Інваріантна складова вивчення української мови І літератури у 2010-2011н р. представлена такими програмами
Скачати 289.02 Kb.
НазваІнваріантна складова вивчення української мови І літератури у 2010-2011н р. представлена такими програмами
Сторінка1/3
Дата конвертації09.03.2013
Розмір289.02 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
  1   2   3
Оновлення змісту освіти з української мови і літератури

на 2010-2011н.р.

Визначення державних пріоритетів щодо вивчення української мови і літератури як базових предметів у структурі основної та старшої школи на 2010-2011 н.р полягає у профілізації старшої школи та тих функціях, які виконує мова, а саме: як навчальний предмет; як засіб комунікації; як засіб трансформації одержаних знань в особистісну систему знань, умінь, переконань; як засіб розвитку і саморозвитку особистості учня та утвердження його в суспільстві.

^ У межах реалізації Державного стандарту в наступному навчальному році вчителі-мовознавці продовжують формувати в учнів основної та старшої школи стійку мотивацію до вивчення української мови (для одних учнів як рідної, для інших - як державної) та української літератури
^ Обласні освітянські програми

«Цільова комплексна програма розвитку і функціонування української мови в Донецькій області на 2004-2010 роки», «Обласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2008-2011 роки» та регіональні програми щодо компетентнісно орієнтованого навчання, моніторингу якості мовної освіти, організації самоосвітньої діяльності учнів - це ті основні важелі, які допомагають педагогам зорієнтуватися в завданнях, напрямках та технологіях у викладанні мови і літератури, організації індивідуальної роботи з філологічно обдарованими школярами, підготовці дітей до різних конкурсів тощо.

Інваріантна складова вивчення української мови і літератури у 2010-2011н.р. представлена такими програмами:

Мова:

5-9 класи – Українська (рідна) мова: Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів /Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша та ін. – К.: Ірпінь, 2005;

5-9 класи - Українська мова: Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання / Н.В. Бондаренко, О.М. Бєляєв та ін. – Чернівці: Вид.дім «Букрек», 2005;

^ Вивчення української мови в 11 класах здійснюватиметься за однією з двох програм, затверджених Міністерством освіти і науки України:

  • Рідна мова. 5-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних заклaдів / Автори: Л.В. Скуратівський, Г.Т. Шелехова, В.І. Новосьолова. – К.: Шкільний світ, 2001.

  • Рідна мова: 5-11 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автор: І.П. Ющук. – К.: Освіта, 2003.

Учителеві, який працюватиме в 11 класі за програмами 11-річної школи, доцільно ознайомитися зі змістом і структурою нової програми для старшої школи в умовах профільного навчання, оскільки її розроблено з урахуванням змін, які відбулися в освітній галузі. При цьому слід більше використовувати ресурс варіативної частини навчального плану й можливість поділу класів на групи, за умови кадрового і фінансового забезпечення.
Нове навчально-методичне забезпечення з мови і літератури буде запропоновано для учнів 10-х класів: програми, підручники, посібники, зошити-практикуми тощо.
^ Профілізація старшої школи та специфіка базових навчальних планів 2010-2011н.р. передбачають використання програм академічного рівня, рівня стандарту та профільного рівня:

^ Українська мова. Академічний рівень. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний); художньо-естетичний напрям. Укладачі: Л.В. Скуратівський, Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф та ін. – К.: Грамота, 2009

^ Українська мова. Рівень стандарту.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (технологічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль).Укладачі: М.І. Пентилюк, О.М. Горошкіна, А.В. Нікітіна. – К.: Грамота, 2009

^ Українська мова. Профільний рівень. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (філологічний напрям, профіль – українська філологія)Укладачі: Мацько Л.І., Семеног О. М. – К.: Грамота, 2009
^ Вивчення української мови у 10 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010-2011 навчальному році здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України


:

  • Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова. Рівень стандарту. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2010.

  • Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Українська мова. Академічний рівень. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак-Еко, 2010.

  • Плющ М.Я., Тихоша В.І., Караман С.О., Караман О.В. Українська мова. Профільний рівень. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2010.


У вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних закладах українська мова вивчатиметься за програмами:

У 5-9 класах: Українська мова. 5-12 класи /Автори Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією Л.В. Скуратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 176 с.

  • У ^ 10-11 класах: Українська мова. 10 клас. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Технологічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль). Рівень стандарту / Укладачі: М.І. Пентилюк, О.М. Горошкіна, А.В. Нікітіна. – К.: Грамота, 2009. – 60 с.

Особливої уваги потребує організація поглибленого вивчення предметів українознавчого спрямування

(Наказ МОНУ від 08.04.2009№ 312. Про затвердження Примірного Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах).

Поглиблене вивчення української мови і літератури може передувати допрофільному і профільному навчанню.

Класи з поглибленим вивченням окремих предметів працюють за відповідними навчальними програмами, затвердженими МОНУ:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури. 8-9 класи. // Керівники авторського колективу: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк; за загальною редакцією Р.В. Мовчан; авторський колектив: Р.В. Мовчан, М.М. Сулима, В.І. Цимбалюк, Н.В. Левчик, М.П. Бондар;

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи. / Програму підготували С.О. Караман, О.В. Караман, М.Я. Плющ, В.І. Тихоша; за редакцією С.О. Карамана – К.: Грамота, 2009.

^ Поглиблене вивчення української мови у 8-9 класах може здійснюватися за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України:

Тихоша В.І., Караман С.О. Рідна мова: Підручник для 8 кл. гімназій, ліцеїв та шк. з поглиб. вивч. укр. мови / За ред. д-ра філол. наук, проф. М.Я.Плющ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Освіта, 2004.

Рідна мова: Підручник для 9 кл. гімназій, ліцеїв та шк. з поглиб. вивч. укр. мови /М.Я.Плющ, В.І.Тихоша, С.О.Караман, О.В.Караман. – 2-ге вид. – К.: Освіта, 2006.

Рідна мова: Підручник для 9 кл. гімназій, ліцеїв та шк. з поглиб. вивч. укр. мови / М.Я. Плющ, В.І. Тихоша, С.О. Караман, О.В. Караман. – 2-ге вид. – К.: Освіта, 2006.

    • Українська мова. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням української мови / С.О. Караман, О.В. Караман, М.Я. Плющ, В.І. Тихоша. – К.: Освіта, 2010.

    • Українська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням української мови / С.О. Караман, О.В. Караман, М.Я. Плющ, В.І. Тихоша. – К.: Освіта, 2010.


Варіативний компонент реалізується через впровадження авторських регіональних програм та програм МОНУ.

^ Програми курсів за вибором і факультативів для старшої школи, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, уміщено у збірниках:

Програми спецкурсів та факультативів з української мови / Упоряд. В. Федоренко, Г. Федяй. – К.: Вид. дім «Шкільний світ», 2006. – 120 с.

Українська мова і література. Програми факультативних і спеціальних курсів: 7–11 класи. Вип. 1. – К.: Ред. журн. «Дивослово», 2007.

Українська мова і література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 8–11 класи. Вип. 2. – К.: Видавництво «Дивослово», 2008.

Збірник курсів за вибором і факультативів з української мови / За загальною редакцією Таранік-Ткачук К.В. – К.: Грамота, 2010.

Деякі програми курсів за вибором і факультативів мають методичне забезпечення і надруковані разом з розробками занять у одному навчальному посібнику. Наприклад:

Степанюк М. Лексикографія української мови. Навчально-методичний посібник для факультативних занять. 9 клас. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 124 с.

Авраменко О.М., Чуріна В.Ф. Стилістика сучасної української мови. Програма факультативного курсу / 10–11 кл. – К.: Грамота, 2008. – 256 с.

Цимбалюк В.І. Мова як генетичний код народу: Навчальний посібник для факультативних занять. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 176 с.

Марущак В.І. Школа журналіста: Навчальний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 136 с.
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти підготував до початку навчального року регіональний збірник авторських програм для профільних класів, куди увійшли такі програми: Шингоф І.Л. «Шляхи формування й розвитку стилів, напрямів, жанрів», Холматова О.О. «Мовний етикет українців: традиції і сучасність», Лисюк Н.В., Харківська Н.Є. «Аж стогне моє слово під пером (за поетичною творчістю Світлани Решетової)», Лисюк Н.В., Харківська Н.Є. «Я від душі добра насіяв (за поетичною творчістю Володимира Черепкова)», Сєрова Т.В. «Художнє слово рідного краю», Горячева В.І. «Стійкі сполуки слів і вислови», Панченко І.В. «Діалектологія», Панова О.В. «Інтимна лірика в українській літературі», Єгорочкіна Г.О. «Українське ділове мовлення», Кохан І А. «Діловий світ сучасної людини в україномовному просторі», Груніна Г.М. «Вступ до науково-дослідницької роботи», Рущинська А.Д. «Основи журналістики», Титаренко Я.І. «Журналістика», Жилко О. В. «Основи журналістики», Іноземцева О.Л. «Сучасне ділове мовлення», Божко Н.Г. «Літературними стежками Донбасу»(за сторінками життя і творчості письменника-земляка Сави Захаровича Божка).
У складі варіативного компонента посідає українознавство як інтегрований курс про державу, народ, культуру тощо. Викладання українознавства у 2010-2011 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмою «Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українознавство: 5-12 класи» (автори: Кононенко П.П., Касян Л.Г., Семенюченко О.В.).

^ Курс «Донеччинознавство» - інтегративна складова курсу «Українознавство». Наразі наявні регіональні програми курсу, розробляються посібники.
Звертаємо особливу увагу, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 01.09.2009 р. № 806 «^ Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» загальноосвітні навчальні заклади мають право використовувати в організації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, схвалення відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки.

^ Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання може здійснюватися за допомогою посібників:

Шелехова Г.Т., Новосьолова В.І., Бондаренко Н.В., Ярмолюк А.В., Плетньова Л.В. Українська мова. Збірник тестових завдань. – К.: Грамота, 2008. – 192 с.;

^ Авраменко О.М., Коваленко Л.Т., Українська мова й література. Збірник тестових завдань. 2-е вид., виправлене й доповнене. – К.: Грамота, 2008. – 212 с.;

Новосьолова В.І., Скуратівський Л.В., Плетньова Л.В. Українська мова. Збірник тестових завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. 11 клас. – К.: Генеза, 2009. – 118 с.;

Заболотний В.В., Заболотний О.В. Українська мова: Навчальний посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. – К.: Генеза, 2009. – 272 с.;

Авраменко О.М., Коваленко Л.Т. Українська мова та література. Довідник. 1700 завдань у тестовій формі. І частина. – К: Грамота, 2009. – 480 с.

Авраменко О.М., Коваленко Л.Т. Українська мова та література. Збірник завдань у тестовій формі. ІІ частина. Вид. 3-є, випр. – К: Грамота, 2009. – 160 с.

Новосьолова В.І. , Дубчак О.П. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання: Фонетика. Графіка. Орфоепія. Лексикологія. Фразеологія. Будова слова. Словотвір. – К.: Генеза, 2010. – С.56.

Новосьолова В.І. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання: Орфографія. – К.: Генеза, 2010. – 88 с.

Плетньова Л.В., Коваленко Л.Т. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання: Морфологія. – К.: Генеза, 2010. – 88 с.

Шелехова Г.Т., Кузьмич О.А. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання: Синтаксис. – К.: Генеза, 2010. – 128 с.

Босак С.П. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання: Пунктуація: – К.: Генеза, 2010. –128 с.

Данилейко О.Л. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання: Лінгвістика тексту. Стилістика. Розвиток мовлення: – К.: Генеза, 2010. – 48 с.
У наказі МОН України від 05.05.2008 р. № 371 “Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти” (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 13-15 за 2008 р., стор. 20-36) подано загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови.

Кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання скориговано у програмі з української мови для 5-12 класів (лист МОН від 18.05.2009 № 1/9-342).

^ Фронтальні види контрольних робіт:

Форми контролю

Класи/семестри

(кількість робіт)
5
6
7
8
9
10
11І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

^ Перевірка мовної теми*

44

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

Письмо:

переказ


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1

твір111

1

1

1

1

1

-

1

-

Правопис:

диктант**

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Аудіювання*1111111

Читання мовчки*

1111111


  1   2   3

Схожі:

Інваріантна складова вивчення української мови І літератури у 2010-2011н р. представлена такими програмами iconМетодичні рекомендації щодо викладання української мови І літератури
У межах реалізації Державного стандарту в наступному навчальному році вчителі-мовознавці продовжують формувати в учнів основної та...
Інваріантна складова вивчення української мови І літератури у 2010-2011н р. представлена такими програмами iconОбласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ української...
Напишіть твір-роздум дискусійного характеру на одну з тем: *Чи для всіх школярів уроки фізкультури є необхідними? *Навіщо вивчати...
Інваріантна складова вивчення української мови І літератури у 2010-2011н р. представлена такими програмами iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Інваріантна складова вивчення української мови І літератури у 2010-2011н р. представлена такими програмами iconОдеської обласної державної адміністрації Одеський обласний інститут...
Збірник завдань з української мови та літератури для інтелектуальних змагань старшокласників
Інваріантна складова вивчення української мови І літератури у 2010-2011н р. представлена такими програмами iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури...
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури у 2011 – 2012 навчальному році
Інваріантна складова вивчення української мови І літератури у 2010-2011н р. представлена такими програмами iconОбласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ української...
Обслуговуючи потреби суспільства, мова виконує цілу низку функцій, життєво важливих
Інваріантна складова вивчення української мови І літератури у 2010-2011н р. представлена такими програмами iconМетодичні рекомендації вчителям української мови та літератури проектні...
Метод проектів  це модель організації навчального процесу, орієнтована на творчу самореалізацію особистості, розвиток її можливостей...
Інваріантна складова вивчення української мови І літератури у 2010-2011н р. представлена такими програмами iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
Інваріантна складова вивчення української мови І літератури у 2010-2011н р. представлена такими програмами iconФізика. Астрономія
...
Інваріантна складова вивчення української мови І літератури у 2010-2011н р. представлена такими програмами iconУрок української літератури в 9 класі
Підготувала І провела вчитель української мови та літератури Салата Валентина Іванівна
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка