Одеської обласної державної адміністрації Одеський обласний інститут удосконалення вчителів Науково-методичний центр української мови та літератури, українознавства могильницька г. А., Свінтковська с. А. Збірник завдань з української мови та літератури для інтелектуальних змагань старшокласників
НазваОдеської обласної державної адміністрації Одеський обласний інститут удосконалення вчителів Науково-методичний центр української мови та літератури, українознавства могильницька г. А., Свінтковська с. А. Збірник завдань з української мови та літератури для інтелектуальних змагань старшокласників
Сторінка1/9
Дата конвертації17.03.2013
Розмір1.22 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Управління освіти і науки


Одеської обласної державної адміністрації
Одеський обласний інститут удосконалення вчителів
Науково-методичний центр української мови та літератури, українознавства


МОГИЛЬНИЦЬКА Г.А., СВІНТКОВСЬКА С.А.

Збірник завдань з української мови та літератури для інтелектуальних змагань старшокласників

З ОРІЄНТОВНИМИ ВІДПОВІДЯМИ ТА КОМЕНТАРЕМ

Одеса
2004

Рекомендовано

вченою радою Одеського обласного інституту удосконалення вчителів

(протокол №4 від 23.12.2003 р.)

Рецензенти:

В.І. Сподарець – завідувач кафедри української філології

Одеського Південноукраїнського університету

ім. К. Ушинського, кандидат філологічних

наук, доцент
С.В. Дмитрієв – старший викладач кафедри загального та

слов’янського мовознавства Одеського

національного університету ім. І. Мечникова

Дорогі друзі!
Цілком очевидно, що без наявності інтелектуального потенціалу жодна країна не має майбутнього, й підготовка інтелектуальних сил, інтелектуальної еліти має бути одним із головних завдань розвиненого суспільства.

В Україні, на відміну від ряду європейських країн, які вже пройшли тривалий шлях самостійного розвитку, завдання полягає ще й у необхідності підготовки саме національної еліти, яка б знала мову, історію свого народу, його традиції, культурні надбання – все, що довгий час було недоступним не лише для широкого загалу, а й для науковців. Саме тому в системі роботи з формування в молоді загальноінтелектуальних умінь і навичок сьогодні надзвичайно зростає роль гуманітарних предметів, а серед них – української мови та літератури, історії, українознавства.

В системі організації роботи з обдарованими дітьми, що проводиться Одеським інститутом удосконалення вчителів, поряд з традиційними формами, спрямованими на конкурентність, демонстрацію раніше здобутих знань та навичок, все ширше практикуються такі, що, не знімаючи ефекту конкурентності, стимулюють самостійне здобуття знань, науковий і творчий пошук учня.

Якщо серед вищезгаданих традиційних форм заохочення школярів до підвищення рівня знань і навичок та виборювання місць в конкурентній боротьбі основною формою залишаються предметні олімпіади, на яких учні, фактично, лише демонструють надбані раніше знання і навички, то до нових форм, запроваджених Одеським інститутом удосконалення вчителів, слід віднести інтелектуальні змагання з ряду предметів, що проводяться в заочно-очній формі.

Завдання двох заочних турів публікуються в обласній газеті “Чорноморські новини”. На виконання завдань кожного туру дається певний час (до 3-х місяців), після чого учасники змагань надсилають свої роботи до обласного журі, яке перевіряє та рецензує роботи. Рецензії разом з вказаною кількістю балів за кожне виконане завдання надсилаються кожному учаснику. В наступному турі беруть участь, як правило, всі учасники змагань, незалежно від кількості балів, набраних в попередньому турі. Підсумки підводяться на основі кількості балів, набраних учнями у двох заочних турах. Переможців запрошують до обласного центру взяти участь в заключному етапі змагань, який проводиться в стаціонарних умовах.

Позитивною рисою таких змагань є, перш за все, їх масовість. Адже в них можуть взяти участь всі – від найсильнішого до найслабшого учня, який, зацікавившись завданням, має змогу протягом 3-х місяців працювати над його виконанням, шукати відповіді в підручниках, енциклопедіях, словниках; перегорнути “гору” статей в періодиці та літературній критиці; радитися з товаришами, учителями тощо; скористатися кваліфікованими порадами членів журі, висловленими в рецензіях, та скоригувати підходи до виконання тих чи інших завдань; залучити нові джерела інформації.

І дуже часто буває, що учасник, чия робота в першому турі дістала мізерну кількість балів, у другому та третьому турі виходять на відчутно новий якісний рівень.

Ось оце заохочення учнів до самостійного пошуку джерел інформації, її опрацювання, осмислення і творча переробка є, на нашу думку, головним позитивом цієї форми роботи. Просте бажання спробувати свої сили у виконанні запропонованих завдань – від туру до туру, від класу до класу – формує сталий інтерес не лише до вивчення предмета, а й до самостійної пошукової діяльності, формує загальноінтелектуальні уміння, творчий підхід до матеріалу, вміння застосовувати здобуті знання в новій, почасти, нестандартній ситуації.

Сподіваємося, що робота над запропонованими завданнями принесе відчутну користь кожному, хто захоче працювати над ними.

Наявність у збірнику орієнтовних відповідей на поставлені питання та зразки виконання завдань, оснащені поясненнями та алгоритмами дій, безперечно, розширять спектр загальноінтелектуальних навичок, збагатять кожного арсеналом підходів та прийомів інтелектуальної праці.

Завдання для 8 – го класу

І варіант.
Завдання 1. Напишіть твір за однією із тем:

1. Нам воля не впала з неба –мільйони за неї лягли.

2.Чи “модно” бути чесним?

3.Творімо Україну довкола себе!

4. Материнське слово (за відомими вам творами українських письменників).

(При виконанні завдання намагайтесь опиратися на відомі Вам програмові та позапрограмовані твори художньої літератури, фольклору).
Завдання 2. Що таке віршовий розмір? Які розміри Вам відомі? Проаналізуйте на самостійно підібраних прикладах.
Завдання 3. Назвіть відомі Вам твори художньої літератури, в яких описуються окремі вірування, звичаї та обряди українського народу. Навіщо вони введені письменниками до творів? Про що свідчать?
Завдання 4. Упорядкуйте текст. До якого стилю Ви б його віднесли? Доведіть свою думку.
Не хочу борщу хочу каші репетував Миколка розмащуючи по веснянкуватих щічках сльози перемішані з вуличним пилом то їж кашу а де вона он у казані на плиті стоїть відгукнулась мати витираючи руки від мильної піни що переливалася в ночвах зараз насиплю не хочу каші не хочу каші скрикнув Миколка й знову зайшовся плачем а ти ж казав що хочеш бо я думав що в тебе каші немає.
Завдання 5. Розставте розділові знаки, зробіть розбір за членами речення та частинами мови.

Сильніше смерті наше бажання перемогти наше прагнення свободи наша воля до життя.

Ясніше сонця світить правда окрилюючи душі молоді.

Ми прагнем учитись і жити на радість коханій землі.

Він заставляв нас вдумливо працювати над кожним вміщеним у підручнику текстом.
Завдання 6. Розкрийте дужки. Запишіть слова правильно.

Де/не/де; /до/не/давна; /не/гарний; /за/те мудрий; /не/відання; ніким /не/знан...ий; /не/вида...ий досі підручник; /не/видан...е диво; /не/збагнен...а мудрість; пліч/о/пліч; С...ц...лія; Ч...каго; ві...чайдушний, ро...печений; ...фотографований, /не//ві/глас.

Поясніть значення та творення підкреслених слів.

Завдання 7. Подані фразеологізми замініть синонімічними. Доберіть до них фразеологізми-антоніми:

Сісти в колошу.

Ні пари з уст.

Ні в тин ні в ворота.

З-під дощу – під ринву.
Завдання 8. Напишіть запрошення голові журі на один із цікавих заходів, що проводитимуться у Вашій школі.
ІІ варіант
Завдання 1. Напишіть твір за однією із тем:

1. Образи лицарів слова, їх чесність та відданість інтересам народу.

2. Природа України та її символіка в ліричній народній пісні.

3. Поезія любові та борні (на основі пісень січових стрільців).

4. Барвистий спадок Дідуся Кенара.
Завдання 2. Що таке притча? Які відомі Вам твори українських письменників можна назвати притчами? Чому? Доведіть це на прикладі одного із названих Вами творів.
Завдання 3. Які повір’я, звичаї, обряди, пов’язані з будівництвом української хати, Вам відомі? На що вони спрямовані? Про що це свідчить?
Завдання 4. Перекладіть речення українською мовою, розставте розділові знаки, розберіть за членами речення:

Желая успокоить плачущего ребенка мать прижимает его к груди что-то говорит напевая а когда дитя успокоится ложит его просветленного и тихого в колыбельку чтобы снова вернуться к труду ожидающему ее заботливых рук.
Завдання 5. Складіть текст (до 10 речень), в якому були б:

а) відокремлені додатки;

б) вставні слова;

в) звертання;

г) дієприкметниковий та дієприслівниковий звороти.
Завдання 6. Складіть узагальнену таблицю: “Написання ненаголошених Е та И в українській мові”.
Завдання 7. Запишіть українською мовою наступні прізвища та імена по батькові:

Белошеева Татьяна Анатольевна

Герасимюк Савелий Савельевич

Румянцев Прокопий Федорович

Киреев Святослав Витальевич

Фишкина Наталия Лукинична

Поясніть ці написання.

Завдання 8. Запишіть 10 прислів’їв про навчання та книгу. Яке із них Ви вважаєте найбільш вдалим? Чому?

ІІІ варіант
Завдання 1.Напишіть твір за однією із тем:

1. Сумний і смішний світ української байки.

2. Тема праці в творах українських письменників XIX століття.

3. Талановитий син українського народу

(за життям і творчістю П. Гулака-Артемовського).

4. Стрілецькі пісні – поетична епопея боротьби за волю рідного краю.

5. Про що тополя в полі шелестить…

(вільна тема з вільним вибором змісту та жанру).
Завдання 2. На прикладі одного із відомих Вам творів розкрийте поняття КОМПОЗИЦІЯ та СЮЖЕТ.
Завдання 3. Розкрийте значення усної народної творчості для становлення української літератури XIX століття.
Завдання 4. “Метаморфози” Овідія відомі всьому світу. Наведіть приклади метаморфоз в українській народній поезії. Про що вони свідчать?
Завдання 5. Зробіть повний синтаксичний розбір речення. Визначте, якими частинами мови є всі слова в ньому. Зробіть морфологічний розбір підкреслених слів. Намалюйте КУЗДРУ, БОКРА ТА БОКРЯТКО.

Голока куздра штеко бовдикнула бокра і курдячить бокрятко.
Завдання 6. Розкрийте дужки, вставте замість крапок потрібні закінчення.

Завдання треба виконати до вказаного термін...
Без блок… національно-демократичних сил результат… не досягнути.

Він не розумів значення даного термін…

Під ним (К) (к)азбек, як грань алмаз…, красою сяяв.

Прийняття (А)(а)кт... про незалежність ознаменувало нову сторінку в історії України.
Завдання 7. Поясніть вживання розділових знаків у реченнях:

Він, очевидно розхвилювавшись, забув привітатися.

Він, очевидно, розхвилювавшись, забув привітатися.

Я, звичайно, прийду о дев’ятій.

Я звичайно приходжу о дев’ятій.

І линув дощ як із відра.

Ці очі лагідні, як дві зорі небесні.

Завдання 8. Розкрийте дужки, поставте розділові знаки, з’ясуйте, якими частинами мови є слова з дужками.

Оба(біч) старої груші сховавшись за густе листя сором’язливо визирали (ні)ким (не)полохані голівки (чорто)полоху. (За)те мальви прикрашаючи стежину незайманою красою (ні)скільки (не)соромилися людського ока.

Миколка (не)знав (ні) (з)відки він родом, (ні)скільки йому літ, (ні) (про) що думали його (не)розважні батьки пускаючи в світ свою дитину. Він (ні) скільки (не) турбувався про своє майбутнє й (ні) що (не) смутило його (світло) русяву голівку.


  1. З кожного рядка виберіть й запишіть правильний варіант та доберіть до нього по 3-4 аналогічні приклади:

Піанісимо піаніссімо

Сирія Сірія

Стакато стакатто

Помяловський Пом’яловський


  1. Чим, на Вашу думку, відрізняється вживання слів: брама і вежа; дружний і дружній; знадний і звабливий; відпочивальники і ті, що відпочивають?
  1. Діберіть до російських фразеологічних зворотів відповідні українські:

Держать нос по ветру –

Держать под замком –

До конца дней своих –

До поры до времени –

Еловая голова –

Ждать у моря погоды –

Желторотый птенец –

Живая вода –

Живой ум –

Жить барином –


  1. Поставте, де треба, при відокремлених та уточнюючих членах речення розділові знаки. Побудувати структурну схему першого речення.

Стежка повела їх угору між піщані кучугури порослі лозами й молоденькими років чотири тому посадженими соснами. Там за одрогами сизого бору спалахують блискавиці. То був їх син молодий студент Павло. Ліс або як серби кажуть „шума” це не просто сосни та дуби. Ніякі птахи навіть орли на ці висоти не злітають.


  1. Діберіть приклади речень, у яких підмет виражається:

а) іменником у називному відмінку однини або множини;

б) займенником у називному відмінку однини або множини;

в) іншою частиною мови в значенні іменника;

г) неозначеною формою дієслова;

д) поєднанням кількісного слова з іменником;

е) цілим реченням.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Одеської обласної державної адміністрації Одеський обласний інститут удосконалення вчителів Науково-методичний центр української мови та літератури, українознавства могильницька г. А., Свінтковська с. А. Збірник завдань з української мови та літератури для інтелектуальних змагань старшокласників iconОбласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ української...
Обслуговуючи потреби суспільства, мова виконує цілу низку функцій, життєво важливих
Одеської обласної державної адміністрації Одеський обласний інститут удосконалення вчителів Науково-методичний центр української мови та літератури, українознавства могильницька г. А., Свінтковська с. А. Збірник завдань з української мови та літератури для інтелектуальних змагань старшокласників iconМіська науково-практична конференція іппо ку імені Бориса Грінченка...
Маланюк – одна з найяскравіших постатей вітчизняної літератури ХХ століття. Усією своєю творчістю поет прагнув сприяти відродженню...
Одеської обласної державної адміністрації Одеський обласний інститут удосконалення вчителів Науково-методичний центр української мови та літератури, українознавства могильницька г. А., Свінтковська с. А. Збірник завдань з української мови та літератури для інтелектуальних змагань старшокласників iconОбласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ української...
Напишіть твір-роздум дискусійного характеру на одну з тем: *Чи для всіх школярів уроки фізкультури є необхідними? *Навіщо вивчати...
Одеської обласної державної адміністрації Одеський обласний інститут удосконалення вчителів Науково-методичний центр української мови та літератури, українознавства могильницька г. А., Свінтковська с. А. Збірник завдань з української мови та літератури для інтелектуальних змагань старшокласників iconМетодичні рекомендації щодо викладання української мови І літератури
У межах реалізації Державного стандарту в наступному навчальному році вчителі-мовознавці продовжують формувати в учнів основної та...
Одеської обласної державної адміністрації Одеський обласний інститут удосконалення вчителів Науково-методичний центр української мови та літератури, українознавства могильницька г. А., Свінтковська с. А. Збірник завдань з української мови та літератури для інтелектуальних змагань старшокласників iconІнваріантна складова вивчення української мови І літератури у 2010-2011н...
У межах реалізації Державного стандарту в наступному навчальному році вчителі-мовознавці продовжують формувати в учнів основної та...
Одеської обласної державної адміністрації Одеський обласний інститут удосконалення вчителів Науково-методичний центр української мови та літератури, українознавства могильницька г. А., Свінтковська с. А. Збірник завдань з української мови та літератури для інтелектуальних змагань старшокласників iconПономарьова К.І., Вашуленко М. С., Дубовик С. Г
Атестація проводиться за посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови для загальноосвітніх...
Одеської обласної державної адміністрації Одеський обласний інститут удосконалення вчителів Науково-методичний центр української мови та літератури, українознавства могильницька г. А., Свінтковська с. А. Збірник завдань з української мови та літератури для інтелектуальних змагань старшокласників iconІстер О. С., Глобіної О.І., Комаренко О. В. Збірник завдань для державної...
Текст диктанту на конкурсне випробування для вступу до 9 та 10 класів – у збірнику: Збірник диктантів для державної підсумкової атестації...
Одеської обласної державної адміністрації Одеський обласний інститут удосконалення вчителів Науково-методичний центр української мови та літератури, українознавства могильницька г. А., Свінтковська с. А. Збірник завдань з української мови та літератури для інтелектуальних змагань старшокласників iconКомунальна установа попаснянський районний методичний центр
Уся робота методичного об’єднання вчителів української мови та літератури Попаснянського району підпорядкована головній меті – допомогти...
Одеської обласної державної адміністрації Одеський обласний інститут удосконалення вчителів Науково-методичний центр української мови та літератури, українознавства могильницька г. А., Свінтковська с. А. Збірник завдань з української мови та літератури для інтелектуальних змагань старшокласників iconМетодичні рекомендації вчителям української мови та літератури проектні...
Метод проектів  це модель організації навчального процесу, орієнтована на творчу самореалізацію особистості, розвиток її можливостей...
Одеської обласної державної адміністрації Одеський обласний інститут удосконалення вчителів Науково-методичний центр української мови та літератури, українознавства могильницька г. А., Свінтковська с. А. Збірник завдань з української мови та літератури для інтелектуальних змагань старшокласників iconУрок української літератури в 9 класі
Підготувала І провела вчитель української мови та літератури Салата Валентина Іванівна
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка