Перспективний план роботи Вченої ради іппо ку імені Бориса Грінченка на 2010-2011 н р
Скачати 122.56 Kb.
НазваПерспективний план роботи Вченої ради іппо ку імені Бориса Грінченка на 2010-2011 н р
Дата конвертації01.02.2014
Розмір122.56 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы


Затверджено на засіданні

Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка

протокол № 1 від 16 вересня 2010 року
Перспективний план роботи Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка

на 2010-2011 н.р.
Вересень
Питання для обговорення

Питання готує

1

Про завдання колективу Інституту в 2010-2011 н.р.

М.Ф.Войцехівський, директор Інституту

2

Про план роботи Вченої ради ІППО на 2010-2011 н.р.

О.П.Глазова, заступник директора Інституту

3

Про забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2010-2011 н.р. відповідно до суспільних вимог; уведення в навчальний процес багатоваріантних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, забезпечення індивідуалізації та варіантності навчання на курсах ПК

О.В.Кочерга, заступник директора,

С.В.Якубов, ст.науковий співробітник НДЛ

експериментальної педагогіки та педінновацій

4

Про організацію професійної адаптації молодих учителів ЗНЗ м. Києва в ІППО КУ імені Бориса Грінченка

О.П.Глазова, заступник директора

5

Про організацію дистанційного навчання учнів ЗНЗ столиці


С.В.Якубов, ст.науковий співробітник НДЛ експериментальної педагогіки та педінновацій


Жовтень
^ Питання для обговорення

Питання готує

1

Про інновації в системі виховання дошкільників і школярів: музейна педагогіка в ДНЗ і ЗНЗ столиці (залучення дітей та молоді до історичної та культурної спадщини українського народу, музейної справи, пошукової роботи на базі музеїв історії школи, району, міста)

Ф.Л.Левітас, завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти і виховання,

Н.М.Дятленко, завідувач кафедри методики і психології дошкільної та початкової освіти

2

Про соціалізацію дітей з особливими потребами засобами театральної педагогіки

В.В.Шорохова, методист НМЦ практичної психології

3

Про створення інформаційно-освітнього середовища педагогів столиці та модернізацію документообігу Інституту з використанням Інтернет-технологій

С.В.Якубов, ст.науковий співробітник НДЛ

експериментальної педагогіки та педінновацій

Якунін Я.Ю., завідувач кафедри методики природничої освіти та технологій

4

Про організацію роботи методистів-кореспондентів ІППО КУ імені Бориса Грінченка у 2010-2011 н.р. Введення портфоліо методиста-кореспондента

Завідувачі кафедр

5

Про вивчення та узагальнення ППД в ІППО КУ імені Бориса Грінченка в 2010-2011 н.р. Про плани діяльності кафедр Інституту щодо вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду. Шляхи вдосконалення ресурсного банку перспективного педагогічного досвіду.

Г.П.Бондарчук, завідувач НМЦ координації методичної роботи,

завідувачі кафедрЛистопад
^ Питання для обговорення

Питання готує

1

Про активні форми і методи підвищення кваліфікації педагогів у курсовий і міжкурсовий період: методика проведення майстер-класів, круглих столів, організація роботи постійно діючих творчих груп педагогів

І.І.Задніпрянець, методист НМЦ природничо-математичної освіти;

І.В.Кузьменчук, методист НМЦ іноземних мов та світової літератури

2

Про застосування працівниками Інституту Інтернет-технологій у процесі курсового підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період. Про підвищення рівня компетентності працівників Інституту щодо застосування інноваційних технологій навчання

В.В.Гавронський, викладач кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій,

М.О.Войцеховський, методист НМЦ технологій

3

Про створення системи допомоги учням основної школи у виборі профілю навчання. Науково-методичний супровід допрофільної підготовки школярів

Н.Р.Петрощук, завідувач НМЦ профільного навчання; завідувачі кафедр

4

Про удосконалення професійної підготовки педагогічних працівників щодо методологічних основ роботи з обдарованою молоддю (цільові короткотривалі курси, постійно діючі семінари)

Г.П.Бондарчук, завідувач НМЦ координації методичної роботи, завідувачі кафедр

5

Про підготовку ІППО КУ імені Бориса Грінченка до відзначення грінченківських днів

О.П.Глазова, заступник директора


Грудень
^ Питання для обговорення

Питання готує

1

Про стан упровадження дистанційної форми навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Використання інформаційних ресурсів Інтернету в навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації педагогів. Організація дистанційного навчання учнів ЗНЗ


О.В.Кочерга, заступник директора

С.В.Якубов, ст.науковий співробітник НДЛ

експериментальної педагогіки та педінновацій,

В.В.Гавронський, викладач кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій

2

Про психолого-педагогічний супровід упровадження профільного навчання як гарантії диференціації навчального процесу в ЗНЗ столиці: теорія і практика. Підготовка Інститутом педагогічних кадрів до забезпечення допрофільної підготовки та викладання у профільних класах (цільові короткотривалі курси, постійно діючі семінари)

Н.Р.Петрощук, завідувач НМЦ профільного навчання,

завідувачі кафедр

3

Про пріоритетні напрямки роботи практичного психолога, соціального педагога ДНЗ, ЗНЗ та закладів інтернатного типу

О.І.Кепканова, завідувач НМЦ практичної психології

4

Про психолого-методичну підготовку вчителів до роботи з обдарованими учнями у процесі курсового підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період (організація семінарів, консультацій і под.). Підготовка до проведення ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади

С.В.Василенко, заступник директора,

керівники підрозділів

5

Про специфіку документообігу Інституту та культуру писемного ділового мовлення. Мовностильові особливості тексту документа

О.О.Назарова, завідувач навчального відділу,
Січень
^ Питання для обговорення

Питання готує

1

Про значення інтерактивних методів навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників у реалізації компетентнісного підходу до післядипломної освіти

Завідувачі кафедр

2

Про підготовку педагогів столиці до впровадження здоров’язбережних технологій навчання та оновлення системи виховних заходів щодо пропаганди здорового способу життя

Н.М.Дятленко, завідувач кафедри методики і психології дошкільної та початкової освіти


3

Про підвищення якості психолого-педагогічного супроводу фізичного, психічного та духовного здоров’я дітей. Організація своєчасного системного психолого-педагогічного супроводу учнів із порушеннями розвитку.

О.І.Кепканова, завідувач НМЦ практичної психології


4

Про реалізацію державної політики щодо навчання, реабілітації, соціального захисту, інтеграції дітей-інвалідів у соціум в умовах чинного правового поля.

Упровадження моделі інклюзивної школи.

В.В.Шорохова, методист НМЦ практичної психології

5

Про стан вивчення та узагальнення досвіду впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах столиці

Г.П. Бондарчук, завідувач НМЦ координації методичної роботи, завідувачі кафедр

6

Про мовну культуру як важливу особливість професійної культури педагога

В.М.Буренко, завідувач кафедри методики мов і літератури


Лютий
^ Питання для обговорення

Питання готує

1

Про модернізацію дошкільної освіти як складову процесу оновлення освітньої системи. Упровадження в практику цілісного підходу до розвитку особистості, формування життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої людини. (Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі")

Н.М.Дятленко, завідувач кафедри методики і психології дошкільної та початкової освіти

2

Про організацію підвищення фахових компетенцій педагогічних працівників міста в міжкурсовий період підвищення кваліфікації

О.П.Глазова, заступник директора Інституту,

керівники підрозділів

3

Про шляхи удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів

Ф.Л.Левітас, завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти і виховання,

Л.М. Москаленко, методист НМЦ громадянського виховання, виховних технологій та позашкільної освіти

4

Про організацію професійної адаптації молодих учителів ЗНЗ м. Києва в ІППО

О.П.Глазова, заступник директора Інституту

5

Про організацію та проведення конкурсу «Учитель року» як однієї з форм підтримки й заохочення творчо працюючих педагогів

Г.П.Бондарчук, завідувач НМЦ координації методичної роботи,


Березень
^ Питання для обговорення

Питання готує

1

Про впровадження інноваційних технологій, демократичних підходів в організації навчально-виховного процесу, соціальної реабілітації, наступної інтеграції в суспільство дітей з порушеннями розвитку

В.В.Шорохова, методист НМЦ практичної психології

Г.В Шапаренко, завідувач НДЛ

експериментальної педагогіки та педінновацій

2

Про загальне спрямування діяльності психологічної служби системи освіти в контексті сучасних тенденцій розвитку освіти. Організація інформаційно-освітньої роботи щодо протидії дискримінації, расизму й антисемітизму серед працівників психологічної служби та соціальних педагогів ДНЗ та ЗНЗ столиці

О.І.Кепканова, завідувач НМЦ практичної психології


3

Про міжнародну діяльність Інституту, співпрацю його підрозділів із науковими та науково-методичними установами близького й далекого зарубіжжя

Завідувачі кафедр

4

Про інноваційну роботу ІППО КУ імені Бориса Грінченка: створення/удосконалення

  • електронного анотованого каталога ППД;

  • електронної міської бази даних про авторів ППД;

  • електронної нормативно-правової бази з питання підтримки обдарованої молоді;

  • електронної картотеки методистів-кореспондентів ІППО;

  • електронної бази даних практичних психологів, соціальних педагогів міста.

О.П.Глазова, заступник директора,

Г.П.Бондарчук, завідувач НМЦ координації методичної роботи,,

О.М.Кепканова, завідувач НМЦ практичної психології5

Про особливості діяльності Університетської бібліотеки в умовах інформатизації освіти


А.В.Нікончук, завідувач філіалу Бібліотеки КУ імені Бориса ГрінченкаКвітень
^ Питання для обговорення

Питання готує

1

Про стан упровадження дистанційної форми навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників

О.В.Кочерга, заступник директора Інституту,

завідувачі кафедр

2

Про організацію та науковий супровід експериментальної роботи у ДНЗ та ЗНЗ м.Києва

Г.В.Шапаренко, завідувач НДЛ

експериментальної педагогіки та педінновацій

3

Про психолого-педагогічні технології роботи з обдарованими дітьми в умовах загальноосвітнього навчального закладу

С.В.Василенко, заступник директора,

Г.П.Бондарчук, завідувач НМЦ координації методичної роботи

4

Підготовка вчителя образотворчого та музичного мистецтва до реалізації регіонального аспекту освітньої галузі «Естетична культура» в системі післядипломної освіти

Н.М.Дятленко, завідувач кафедри методики і психології дошкільної та початкової освіти


5

Про підготовку науково-методичних публікацій працівниками ІППО

Керівники підрозділів


Травень
^ Питання для обговорення

Питання готує

1

Про проблеми гендерного підходу в українській освіті


Ф.Л.Левітас, завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти і виховання

1

Про координацію науково-методичної роботи підрозділів ІППО КУ ім. Бориса Грінченка та РНМЦ столиці в 2011-2012 н.р.


М.Ф.Войцехівський, директор Інституту


2

Про удосконалення змістового наповнення та коригування планів підвищення кваліфікації педагогічних працівників столиці в контексті інноваційних процесів в українській освіті.

О.В.Кочерга, заступник директора Інституту,

завідувачі кафедр

3

Про організацію підвищення фахових компетенцій педагогічних працівників міста в міжкурсовий період (підсумки проведення семінарів у 2010-2011 н.р. та планування семінарської роботи на наступний рік).

О.П.Глазова, заступник директора Інституту

4

Про розширення використання можливостей Інтернету в навчальному процесі ІППО КУ імені Бориса Грінченка

О.В.Кочерга, заступник директора,

С.В.Якубов, ст. науковий співробітник НДЛ експериментальної педагогіки та педінноваційСхожі:

Перспективний план роботи Вченої ради іппо ку імені Бориса Грінченка на 2010-2011 н р iconПросвітницька програма "Профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі". Автор-упорядник
Затверджено Науково-методичним центром практичної психології І соціальної роботи іппо київського університету імені Бориса Грінченка...
Перспективний план роботи Вченої ради іппо ку імені Бориса Грінченка на 2010-2011 н р iconНауково-методична конференція іппо ку імені Бориса Грінченка
Час, у якому ми живемо, справедливо називають складним І поворотним. Ми прийшли до реального усвідомлення необхідності перемін, повертаємося...
Перспективний план роботи Вченої ради іппо ку імені Бориса Грінченка на 2010-2011 н р iconМіська науково-практична конференція іппо ку імені Бориса Грінченка...
Маланюк – одна з найяскравіших постатей вітчизняної літератури ХХ століття. Усією своєю творчістю поет прагнув сприяти відродженню...
Перспективний план роботи Вченої ради іппо ку імені Бориса Грінченка на 2010-2011 н р iconПоліхудожнє виховання учнів 9 класу на уроках художньої культури...
Головною метою художньо-естетичної освіти в загальноосвітній школі є розвиток особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва та навколишнього...
Перспективний план роботи Вченої ради іппо ку імені Бориса Грінченка на 2010-2011 н р iconПлан роботи ради профілактика правопорушень на 2010-2011 н р. №
Підсумки роботи Ради за минулий навчальний рік. Затвердження плану роботи на 2010-2011 н р
Перспективний план роботи Вченої ради іппо ку імені Бориса Грінченка на 2010-2011 н р iconМіська науково-практична конференція іппо ку імені Бориса Грінченка...
Минуло 115 літ від дня, коли прийшов у світ Євген Филимонович Маланюк, один із достойників української культури, вірний син України,...
Перспективний план роботи Вченої ради іппо ку імені Бориса Грінченка на 2010-2011 н р iconАнкета «Життя дитини в родині»
Затверджено рішенням експертної комісії науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи ку імені Бориса Грінченка...
Перспективний план роботи Вченої ради іппо ку імені Бориса Грінченка на 2010-2011 н р iconКиївський університет імені Бориса Грінченка
Гублер Е. В. Вычислительные методы анализа и распознавания патологических последствий. – Л.: Медицина, 1978. – 296 с
Перспективний план роботи Вченої ради іппо ку імені Бориса Грінченка на 2010-2011 н р iconЗасобами аудіовізуальних мистецтв
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: 04212, вул маршала Тимошенка,...
Перспективний план роботи Вченої ради іппо ку імені Бориса Грінченка на 2010-2011 н р iconКиївський університет імені Бориса Грінченка Інститут післядипломної...
Напиши замітку до шкільної газети (веб-сайта) (обсяг – 1,5-2 стор.) про одну з названих нижче подій. Добери до замітки заголовок
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка