охорони.

А-

Б-

Пар. 17-18,

ст. 94-103
19.

Практична робота №3. Встановлення взаємозв’язків між тектонічними структурами, формами рельєфу та корисними копалинами.

А-

Б-

Повторити тему «Корисні копалини»
^ Тема 5:
Кліматичні умови та ресурси


20.

Загальна характеристика клімату України. Основні кліматичні чинники: сонячна радіація, циркуляція атмосфери, підстильна земна поверхня. Взаємодія чинників кліматоутворення.

А-

Б-

Пар. 19,

ст. 106-112
21.

Основні кліматичні показники. Кліматичні ресурси. Кліматичні карти.

А-

Б-

Пар. 20,

ст. 113-119
22.

Погода і небезпечні погодні явища. Прогноз погоди. Синоптична карта. Метеорологічні станції, бюро погоди, гідрометеорологічна служба України.

А-

Б-

Пар. 21,

ст. 120-125
23.

Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини.

А-

Б-

Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини.
24.

Моніторингова контрольна робота.

А-

Б-

Повторити тему
^ Тема 6:
Внутрішні води


25.

Поверхневі води. Основні річкові басейни та їх характеристика. Характер гідрографії й водного режиму річок.

А-

Б-

Пар. 22,

ст. 126-131

Формування території України.

26.

Річкові системи Дніпра, Сіверського Дінця, Південного Бугу, Дністра, Дунаю, Тиси. Канали: Сіверський Донець-Донбас, Дніпро-Кривий Ріг, Дніпро – Донбас, Північно-Кримський.

Практична робота №4 (початок). Позначення на контурній карті річок, каналів.

А-

Б-

Пар. 23-24,

ст. 132-140,

142-143

Фізико-географічне положення України.

27.

Озера і лимани; їх типи; особливості гідрологічного режиму. Водосховища.

Практична робота №4 (продовження). Позначення на контурній карті озер, водосховищ.

А-

Б-

Пар. 24,

ст. 140-142

Розташування України стосовно годинних поясів.

28.

Підземні води. Основні артезіанські басейни України. Болота, їх типи і поширення. Причини заболочення.

Практична робота №4 (продовження). Позначення на контурній карті боліт.

А-

Б-

Пар. 25,

ст. 144-146

Експедиційні та стаціонарні дослідження України.

29.

Водний баланс і водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання і охорони.

Практична робота №4 (закінчення).

Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України.

А-

Б-

Пар. 25,

ст. 146-147

Карти, їх види і призначення.

^ Тема 7:
Грунти і земельні ресурси


30.

Умови ґрунтоутворення, основні генетичні типи грунтів, закономірності їх поширення. Карта грунтів України.

Практична робота №5. Аналіз закономірностей поширення грунтів на території України. Земельні ресурси України. Основні заходи з раціонального використання й охорони земельних ресурсів.

А-

Б-

Пар. 26,

ст. 148-153

Картографічні проекції.

^ Тема 8:
Рослинний покрив


31.

Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослинності. Широтна зональність і висотна поясність рослинного покриву. Червона книга України. Вплив господарської діяльності на рослинність. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення.

А-

Б-

Пар. 27,

ст. 154-159

Види карт, топографічні карти.

^ Тема 9:
Тваринний світ


32.

Різноманітність видового складу тварин. Вплив людини на тваринний світ. Тварини, занесені до Червоної книги України. Тваринні ресурси України, заходи щодо їх відтворення і охорони.

А-

Б-

Пар. 28,

ст. 160-165

Визначення за картами напрямків, відстаней та висот на місцевості.

^ Розділ ІІІ.
Ландшафти і фізико-географічне районування
(11 годин)

Тема 1:
Природно-територіальні комплекси


33.

Природно-територіальні комплекси (ПТК), взаємодія факторів і компонентів, що їх формують. Ландшафти та їх класифікація. Вплив господарської діяльності людини на ландшафти.

А-

Б-

Пар. 29,

ст. 170-174

Дослідження природних умов і ресурсів України у ХУІІІ-ХІХ століттях.

^ Тема 2:
Фізико-географічне районування


34.

Поняття фізико-географічне районування. Карта фізико-географічного районування України. Наукове і практичне значення природного районування.

А-

Б-

Пар. 30,

ст. 175-177

Географічні дослідження України у ХХ столітті.

^ Тема 3:
Зона мішаних і широколистих лісів


35.

Географічне положення, межі й розміри. Характерні риси природних комплексів. Сучасні ландшафти. Природоохоронні території.

А-

Б-

Пар. 31,

ст. 178-183

Видатні вчені-географи.

^ Тема 4:
Зона лісостепу


36.

Географічне положення, межі й розміри. Характерні риси природних комплексів та ресурсів. Несприятливі природні процеси. Поділ на природні країни. Природоохоронні території.

А-

Б-

Пар. 32,

ст. 184-189

Сучасні географічні дослідження.

^ Тема 5:
Зона степу


37.

Географічне положення, межі й розміри. Головні риси природних умов. Поділ на підзони. Несприятливі природні процеси. Природоохоронні території.

А-

Б-

Пар. 33,

ст. 190-195

Геологічна будова України.

38.

Практична робота №6. Складання порівняльної характеристики природних зон і країв України (за вибором).


А-

Б-

Повторити тему

Тектонічні структури України.

^ Тема 6:
Українські Карпати


39.

Географічне положення, межі й розміри. Загальні риси природних умов. Висотна поясність ландшафтів. Стихійні природні явища і процеси.

А-

Б-

Пар. 34,

ст. 196-201

Рельєф України.

40.

Природні області. Природоохоронні території. Основні заходи щодо раціонального використання та охорони природних умов і природних ресурсів.

А-

Б-

Пар. 35,

ст. 202-205

Геоморфологічна будова України.

^ Тема 7:
Кримські гори


41.

Географічне положення, межі й розміри. Особливості природних умов і ресурсів. Несприятливі природні процеси.

А-

Б-

Пар. 36,

ст. 206-210

Паливні корисні копалини України.

42.

Природні області. Природоохоронні території. Основні заходи щодо раціонального використання та охорони природних умов і природних ресурсів.

А-

Б-

Пар. 36,

ст. 210-211

Рудні корисні копалини України.

^ Тема 8:
Природні комплекси морів, що омивають Україну


43.

Фізико-географічна характеристика природних комплексів Чорного моря. Проблеми використання і охорони вод.

А-

Б-

Пар. 37,

ст. 212-217

Нерудні корисні копалини України.

44.

Фізико-географічна характеристика природних комплексів Азовського моря. Проблеми використання і охорони вод.

А-

Б-

Пар. 38,

ст. 218-221

Основні кліматичні чинники.

^ Розділ ІУ.
Використання природних умов і природних ресурсів та їх охорона
(6 годин)

Тема 1:
Геоекологічна ситуація в Україні


45.

Поняття «геоекологічна ситуація». Основні забруднювачі навколишнього середовища.

Практична робота №7 (початок). Аналіз карти геоекологічної ситуації в Україні. Нанесення на контурну карту основних природоохоронних об’єктів в Україні.

А-

Б-

Пар. 39,

ст. 226-231

Основні кліматичні показники.

46.

Аварія на Чорнобильській АЕС і стан навколишнього середовища.

А-

Б-

Пар. 40,

ст. 232-234

Погода і небезпечні погодні явища.

47.

Вплив геоекологічної ситуації на населення в Україні. Законодавство про екологічну ситуацію в Україні.


А-

Б-

Пар. 40,

ст. 234-235

Поверхневі води України.

^ Тема 2:
Використання й охорона природних умов і природних ресурсів


48.

Законодавчі акти про природно-заповідний фонд України. Природно-заповідний фонд. Національна екологічна мережа України.

Практична робота №7 (закінчення).

Аналіз карти геоекологічної ситуації в Україні. Нанесення на контурну карту основних природоохоронних об’єктів в Україні.

А-

Б-

Пар. 41,

ст. 236-240

Річки України, канали.

49.

Моніторинг навколишнього середовища в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання і охорони навколишнього середовища в Україні.

А-

Б-

Пар. 42,

ст. 241-245

Озера, лимани, водосховища України.

50.

Моніторингова контрольна робота.

А-

Б-

Повторити тему

Підземні води України.

51.

Резерв часу.

А-

Б-

Повторити тему

----------

52.

Резерв часу.

А-

Б-

------

----------

Схожі:

«Фізична географія України» 8 клас 52 години (1,5 години на тиждень) icon«Соціальна та економічна географія України» 9 клас 52 години (1,5 години на тиждень) Підручник
Підручник – Йосип Гілецький. Соціальна та економічна географія України: підручник для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів....
«Фізична географія України» 8 клас 52 години (1,5 години на тиждень) iconДичні рекомендації щодо вивчення географії у 2013-2014 навчальному році
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти. Відповідно до типових навчальних планів, розроблених до нового Державного...
«Фізична географія України» 8 клас 52 години (1,5 години на тиждень) iconЛадиченко Т. В., Черевко О. С., Камбалова Я. М
України. 10-11 класи" авторів Пометун О.І., Гупана Н. М., Фреймана Г. О. (52 години на рік, 1,5 години на тиждень); для класів історичного...
«Фізична географія України» 8 клас 52 години (1,5 години на тиждень) iconЛадиченко Т. В., Черевко О. С., Камбалова Я. М
України. 10-11 класи" авторів Пометун О.І., Гупана Н. М., Фреймана Г. О. (52 години на рік, 1,5 години на тиждень); для класів історичного...
«Фізична географія України» 8 клас 52 години (1,5 години на тиждень) iconЛадиченко Т. В., Черевко О. С., Камбалова Я. М
України. 10-11 класи" авторів Пометун О.І., Гупана Н. М., Фреймана Г. О. (52 години на рік, 1,5 години на тиждень); для класів історичного...
«Фізична географія України» 8 клас 52 години (1,5 години на тиждень) icon70 годин на рік. 2 години на тиждень, у І семестрі 32 години
Повторення І систематизація знань з теми «Найпростіші геометричні фігури та їхні властивості»
«Фізична географія України» 8 клас 52 години (1,5 години на тиждень) icon«Географія материків та океанів» 7 клас 70 годин (2 години на тиждень) № пп
Предмет вивчення «Географії материків І океанів». Методи географічних досліджень. Джерела географічних знань. Класифікація карт за...
«Фізична географія України» 8 клас 52 години (1,5 години на тиждень) iconТабл Класи 6, 9 (4 години/тиждень), 11класи академічного рівня (5 годин/тиждень)

«Фізична географія України» 8 клас 52 години (1,5 години на тиждень) iconТиповими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів...
У 1 класі – 3 години на тиждень (наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту від 10. 06. 2011 №572)
«Фізична географія України» 8 клас 52 години (1,5 години на тиждень) iconТиповими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів...
У 1 класі – 3 години на тиждень (наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту від 10. 06. 2011 №572)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка