Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ української мови та літератури Завдання з української мови І літератури до іі-го етапу Всеукраїнської учнівської оімпіади
Скачати 155.87 Kb.
НазваОбласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ української мови та літератури Завдання з української мови І літератури до іі-го етапу Всеукраїнської учнівської оімпіади
Дата конвертації05.03.2013
Розмір155.87 Kb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Література > Диплом
Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Відділ української мови та літератури

Завдання з української мови і літератури

до ІІ-го етапу Всеукраїнської учнівської оімпіади

2005 -2006 н.р.

11 клас

Завдання з мови

1. Обслуговуючи потреби суспільства, мова виконує цілу низку функцій, життєво важливих
як для суспільства, так і для самої мови. Назвати ці функції. Про одну із функцій (на Ваш
вибір) висловити свої думки, навести приклади.

(20 балів. За будь-яку помилку знімається 1 бал).

2. Пояснити, які тенденції впливають на появу в нашій мові іншомовних слів. Дібрати українські відповідники до таких слів:

Саміт - Електорат - Аудит - Спікер - Менеджер - Брокер - Караоке – Мас- медіа - Спонсор - Ксерокс -

(15 балів).

3. Складіть речення за поданими схемами. Підкресліть граматичну основу і другорядні члени речення.

(Через те що...), [ ]. [ ], (щоб...). (5 балів)

4. Відредагуйте речення.

У публікації йдеться мова про те, що з часом в Україні буде налагоджено промисловість і ринкові відношення в кінці кінців стануть такими, якими вони повині бути. Слід відмітити, що в статті представлені цікаві результати багаторічної роботи авторів по досліджуваній проблемі.

(5 балів)

5. Подані цифрами числівники записати у називному, давальному та орудному відмінках.
Якщо в деяких відмінках існують паралельні форми, наведіть їх.

8,390,715. (5 балів)

Завдання з літератури

І. Розкрити поняття "творча індивідуальність" (на прикладах вивчених художніх творів класиків української літератури) ; балів. Питання висвітлено на 50% - 2,5 бала).

2. Визначте тему, художні засоби, віршовий розмір поезії Світлани Решетової "Віщий сон".

Не іди напролом через воду Нащо брати тобі в руки весла

І вогню стережись, обійди, - І пливти у незнані краї,

Хтось у сні, чи мені на догоду, Ззідки знову вертаються весни,

Так позбутися радив біди. До життя пробудивши гаї.
- Але річка - то крила надії, - Та коли слів для пісні збереш ти,

Заперечую сну я в одвіт. Хай летить голосами вітрів.

Ну, тримайсь, як засніжить завія Щоб усі, хто тебе знав, нарешті,

І затулить туманами світ. На пісенній цій ватрі зігрівсь.

І дзвенить моя пісня завзято

По дорогах у ріднім краю.

Та боюся спитать: чи моя ти?

Не зурочити б пісню свою.

3. Написати твір на одну з тем:

3.1.Дотепне висміювання міщанства, відсталості, неуцтва у творчості Остапа Вишні.

3.2.Роздуми над сутністю творчості великого Кобзаря (за поезією Є.Маланкжа ''Шевченко").

3.3.Пізнавши людей - розумним станеш, пізнавши себе - станеш мудрецем (УНТ).

Критерії оцінювання твору

Зміст- 15 балів.

4. Тема розкрита повно, текст у цілому відзначається багатством слововживання. Відсутні змістові недоліки (15 балів).

5. Можливі деякі відхилення від теми, непослідовність викладу, певні утруднення в доборі лексики (10 балів).

6. Твір за обсягом становить більше половини від норми, тему не розкрито, виклад не зовсім послідовний, порушена стилістична єдність (5 балів). Грамотність- 15 балів.

0/0/0 - 15 балів, 5/4/2 - 10 балів, 11/7/4 - 5 балів.

^ Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Відділ української мови та літератури

Завдання з української мови та літератури для ІІ-го етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади

2006 - 2007 н.р.

11 клас

Завдання з мови

1. Напишіть твір-мініатюру з теми "Що таке український ідеал".

(20 балів. За будь-яку помилку знімається 1 бал.)

2. Складіть вітальний адрес.

(15 балів).

3. Розставте в реченні розділові знаки, побудуйте його структурну схему, визначте тип речення.

Щасливий я що народився на твоєму березі що пив у незабутні роки твою м'яку веселу сиву воду ходив босий по твоїх казкових висипах слухав рибальських розмов на твоїх човнах і казання старих про давнину що лічив у тобі зорі на перекинутому небі що й досі дивлячись часом униз не втратив щастя бачити оті зорі навіть у буденних калюжах на життєвих шляхах. (О. Довженко.)

( 5 балів).

4. Напишіть, що відмінного між значеннями слів збірка, збірник, зібрання? Складіть з ними речення.

( 5 балів).

5. Доберіть іншомовні відповідники до українських слів: терміновий, негайний -

короткий,стислий -заохочувати - обізнаний; кваліфікований -представлення -фахівець -відстеження -магазин (невеличкий) -перший виступ -підліток -

(5 балів).

^ Завдання з літератури

1. Визначте художні функції поетичної пунктуації. Наведіть приклад.

( 5 балів. Питання висвітлено на 50% - 2,5 бала)

2. Назвіть автора й твір, з якого наведений уривок. Визначте жанр. Проаналізуйте текст. Який художній засіб покладено в основу твору і яка його роль у вираженні головної думки! Визначте віршовий розмір.

Дивлюся на небо та й думку гадаю, Чому я не сокіл, чому не літаю? Чому мені, Боже, ти крильців не дав? Я б землю покинув і в небо злітав! Далеко за хмари, подальше од світу, Шукать собі долі, на горе привіту І ласки у зірок і сонця просить, У світі їх яснім все горе втопить;Бо долі ще змалку здаюся нелюбий, Я наймиту неї, хлопцюга приблудний; Чужий я у долі, чужий у людей: Хіба ж хто кохає нерідних дітей?..

(15 балів: тема - 5 балів, художні засоби - 5 балів, віршовий розмір - 5 балів. За будь-яку помилку зь мається 1 бал.)

3. Напишіть твір на одну з тем:

3.1. Своєрідність філософських мотивів творів поетів "Празької школи".

3.2. "Я - чекіст, але я і людина" (за новелою М. Хвильового "Я (Романтика)").

3.3. Чому зникнення краси в житті людини - це катастрофа? (за романом Василя БаркІ "Жовтий князь").

(30 балів. Обсяг- 1,5 сторінки).

Критерії оцінювання твору

Зміст - 15 балів.

І.Тема розкрита повно, текст у цілому відзначається багатством слововживання. Відсутні змістові недоліки (15 балів).

2.Можливі деякі відхилення від теми, непослідовність викладу, певні утруднення в доборі лексики (10 балів).

З.Твір за обсягом становить більше половини від норми, тему не розкрито, виклад н зовсім послідовний, порушена стилістична єдність (5 балів).

Грамотність - 15 балів. 0/0/0 - 15 балів, 5/4/2 - 10 балів, 11/7/4 - 5 балів.

^ Обласний інститут післядипломно і педагогічної освіти

Відділ української мови і літератури

11 клас

Завдання з мови

1. Як ви розумієте слова Дені Дідро, французького письменника її філософа XVIII століття: Я бачу веселку серед хмар; людина, яка дивиться під іншим кутом, не бачить нічого ". Чому кожна людина повинна вміти бачити веселку серед хмар? Що це означає? Зі словами якого українського письменника перегукується дане твердження?

(20 балів. За будь-яку помилку знімається 1 бал).

2. Перекладіть речення українською мовою, розставте пропущені розділові знаки, побудуйте структурну схему речення, зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте загальну характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням).

Каждьій человек имеет право на вольное развитие своей личности если при зтом не нарушаются права и свобода других людей и имеет обязательство перед общестеом в котором обеспечивается вольное и всестороннее развитие личности (Конституция).

(156алів)

3. Уведіть фразеологізми в речення так, щоб простежувалося значення кожного з них. ^ Як вітром здуло; мов камінь у воду; не по кишені; на вагу золота; танцювати під дудку.

(56алів)

4. Поясніть, якими відтінками характеризується значення сліз:

^ Професійний - професіональний, прес-конференція, об'єм — обсяг, ділянка — дільнигік. Складіть з ними речення (5 б.)

5. Запишіть словосполучення, виправивши помилки.

Ти дуже заблуждаєгися, залишайте залог, мала жилплоща, жилець цієї квартири, прийміть і ви участь, нова посуда, не застелена кровать, виключіть світло, відкрийте вікно, закрийте двері, говоріть на українській мові, пошліть заказний лист, самий найкращий друг.

(5 б.)

^ Завдання з літератури

1. Дайте визначення поняття "кінодраматургія". Назвіть її жанри. Наведіть приклади.

(10 балів).

2. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії Світлани Решетової "Дике поле".

Дкке поле манило із давніх-давен. Ці простори магічно тягли ворогів,

Тут на дикім коні його воля гуляє. І клювало їм очі, нечистим, вороння.

Тут казковим видінням блищить щит черлен - Горе вдів прикликало сюди всіх богів,

По зірках свою долю на небі читає. І вони прилітали щодуху на конях.

Битим шляхом стовпами підводився пил 3 крові воїв - калина: схотів так Дажбог.

І вкривав сивий степ згірклим духом полинним.

Сльози вдів опадали росою на трави.

Озивалися предки з високих могил,

^у, '& зііидя а-їпроханї - чортонило/.,

Пам'ять гулом століть чатувала над ними.

Бо круті й нерівні дороги до слави.

Щось безсмертне і вічне в краю цьому є,

Де вітри ковилу піднімають на крила,

Де до Дону Дінець свою нитку снує,

Де живу все життя, і життя мене вчило. (10 балів].

3. Напишіть твір на одну з тем.

3.1. Поєднання реалістичних і романтичних мотивів у творчості Юрія Яновського.

3.2. Актуальність проблематики драми "Ярослав Мудрий" І. Кочерги для життя сучасної У країни.

3.3. Лист на захист рідної мови (адресати - Мина Мазайло чи Мотрона Розторгуєва- герої комедії МКуліша "Мина Мазайло").

(20 балів. Обсяг —1,5 сторінки). Критерії оцінювання твору Зміст-10 балів.

1. Тема розкрита повно, текст у цілому відзначається багатством слововживання. Відсутні змістові недоліки.(10 балів).

2. Можливі деякі відхилення від теми, непослідовність викладу, пєбні утруднення в доборі лексиїся. (7 оаіів).

3. Твір за обсягом становить більше половини від норми, тему не розкрито, виклад не зовсім послідовний, порушена стилістична єдність. (5 балів).

Грамотність -10 балів.

0/0/0- 10 балів, 5/4/2-5 балів, 11/7/4 -2 бали

^ Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Відділ української мови та літератури

Базовий тестовий тур з української мови та літератури

для III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

11 клас

1. Визначте ті словосполучення, в яких є дієприкметники.

а) цікава повість; б) прочитана повість; в) небесна блакить; г) запашні конвалії; д) прив'ялі айстри.

2. Визначте прислівники, які пишуться окремо.

а) тихо/тихо; б) власно/руч; в) рано/ вранці; г) у/цілому; д) часто/густо.

3. Знайдіть речення з похідними прийменниками.

а) Уздовж тину цвіли мальви.

б) Кругом звучали пісні.

в) Близько виднілося село.

г) Кругом річки посаджені дерева.

д) Попід темним гаєм ідуть чумаченьки.

4. Знайдіть граматично правильно побудовані речення.

а) Скупавшись у холодній воді, у нього почалася ангіна.

б) Завершуючи роботу, усі розійшлися по домівках.

в) Про історію рідного краю ми дізнаємося, читаючи книги.

г) Степ, струснувши з себе росу, радіє новому дню.

д) Скільки крові пролито, не шкодуючи свого життя ради рідної землі.

5. Знайдіть фразеологізми, до яких неправильно підібрано слово-синонім.

а) Задирати носа - зазнаватися.

б) Продавати зуби - говорити.

в) Горобцям дулі давати - поспішати.

г) Хоч в око стрельни - темно.

д) Як п'яте колесо до воза - зайвий.

6. Укажіть, якою специфічною ознакою новела відрізняється від оповідання:

а) головні герої -сформовані особистості;

б) увага письменника зосереджена переважно

на художньому дослідженні внутрішнього світу героя;

в) несподіваний фінал;

г) сюжет грунтується на одному чи кількох епізодах із життя героя.

7. Укажіть, у якій поезії Є.Маланюка образ українського поета

переростає в символ духовної незламності усієї нації:

а) «Пам'яті Т.Осьмачки»;

б) «Євгенові Дараганові»; е) "З А.Міцкевича";

г) « Євгенові Ю».

8. У романі «Жовтий князь» В. Барка словами ...

"... був світлий словом і серцем... -ніколи не чули окрику недоброго... "характеризує:

а) Мирона Катранника;

б) Андрія;

в) Миколу;

г) Олексу.

9. Рядки І. Кочерги про прадавню українську столицю " Благослови, Господь, державний Київ, Що на горі над голубим Дніпром Пильнує мир І всі труди людськії, Що живить їх земля своїм добром. Благослови, Господь, своїх людей, Не забувай їх в радості і в горі. . . " є фрагментом твору:

а) «Алмазне жорно»; 5) «Чаша»;

з) «Свіччине весілля»;

г) «Ярослав Мудрий».

10. Спека у творі І.Самчука «Марія»

^ ТуЗлю віру... І есе гублю еіру, Отак йдеш полями. ТІ самі вони... і не ті. Перестаю у землю вірити..." звучать із вуст:

а) Корнія;

б) Гната; б) Марії; г) Лавріна.

Кожне завдання оцінюється одним балом. Максимальна кількість балів - 1 )

Виконав (прізвище, ім'я) -

Місто (район), школа -

Голова журі

Дата: 20.0 1. 2007р.

Завдання з української мови і літератури

до ІІ-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

2007 -2008 н.р.

11 клас

Завдання з мови

1. Спростуйте або аргументуйте вислів Цицерона "Неосвіченість - ніч розуму, ніч безмісячна і беззоряна ".

(20 балів. За будь-яку помилку знімається І бал)

2. Доберіть українські відповідники до слів: економія, дефект, пріоритет, інцидент, анфас, аргумент, експеримент, компанія, лакон-чиїш, ідентичний. Складіть 2 речення з українськими відповідниками на вибір.

(15 балів)

3. Запишіть словосполучення (числівник + іменник): два ( кінь, льотчик, хлопець, камінь, будинок):

три (торт, кадр, лист, діяч, двигун);

чотири (стілець, друг, завідувач, наказ, зустріч).

(5 балів)

4. Провідміняйте словосполучення:

Ілля Скорців. місто Лубни, селище Свашків.

( 5 балів)

1. Виправте помилки у словосполученнях:

Заказний лист, перевести гроші, я вибачаюсь за спізнення, пропуск на завод, приймати участь, заключній угоду, це іменно так, по такій причині, у сім годин вечора, відділ по міжнародним зв'язкам,

(5 балів)

Завдання з літератури

1. Розкрийте поняття про відповідність форми змістові.

(5 балів. Питання висвітлено на 50% -2.5 бала)

2. Визначте тему, художні засоби, віршовий розмір поезії Галини Гордасевич "Донецький кряж".

Не один винесла бій Україна й пустила свій корінь. І жовта цвіте звіробій, І синьо цвіте цикорій.

Це тверда земля, Бо в ній немало костей. Зблизька і здаля Зустрічала незваних гостей.

^ Ця земля суха -

Засушив її суховій.

Відійди від гріха,

Коли ти цьому краю не свій.

Ця земля не прекрасна... А втім, краса - це пусте. Зате па ній рясно Полин і крівавик росте.

^ Спалахує мал Ішовим Козацький шлик будяка. Долю свою оновим -Вона .ж в нас не будь-яка!

Це наша земля!

Зазіхати на неї дарма

Зблизька чи здаля.

Бо земля ця не для ярма.

(15 балів: тема-5балів. художні засоби -5 балів, віршовий розмір

балів. За будь-яку помилку знімається І бал).

3.Напишіть твір на одну з тем:

3.1.Відображення дійсності засобами комічного у творчості Остапа Вишні.

3.2. Страждання "чекіста мимоволі" у творі Миколи Хвильового "Я.(Романтика)".

3.3.Синтез символістичних і реалістичних засобів поетичного творення Євгена Маланюка. 3.4.Позитивний герой сучасної літератури.

(30 балів. Обсяг ~ 1.5 сторінки)

Критерії оцінювання твору Зміст - 15 балів.

1. Тема розкрита повно, текст у цілому відзначається багатством слововживання. Відсутні змістові недоліки (15 балів).

2. Можливі деякі відхилення від теми, непослідовність викладу, певні утруднення в доборі лексики (10 балів).

3. Твір за обсягом становить більше половини від норми, тему не розкрито, виклад не зовсім послідовний, порушена стилістична єдність (: балів).

Грамотність - 15 балів. За кожну помилку знімається 1 бал.

Схожі:

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ української мови та літератури Завдання з української мови І літератури до іі-го етапу Всеукраїнської учнівської оімпіади iconОбласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ української...
Напишіть твір-роздум дискусійного характеру на одну з тем: *Чи для всіх школярів уроки фізкультури є необхідними? *Навіщо вивчати...
Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ української мови та літератури Завдання з української мови І літератури до іі-го етапу Всеукраїнської учнівської оімпіади iconОбласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ української...
Лавінія а цариця Карфагена, закохана в Енея, вона влаштовувала вечорниці, бенкети й ігрища
Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ української мови та літератури Завдання з української мови І літератури до іі-го етапу Всеукраїнської учнівської оімпіади iconПолтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти...
М. В. Остроградського Завдання II етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика
Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ української мови та літератури Завдання з української мови І літератури до іі-го етапу Всеукраїнської учнівської оімпіади iconОдеської обласної державної адміністрації Одеський обласний інститут...
Збірник завдань з української мови та літератури для інтелектуальних змагань старшокласників
Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ української мови та літератури Завдання з української мови І літератури до іі-го етапу Всеукраїнської учнівської оімпіади iconСумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Завдання...
Знайти найбільше тризначне число, яке при діленні на 43 дає остачу, що дорівнює частці
Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ української мови та літератури Завдання з української мови І літератури до іі-го етапу Всеукраїнської учнівської оімпіади iconДніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання (обслуговуючі види праці)
Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ української мови та літератури Завдання з української мови І літератури до іі-го етапу Всеукраїнської учнівської оімпіади iconРезультати ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та...

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ української мови та літератури Завдання з української мови І літератури до іі-го етапу Всеукраїнської учнівської оімпіади iconМетодичні рекомендації щодо викладання української мови І літератури
У межах реалізації Державного стандарту в наступному навчальному році вчителі-мовознавці продовжують формувати в учнів основної та...
Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ української мови та літератури Завдання з української мови І літератури до іі-го етапу Всеукраїнської учнівської оімпіади iconМетодичні рекомендації вчителям української мови та літератури проектні...
Метод проектів  це модель організації навчального процесу, орієнтована на творчу самореалізацію особистості, розвиток її можливостей...
Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ української мови та літератури Завдання з української мови І літератури до іі-го етапу Всеукраїнської учнівської оімпіади iconІнваріантна складова вивчення української мови І літератури у 2010-2011н...
У межах реалізації Державного стандарту в наступному навчальному році вчителі-мовознавці продовжують формувати в учнів основної та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка